1. 1

  Dit komt enerzijds doordat het totale verbruik van energie is gestegen en anderzijds door de afname van het verbruik van biobrandstoffen voor het wegverkeer.

  De kop lijkt me aantoonbaar onjuist. Wat men biobrandstoffen noemt, noem ik niet hernieuwbaar. Aardgas in kunstmest en pesticiden omzetten, op een land strooien, door plantjes laten opeten die dan met wat hulp van de zon uitgroeien tot sappige koolwaterstofbronnen is en blijft gewoon fossiele brandstof. Alleen dan met een omweg die als extra bonus onze voedselprijzen en ons waterverbruik opstuwt. Goeie zaak. Laat maar verder dalen dat aandeel “hernieuwbare” energie.

 2. 4

  @JSK, #3 Zo te zien is de daling voor een zeer belangrijk deel toe te schrijven aan de daling van het gebruik van biobrandstoffen. Daarom laat ik de enerzijds even buiten beschouwing. Bovendien wordt enkel een vergelijking met vorig jaar gemaakt, de langjarige trend lijkt me hier aanmerkelijk interessanter, vooral omdat het energieverbruik vorig jaar waarschijnlijk relatief laag uitviel als gevolg van economische omstandigheden.

 3. 5

  “Het totale energetische eindverbruik steeg in 2010 met 7 procent ten opzichte van 2009.”

  Dat betekent dat we in 2020 2x zoveel energie verbruiken als in 2010. Moeten we daar niet eens wat aan doen?

 4. 6

  @Inkwith Barubador, #5 In 2006 was het energieverbruik nagenoeg gelijk aan 2009. Je kunt dus gevoeglijk stellen dat het totale energetische eindverbruik in de periode 2006-2010 met 7 procent steeg. De verdubbelingsperiode is dan 40 jaar, niet 10.

  Vergelijk ik het met 2000, dan zien we een totale stijging van zo’n 14.5% in 10 jaar wat neerkomt op zo’n 1.4% per jaar. Verdubbelingstijd: 50 jaar.

  Kijk ik 25 jaar terug dan is het zo’n 0.55% per jaar. Verdubbelingstijd: 127 jaar.

  De waarheid zal ergens in het midden liggen.

 5. 7

  @4: “vooral omdat het energieverbruik vorig jaar waarschijnlijk relatief laag uitviel als gevolg van economische omstandigheden.”

  Lezen is ook een kunst ;), uit het artikel:

  “Niet eerder is in ons land in één jaar zoveel energie verbruikt.”

  Met je eens wat betreft de biobrandstoffen overigens, dat is tot nog toe alles behalve duurzaam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren