1. 1

  De belachelijk lage schadevergoeding van 80 euro per dag lijkt me eerder iets om aan de kaak te stellen. 3 euro 33 per uur?! 20 euro per uur is wel het laagste waarbij ik het woord “redelijk” in de mond zou durven nemen.

 2. 3

  @2: Niet alle vastzittende verdachten ontvangen bijstand. Velen derven aanzienlijk grotere inkomsten (of lijden veel grotere schade door afwezigheid/verzuim). Daarnaast vind ik een vergoeding op bijstandsniveau ook principieel te laag voor onterechte vrijheidsberoving en de sociale gevolgen ervan (ook als je niet verdacht meer bent voor de politie, ben je wel nog verdacht voor iedereen die weet dat je in hechtenis hebt gezeten).

 3. 4

  Persoonlijk zou ik zeer geïnteresseerd zijn in een onderzoek naar de verschillen tussen diverse rechtbanken, wat betreft geneigdheid om mensen maar ‘zekere voor het onzekere’ in hechtenis te houden. Ik heb door een aantal vergelijkbare zaken in verschillende regio’s die ik toevallig wat beter ken, de indruk gekregen dat rechtbanken als die in Almelo hierin een stuk makkelijker zijn dan die in het westen van het land (waar overigens in het verleden een groter cellentekort was).

  Misschien is dit iets voor een promovendus in de rechten, of criminologie. Misschien dat het met wat handig gestruin door rechtspraak.nl ook al inzichtelijk is te maken. Ik ben daar zelf niet zo handig in helaas.

  Sowieso lijkt mij debat noodzakelijk (Buruma bepleit dat ook) over doel en gevolgen van voorlopige hechtenis, bijvoorbeeld bij FIOD-zaken als vermeende faillisementsfraude, waar in de praktijk de bewijslast omgekeerd is, maar mensen niet de gelegenheid krijgen zelf over de papieren te beschikken waarmee ze onschuld zouden kunnen aantonen.

  En dan nog het volgende, met name voor niet al te grote criminaliteit:
  Als je vaststelt (wat keer op keer is aangetoond) dat de beste garantie tegen recidive uiteindelijk in veel gevallen ‘werk, wijf en woning’ is… waarom dan mensen tijden in voorarrest houden en vervolgens op de dag van de uitspraak (de rechter legt een straf op die heel toevallig precies even lang is als het voorarrest – dit is ook zo’n goed item voor statistisch onderzoek) pardoes op straat zetten, inmiddels beroofd van elk van die 3 w’s.

 4. 5

  @cracken, #2 Dat lijkt me schromelijk laag. Als we jouw bijstands-redenatie al volgen, lijkt me een koppeling aan het inkomen redelijk. Maar dan moet daar wel een schadevergoeding bovenop. En daar bovenop mag nog een schadevergoeding voor de rest van het gezin. En daar bovenop mag nog een schadevergoeding voor overige kosten zoals kinderopvang, advocaat, schoonmaken van de woning, reiskosten voor bezoek, misgelopen vakantiedagen, misgelopen spaarloon, imagoschade etc. Minstens.

 5. 6

  @3 en 5
  Ik spreek er verder geen waardeoordeel over uit met mijn post,
  maar het bedrag lijkt me op een bijstandsniveau met daarvan afgetrokken de kosten voor kost en inwoning (gevangeniscel + voedsel)

 6. 7

  @cracken, #6 Oh jammer ik hou wel van waardeoordelen, dan hebben we tenminste nog wat te discussieren:P Maar volgens mij krijg in de bijstand aanmerkelijk minder dan in de cel.

 7. 8

  @5 koppeling aan inkomen: durf het haast niet te zeggen, maar werk je dan geen klassejustitie in de hand? Dat iemands inkomen onderdeel wordt van de overweging om iemand al dan niet vast te houden?

 8. 9

  @Dimitri Tokmetzis, #8 Niet als degene die het moet betalen iemand anders is dan degene die de beslissing neemt, anders inderdaad wel. Overigens volgde ik in #5 slechts de redenatie van #2. Of het een goed idee is, weet ik ook niet. Maar dat 80 euro per dag wel erg weinig is, weet ik wel.

 9. 10

  @9: Dat schiet dan weer niet zo op met het terugbrengen van het aantal mensen dat onschuldig is en toch bestraft wordt met voorlopige hechtenis/voorarrest. Doe dan liever voor iedereen ongeacht inkomen twee keer de Balkenendenorm en laat het uit het budget van degene die over de hechtenis beslist komen, zodat ie zich wel drie keer bedenkt voor die iemand de bak in gooit die daar niet thuis hoort.

 10. 12

  Voordat Maikel S iemand kon doden, moest hij eerst een illegaal moordwapen bij zich hebben. Onschuldig is hij dus niet (hooguit aan het ten laste gelegde), en de kans op recidive enorm (geweren hebben de onhebbelijke neiging af te gaan net op het moment dat ze op mensen zijn gericht).

  Als we hier nu in de VS zaten, waar het dragen van een geweer legaal is, zou ik eerder geneigd te zijn je gelijk te geven.

 11. 13

  De beslissing om over te gaan tot IVS wordt volkomen willekeurig genomen niet zelden gemotiveerd door politie met de standaard formulering “In het belang van het onderzoek”
  Aan dat verzoek wordt door de RC zeer lichtvaardig gevolg gegeven.

  Zolang de dagvergoeding vastgesteld is op het huidige niveau blijven de financiele gevolgen voor de overheid beperkt.
  Een aanzienlijk hogere vergoeding waarbij ook rekening gehouden wordt met de kosten die voor de verdachte voortvloeien uit de IVS is zeker op zijn plaats.