Weigerambtenaren

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Den Haag ontsloeg vorige week een weigerambtenaar. Driewerf hoera! Iemand die weigert de wet uit te voeren, hoort niet in overheidsdienst thuis zegt publiciste Karin Spaink. Het stuk verscheen eerder in het Parool.

Dat ambtenaren die geen homoseksuelen wilden trouwen niet subiet op straat werden gezet, was te billijken. Het gaf ze – heel chic – ruim de tijd om ander werk te vinden. Wie zich echter tien jaar later nog niet heeft neergelegd bij de veranderde definitie van het huwelijk en desondanks vasthoudt aan zijn baan als ambtenaar van de burgerlijke stand, verliest elke aanspraak op coulantie.

Protesteren tegen een wet is een burgerrecht. Een wet moedwillig negeren of overtreden is een verdergaand, doch beproefd politiek wapen, dat zijn impact juist dankt aan de persoonlijke opoffering die zoiets vergt, Als ambtenaar openlijk weigeren een wet uit te voeren die de basis van je werk vormt, onderwijl eisend in die positie te kunnen aanblijven, is andere koek. Gewetensbezwaard doen op gemeenschapskosten? Nou, dapper hoor!

De termen ‘weigerambtenaren’ en ‘gewetensbezwaarden’ bevallen me sowieso niet. Beide begrippen stammen uit de periode van de nationale dienstplicht. Ooit moest elke Nederlandse jongen zonder pardon in het leger in; alleen wie serieuze bezwaren tegen het leger had, kon na veel gedoe uitwijken naar een vervangende – en bij wijze van straf langer durende – maatschappelijke dienstplicht. De bestaansgrond van die morele exceptie was dat deelname in het leger verplicht was: je kon er niet onderuit.

Voor ambtenaren van de burgerlijke stand ligt de zaak bepaald anders. Niemand heeft ze die baan opgelegd. Ze hebben dat werk in vrijheid gekozen, en als het ze niet langer bevalt, kunnen ze zonder repercussies weg. Stuit je werk je tegen de borst? Neem ontslag! Als je blijft: ook goed. Maar doe dan je werk, en zeik niet.

De ontslagen ambtenaar bekreunt zich nu om discriminatie: ‘Ik mag homostellen niet discrimineren, maar ik word nu zelf wel gediscrimineerd.’ Welnee schat. Je hoeft helemaal niemand te trouwen. Alleen: je kiest er zelf voor de wet te negeren.

Wat me evenmin bevalt, is dat de ruim honderd weigerambtenaren die we momenteel in Nederland in dienst houden, met groot animo heterostelletjes in de echt verbinden. Niet alleen denken zij als ambtenaar het homohuwelijk te mogen weigeren; ze doen tegen de klippen op alsof het heterohuwelijk nog bestaat. Maar met de wetsverandering van 2001 is de definitie van het huwelijk zelf veranderd. Een ware gewetensbezwaarde hoort nadien élk huwelijk te weigeren, ook dat tussen een man en een vrouw.

Reacties (107)

#1 Ernest

Het is op de spits gedreven. Ik vind het gek dat de gemeentes waar het speelt deze mensen niet gewoon ergens anders laat werken, iets anders laten doen. Het is een managements/P&O-probleem, want dat die mensen op hun functie blijven wil zeggen dat er geen andere mensen te vinden zijn die dit werk kunnen doen en ook dat die mensen niet voor iets anders geschikt zijn. En dat lijkt me heel vreemd.
Ik hoop dat als er wetten komen die me tegen de borst stuiten er dan volop ambtenaren zijn die ze weigeren uit te voeren en evt. de uitvoering kunnen saboteren, en dat ze kunnen blijven werken, zodat hun plaats met moeite kan worden ingevuld door mensen die de wetten wel willen uitvoeren.
Maar misschien heb ik iets te veel over WO2 in Nederland gelezen en ben ik altijd nog bang dat de overheid en de mensen niet veranderd zijn, terwijl we nu natuurlijk in een veel betere wereld leven, waarin de overheid nooit iets zal doen dat tegen het welzijn van zijn burgers ingaat.

 • Volgende discussie
#1.1 Bismarck - Reactie op #1

wil zeggen dat er geen andere mensen te vinden zijn die dit werk kunnen doen en ook dat die mensen niet voor iets anders geschikt zijn.

Ik neem aan dat je of bedoelt. Één van de twee condities hoeft maar aanwezig te zijn om niet te kunnen schuiven. Er is zelfs een derde conditie mogelijk: Er is geen ander werk te doen voor de betreffende ambtenaar. In de praktijk zal het dat zijn of de ambtenaar wil/kan niets anders doen, want ontslaan als er niemand anders voor de positie geschikt is lijkt me wat onlogisch.

#1.2 Ernest - Reactie op #1.1

Ja, ik bedoel “of dat die mensen niet voor iets anders geschikt zijn”. En de derde optie die je noemt is ook waar.

#2 Bismarck

Ik mag homostellen niet discrimineren, maar ik word nu zelf wel gediscrimineerd.

Nee, je wordt ontslagen omdat je tóch homostellen discrimineert, ondanks dat je dat niet mag. Als je niet zou discrimineren, zou je niet ontslagen (of zoals je het zelf zegt “gediscrimineerd”) worden. Stond in de bijbel niet ook iets over wat er gebeurt met degenen die het zwaard opheffen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Nikneem - Reactie op #2

Nee dus. De wet geeft die ambtenaren het recht om een collega de eer te gunnen. Leest u de handelingen van de Tweede Kamer er eens op na, en beweert u geen onzin, dank.

#3 ALO

Non-issue dit. In iedere gemeente is er een mogelijkheid dat homo’s kunnen trouwen. Is gewoon op oud-hollandse gedoogwijze opgelost. Hoe eerder dat het gezeur stopt hoe eerder de tijd dit soort dingen verder regelt.

Wel leuk is natuurlijk dat de PVV in hun idioterie dat homohaat alleen bij moslims voorkomt, zich nu zo lelijk in de vingers hebben gesneden. Nog leuker is als je weet dat ze eerst in achterkamertjes een deal hebben gesloten waar ze binnen een paar weken weer op terug komen. Achterkamertjes en draaien daar weten de Wilders-fans alles van. Hoewel hun collectieve geheugen ze nu ook weer in de steek zal laten. Zo ongeveer het enige waarin ze consistentie in hun handelen vertonen.

Maar het allerleukste is als je als je op het Pim-forum kijkt hoe de Wilders achterban over homo’s praat. Het lijken wel fundamentalistische moslims.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Emile M

Ik deel de gevoelens van de weigerambtenaren niet maar wil best voor ze in de bres springen. Het doet me denken aan de kromme redeneringen van de streng Christelijken zelf. Je mag in dit land als ambtenaar wel gereformeerd zijn, maar de gereformeerde praxis (ic geen homohuwelijken sluiten) is reden voor ontslag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Bismarck - Reactie op #4

Voor pedofielen vinden we dat ook volstrekt normaal. Je mag best pedofiel zijn, maar het niet praktiseren (zelfs striptekeningen zijn verboden).

 • Volgende reactie op #4
#4.2 su - Reactie op #4

Er is niet zoiets als een homohuwelijk, alleen een huwelijk. De weigerambtenaar weigert dus mensen in het echt te verbinden vanwege hun geaardheid, en dat is discriminatie dus verboden. Evengoed als het verboden is om mensen te weigeren in het echt te verbinden omdat ze gereformeerd zijn. Zou je voor een ambtenaar in de bres springen als hij weigert gereformeerden te trouwen?

 • Volgende reactie op #4
 • Vorige reactie op #4
#4.3 Kacebee - Reactie op #4.2

Volgens de burgervader van Gorinchem is de kritiek op ‘weigerambtenaren’ overdreven, zo niet ongegrond (http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2011%2Fnovember%2FBurgemeester%20Gorinchem%20steunt%20weigerambtenaren). Als het is zoals hij zegt, dan kan ik dat niet anders dan met hem eens zijn.

En er is nog iets anders. Vermoedelijk zou geen enkele ambtenaar er moeite mee hebben om twee homo’s in de echt te verbinden zolang het maar een man en een vrouw betreft. Het gaat niet om de homo’s. De ambtenaren in kwestie hebben moeite met een huwelijk van twee mensen van hetzelfde geslacht, of dat nou homo’s zijn of niet.

#4.4 JSK - Reactie op #4.3

Dit moet de bizarste uitspraak ooit zijn.

 • Volgende reactie op #4.3
#4.5 Nikneem - Reactie op #4.4

Als een lesbo vrouw wil huwen met een homo-man, is er geen vuiltje aan de lucht. En als ze dan gehuwd zijn (om wat voor reden dan ook), dan leven ze gewoon en gelukkig verder zoals ze dat wensen. En vooral: het gaat inderdaad om de gelijkslachtigheid. Als twee heteromannen met elkaar willen huwen (fiscaal voordeeltje bijvoorbeeld), dan weigeren onze vrienden het ook. Dan worden dus hetero’s “gediscrimineerd”. Niet dus.

#4.6 Nikneem - Reactie op #4.3

Die is echt slim. Verrek man, je hebt helemaal gelijk!!!!

 • Vorige reactie op #4.3
#4.7 Bismarck - Reactie op #4

Of beter: Je mag best gereformeerd praktiseren in Nederland, maar dan moet je geen trouwambtenaar worden. Handenweigerende ambtenaren vinden we ook niet kunnen (terwijl dat in feite aanzienlijk minder belemmerend is voor de werkzaamheden van een ambtenaar dan weigeren een huwelijk te voltrekken).

 • Volgende reactie op #4
 • Vorige reactie op #4
#4.8 Nikneem - Reactie op #4.7

Handenweigerende ambtenaren mogen best bestaan in NL U debiteert zotteklap. Alweer onzin dus, hebt u gedronken? Het ging om opstaan voor de rechter. En uiteindelijk kreeg de imam nog gelijk ook. Maar handen weigeren is volledig legaal. Het zou toch te zot zijn voor woorden als je verplicht een handje moest schudden. Behalve op de basisschool, daar worden die kinders gedwongen tot het geven van handjes aan de juf. Daartegen wens ik dus te protesteren. Bij deze.

#4.9 Bismarck - Reactie op #4.8

Voor je anderen van dronkenschap beschuldigt, lees je je beter eerst in.

#4.10 Nikneem - Reactie op #4.9

Als u bedoelt dat een of andere burgemeester meent dat handen-weigeraars weg moeten, dan vraag ik me af wat u bedoelt met dat “we”.
Van der Laan trekt zelfs de grondrechten erbij. Wat een flauwekul. Hebt u beiden zitten zuipen of zo?

#4.11 Karin Spaink - Reactie op #4

Nee hoor, als gereformeerde word je niet ontslagen. Je wordt alleen ontlsagen als je ambtenaar van de burgerlijke stand bent én weigert een gelijkgeslachtelijk paar in de echt te verbinden, i.e. weigert de wet uit te voeren die je gezien je werk juist in ere moet houden.

 • Volgende reactie op #4
 • Vorige reactie op #4
#4.12 Conservo - Reactie op #4.11

Ze voeren de wet uit. Lees de wet. Lees de handelingen Tweede Kamer. Informeert U alvoor u debiteert.

#4.13 Perik - Reactie op #4

De praxis is geen reden tot het maken van een uitzondering. Tenzij de consequenties voor die uitzondering zelf gedragen worden. Dat is een goede praktijk. Ben je principeel tegen homohuwelijken: dan word je geen trouwambtenaar.

Bij bevindelijk gereformeerden zijn meer van dat soort prinicipiele kwesties: bijvoorbeeld principieel bezwaard zijn tegen het afsluiten van verzekeringen (strijdig met voorzienigheid). De oplossing: een waarborgfonds. Een stukje duurder, maar met hetzelfde effect en passend bij de principes.

Kortom, er is meestal best een mouw te passen aan principiële bezwaren, mits de bezwaarde zelf ook bereid is daarim een bijdrage te leveren. De consequenties van principes hoor je niet af te wentelen op anderen, in dit geval de homostellen. Principes prima, maar draag ze zelf.

 • Vorige reactie op #4
#4.14 Emile M - Reactie op #4.13

Jouw eerste stelling is vergelijkbaar met “Als je homo bent ga je niet op een Christelijke school werken”. Ook daar ben ik het niet mee eens.

#4.15 su - Reactie op #4.14

Je kunt toch best én christelijk én homo zijn? Alsof iedere school bestaat uit debiele christenfundi’s..

 • Volgende reactie op #4.14
#4.16 Perik - Reactie op #4.14

Wat Su zegt. Op de meeste christelijke scholen is er geen probleem. En zelfs de bevindelijke gereformeerden vormen geen homogene groep van zwartkousende homofobe dogmafielen. (Een fout die over Islamieten ook erg populair is). Probleem is vaak wel dat de meer rekkelijken zich schikken naar de minder rekkelijken. Wat logisch is, want rekkelijken schikken makkelijker.

De vrijheid van onderwijs (en vereniging), maakt dat wel lastig. Een verplichting een grondslag te ondertekenen, kan impliceren dat er eisen worden gesteld aan de levenswijze. En zo kan een homo die samenwoont daarmee tegen die regels in gaan en ontslagen worden. Dat geldt niet alleen voor scholen, maar ook voor voorgangers in kerken, moskeeen en verenigingen van religieuze signatuur.

Wellicht – ik weet dat ook niet zeker – zou je zowel de principiele vrijheid als de wettelijke gelijkheid met elkaar in het reine kunnen brengen door bijvoorbeeld te zeggen dat dit soort vormen van uitsluiting niet mogen plaatsvinden in organisaties die waar overheidsgeld bij betrokken is. Homoloos onderwijs? Lekker zelf betalen. Manloze zwemles? Zelf betalen. Vrouwloze kansels? Dito.

Het voldoet in ieder geval aan het idee dat er principiele vrijheden mogen zijn buiten de kaders van de wet, maar dat deze principes een zekere inspanning vragen van de dragers.

 • Vorige reactie op #4.14
#4.17 Emile M - Reactie op #4.16

Het is vermoedelijk ook voor de meeste trouwambtenaren geen probleem, maar waarom kunnen we een kleinere groep andersdenkenden niet gewoon respecteren? Er zijn toch voldoende trouwambtenaren voor ieder huwelijk.
En: ook minderheden hebben recht op een onderwijs met een eigen identiteit. Omdat onderwijs een overheidsspeerpunt is of behoort te zijn faciliteert zij dat. Net zo goed als sportclubs subsidie krijgen kan die overheid ook zwemclubs met louter vrouwelijke leden faciliteren. Waarom moet iedereen toch in die politiek correcte meerderheidsmal.

 • Volgende reactie op #4.16
#4.18 Olav - Reactie op #4.16

Emile, wat mij betreft kunnen we die mensen natuurlijk heus wel respecteren. Tenminste, in zoverre dat respect op zijn plaats is voor godsdienstwaanzinnige homohaters. En ik dacht tot vrij recent ook: als een collega van ze dan die homohuwelijken maar doet dan hoeft er geen probleem te zijn, en die zgn. “weigerambtenaren” zullen dan uiteindelijk wel uitsterven.

Echter, dat is ook niet eerlijk tegenover die collega’s. Wat als er, in een kleine gemeente, zo’n collega ziek is en er staat voor die dag wel een trouwerij gepland? De burger moet er toch vanuit kunnen gaan dat de overheid haar afspraken nakomt. Dan zit men daar met een ambtenaar met middeleeuwse denkbeelden waar van alles omheen georganiseerd moet worden, en moet de burgemeester of een gepensioneerde opgetrommeld worden om het huwelijk te sluiten.

Iemand wiens geweten protesteert bij het doodmaken van dieren kan niet in een slachthuis werken. Dat is geen discriminatie, dat is gewoon niet kunnen voldoen aan de vereisten voor de job. En iemand die wetten die het huwelijk betreffen niet wil uitvoeren moet dus ook geen ambtenaar worden, althans niet bij de burgerlijke stand.

Voor mij hoeven ze niet per se ontslagen te worden, overplaatsen kan ook. Maar als er geen andere plek voor zo iemand gevonden kan worden, dan heeft-ie wel gewoon pech.

 • Vorige reactie op #4.16
#5 Inkwith Barubador

Het beroep van ambtenaar van de burgerlijke stand kent diverse taken. Het trouwen van burgers kan er daar 1 van zijn, maar dat hoeft niet. Ontslag nemen is dus niet nodig, gewoon niet meer als trouwambtenaar fungeren. Maar die keuze nemen ‘weigerambtenaren’ bewust niet en dat is dus henzelf aan te rekenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Emile M

Het gaat er gewoon om dat het ontkerktelijke volk een stichtelijk en politiek correct woord wil horen bij hun huwelijk zonder daarvoor naar een kerk te gaan. Het burgerlijk huwelijk is daarmee een poppenkast geworden. Ik kies toch ook niet welke ambtenaar mij een aanslag reinigingsrecht oplegt. Het gaat erom dat een gemeente desgevraagd een huwelijk faciliteert. Dat gebeurt overal. Net zo goed als er aanslagen worden opgelegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Nikneem - Reactie op #6

Precies! Heel goed punt Emile!!Kan het mij bommen wie mijn belastingen controleert, zolang het maar gebeurt (hoewel, liever niet, ghehehe). Maar die inburgerlijke stelletjes tegenweurdig die op een neo-kitsch kasteeltje willen huwen inclusief goedkope bubbels en gifgroene “weddingcake”, die willen boven al dit verdriet ook nog een of andere clown als ambtenaar hebben. En die huwende nog burgerlijkere homo’s maken het helemaal bont. Die willen iemand die niet weigert, ha!, iemand die meegiechelt en mee relnicht. Wat een facade. Daarom zegt ik: hup gelovigen, weigert erop los. Laat die homo’s maar lekker in de kou staan, die trutten. Het is allemaal afgezakt naar een ranzig coc-feestje, die eens zo trotse huwelijksceremonie in den lande….

#6.2 su - Reactie op #6.1

Jee, wat een hoop onverwerkte homofobie stel je daar ten toon. Ben je daar voor onder behandeling?

#6.3 Nikneem - Reactie op #6.2

Homofobie? het laatste redmiddel van hen die geen weerwoord meer hebben. Maar goed, ik zal u mijn homofobie bekennen. Nee, het is een regelrechte hekel aan relnichten, hetero-sarders, condoomwerpers (gayparade), kaalgeschoren ram-lesbo’s en noem het hele reguliersdwarsstraat kluppie maar op. Kijk, een lieve fatsoenlijke homo, die de baby van de buurvrouw knuffelt, die sluit ik in de armen (ben zelf homo). Maar die giechelende rellende roddelende anderen zwartmakende kontendraaiers, nee, die boezemen me grote weerstand in. Incorrect he. Heel erg incorrect. And I am proud of it!!

#6.4 su - Reactie op #6.3

Right.. Als het geen homofobie, dan wel een flinke bak zelfhaat. Voor een homoseksueel gebruik je nogal wat denigrerende terminologie voor anderen waar het onderwerp weinig reden voor verschaft. Waar komt dat toch vandaan?

 • Volgende reactie op #6.3
#6.5 Nikneem - Reactie op #6.3

Nou is het weer zelfhaat. Bent u amateurpsycholoog of zo? Als je een hekel hebt aan bepaalde mensen is dat nog geen zelfhaat. En ik vind dat relnichten en kontendraaiers ons homo’s in een vals daglicht zetten (daarom zijn het valse nichten, begrijpt u). Wij homo’s zijn over het algemeen rustige, lieve, hardwerkende en trotse Nederlanders. Maar mijn luidruchtige soortgenoten maken ons belachelijk. Nederland denkt zo langzamerhand dat elke homo een raar stemmetje geeft en idiote gebaartjes maakt. We worden tot clown gemaakt. Een kleine gillende minderheid verpest het voor de rest. Bah.

 • Volgende reactie op #6.3
 • Vorige reactie op #6.3
#6.6 su - Reactie op #6.3

En echte homo’s zij enkel die die zichzelf als zondaars zien in in de ogen van god zoals je hieronder schrijft? Ok, geen psychisch gestoordheid, voorzover geloof in god daar niet onder valt. Gewoon een ordinaire trol. Ga toch lekker je eigen leven leiden. Wat boeit het wat anderen doen?

 • Vorige reactie op #6.3
#7 Prediker

Trouwambtenaar is bij mijn weten een erebaantje. Je krijgt er een vergoeding voor, maar niet bijzonder veel.

Men had dit probleem gewoon kunnen voorkomen door in de wet op te nemen dat gemeenten bij het aanstellen van gemeenteambtenaren verplicht zijn om de vraag te stellen hoe iemand denkt over het homohuwelijk en of iemand ook bereid is mensen van het gelijke geslacht te huwen, en bij een negatief antwoord, de job niet te verlenen. Dan zou de weigerambtenaar vanzelf een bijzonderheid worden en uitsterven.

En in sommige plaatsen zou men mogelijk op zoek moeten naar de meest liberale burgers om die aan te stellen als trouwambtenaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Bismarck - Reactie op #7

Het zou me niet verbazen als in sommige delen van Nederland gereformeerden opzettelijk zichzelf en elkaar naar het baantje van trouwambtenaar hebben toegewerkt, met het vooropgezette doel vervolgens de uitvoering van de wet te belemmeren waar ze zo faliekant tegen waren. Hoe kunnen er anders zo verdacht veel saboteurs zijn?

 • Volgende reactie op #7
#7.2 Nikneem - Reactie op #7.1

Ach Bismarck, wat een gezeik. Ze saboteren helemaal niet, vragen alleen om verschoond te blijven twee zondaars in echt te verbinden. Ze willen niet op aarde bestendigen wat God verboden heeft. God wil nu eenmaal niet dat twee mannen met elkaar huwen, want het huwelijk is voorbestemd voor man en vrouw. En als je naar de fysiologie van de twee geslachten kijkt dan heeft God wel een punt.

#7.3 Bismarck - Reactie op #7.2

Wie is die God waar je het over hebt? Het huwelijk is geen zaak van God (of welk denkbeeldig opperwezen dan ook), maar van de staat en de twee betrokken partners. Wat de ambtenaar die belast is met het voltrekken van het huwelijk daarover denkt doet niet ter zake, hij heeft gezworen de wet uit te voeren. Hoe de fysiologie van de twee geslachten daarin relevant is, is mij een raadsel.

 • Volgende reactie op #7.2
#7.4 Nikneem - Reactie op #7.3

Jawohl, herr obersturmbahnfueher Bismarck!!!

 • Volgende reactie op #7.3
#7.5 Olav - Reactie op #7.3

Nikneem, graag wel de correcte spelling hanteren: Obersturmbannführer.

 • Volgende reactie op #7.3
 • Vorige reactie op #7.3
#7.6 Nikneem - Reactie op #7.3

Ik weet niet hoe je een umlaut schrijft op een mac. Kan je me helpen?

 • Volgende reactie op #7.3
 • Vorige reactie op #7.3
#7.7 su - Reactie op #7.3

(ampersand)uumlaut(puntkomma) werkt voor html.

 • Volgende reactie op #7.3
 • Vorige reactie op #7.3
#7.8 Olav - Reactie op #7.3

Alt(Option)+u, u

Een e schrijven achter een klinker bij wijze van umlaut is overigens ook niet fout.

Maar het feit dat je bahn schrijft i.p.v. bann is wel een indicatie dat je helemaal niet weet wat het woord betekent.

 • Volgende reactie op #7.3
 • Vorige reactie op #7.3
#7.9 Prediker - Reactie op #7.3

Grappig, ik heb ook altijd gedacht dat het Sturmbahnführer was. Nu word ik wel benieuwd dat de etymologie van ‘Sturmbann’ dan wel is. Kijken of ik dat zelf op kan zoeken.

‘Sturm’ = storm, en dat is de benaming van een legereenheid (compagnie) van een bepaalde grote, een ‘Sturm’.

‘Bann’ = bann, is onder andere een aanduiding voor een gebied van een nader te specificeren omvang .

Nu was de SS voorheen een politieke organisatie. Een ‘Sturmbann’ zou dan oorspronkelijk samenvallen met het gebied een aantal Sturmen in vallen.

 • Vorige reactie op #7.3
#7.10 jos - Reactie op #7.2

“God wil nu eenmaal niet …”, “dan heeft God wel een punt.”

Nikneem, jij kent God persoonlijk en weet wat ie denkt en wil ?

Ik heb niks tegen gelovigen en religie maar wel een gruwelijke bloedhekel aan lieden die namens God de boel de les willen lezen.

 • Volgende reactie op #7.2
 • Vorige reactie op #7.2
#7.11 Nikneem - Reactie op #7.10

Niemand leest iemand de les. Jij leest iemand nu de les, jongeman. En ja, ik ken god persoonlijk ja, na lange gebedsdiensten en diepe meditatie.En hij zei me dat hij een boekje heeft geschreven waarin staat dat het mannelijke geslachtsdeel precies past in het vrouwelijke, en dat hij dat zo gefabriceerd heeft om de mogelijkheid te scheppen om kinderen te maken. En hij deed daar nog een snufje genot bij, anders zouden de mensen hun plicht niet doen. En hij zei me ook dat hij het een idiote en ongezonde gewoonte vindt van bepaalde mensen om hun geslachtsdeel in een ander dan een daartoe gefabriceerd gat te steken. En doordat dat zo onhygiënische is en onnatuurlijk heeft hij daarom de God Aids naar de Aarde gestuurd om de zondaars te straffen. Maar de mens wil niet leren en zelfs als man en man gaan huwen. Dus hij beraadt zich op nieuwe straffen en maatregelen. Ik hou u op de hoogte.

 • Volgende reactie op #7.10
#7.12 jos - Reactie op #7.10

Nikneem, AIDS maakt wereldwijd vooral doden onder niet-homoseksuelen, en voordat je begint over promiscuïteit als zonde: daar zitten ook baby’s bij en mensen die besmet bloed kregen. En wat twee individuen verder in de slaapkamer uitvoeren gaat jou geen , tja … flikker aan.

Je hoeft me niet op de hoogte te houden want je raaskalt, domme idioot.

 • Volgende reactie op #7.10
 • Vorige reactie op #7.10
#7.13 Conservo - Reactie op #7.10

Waarom heeft vriend god aids naar de aarde gestuurd? Om ook heteroseksuelen te straffen die zich besmetten met de straf die god naar de homo’s zond. Want ik zeg u, de liefde is voorbestemd voor man en vrouw, in monogamie bijeen, en ieder die daar uit sodomische lust vanaf gaat wijken roept de toorn van god aids over zich af. En kijkt u eens naar de fysiologie van de mensch: man en vrouw zijn voor elkaar geschapen. Niet man en man, want er is geen plaats waar de penetratie kan plaatsgrijpen. Alleen in de gelegenheden die voor andere doelen zijn geschapen, zoals de afvoer van menselijke uitwerpselen. Het is zo simpel: volg de natuur en u blijft gezond, verkracht de natuur en u worde verkracht.

 • Volgende reactie op #7.10
 • Vorige reactie op #7.10
#7.14 jos - Reactie op #7.10

“Om ook heteroseksuelen te straffen …”

Conservo, jouw afgod zou dus ook “onschuldige” pasgeborenen en transfusiebehoeftigen straffen.

 • Vorige reactie op #7.10
#7.15 Karin Spaink - Reactie op #7.2

God heeft helemaal niks te maken met het burgerlijk huwelijk. Trouwen voor God doe je in de kerk; trouwen voor de staat doe je bij een ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • Vorige reactie op #7.2
#7.16 Bismarck - Reactie op #7

Alle trouwambtenaren dienen voor aanstelling een eed/gelofte af te leggen, waarin ze zweren/beloven de wettelijke voorschriften betreffende de burgerlijke stand te volgen (“Zo waarlijk helpe mij God almachtig”), anders mogen ze geen trouwambtenaar worden. Je kunt er dus vanuit gaan dat ook op de vraag die jij suggereert een gelogen antwoord gaat komen.

 • Vorige reactie op #7
#7.17 Emile M - Reactie op #7.16

Ooit gehoord van een huwelijk dat om deze reden geen doorgang kon vinden?

 • Volgende reactie op #7.16
#7.18 Prediker - Reactie op #7.16

Prima, dan laat je ze ervoor tekenen. Als ze dan later alsnog weigeren, kun je ze alsnog uit de functie ontheffen.

Dat is wel een psychologische barrière hoor, om te tekenen voor iets waar je het hartgrondig niet mee eens bent. Zeker als het een secundaire functie betreft.

Hadden ze dat tien jaar geleden gedaan, dan zou de minister nu kunnen zeggen: ‘Och, er zitten inderdaad hier en daar nog een paar van die scherpslijpers tussen, maar die vallen op termijn vanzelf uit. En praktisch is het zelden een probleem, want als zich dat voordoet dan neemt een collega het gewoon over.’

 • Volgende reactie op #7.16
 • Vorige reactie op #7.16
#7.19 Nikneem - Reactie op #7.18

Wanneer moesten mensen ook alweer een verklaring tekenen? Welk jaar was dat ook alweer? Oh ja, 1941….

#7.20 cor mol - Reactie op #7.16

Helpt God nu wel of helpt God nu niet bij het voltrekken van een homohuwelijk?
Of slaat die eed ook nergens op?

 • Vorige reactie op #7.16
#8 What a find

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet, luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.[1]
Hierbij moet aangetekend worden, dat dit artikel, net zoals alle Grondwetsartikelen, de relatie tussen overheid en burgers betreft en dus niet die tussen de burgers onderling. Het verbiedt de Overheid dus, om als zodanig burgers “op welke grond dan ook” te discrimineren. Het gaat er dan met name om, of in gelijke gevallen een vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur bestaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Nikneem - Reactie op #8

De Grondwet heeft ook horizontale werking, is de nu algemeen aanvaarde leerstelling. In casu gaat het overigens niet om gelijke gevallen.

#8.2 ALO - Reactie op #8.1

Nou, die mening wordt niet door mij gedeeld en is dus zeker niet algemeen.

Heel lang geleden heeft iemand dat ook alles beweerd en die kwam niet verder dan een juridisch theoretische beschouwing dat het eventueel misschien soms mogelijk zou kunnen zijn. Dat was een opmerking in de eerste alinea, De rest van het artikel ging over het tegendeel.

#9 mb

Ik ben helemaal voor het aanpakken van achterlijke weigerambtenaren, maar de redenatie van Spaink is een linke.

Met dezelfde redenatie kunnen we burgemeesters die weigeren mee te werken aan het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers uit hun ambt zetten.
Of agenten die niet meewerken aan het handhaven van het burkaverbod.

Ik weet niet zo goed hoe je dat nou oplost, maar ben blij dat we mensen, ook in overheidsdienst, soms de ruimte laten ook nog na te denken en niet simpelweg verplichten de wet uit te voeren.

Jammer genoeg gebruiken sommigen hun hersens niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Ernest - Reactie op #9

Dat bedoel ik dus ook @001.

 • Volgende reactie op #9
#9.2 Inca - Reactie op #9

Volgens mij is dat precies wat Karin Spaink bedoelt: dergelijke ongehoorzaamheid moet niet vrijblijvend kunnen. Het signaal van burgemeesters om asielzoekers niet uit te zetten, of van agenten om het burkaverbod niet te handhaven, is een krachtig signaal omdat ze er een risico mee nemen en er iets mee op het spel zetten.
Doen alsof je principieel bent terwijl het je niets kost is lekker makkelijk. (En dan waren we allemaal wel goed geweest in de oorlog, toch?)

 • Volgende reactie op #9
 • Vorige reactie op #9
#9.3 Ernest - Reactie op #9.2

Mwah. Krachtig signaal?
Er is nog nooit een burgemeester afgetreden om zo’n reden. De enige die overal mee heeft gedreigd is Ed van Thijn geweest, en die deed vervolgens niks en bleef altijd zitten.
En agenten doen zoveel dingen niet “omdat het korps andere prioriteiten heeft” zodat niemand weet of dit nu uit principe, onkunde of beleid gebeurt.
Het stomme is dat er in WO2 nogal wat ambtenaren of agenten “goed” waren omdat ze bleven zitten en geen ruchtbaarheid aan hun principiële bezwaren gaven. Het lot van agenten die weigerden joden op te halen hing ook van hun superieuren af. Ze werden wel eens overgeplaatst of kregen die opdrachten niet meer, maar sommigen konden niet anders en stopten er mee of werden ontslagen.

 • Volgende reactie op #9.2
#9.4 Nikneem - Reactie op #9.2

Voor een ambtenaar die christelijk is en plichtsgetrouw, is dit soort weigering een hele opgave. U praat te makkelijk, meneer Ernest

 • Vorige reactie op #9.2
#9.5 Ernest - Reactie op #9.4

Welke weigering, van wat?

#9.6 Nikneem - Reactie op #9.5

Ze heten toch weiger-ambtenaren? Welnu, ze weigeren kennelijk iets. Maar u hebt geheel en al gelijk, ze weigeren heeldegaar niets. Ze voldoen niet aan een verzoek, zoals gisteren in P&W duidelijk werd. Dat is iets heel anders. Maar die sociopathische GroenLinkse dame wilde uiteraard niet luisteren. Die wilde alleen maar gelijk hebben, zoals al die coc-adepten alleen maar gelijk willen hebben en niet kunnen luisteren.

#9.7 JSK - Reactie op #9

Met dezelfde redenatie kunnen we burgemeesters die weigeren mee te werken aan het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers uit hun ambt zetten.

Dat denk ik niet. Niet alle principiële bezwaren zijn even geldig. Een ambtenaar die weigert een Angolees gezin uit te zetten omdat hij vreest dat zij in de winterkou op straat komen te staan heeft een veel sterker (principieel) bezwaar dan een gereformeerde ambtenaar die homo’s maar vies en zondig vindt. Tenminste, dat vind ik.

 • Volgende reactie op #9
 • Vorige reactie op #9
#9.8 mb - Reactie op #9.7

Vind ik ook, heel erg zelfs. Maar dit is wel de bredere comtext waarbinnen de discussie plaasvindt.

Ik vind het een lastige, hoor.

#9.9 JSK - Reactie op #9.8

Het is te kort door de bocht om *alle* principiële bezwaren van ambtenaren als irrelevant te verklaren, dat ben ik met je eens. Als Karin wat meer moeite zou hebben gedaan, kwam ze allicht met een discussie over de verschillende soorten principiële bezwaren die een mens kan hebben. Ik ken iemand die “uit principe” nooit z’n excuses aanbiedt, en ik ken iemand die “uit principe” nooit zijn afval op de grond gooit. Het eerste principe komt voort uit trots, het tweede uit gemeenschapszin. Daar kan je, naar mijn mening, best een waarde-oordeel over doen.

#9.10 Nikneem - Reactie op #9.9

Een principes is een principe. Die gaan nu eenmaal boven alles. En niemand heeft het recht af te wegen welke principes zwaarder wegen. Dat krijg je de Prinzipienpolizei, niet erg aantrekkelijk.

#9.11 Karin Spaink - Reactie op #9

Je mag als ambtenaar – en uiteraard ook als werknemer van een bedrijf – altijd je eigen geweten prevaleren. Maar je mag er dan niet zonder meer op rekenen dat je je baan houdt.

Eisen dat je je geweten moet kunnen volgen én dasrbij geen enkel risico mag lopen, maakt dat gewetensgedoe ook wat gratuit.

 • Vorige reactie op #9
#9.12 JSK - Reactie op #9.11

Je mag als ambtenaar – en uiteraard ook als werknemer van een bedrijf – altijd je eigen geweten prevaleren. Maar je mag er dan niet zonder meer op rekenen dat je je baan houdt.

Ja dan mag het, als ambtenaar, dus niet.

 • Volgende reactie op #9.11
#9.13 Nikneem - Reactie op #9.12

Oh nee? een politieman mag besluiten je bonnetje te verscheuren. Een rechter (ook ambtenaar, maar dan onafhankelijk) mag je vrij spreken, een minister heeft discretionaire bevoegdheid. Je hebt als ambtenaar ook rechten, het is geen Pruissen hier, gewoon Nederland met rechten voor iedereen, ook ambtenaren.

#9.14 Spam - Reactie op #9.13

Maar je mag daarbij niet discrimineren. Als je alleen parkeerbonnen van blanken verscheurt en alle zwarten gewoon laat betalen, dan dien je te worden ontslagen.

 • Volgende reactie op #9.13
#9.15 jsk - Reactie op #9.13

Nee, ik trek de conclusie uit het standpunt van karin. Ik zelf neem lekker veilig de middenpositie in: ambtenaren moeten hun baan met enige, maar niet met onbeperkte, gewetensvrijheid kunnen uitvoeren.

 • Vorige reactie op #9.13
#9.16 Nikneem - Reactie op #9.11

Zo zijn alle klokkenluiders die hun geweten volgden ontslagen, geostraceerd, belachelijk gemaakt en gedwarsboomd. Dat is wat Karin Spaink wil: mensen met een geweten sociaal dood maken. Ellendig standpunt.

 • Volgende reactie op #9.11
 • Vorige reactie op #9.11
#9.17 Conservo - Reactie op #9.11

Fout!! Niets is gratuit aan het niet kunnen uitvoering geven van een ambtelijke taak die je heel serieus neemt. Juist omdat ik die taak zo hoog acht vind ik het zwaar om het verzoek in te dienen deze huwelijkszaak niet te nemen. Mijn geweten zit me gewoon in de weg, ik MAG dit niet doen van mijn God. Maar gelukkig heb ik aardige en begrijpende collega’s die die taak even overnemen, en volgende week doe ik weer een taak voor hun. Wij regelen dat heel goed onderling en waar bemoeit u zich mee, mevrouw Spaink?

 • Volgende reactie op #9.11
 • Vorige reactie op #9.11
#9.18 JSK - Reactie op #9.17

Ze betaalt in principe jouw salaris.

#9.19 Johan - Reactie op #9.11

Een werkgever mag je niet vragen de wet te overtreden.

En eerlijk gezegd vind ik het bestaan van “weigerambtenaren” iets van vrijheid hebben. Nu gaat de wet voorschrijven en dat heeft iets totalitairs. Jammer dat er over zoiets zoveel ophef gemaakt moet worden.

 • Vorige reactie op #9.11
#9.20 Nikneem - Reactie op #9.19

Bingo.

 • Volgende reactie op #9.19
#9.21 Spam - Reactie op #9.19

Ik ben voor vrijheid, maar vrijheid om te discrimineren gaat me net iets te ver. En al helemaal als het om discriminatie bij het uitoefenen van een overheidstaak gaat.

 • Vorige reactie op #9.19
#9.22 Nikneem - Reactie op #9.21

Als homo ben ik voor vrijheid en vind die zogenaamde weigerambtenaren lieverds die een beetje verdwaald zijn. Maar als in hun bijbeltje staat dat wij zondaars zijn, dan trouwen ze ons toch lekker niet? Ik wil niet eens door zo’n sgp-er gehuwd woeden. Geef mij maar een flink gebouwde jonge ambtenaar die ons huwelijk een beetje spannend maakt…;-)))))))))

#10 Olav

Nog maar eens: ik vind dat het burgerlijk huwelijk sowieso afgeschaft kan worden. Trouwen doe je maar in de kerk. Hoe mensen hun onderlinge relaties wensen in te richten zou geen zorg van de staat moeten zijn.

Zolang het burgerlijk huwelijk nog bestaat moeten ambtenaren dit natuurlijk wel gewoon uitvoeren. Ambtenaren die daar moeite mee hebben moeten misschien nog eens goed het verschil tussen burgerlijk en kerkelijk huwelijk uitgelegd krijgen.

Een pastoor die twee mannen niet wil zegenen: prima, daar verwacht je het van. Een ambtenaar hoeft echter niet te zegenen. Verklaring afnemen, boekje stempelen, klaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Ernest - Reactie op #10

Duidelijk!

#10.2 Olav - Reactie op #10.1

Ja toch?

Als ik de Grote Baas was in Nederland dan was dit onderwerp héél snel afgehandeld.

#10.3 mb - Reactie op #10.2

Dat je als overheid ‘iets’ regelt over het aanvaarden van partnerschap van mensen lijkt me heel zinnig. Anders moet je wel heel veel apart regelen.

ouderschap, erfenissen, verantwoordelijkheid bij overlijden.

Het burgerlijk huwelijk regelt heel veel van die dingen in één keer.

 • Volgende reactie op #10.2
#10.4 Olav - Reactie op #10.3

Allemaal zaken die helemaal niet van staatswege geregeld hoeven worden. Mensen komen daar onderling wel uit.

Bijvoorbeeld: erfenissen? Als er wat te erven valt dan moet je maar een testament maken.

#10.5 Nikneem - Reactie op #10.2

Nee, Olav. Want de wet geeft marges van vrijheid. Gelukkig dat jij niet aan de macht bent. Het leven is niet zwartwit. Het is de kleur van je hart. Soms moet je die volgen, no matter what. Als jij aan de macht bent krijgen we volle gevangenissen en weinig plezier meer in t leven, vrees ik.

 • Vorige reactie op #10.2
#10.6 Ernest - Reactie op #10.5

Sorry Nikneem, jij drijft het op de spits net als Karin Spaink en anderen dat doen. Het weigeren van het afsluiten van een homohuwelijk wordt helemaal uit de context van het werkt van ambtenaren gehaald, bijna als een afzonderlijke burgerplicht. Maar hoe vaak wordt de wet niet uitgevoerd omdat er iets wordt gedoogd, met mokkende ambtenaren die gewoon de wil van hun superieur moeten volgen en er nooit iets van naar buiten brengen, al of niet christelijk en plichtsgetrouw als ze zijn? Goedgekeurde verkeerde bouwaanvragen, gifbelten die jarenlang illegaal volgestort worden, ontbrekend milieutoezicht, toestaan van toxische stoffen, niet aangepakte verkeerssituaties, opdrachtverstrekking aan bevriende bedrijven, prostitutie en vrouwenhandel?
En nu moet opeens een ambtenaar die moeite heeft met een homohuwelijk wel de wet volgen met ontslag als consequentie? Ik vind het hypocriet en waardeloos en daarom vind ik dat het gewoon intern door de managers van dergelijke ambtenaren moeten worden opgelost.

 • Volgende reactie op #10.5
#10.7 Nikneem - Reactie op #10.5

Ernest, ik ben het met je eens, geloof ik. Want het gaat om niets. Er zijn 104 ambtenaren op de duizenden in dit land die de vrijheid vragen op verzoek van een trouwend stel hen te huwen een nee te antwoorden omdat het trouwend stel hetzelfde geslachtsdeel bezit en de bijbel zegt dat zulks een zonde is. Dat is het. Geen enkel probleem, dan doet collega Piet dat even. Daarmee zou het basta zijn, en ook nog eens volgens de wet, als niet de coc-legers van lobbyisten en schreeuwers heel Nederland gingen terroriseren met verkeerde voorlichting (ze kennen de homo-huwelijkswet niet blijkt steeds opnieuw) en opruiende teksten. Dus ik protesteer maar een beetje, wat kan een oude relnicht anders doen?

 • Volgende reactie op #10.5
 • Vorige reactie op #10.5
#10.8 Olav - Reactie op #10.5

Volle gevangenissen? Waar baseer je dat op?

Nogmaals, als ik de absolute macht had dan deed het probleem zich helemaal niet voor. Geen burgerlijk huwelijk meer, dus homohatende ambtenaren hoeven dan ook niet bang te zijn dat ze dergelijke duivelse relaties moeten registreren. M.a.w. het afschaffen van het burgerlijk huwelijk is ook voor hen een prima oplossing.

 • Vorige reactie op #10.5
#11 Key

Opvallend dat er opeens een hoop conservatief geluid op deze site in dit draadje te horen is. Awwww toe, mag ik ook weten waar (URL) al deze bezoekers vandaan komen?
Ook altijd leuk als mensen beweren dat iets een ‘non issue’ is, als er al jarenlang een discussie over gevoerd word.
En nog leuker als mensen die discrimineren èn werkweigeren (=reden voor ontslag op staande voet) klagen over het feit dat ze gediscrimineerd worden.
Zoals die ene zei van het coc: als een ambtenaar zou weigeren joden te trouwen, dan was het land te klein geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Krekel

Kunnen we dat krankzinnige instituut ‘burgerlijk huwelijk’ niet gewoon helemaal overboord gooien? Alsof Nederland één gemeenschap vormt, waarin alles aan elkaars neus gehangen moet worden.

Als twee (of drie, of vier, of twaalfduizend) mensen willen samenleven, in gemeenschap van goederen of niet, dan heeft de rest van de wereld daar volgens mij geen hol mede te maken. Mocht dat belastingtechnisch wel het geval zijn, dan moet het belastingstelsel maar op de schop.

Christenen, joden en moslims kunnen hun huwelijken dan gewoon lekker in de (ongesubsidieerde) kerk/synagoge/moskee laten voltrekken, door een (ongesubsidieerde) voorganger, naar hun eigen principes, gebruiken en regels; en de rest van de wereld buiten de kerk/synagoge/moskee, doch wel geheel naar hun eigen principes en wensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 Krekel - Reactie op #12

Wat Olav zegt dus!

#12.2 Olav - Reactie op #12.1

Kijk, inmiddels komen de grefofundi’s er ook achter. Voor het hele opiniestukje moet je betalen en dat ga ik ook niet doen, maar de inleiding is al duidelijk genoeg:

Kerkelijk huwelijk is genoeg

Trouw niet meer voor de wet, maar alleen in de kerk. Waarom zou je je nog langer laten verplichten tot een geslachtloos symbolisch aftreksel van het huwelijk?

http://www.nd.nl/artikelen/2011/november/19/kerkelijk-huwelijk-is-genoeg

#13 Pieter

Ik reken erop dat de auteur van het berichtje en zij die reageerden voortaan ook met dezelfde bewoordingen over zichzelf gaan zeiken als zij zich bijv. niet aan de maximum snelheid (is ook de wet) houden, of een paar dvd’tjes branden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 su - Reactie op #13

Principiële snelheidsduivels krijgen gewoon een boete, dus ik snap je punt niet.

 • Volgende reactie op #13
#13.2 mb - Reactie op #13

er is werkelijk helemaal NIETS illegaals aan dvd’s branden

 • Vorige reactie op #13
#14 JSK

@60:
Een principes is een principe. Die gaan nu eenmaal boven alles. En niemand heeft het recht af te wegen welke principes zwaarder wegen. Dat krijg je de Prinzipienpolizei, niet erg aantrekkelijk.

Okee, dat vind ik dus onzin oftewel open voor discussie. Als elk principe evenveel waard is, dan is het maar een woord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14.1 Nikneem - Reactie op #14

Een principe is een principe doordat het een principe is. Il Principe betekent de Eerste, dus ook de Prins als eerste burger (dat is de etymologische wortel van het woord prins, snapt u). Een principe staat dus bovenaan, bij iemand. Niet tweeds of derds of ergens in het midden. Bovenaan, principe, de eerste. Latinisten weten dit. Dus de discussie welke rang een principe heeft is net zoiets als een discussie of de winnaar van een wedstrijd misschien niet helemaal winnaar is maar derde of vierde. Number One is Number One.

#14.2 jsk - Reactie op #14.1

Uhm, ik ben vrij praktisch ingesteld. Ik vind dat principes er pas toe doen als ze enigszins breed worden gedeeld. Ik kan ook een persoonlijk principe verzinnen waaronder ik iedereen een hufter moet noemen. Zo kunnen we natuurlijk niet beginnen.

 • Volgende reactie op #14.1
#14.3 Olav - Reactie op #14.1

JSK bedoelt, zo lijkt het, dat er niet meerdere nummers één kunnen zijn. Als verschillende principes evenveel waard zijn dan zal je dus toch een rangorde moeten maken.

 • Volgende reactie op #14.1
 • Vorige reactie op #14.1
#14.4 jsk - Reactie op #14.3

Niet helemaal, hoewel dat ook een goed punt is. Ik bedoel meer dat niet elke voorkeur als principe kan worden opgevoerd. Want dan krijg je wel heel vreemde en vervelende situaties. Dat mensen uit principe anders geweld aandoen, misbruiken of uitbuiten.

#14.5 Hal Incandenza - Reactie op #14.1

Echte Latinisten weten dat het Latijn ‘principium’ is en dat il principe Italiaans is. Bovendien weten echte Latinisten dat het Latijn geen lidwoorden kent, dus dat was al een redelijk omen.

Ofwel bespaar ons je pseudointerlektuele gezwatel en moge God je straffen met een langzame en pijnlijke aftocht naar de hel waar onverdraagzamen zoals jij thuishoren.

 • Volgende reactie op #14.1
 • Vorige reactie op #14.1
#14.6 Ernest - Reactie op #14.1

Beste Nikneem, je mag het elders met me eens zijn, dit is te simpel hoor. Mensen hebben vrijwel nooit 1 principe, bijvoorbeeld, maar vaak veel meer. (Of geen een, kan ook.) Het probleem is dat die principes ook in ieders hoofd om voorrang strijden. Hier schrijft iemand een blog erover. Ok, hij noemt het “values”, maar het probleem dat hij beschrijft is hetzelfde. Of hier, over The Religious Killing of Federally Protected Wildlife. Een veelvoorkomend probleem – Google er maar op los: 20 miljoen hits over conflicting values!

 • Vorige reactie op #14.1
#15 Godvrezende man

Net gesproken met god, hij was lekker bezig met Jezus van achteren nemen, en Mohammed stond er geil bij. En paar priesters waren elkaar aan het pijpen, en god zag dat het goed was. Blij dat in Nederland geloof privé is, en dat de ambtenaren in dienst van de staat, niet meer eigen baas spelen met hun sprookjesgeloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Straffende Engel

U vergist u. U was niet in de hemel maar in de Reguliersdwarsstraat, waar alle nichten en lesbos’ zich vekleed hadden als engelen en god. Het was weer eens zo’n goor aidsverspreidend gangbang feestje waar de Groningers ook zo goed in zijn (die mannen hebben inmiddels toien jaar cel gekregen, remember?). De god waarmee u sprak was drs. Pijpenrager, een mislukte socioloog uit Hardinxveld, die elke zaterdag naar Amsterdam afreist om daar stiekem kleine jongetjes te scoren want in het eigen dorp is hij de gevierde leraar maatschappijgeschiedenis op de plaatselijke mavo. U zit er dus helemaal naast, domme broeder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16.1 Ernest - Reactie op #16

Blijft er dan helemaal niets meer privé?

#17 Kyra

Het schiet me opeens te binnen dat er ook gelegenheidsambtenaren zijn, die trouwen stellen incidenteel, bijvoorbeeld als het gaat om een familielid of een goede vriend. Misschien dat we de ambtenaren die koninklijke huwelijken sluiten daar ook wel onder kunnen rekenen, dat weet ik niet precies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie