Werelds genieten

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Ditmaal voor P.J. Cokema, die het stuk via de mail toezond.

Slachtoffers van de vogelpest (Foto: Flickr/Quiplash!)

Het is vandaag wereldgezondheidsdag. Elk jaar vestigt de WHO (World Health Organization) de aandacht op een specificieke bedreiging voor de volksgezondheid. Dit jaar: het klimaat. De klimaatveranderingen zijn riskant voor oude mensen die van de hitte kunnen sterven. Hogere temperaturen kunnen ook epidemieën tot gevolg hebben. Zo hebben ze in Zuid-Amerika de laatste jaren flink last van de knokkelkoorts. De mug die de drager van het virus is, gedijt prima in het huidige klimaat. Er is niet genoeg vaccin om iedereen te beschermen, hetgeen vorig jaar in Paraguay al tot de noodtoestand heeft geleid. Opwarming veroorzaakt droogte en mislukte oogsten. De hongersnood zal er alleen maar groter mee worden. En ook heftige regens en overstromingen gaan een aanslag op de gezondheid plegen.

Met de Wereldgezondheidsdag wil de WHO ieders aandacht voor dit probleem. Vooral de toch al zwakke ontwikkelingslanden zullen fataal getroffen worden als er niet snel maatregelen worden genomen. Dat zijn geen prettige berichten. Daar zal hier in het land dus wel flink wat aandacht aan worden besteed. En jawel, hier laat men het niet bij één dag. Vandaag start De Week van de Gezondheid. Met natuurlijk als thema: een beter klimaat, een betere gezondheid.

Pardon? Dat is het thema hier helemaal niet. Chagrijnig geworden van die vreselijke voorspellingen van de WHO, gooit men het over een heel andere boeg: Genieten van gezondheid. Kijk, daar worden we weer wat vrolijker van. Natuurlijk, er zijn bij de laatste hittegolf wat meer bejaarden overleden dan normaal, maar de knokkelkoorts krijgt hier geen kans. Een strenge controle van uit China geïmporteerde Lucky Bamboo’s voorkomt dat de tijgermug hier het virus verspreidt.

Nee, wij hebben geen boodschap aan wereldwijde ongezondheid. TNS NIPO heeft eens uitgezocht wat wij onder genieten van gezondheid verstaan. Om te beginnen vinden veel (84%) nederlanders dat ze gezond leven en nog meer mensen (93%) vinden dat genieten de gezondheid bevordert. En wat doet men zoal om gezond te blijven? Goed slapen, gevarieerd en gezond eten en lekker ontspannen. Ruim de helft van diegenen die beweren gezond te leven, zeggen aan sport of beweging te doen.

TNS NIPO ging ook eens kijken waar wij het meest van genieten. Dat blijkt op de eerste plaats onze familie en vrienden te zijn. Seks is een goeie tweede en muziek komt op de derde plaats. Helaas heeft zo’n 52% daar echter geen tijd genoeg voor en nog eens 47% heeft te weinig geld voor zulke zaken. Bij gezond genieten denkt 22% aan beweging en sport en 21% aan gezond eten en drinken.

Bezig zijn in de natuur wordt door 48% ervaren als gezond genieten. Beseffen die mensen wel dat die natuur wordt bedreigd door de klimaatveranderingen? Misschien kunnen ze het daar eens over hebben tijdens de gezonde lunches die deze week worden georganiseerd. De WHO zal blij zijn met de aanpak hier. Positieve insteek en laten we wel zijn: onder het genot van een broodje gezond en een lekker wijntje (goed voor hart- en bloedvaten) worden natuurlijk de beste ideeën bedacht.

Beste lezer, geniet u ook zo van uw gezondheid en tot welke gezonde ideeën heeft dat bij u geleid om klimatologische gezondheidsrisico’s uit te bannen?

Reacties zijn uitgeschakeld