Amerikaans wapenbezit in 33 grafiekjes

Business Insider dook eens in de cijfers over het Amerikaanse wapenbezit. Smikkelen voor grafiek- en tabelfetisjisten.

De redacteur, Walter Hickey, toont ondubbelzinnig aan dat het wapenbezit in de VS niet alleen buitenproportioneel groot is, maar samenhangt met een evenzeer buitenproportioneel aantal geweldsmisdrijven.

Opvallend gegeven: het percentage huishoudens dat een wapen bezit is tussen 1988 en 2004 sterk gedaald (om daarna weer sterk te stijgen).

h/t Leo Lucassen

Open waanlink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren