Wilders’ Finest Hour

wildertsTerug bij af. Het vuur tussen Geert Wilders en Gerard Spong laait weer op omdat het Hof het Openbaar Ministerie alsnog opdracht heeft gegeven voor het vervolgen van Wilders vanwege artikel 137d Sr: het ‘demoniseren’. Of het zin heeft, vraag ik me ernstig af. Toch snap ik de verontwaardiging en de zet van Spong en consorten, die aangifte deden tegen Wilders. Vooral omdat Wilders’ uitspraken nooit enige nuance hebben gekend.
Nog afgezien van de makkelijke beledigingen, is Wilders’ felle kritiek op de islam altijd hol geweest. Hij heeft het bijvoorbeeld over ‘Islamisering’ (zie het fragment van 21 januari van het NOS-journaal). Wat betekent dat? Ik veronderstel dat Wilders doelt op een overname, of een versmelting van de islam met de seculiere maatschappij.

Ku Klux Klan
Ik ben zelf niet gelovig opgevoed en heb altijd defensief tegenover betweters en betogers uit de kerk gestaan. Dat zal ik altijd blijven doen, bij elke godsdienst. Ik denk aan de film Jesus Camp, over de dictatoriale verschrikkingen van een kinderzomerkamp vol christelijke dwalingen van Becky Fischer en haar Kids in Ministry. Maar heeft Fischer iets met het zalvende ‘God bless America’ van Obama te maken? Ook de maximalistische zionisten die met grof geschut te werk gaan, zoals momenteel in de Gaza-strook, verwerp ik – het geloof gaat ook daar hand in hand met radicale daden. Voor Nijntje-illustrator Dick Bruna zal het joods zijn een andere betekenis hebben. De Ku Klux Klan strijdt in naam van God, maar is mijlenver verwijderd van modern EO-discipel Arie Boomsma.

Het geeft dus niemand het recht een geloof in zijn geheel af te wijzen, zoals Wilders herhaaldelijk doet. De uitspraak van Wilders dat een gematigde islam niet bestaat, is net zoiets zeggen als dat er geen winterdag zónder sneeuw bestaat. Er is een menselijke kant aan elk geloof, zoals er ook menselijkheid schuilt in humanisme en atheïsme. Ik denk aan de zin op een Italiaanse stadsbus: ‘Het slechte nieuws is, dat God niet bestaat. Het goede nieuws is: je hebt er geen last van’. Een zelfmoordaanslag en het martelaarschap in naam van Allah is ver weg bij de meeste moslims in ons land. Loop een school binnen, een apotheek, een supermarkt: Allah is er ongetwijfeld, maar net zo opvallend als het luchtventilatierooster.

De term ‘islamisering’ van Wilders is diffuus. Als betekent dat mijn Marokkaanse bovenbuurman na zijn bezoek aan de moskee mij op vrijdag een bord eten aanbiedt, kun je spreken van islamisering. Als betekent dat mijn dochter mede door een puike moslima wordt opgevoed op de crèche, kun je spreken van islamisering. Als betekent dat ik door de medewerkster van de Marokkaanse viswinkel met een glimlach wordt geholpen, kun je spreken van islamisering. Maar ik zie hierin geen enkele botsing met mijn opvattingen, hooguit verrijking. (Mijn Nederlandse buren zitten daarentegen in de zomer de hele dag buiten te schreeuwen op de stoep en naar het tetterende Hart van Nederland op het plasmascherm te kijken). Wilders zei ooit in zijn onafhankelijkheidsverklaring: ‘Ik wil niet dat een elite van laffe en bange mensen dit land nog langer schaakt.’ Als je je tegen de positieve kanten van de islamisering verzet en denkt dat ze je met de Koran om de oren slaan en hel en verdoemenis prediken, ben je pas bang.

Edwin Bakker en Bibi van Ginkel van het Instituut Clingendael schreven op 4 december over de wereldwijde aanslagen door moslims gepleegd in Trouw: ‘Als we uitgaan van een hoge schatting – 10.000 gewelddadige djihadisten – is ongeveer een op de honderdduizend moslims bereid om de door Wilders geciteerde verzen (de Koran, tva) in de praktijk te brengen. Daarmee lijkt er geen bewijs voor zijn stelling dat deze teksten richtinggevend zijn voor het leven van moslims.’

Dat stugge landbouwplastic
Slechts een halve eeuw zijn er moslims in Nederland, en het aantal van een miljoen islamieten en driehonderd moskeeën klinkt voor Wilders en zijn achterban (in omvang ongeveer de helft van het aantal islamieten) als een nachtmerrie. Een ‘verlichte’ vorm van islam waar zo volop voor gepleit wordt – in het verleden onder andere door politieke laagvliegers als Joost Eerdmans en Marco Pastors – is al aanwezig in ons land, het wordt alleen ernstig verstoord door types als Wilders. Het islamfundamentalisme met het keurmerk van Bin Laden (die in de islam slechts een vehikel ziet, uiteindelijk gaat het hem allemaal om geld en macht) verbinden aan Nederlandse moslims, is niet juist.
Misschien durf ik zelfs te beweren dat de psychotische dwaas Mohammed B. juist doordraaide in de periferieën van vingerwijzingen en harde oneliners in het post-9/11-tijdperk. De blinde fundamentalist Mohammed B. was net zo gevaarlijk als de blinde islamofoben. Hij zág niet eens de goede kanten van Van Gogh, wat uiteindelijk leidde tot een weerzinwekkende clash in de maatschappelijke boxring.

In de ene hoek zien we xenofobie en de schreeuw om vrijheid van meningsuiting, in de andere hoek de krankzinnige uitwassen in de vorm van een verkrampte islam die wordt beleid in schemerige moskeeën van spanbeton. Het probleem is dat als beide kampen heftiger duelleren, de kloof tussen islam en niet-islam groter wordt, een ‘gemedieerde’ kloof ontstaat, opgebouwd uit angstige soundbites en onwetendheid. Zou ik charismatisch leider zijn en roepen ‘Geert Wilders is satan’, dan is de kans groot dat mensen me zullen napraten. Roept Wilders, waarachtig een charismatisch leider, dat hij het ‘islamfascisme’ spuugzat is, dan juicht zijn achterban met hem mee, niemand lijkt nog kritisch.

Er is maar een oplossing tegen deze vorm van polarisatie. Nuance, tegen wil en dank, tot de laatste snik, op grass roots-niveau. Blijf vooral praten op een normale toon, prik luchtgaten door dat stugge landbouwplastic, anders bloeit er nooit iets. Met Wilders-termen als ‘genoeg is genoeg’ komen we niet verder, met het molesteren van voormalig moslim Ehsan Jahmi en bedreigen van boekhandelaren die Wilders’ werk verkopen evenmin.

Maar toen Fadoua Bouali in een opiniestuk in de Volkskrant van 15 juni 2007 een poging deed een genuanceerde visie op islam te geven, reageerde Max Pam weer in de Volkskrant van 18 juni 2007: ‘Mevrouw Bouali wil alleen de goede kant van haar godsdienst zien.’ Ja, is dat zo gek? Wat moest ze dan? Het geloof neemt voor haar een zekere plek in, zij interpreteerde de koran op haar manier, maakt dat Bouali tot een bloeddorstig beest? Of neem Habib Ali al-Jifri, bijnaam ‘de Profeet der Liefde’, de veredelde hippie, wat moet je hem kwalijk nemen? De Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van Slotervaart wordt publiekelijk afgestraft als hij pogingen doet om moslimouders en kinderen zich thuis te laten voelen op de openbare school. ‘De ouders en kinderen krijgen een alternatief voor het moskeeonderwijs. De school laat zien van de islam niet vies te zijn.’ Het weerwoord is dan: maar onze eigen protestantse kinderen, of de joodse? Prima, dan vraag ik u om in Slotervaart het aantal kruisjes en keppeltjes te tellen.

One issue
Als je de slechte kant van een geloof wil zien, zul je altijd bewijzen vinden. Het is alleen niet erg vruchtbaar om je alleen maar op dat negativisme te storten. Je zal altijd gelijk hebben, maar er nooit iets aan kunnen doen – iets waar Wilders politieke carrière door is gegroeid, met krachttermen als ‘straatterrorisme’, ‘spuugzat’, ‘zieke ideologie’ en ‘keihard aanpakken’. Er zal niets zinnigs volgen op zijn totalitaire aanpak, zogenaamd door hem met een zweem van ‘vrijheid’ omgeven. Zoals de omstreden imam Salam in 2004 over de aanpak Verdonk zei: ‘Ze zegt met woorden dat we gelijk zijn, maar ze vraagt me mijn keuzes te verlaten en de hare aan te nemen. Dat klopt toch niet?’
Wilders moet dus aangepakt worden – overigens net als elke haatzaaiende imam. Maar ik ben ook bang dat het initiatief van advocaat Spong even terecht als zinloos is. ‘Je geeft je tegenstander een prachtig podium,’ zei Tilburgse hoogleraar strafrecht Theo de Roos al eerder dit jaar in het NRC.

Het door Wilders zelf omschreven ‘Nederland dat niet meer in de ban is van de angst, voor aanslagen of voor straatterreur’ is nog ver weg als hij door blijft gaan met zijn eenzijdige strategie.

 1. 3

  Gebrek aan nuance en ‘hol-zijn’ is niet strafbaar. De conclusie die je trekt in de eerste alinea van de derde paragraaf is prematuur en alleen op persoonlijke observatie gebaseerd, en zou dus moeten worden voorafgegaan door ‘ik vind’. Tot zover de huishoudelijke mededelingen.

  Het is waar dat Wilders zijn rare terminologie, waaronder ‘islamisering’ (en ‘dhimmitude’ en ‘theedrinken’) nooit heeft uitgelegd. De man gaat er maar gewoon van uit dat iedereen, net als hij, zwelgt in littlegreenfootballs.com. Maar waar je stukje nu eigenlijk over gaat, blijft me een beetje duister: ‘geloven zijn niet eenduidig’ ? Dat is een beetje simpel, niet ? Laat ik de lat wat hoger leggen: Wilders geeft altijd aan dat hij niets tegen Islamieten heeft, maar alles tegen de Islam. Maar bestaat er een Islam zonder Islamieten ?

 2. 4

  Ook al zou Wilders zich tegen de hele Islam keren, dan nog mag hij van mij. Als Groep Wilders zich zou opwerpen als Anti-Religieuze Partij zouden ze hier waarschijnlijk wel op sympathie mogen rekenen.
  Roepen dat gereformeerden het achter de ellebogen hebben of dat er veel te veel katholieke Brabo’s zijn doordat ze jarenlang fokten als konijnen is blijkbaar niet kwetsend.
  Over joden mag je dan weer nóg minder zeggen dan over Islamieten.
  In dit opzicht heeft Amerika ons nog veel te leren.

 3. 5

  Ik ben het grondig oneens met Wilders maar ik wil zijn recht te zeggen wat hij zegt tot het uiterste verdedigen. Alleen debat kan ons nader tot de waarheid brengen, en in dat debat zijn niet alleen Bossen, Halsemaatjes en Terpstra’s maar ook Wildersen, El Moumnies en Castricums nodig.

  En als iemand haat zaait toon je dat in het debat aan zodat diegene zich zelf diskwalificeert. Dat is tot op heden met Wilders nog niet echt gelukt; veel parlementariërs hebben tot mijn verbazing groot ontzag voor ’s mans retorische kwaliteiten!

 4. 6

  @KJ: de nuance is niet aan jou besteed, klaarblijkelijk.

  ‘Maar bestaat er een Islam zonder Islamieten’?

  Dat is juist het punt. Nee, die bestaat niet. En de meeste Islamieten zijn vriendelijke mensen, niet kwaadaardiger dan Christenen of Atheïsten. Dus hoe kan de Islam dan alleen maar door en door slecht zijn? Wat Wilders zegt is dus slechts een holle frase, die niet zijn daadwerkelijke retoriek beschrijft. Als je de godsdienst als een vijand van de mensheid beschrijft pak je daarmee ook de mensen die hem aanhangen, ook al zeg dat je niets tegen de mensen hebt.

 5. 8

  @Cerridwen, #6: Dank je wel voor je vriendelijke aanmoediging om eens te kijken of mijn nuance-apparaatje misschien wat vastzit. Wellicht dat een beetje smeerolie zal helpen.

  Mijn punt was aan te tonen dat wat Wilders’ tegenstanders kunnen opbrengen aan argumenten (wat meestal neerkomt op: hij is niet erg tactvol, wel duh !) niet voldoet. Net als dit stukje. In feite staat er: Wilders is niet erg respectvol en scheert mensen over een kam. Ach gut. Maar je hoort nooit een journalist de vervolgvraag stellen.

  JOURNALIST: Meneer Wilders, u zegt dat u niet tegen moslims bent, maar tegen de Islam.
  WILDERS: Ja dat klopt. Ik vind de Islam een fascistische ideologie.
  JOURNALIST: Juist ja. En wat vindt u van het weer de laatste tijd ? Of wilt u misschien even kijken hoe ik met mijn pik speel ?

  Waarom stelt zo’n lui stuk vreten niet de onvermijdelijke vervolg-vraag – dat moslims de Islam uitmaken ?

  Overigens vind ik niet dat Wilders vervolgd moet worden. Nekschot was al blamage genoeg.

 6. 9

  Ten principale ben ik het eens met de reactie van Bullie, maar ….. dan moet er wel een debat met Wilders mogelijk zijn, de afgelopen jaren heeft deze man nog NOOIT gedebatteerd, hij heeft in de Kamer alléén elke keer zijn mening herhaald. Dat is géén debat, hij is nog nooit ingegaan op de mening van andere kamerleden (behalve het reageren met dan de woorden ‘flauwe kul’of ‘nonsens’of iets gelijks, dat is dus géén debat)

 7. 10

  @Johannes, #9: Het wordt al beter. Hij was zowaar op Nova gisteravond ! Overigens gevolgd door een gesprek van Clairy Polak met Gerard Spong waarin welgeteld NUL kritische vragen werden gesteld. Maar dat is al een hele verbetering ten opzichte van vroeger, toen de gespreks-kandidaat van linkerzijde gewoon ingesmeerd werd met stroop en vervolgens afgelikt, maargoed. Dat hou je toch, met journalisten.

 8. 11

  @Thomas (wederom) mooi geschreven, en ik kan me er grotendeels in vinden. Maar om even de advocaat van de duivel te spelen:

  – Met islamisering bedoelt Wilders natuurlijk niet contact tussen moslims en niet-moslims maar het toegeven aan gebruiken in de islam die in strijd zijn met ‘westerse’ principes.
  – Tegenover jouw repliek op de woorden van Max Pam kun je net zetten: het gaat er niet om dat er op zich niks mis is met de islam, maar dat juist één van de pijnpunten het accepteren van kritiek is. Als Bouali een lofzang opzet, dan miskent ze dat wel. (Nu ga ik er even van uit dat Pam gelijk heeft als hij zegt dat ze alleen maar goede punten ziet)

  tot slot richt je je wel heel erg op de islam, en vergeet je te vermelden dat er veel links zijn met de cultuur uit het land van herkomst. Deze kunnen je verhaal zowel versterken als ontkrachten: Vrouwenbesnijdenis schijnt bv helemaal niks met de islam te maken te hebben, maar meer met locale stammen cultuur. Aan de andere kant is een gebrek aan zelf-kritiek weer op het streng geloven (en de overtuiging van het eigen gelijk en superioriteitsgevoel tegenover ‘locale gebruiken’ die daarmee gepaard gaat) terug te voeren.

  Kortom: let op dat je eigen verhaal niet te eenzijdig wordt. Maar ik ben misschien dan toch meer van de lijn-Scheffers, dan wat jij hier schrijft.

 9. 12

  Er zit ook een gaatje in het betoog. Je zou eruit kunnen lezen, a la Maxima, dat ‘de moslim’ niet bestaat. Het geloof is immers een heterogene groep van allerlei gebruiken hanterende, meest vredelievende mensen.

  Maar misschien kun je dan ook stellen dat, omdat ‘de moslim’ immers niet bestaat, je ‘de moslim’ ook niet kunt beledigen. Nietwaar ? Het is tenslotte maar al te handig als je als collectief kunt optreden als er iets te halen (of te klagen) valt, maar dat je opeens gewoon een nauwelijks met elkaar verbonden verzameling individuen bent zodra er dreigimenten klinken vanuit jouw kant. Door die paar niet zo vredelievende elementen, zullen we maar zeggen.

 10. 13

  Mja, dat Wilders de nuance mist, dat is geen nieuws. Maar ik ga een beetje steigeren als je schrijft: “Het geeft dus niemand het recht een geloof in zijn geheel af te wijzen (..)”

  Het tegendeel is waar. Iedereen heeft dat recht.

  Prima hoor, dat in het kader van verzoening de uitspraken van Wilders aangepakt worden, maar er zit een naar kantje aan de hele zaak. Namelijk de kennelijk extra wettelijke bescherming die gelovigen willen genieten voor hun opinies.

 11. 14

  “Het geeft dus niemand het recht een geloof in zijn geheel af te wijzen, zoals Wilders herhaaldelijk doet. ”

  Niemand heeft het recht te bepalen of ik een geloof in zijn geheel mag afwijzen.

  Thomas van Aalten, je weet niet waar je het over hebt. Je lult maar wat met de wind mee.

 12. 15

  @6 Je schrijft: “Als je de godsdienst als een vijand van de mensheid beschrijft pak je daarmee ook de mensen die hem aanhangen (..)”

  Sorry hoor, maar dat vind ik een enge uitspraak van je. Tenminste, als je er er mee bedoelt dat je niet tegen opinies mag zijn omdat je daarmee de mensen kwetst die die opinies aanhangen.

  Enfin, wellicht moet je het toelichten.

 13. 18

  Ter verdediging van Van Aalten: ik denk dat ‘recht’ hier niet moet worden gelezen als in “Hij heeft geen recht van spreken.” Dus Wilders heeft wel het recht te zeggen dat er geen gematigde islam bestaat, maar hij heeft geen recht van spreken, omdat alle bewijzen uitwijzen dat die wel bestaat.

 14. 19

  Het beoogde voordeel is dat een rechter nu eindelijk eens wat duidelijker vaststelt waar de grenzen van haatzaaien liggen. Door twee factoren zal dit voordeel niet worden behaald:

  1. De belangrijkste omstandigheid dat een rechterlijke uitspraak niets zal opleveren is dat de juridische werkelijkheid op lichtjaren afstand de maatschappelijke werkelijkheid achterna hobbelt. Moslimorganisaties hadden al grotendeels hun schouders opgehaald na Fitna, en door het moslimbashen van Wilders, konden we zelfs voorzichtig concluderen dat ze een laagje relativeringsvermogen en onverschilligheid hadden gekweekt: de geroemde Hollandse tolerantie. Nu is er een uitspraak die niet alleen achterloopt op deze maatschappelijk winst, maar deze zelfs weer teniet kan doen: Er is weer munitie geleverd aan de vele verongelijkten om uitsluitend naar Wilders te wijzen en de rug te keren naar de problemen die er (wel) zijn.

  2. Ten tweede zal een uitspraak, jaren later na hoger beroep tot en met het Europese Hof?, altijd zien op deze hele specifieke omstandigheden van het geval. Het gaat om een politicus die onder bepaalde omstandigheden een aantal uitspraken heeft gedaan. Dus echt richtinggevend voor de toekomst zal het allang niet meer zijn. Het enige wat het in de tussentijd doet is (principieel:) de toch al onder druk staande Nederlandse tolerantie verder belasten en (praktisch:) Wilders onevenredig aandacht bezorgen.

 15. 20

  Zie http://www.trouw.nl/opinie/letter-en-geest/article1803945.ece

  “(…)In Turkije begrijpen de seculieren beter dan ons kabinet en onze bestuurders wat islamisering precies inhoudt. Islamisering is ook het proces, hoe traag het ook verloopt, dat geleidelijk resulteert in de islamisering van het denken.

  Islamisering van het denken zal het einde betekenen van alle creativiteit, originaliteit en scheppingskracht, want creëren en scheppen zijn goddelijke eigenschappen waarop Allah octrooi heeft genomen. Daarbij duldt Hij geen concurrentie van de mens. Islamisering is het proces waarbij islamitische waarden en normen op den duur de overhand krijgen boven alle andere waardensystemen, in alle aspecten van het leven.

  Dit proces is al een tijd bezig in het Westen. En het wordt bijna dagelijks gedemonstreerd in een reeks van incidenten.

  Bijvoorbeeld wanneer een moslimapotheker weigert de morningafterpil of condooms te verkopen, wanneer een moslimdokter weigert aidspatiënten te behandelen of abortus te verrichten, wanneer geneeskundestudenten weigeren delen van het curriculum te doen omdat die in strijd zouden zijn met hun geloof, wanneer moslimtaxichauffeurs weigeren blinde cliënten met hun geleidehonden mee te nemen omdat honden onrein zijn volgens hun geloof, wanneer het bijna onmogelijk wordt om kritiek te uiten op de islam of op moslims zonder bedreigd te worden, wanneer het bureau Jeugdzorg de hulp van imams moet inroepen omdat het anders zijn werk bij Marokkaanse gezinnen niet kan verrichten, wanneer gemeenteambtenaren weigeren vrouwen een hand te geven, wanneer leraressen en andere overheidsambtenaren tijdens hun werk de islam vertegenwoordigen door hun hoofddoeken te dragen, terwijl ze de staat zouden moeten vertegenwoordigen, wanneer Fortis het spaarvarkentje afschaft dat hij cadeau gaf aan kinderen omdat dit voor moslims een onrein dier is, wanneer musea foto’s van de muur halen en schilderijen weigeren uit angst voor reacties van moslims, wanneer posters van klassieke naakten niet meer in de metrostations mogen hangen – en de lijst kan nog veel langer worden.(…)”

 16. 21

  @15:
  Je mag best tegen ‘de islam’ zijn, voor zover die bestaat. Het is alleen niet erg constructief om iets heterogeens als ‘de Islam’ als ‘vijand van de mensheid’ te beschrijven. als je ‘de Islam’ aanvalt, val je daarmee ook de mensen aan. Dus als ‘de Islam’ het absolute kwaad is (en daar neigt Wilders naar), dan zijn de moslims dat ook.

  Ik ben zelf niet zo’n fan van dogmatische fanatiekelingen, dus ook niet van radicale en orthodoxe moslims.

  @8: Er wordt mijns inziens veel te veel in debat gegaan met Wilders. Het is een mythe als zouden Wilders’ tegenstanders geen ‘argumenten’ hebben. Wilders argumenteert niet, maar roept. Daar doe je weinig tegen, behalve hem negeren. Of wil jij beweren dat Wilders wel ‘argumenten’ heeft, ofwel een punt waar het de moeite waard is om over te discussiëren?

  Je ergernis over de journalistiek deel ik.

 17. 22

  Terwijl ik bovenstaand stuk las, bekroop mij een rot gevoel. Want dit stuk vertelt nu precies wat er in mijn omgeving NIET gebeurd. Juist doordat Wilders dingen hol benoemd krijgt hij de kiezers. Ik voorspel dat de volgende verkiezing gaat inhouden dat zijn partij flink groeit. Jammer voor Thomas maar “Wilders en zijn achterban (in omvang ongeveer de helft van het aantal islamieten)” gaan, als het zo doorgaat, in omvang er overheen!

  Logisch ook. In mijn omgeving is criminaliteit voor >50% toe te wijzen aan “daders met een kleurtje en zeer vaak met een geloofsovertuiging die jaren geleden amper voorkwam in Nederland”. Je moet wel op je woorden letten want voor ik het zelf weet is er aangifte tegen mij gedaan!

  Waar het mis gaat in het bovenstaande verhaal van Thomas, is dat het blijkbaar niet meer mag om een andere mening te hebben. Langzaam maar zeker bekruipt mij het gevoel dat, lezend de eerder geplaatste stukken van de schrijver, een andere mening niet is toegestaan. Daarmee komt Thomas, bij mij in het zelfde hoekje te staan als Wilders. Te extreem staat er boven dat hoekje.

  Jaren lang ben ik een D66 stemmer geweest, erger nog, ik ben jaren lang lid van deze partij geweest. Daar gaat nu een einde aan komen. Ik wil niet links zijn, ik wil niet rechts zijn. Ik wil geen stempel “extreem”. Ik wil gewoon kunnen benoemen wat de problemen zijn. Sommigen worden met linkse inzet opgelost, andere met rechtse. Maar laat iedereen spreken, anders wordt het erg stil.

 18. 23

  @21: Praktisch alle Abrahamitisch religieuzen hebben een boek in de kast staan dat ongeloof als het ‘absolute kwaad’ bestempelt.

  Ik heb daar weinig problemen mee. Het zou aardig zijn als die tolerantie wederzijds zou zijn.

 19. 24

  DE waarschuwing van 20 komt van een moslima zelf..
  Islamisering is allang binnengeslopen

  Het schijnt in Nederland taboe te zijn om over de islamisering van de samenleving te praten, schrijft moslima Nahed Selim. Waarom eigenlijk? „Ik denk dat veel Nederlanders de term niet helemaal begrijpen.” Zelf hoopt ze dat er, na de film van Geert Wilders, nog veel méér waarschuwingen komen. http://www.trouw.nl/opinie/letter-en-geest/article1803945.ece

 20. 25

  Beste Klaplong @ 14,

  Dank Martijn @18

  Laat ik het zo stellen: een totaal verbod of een gehele afkeuring van één geloof is altijd gevaarlijk en rechtlijnig. Er is nooit één definitie. Van mij mag je trouwens heus een boek uitbrengen met als titel Christenen Zijn Kut of Elke Moslim is Een Moordenaar, maar als de pagina’s vervolgens wit blijven, is de geloofwaardigheid dan ver weg. In de terminologie van Wilders is er echter wél maar één opvatting: islam deugt niet.

  Neem atheïsme, wat ook een vorm van geloof is. Max Pam en Hans Teeuwen zijn bij mijn weten atheïsten. Hun vorm van atheïsme (wat simpelweg betekent dat je niet in God gelooft) is niet het mijne. Toch beschouw ik mijzelf ook als atheïst.

  Een hele groep afrekenen op kenmerken of uitingen van een geloof, is gevaarlijk (ik zie zelfs vergelijking van Fitna met menig propagandistische film uit WOII. Of word ik nu vervolgd?).

  Dit wordt een andere discussie, maar het is veel lastiger de ideologie van Wilders te duiden, als je zijn islamgekrakeel (en het Aruba-debacle van Hero Brinkman) weglaat. Al pretendeert hij wel van alles en nog wat onder het kopje “Directe democratie”, Wilders is in strijd met elk burgerinitiatief of grass roots-principe, gaat zelfs uit van totalitairisme.

  Lees mee:

  – meer agenten op straat (maar de oorzaak van criminaliteit aanpakken, ho maar)

  – herinvoering ambachts- en tuchtscholen (Mondiale didactische ontwikkelingen uit Europa, VS en Azië hierbij negerend)

  – referendum wenselijkheid Euro (Moet ik hier op ingaan?)

  – Bouw nieuwe kerncentrales (Hoeveel Wilders-stemmers zien lachend een koeltoren in hun achtertuin tegemoet? En wie gaat dat betalen?)

  – Meer wegen (Waarom er zoveel auto’s bijkomen, vraagt Wilders zich niet af. Ik moet nog zien wie er staat te juichen voor een vijfvoudig klaverblad in Zaarderheiken bij Venlo)

  Als je het hebt over iemand die niet weet waar hij het over heeft.

  Zoals inderdaad ‘de moslim’ niet bestaat, is er ook niet dé Wilders-theorie, want hij voert altijd een circus op waarbij hij móet bullyen; niets deugt. Een ‘zie je wel’-houding. Als het slecht gaat, en als het goed gaat.

  Dit hoef je overigens niet met me eens te zijn. Lang leve de verscheidenheid, nietwaar.

 21. 27

  @25 Thomas, je schreef: “Neem atheïsme, wat ook een vorm van geloof is.”

  Rare redenering. Geen lolly is ook een lolly. Zo ken ik er nog wel een paar. Maar goed, het is een populair misverstand. Het ontbreken van iets is in feite een vorm van datzelfde. Ook niets bevat iets, tenslotte. En religieuzen zijn goed met woorden.

  Terzijde: laten we het er over eens zijn dat we het niet met Wilders eens zijn. Maar een aantal argumenten die je aandraagt vind ik echt niet kloppen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ik ze niet goed begrijp.

  Pleit je er nu voor dat religie een ‘status aparte’ verdient in het opniniespectrum? Of vind je dat een religie ‘vrij van belediging’ mag zijn als deze religie verbonden is aan een culturele minderheid?

  Ik vermoed – met jou waarschijnlijk – dat Wilders zijn racistische agenda camoufleert met Islam-bashen. Iets wat mij enorm tegen de borst stuit. Het punt is alleen dat religie-bashen (gelukkig) niet strafbaar is, racisme wel.

  Wat kwalijk is, is dat religie-bashen nu aangepakt wordt, terwijl dat nu net niet het probleem is. Maar de aanpak van religiekritiek staat wel op het wensenlijstje van CDA/CU. Het wekt de schijn van een politiek proces.

  Justitie zou er goed aan doen Wilders’ racisme bloot te leggen, dan hebben ze pas een zaak. En mijn zegen.

 22. 28

  @Thomas van Aalten: Als atheisme ook een geloof is, is het aspokisme (niet in spoken geloven) dat ook. En aangezien creationisme ook een (deel van een) geloof is, is de evolutietheorie volgens jouw redenatie dus ook een geloof. En het niet geloven dat de kern van de zon gevuld is met het sperma van zmc is ook een geloof? Onzin.

  Atheisme is geen geloof, het is het niet hebben van een geloof in iets onwaarschijnlijks. Religieuzen claimen graag dat het een geloof is om de discussie op hun hand te zetten, maar dat is het simpelweg niet. Daarmee valt je argumentatie van #25 mijns inziens dan ook volledig om.

 23. 30

  @29: *Grinnik* Voor mij is dat – tolerantie – juist de kern van de discussie.

  Je kunt namelijk – net als atheïsten doen – woorden naast je neer leggen en je niet aangesproken voelen. De reactie op Fitna – of eigenlijk: het uitblijven daarvan – was een mooi voorbeeld.

 24. 31

  @Perik: allemaal mooi tolerantie, ben ik helemaal voor. Het heeft alleen niet echt een relatie met mijn comments #6 en #21 waar je op reageert.

 25. 32

  @27

  Pleit je er nu voor dat religie een ’status aparte’ verdient in het opniniespectrum? Of vind je dat een religie ‘vrij van belediging’ mag zijn als deze religie verbonden is aan een culturele minderheid?

  Nee. en nee. Waar ik moe van word is de voortdurende verbanden die Wilders legt tussen ‘Kwaad’ en islam. Het bullyen, dus.

  Verder kan ik het alleen maar met je post eens zijn. Ook ik vind dat je kritiek mag hebben op religie, dit uiten met kunst, etc.

  Ik keur dan ook de hetze tegen bijvoorbeeld Nekschot af – al vind ik zijn tekeningen niet het toonbeeld van creativiteit of smaak en sta ik er allerminst achter. Maar het zijn cartoons, net als columns kan het iets aan de kaak stellen. Toch vind ik dat iets anders dan wat Wilders stelselmatig doet.

 26. 33

  @31: Dan zal ik het uitleggen.

  Je zegt in #6 en #21 dat de Islam als ‘het absolute kwaad’ bestempelen een belediging is voor de aanhangers van de Islam.

  Wat ik spiegel dat diezelfde Islam – plus een aantal andere relgies – zelf ook een absoluut kwaad benoemt: ongeloof. Dat zou je als een belediging kunnen zien aan het adres van niet-gelovigen.

  Zoals ik de Heilige Boeken niet serieus neem/in de context plaats, zo zou je als gelovige ook kunnen besluiten Wilders niet serieus te nemen/in de context te plaatsen.

  Kortom, Wilders aanpakken omdat hij de Islam als het ‘absolute kwaad’ bestempelt, is een wat heilloze weg. Want dan ken ik er ook nog wel een paar. Nou, en daar komt tolerantie de om de hoek kijken. Ehm, helder?

 27. 36

  Zoals ik al opmerkte in het kader van een eventuele atheïst als volgende Prez in the US. Atheïsme is geen geloof:

  Het verschil tussen religieuze mensen en niet-religieuze mensen ligt er volgens mij nou juist in dat een Christen in de eerste plaats Christen is, een Jood in de eerste plaats Jood etc.. Ik ben niet in de eerste plaats atheist of niet-religieus, ik ben in de eerste plaats mezelf en dat gegeven is slechts één van velen. Het gegeven dat ik niet religieus ben is voornamelijk van belang voor religieuzen.

 28. 39

  @32 Helemaal mee eens, Thomas. Maar zelfs het stelselmatige afbranden van de Islam (zonder aan Westerse religies te komen) is niet strafbaar.

  Moreel verwerpelijk, polariserend, politiek en maatschappelijk onwenselijk, zinloos en noem maar op: jazeker. Maar daar gaat de rechter gelukkig niet over.

 29. 41

  haha een godwin goed carlos die hadden we nog niet gehoord in deze kwestie.

  maarre marcheerde Hitler in 1921 niet al met 3000 bewapende bruinhemden door Berlijn? En werd hij daarvoor niet veroordeeld? En heeft dat allemaal veel geholpen? En heeft dat allemaal geen fuck met Wilders te maken?

 30. 42

  Perik, dus dan kunnen we concluderen dat het geen ruk helpt om xenofobe volksmenners te veroordelen? En is het enkel wachten op de juiste sociaal-maatschappelijke constellatie en economische crisis voordat ze de macht kunnen grijpen?

 31. 44

  @Thomas, #35: Wat gebeurt er als Wilders in de cel belandt en een boek gaat schrijven ? Nou, dan belandt ‘ie in de cel en gaat ‘ie een boek schrijven.

  Bang zijn voor historische parallellen is iets voor mensen die te veel slechte films hebben gezien. Ja, zo voelt deze hele affaire: als een slechte film. En bang zijn is zowiezo iets wat ik hier overal tussen de regels door proef: zijn we als maatschappij dan werkelijk zo weerloos en fragiel dat we bang moeten zijn voor een aap die wat brult ? Ik zie niet in waarom ooit iets wat iemand zegt onderwerp zou moeten zijn van een rechtzaak; laten we in vredesnaam niet meewerken aan deze neerbuigende wetgeving die verantwoordelijkheid op de verkeerde plek legt, die een wapen is om naar keuze te gebruiken door opportunistische krachten binnen de uitvoerende macht, en die inderdaad het maatschappelijke debat op belangrijke plaatsen lamlegt. Nu al.

 32. 46

  @36 Ik denk dat dat best meevalt. Jeroen Krabbé zal niet opstaan met het idee: ha, weer een Joodse dag, lekker aan de matzes.

  Voor veel mensen is het geloof het verlengde van het ‘ietsisme’. Er zijn zat excuus-christenen die in het hokje ‘ja’ zullen invullen als er gevraagd wordt of ze gelovig zijn, maar dat zie je niet direct in hun dagelijkse gang terug. Zo zijn er ook dergelijke moslims – ik ken ze.

  Geloof ik.

 33. 47

  @42: “Perik, dus dan kunnen we concluderen dat het geen ruk helpt om xenofobe volksmenners te veroordelen?”

  Ik denk dat die conclusie juist is. Dat wil overigens niet zeggen dat er niets tegen xenofobe volksmenners te doen is.

 34. 48

  @46/ Thomas
  Daarom is er in Amerika zeker geen enkel parlementslid (openlijk) ongelovig. Omdat gelovigen het niet zo belangrijk vinden?

  @47
  Tondeuse iemand? ;)

 35. 49

  Carlos stelt natuurlijk wel de vraag waar het uiteindelijk om draait: helpt een veroordeling? Als je er, simpel gezegd, vanuit gaat dat “de volksmenner” de belichaming is van Het Kwaad en dat hij Het Kwaad verspreidt middels zijn uitlatingen, dan zou een veroordeling een oplossing kunnen zijn.

  Ik denk dat je er anders naar moet kijken. Er bestaat onvrede onder een deel van de bevolking en er is iemand die die onvrede vertegenwoordigt. Of: er op inspeelt. Door die persoon te belemmeren in zijn uitlatingen of te veroordelen wordt de onvrede niet weggenomen, maar juist gevoed.

 36. 51

  Mij irriteren de groteske en bombastische bewoordingen in het vonnis. En de mogelijkheid om door een negatieve kwalificatie van een religieus symbool (koran) strafbare belediging van een rekigieuse groep zou inhouden. Dat opent de poorten van de rechtbank voor heel veel meer aangiftes en vervolgingen. Denk aan de act van Madonna aan het kruis. Volgens mij moeten we eveneens respecteren dat een groep autochtone Ndl niets moet hebben van de multi’s en de culti’s. Die willen leven zoals ze van generatie tot generatie gedaan hebben, en die moet je niet lastig vallen met cosmopolitische vergezichten van een geintegreerde samenleving van alle culturen. Ik wil ook niet dat er in die groep structureel mensen vervolgd worden over wat ze vinden en zeggen. Dat is – nu komt er een groot woord- een vorm van onderdrukking. Ze mogen hun leven leiden zonder toevoeging van welke nieuwe invloed dan ook en ze mogen dat ook openlijk zeggen, zonder wat mij betreft strafrechtelijk te worden vervolgd.

 37. 52

  Bin Laden (die in de islam slechts een vehikel ziet, uiteindelijk gaat het hem allemaal om geld en macht)
  OBL komt uit een van de rijkste families ter wereld en moet nu in een hol onder de grond leven. Als hij geld en macht had gewild dan had hij dat veel makkelijker kunnen bereiken. Je kunt veel over die man zeggen maar niet dat hij niet gelooft wat hij zegt.

 38. 54

  @33: Ah, je begrijpt me verkeerd. Ik heb het niet over beledigen. Ik stel alleen maar dat door de Islam als ‘absoluut kwaad’ te bestempelen, hij dit in feite ook zegt over moslims (ook al beweert Wilders dat hij dat niet doet). En dit is een niet erg productief, zelfs gevaarlijk, standpunt.

  Dat er ook Moslims zijn die generaliseren en ‘ongelovigen’ vanuit hun interpreatie van religie tot het ‘kwaad’ bestempelen is zeker het geval, maar niet relevant voor mijn punt. Het gaat immers niet om alle moslims.

 39. 57

  Zo simpel is de discussie.
  Wilders heeft in mijn ogen allerlei populistische, onsamenhangende standpunten, andere mensen vinden dat niet, en die stemmen dan weer op hem.
  Gedanken sind Frei!

 40. 58

  Alle moslims, geen moslims, sommige moslims, één moslim, over één kam, twee kammen, geen kam of helemaal niet scheren, waxen, of watdanook- discussie om de discussie, ik doe er niet aan mee, oh nee! ( Huh, wageffe….?!?)

 41. 60

  Ook de maximalistische zionisten die met grof geschut te werk gaan, zoals momenteel in de Gaza-strook, verwerp ik – het geloof gaat ook daar hand in hand met radicale daden.

  Ten eerste loop je een paar dagen achter en is het enige grof geschut de bulldozers die de puin an het opruimen zijn. Ten tweede is er weinig zionistisch aan de hele aanval op Gaza. De Zionisten is het om Jerusalem te doen oelewapper. Dit hele voorval was een slinks geplande verkiezingscampagne van de huidige minister van Defensie, Barak. Maar het is makkelijk om vanuit je kamertje in je vinexwijkdoorzonwoning boehoe te doen over de Israelische aanval op Hamas. Je bent een keer in Jordanie geweest en je denkt Midden Oosten expert te zijn. En nu maar afwachten!

 42. 61

  @59 Ja omdat hij nu al jaren zijn gang heeft mogen gaan en een fanbase heeft opgebouwd, maar wat nou als hij meteen teruggefloten was?

 43. 62

  @60:

  CHOMSKY: There’s a theme that goes way back to the origins of Zionism. And it’s a very rational theme: “Let’s delay negotiations and diplomacy as long as possible, and meanwhile we’ll ‘build facts on the ground.'” So Israel will create the basis for what some eventual agreement will ratify, but the more they create, the more they construct, the better the agreement will be for their purposes. Those purposes are essentially to take over everything of value in the former Palestine and to undermine what’s left of the indigenous population.

  bron

 44. 63

  @28: Ik geloofde (haha) het ook nooit, maar iemand die er voor geleerd heeft, heeft me weten te overtuigen dat atheïsme wel een geloof kan zijn. De uitspraak “Er is geen god” is namelijk niet falsifieerbaar en daarmee metafysisch.
  De ware ongelovige is iemand die geen uitspraken doet over metafysische waarheden, omdat dat niet kan, een agnost dus. Je kan wel als agnost aanhouden dat er geen reden is om in een god te geloven, dat ben je een agnostisch atheïst. Maar je kan ook een agnostisch christen zijn.

 45. 65

  @61: Dan zou je teruggaan naar de politieke correctheid van voor de eeuwwisseling. En die politieke correctheid heeft weer bijgedragen aan de onvrede daarmee aan het succes van eerst Fortuyn en nu Wilders. Als je af en toe reacties van Wilders-aanhangers leest op de site van de Telegraaf, of stukken op HVV, dan moet je wel concluderen dat die periode van politieke correctheid bijdraagt aan de onvrede die de laatste jaren de kop op steekt.

 46. 67

  @60 “Maar het is makkelijk om vanuit je kamertje in je vinexwijkdoorzonwoning boehoe te doen over de Israelische aanval op Hamas. Je bent een keer in Jordanie geweest en je denkt Midden Oosten expert te zijn. En nu maar afwachten!”

  – Vinexdoorzonwoning: Niet helemaal. Weet niet wat je hard wil maken met de beschuldiging..? Amsterdamse school, omgeven door meer baarden, schotels en tajins dan Wilders zou verdragen. maar gaat u verder.

  – Boehoe over aanval op Hamas? Waar doe ik Boehoe?

  – Ik was nog nooit in Jordanie.

  – Ik beweer geen Midden Oosten expert te zijn.

  – Afwachten, waar en waarop?

  Misschien zou je, geïnspireerd door post 62 eens een boekje van Chomskykunnen lezen. Pas op, er staan letters in.

 47. 69

  Een verlate toevoeging aan de discussie, die nog eens gevoed wordt door beroepsbabbelaar (jens er een nietje doorheen en we hebben een pamflet) Zwagerman, vanavond te gast bij DWDD. Zijn citaat van Jan Mulder over de Christenunie legt naar mijn idee het probleem bloot. Zwagerman stelde dat als Jan Mulder verlangt dat de Christenunie verboden moet worden, hij net als Wilders veroordeeld zou moeten gaan worden. Maar de moslims kennen helemaal geen religieus getinte politiek vertegenwoordiging vergelijkbaar met de Christenunie. De politisering van de islam is het centrale probleem in de positie van Wilders en diens veroordeling.

  Als Wilders stelt dat de islam een fascistische ideologie is, politiseert hij een religie, terwijl hij zelf voorstaat dat de scheiding tussen kerk en staat in Nederland verdedigd moet worden tegen de islamieten. Waarom trekt hij een religie de politiek in? Daarbij, de meerderheid van religieus gefundeerde partijen in het kabinet is vermoedelijk ook de reden waarom christenen een dikkere huid lijken te hebben: ze lachen in hun vuistje als het gaat om de consolidatie van politieke macht, daar helpt een schamper hier of daar geen moedertje lief aan.

  Het politiseren van de islam zou in een debat in de tweede kamer alleen gerechtvaardigd zijn als er ook een politieke vertegenwoordiging is van de islam. Aangezien die er niet is, wordt van surrogaten uitgegaan als de ideologische paspop Bin Laden, of de Iraanse stand-upper Ahmedinejad. Gemakshalve wordt vergeten voor welk publiek deze heren oreren, laat staan wat hun bloemrijke taal precies betekent. Een ander voordeel is dat deze heren niet terugpraten tegen een eenzaam en angstig tweede kamerlid, dat sinds ‘ie uit z’n politieke nest is geduwd, verontwaardigd piept als een Calimero wiens schil weggewaaid is, een eierstruifkapsel achterlatend.

  Als Wilders al een onbehagen in de samenleving raakt met z’n beledigingen, is dat onbehagen niet veroorzaakt door politiek geëngageerde moslims, ook niet door de zich ondanks alle tegenstrubbelingen integrerende moslims, maar door de rotjongens op straat. Juist deze jongens die geen enkel geloof hebben in democratisch vastgestelde wetten en regels, geen fiducie in politieke representatie, zijn de voedingsbodem van Wilders geraas over fascistische ideologiën. Over de hoofden van zijn achterban probeert hij een internationale politiek te bedrijven, op tournee als de Nederlandse Rushdie met alleen een amateuristisch filmpje als duivelsvers, zonder dat hij ook maar enigszins bezig is met een oplossing voor de oorspronkelijke bron van onvrede. Als politiek ooit bedoeld was als een middel om emancipatie en welvaart te organiseren, zou Wilders gedepolitiseerd moeten worden: hij gebruikt zijn politieke kapitaal alleen maar ter profilering van zichzelf.

 48. 70

  Overigens Stein @ 60, nog even over die maximalistische zionisten: Dit artikel ging niet over Gaza. Je hebt ongetwijfeld gelijk. Het enige wat ik aan wilde tonen door het te noemen, is dat een geloof verschillende uitwassen kan hebben – in die context noemde ik het.

  Het Midden Oosten laat ik graag aan Joris Luyendijk e.a. over.

  Misschien had ik die omschrijving uit de losse pols (maximalistische zionisten) niet moeten gebruiken, een oelewapperstreek, maar je begrijpt me, neem ik aan.

 49. 71

  (webmeesteres: mooi hoor, zo’n edit-functie, maar een t door een d vervangen geeft een fijn staaltje hermetische poëzie van %20 tekens…)

 50. 72

  Beste Thomas,

  Ik zal het nogmaals zeggen. Het recente Gaza verhaal heeft niets met geloof, of uitwassen daarvan te maken. Net zo min als dat voormalig pres. Bush Irak binnenviel vanwege het terrorisme. Politiek man. Maar we begrijpen elkaar. Denk ik.

  En ik dacht even dat jij het was die een paar weken terug nog op bezoek was in Jordanie, mijn vergissing.

  Maar verder zal het me allemaal worst wezen. Geert Wilders ook. (zal mij ook worst wezen dan he, niet dat het hem geen worst zal wezen, wat dat zal het hem waarschijnlijk wel zijn, die is allaaang blij het zo lang vol te hebben gehouden, de oelewapper. Goed.)

 51. 73

  Quote: Het geeft dus niemand het recht een geloof in zijn geheel af te wijzen, zoals Wilders herhaaldelijk doet.

  Uhmm, ja, dus elke keer als we een geloof niet accepteren zijn we strafbaar. En daarmee bepalen een stel fanaten wat we moeten geloven. Precies waar Wilders tegen ageert.

 52. 74

  Zompig stuk van Thomas van Aalten. Analoog aan zijn redenering strijden milieufanaten niet tegen snelwegen maar zaaien ze haat tegen automobilisten…

 53. 75

  Wilders is onschuldig, en dit blogdebat is verspilling van tijd en aandacht. Wilders is al die aandacht niet waard. De Islam ook niet.

  Maar wel typisch nederlandse politiek, zo zie je maar dat onze politici toch haarfijn aanvoelen wat nederlanders belangrijk vinden, urenlang over nutteloze zaken lullen.

  Ook zij staan met de rug naar wat echt belangrijk is in onze samenleving

 54. 76

  Wat een wollig gelul in de ruimte is dit. Taalkundig is het ook al bar een boos.

  “Het geeft dus niemand het recht een geloof in zijn geheel af te wijzen, zoals Wilders herhaaldelijk doet. De uitspraak van Wilders dat een gematigde islam niet bestaat, is net zoiets zeggen als dat er geen winterdag zónder sneeuw bestaat”

  Hoe je tot deze gevolgtrekking komt is mij een raadsel, maar als je inzicht is dat het inherente aan geloof er ook voor zorgt dat het niet de bekritiseren is, dan is dat een stukje cirkelredeneren van de hoogste orde.

 55. 77

  @Thomas

  Het is werkelijk misselijkmakend om te zien hoe jou geest te werk gaat.

  Je schilder Wilders af als een ongefundeerde racistische schreeuwlelijk en bovendien verklaar je “Wilders'” (deze term is absoluut niet bedacht door Wilders, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Islamification ) als “diffuus”. Dat jij niet begrijpt wat het woord betekent is één ding, dat je het begrip vervolgens geheel ongefundeerd ontkracht in plaats van even op te zoeken wat het betekent is een tweede. Maar een hele sterke derde – die de zeer gering overgebleven geloofwaardigheid onder je uit slaat – is dat in posts 20 en 24 deze informatie op een dienblad wordt aangeleverd en jij er vervolgens voor kiest om deze posts volledig te negeren en nogmaals te beweren dat Wilders’ opvattingen geen argumentele basis hebben.

  En dan het lef hebben om er een foto van Wilders met oogkleppen op bij te zetten. Bah, weerzinwekkend.

 56. 78

  Zo die Serraph, als die ooit aan de macht komt zullen er nooit meer foto’s van Wilders met oogkleppen worden gepubliceerd… dat we dat even weten. Wederom een fraai exemplaar van de horde Vrijheid van Meningsuiting soldaten. *gruwel griezel*

 57. 79

  Bij Wilders moet ik steeds aan Karadzic (Schrijf ik zijn naam goed ?) denken. De man schoot geen kogels, gaf alleen zijn mening, de mening van de Serviers. Met alleen woorden kan je ook onontkoombaar richting geweld gaan. Hate nothing but hatred, of zoiets.

 58. 82

  “Er zal niets zinnigs volgen op zijn totalitaire aanpak, zogenaamd door hem met een zweem van ‘vrijheid’ omgeven”. En deze treurigheid wordt opgeschreven door iemand die zelf uitgaat van een totalitaire aanpak, met een zweem van ‘vrijheid’ omgeven.

  Het is eng om te zien hoe mensen zoals dhr. Van Aalten systematisch proberen mensen die niet hun mening delen de mond te snoeren. Hoewel ik de mening van Wilders totaal niet deel ben ik wel blij dat we in een land leven waarin we een debat met elkaar aan kunnen gaan. Misschien moet dhr. Aalten eens verhuizen naar Noord-Korea. Dat land zal hem een stuk beter bevallen.