Weekendquote – Poederpartij

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Eigenlijk is de PvdA al jarenlang aan het eroderen. Het is een gestage ontwikkeling, alleen onderbroken door korte oplevingen. Een steeds groter deel van de kiezers hebben we van ons vervreemd.

Logo pvdaAldus Diederik Samson in één van de vele recensies (NRC vandaag blz 41)) van het commissie-Vreeman rapport “De scherven opgeveegd” waarin de verkiezingsnederlaag van de PvdA geëvalueerd wordt.
De “scherven” staan symbool voor de fragmentering die kenmerkend was voor de campagne, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Maar het rapport lezende, kom je al snel tot de conclusie dat dit nog mild verwoord is. Scherven laten zich namelijk lijmen tot een geheel. Maar er is nauwelijks sprake meer van een geheel, van een binding, of van een grondslag. Er is slechts sprake van verstokte bestuurders, losse ideeën, koninkrijkjes en de wens om belangrijk gevoeld te worden omdat je daarmee denkt dat je iets kan bijdragen aan de wereld.
Bovenal is er sprake van een zwakke leiding. En dat komt uiteindelijk toch op het bordje van Wouter Bos te liggen. Zeg toch eens tegen al die adviseurs, partij-bobo’s en verdwaalde technocraten dat ze hun mond moeten houden en luisteren, op het moment dat het er op aan komt.

Een paar punten uit het rapport springen er uit.

De idealen van de PvdA verdienen het om met verve en trots te worden uitgedragen.” – Blz. 8
Uhm, die idealen (veren) zijn er toch niet meer? Die heeft men toch afgeschud. Ze doelen hierbij op de Sociaal-Democratische idealen. Maar nergens wordt aangegeven wat daar hun hedendaagse invulling van is. Je moet voor de grap een zoeken op het woord “idealen” op de site van de PvdA. Iedereen heeft het er over, maar niemand weet ze goed te benoemen. Dat is een hele zwakke basis voor duidelijke standpunten (waar ze er overigens genoeg van hebben, die ook regelmatig veranderen).

Drie vraagstukken verdienen topprioriteit: 1) herstel van het vertrouwen in de (semi-)publieke sector; 2) een adequate rechtsorde van de arbeid en ordening van de economie; 3) de nieuwe sociale kwestie, die draait om de verhoudingen tussen oude en nieuwe Nederlanders.” – Blz. 10
De formulering is al vaag, maar het mist ook nog eens aansluiting bij wat er onder de bevolking leeft. Noem de dingen bij hun naam. Heb het gewoon over de allochtonen bijvoorbeeld. Al dat voorzichtige gedoe maakt je ongeloofwaardig.
Oh ja, en waar is het klimaat gebleven? Over topprioriteiten gesproken.

Bij de politiek leider komt alles samen. Hij (of zij) draagt generieke verantwoordelijkheid voor de effectiviteit van het politieke opereren en het algemene functioneren van de PvdA. Die verantwoordelijkheid kan hij alleen waarmaken als hij vorm geeft aan een team en een omgeving met heldere besluitvormings- en adviesstructuren, waarin verantwoordelijkheden weloverwogen en op basis van vertrouwen worden gedelegeerd en taken professioneel worden uitgevoerd.” Blz. 13
Dit is de afgezwakte paragraaf welke er mede toe leidde dat een commissielid deze week opstapte.
Het sleutelwoord is “vormgeven”. En dat wilde premier worden? Leiding geven is geen vies woord meer hoor, dit is de 21ste eeuw. Vorm geven deden we in de jaren zeventig. En de vergaderingen daarover zijn nu nog niet afgelopen.

Op alle bestuurslagen, van lokaal tot Europees, geldt: politiek is geen marketing en een politicus moet meer in huis hebben dan managementkwaliteiten.” Blz. 13
Hier komt de bestuurderspartij toch nog duidelijk bovendrijven. De veronderstelling die in deze zin ingesloten zit is namelijk dat het nodig is minimaal bepaalde managementkwaliteiten toch te hebben. Dat gaat misschien op voor de politici die ook daadwerkelijk moeten besturen. Maar laten er in hemelsnaam toch ook gewoon bevlogen politici zijn die niet denken in managementtermen maar gewoon in idealen, in dromen, in de boel graag heel anders willen zien.

Nog een lange weg te gaan voor de PvdA. Ten minste, als ze echt lessen trekken uit dit rapport. Anders krijgen we over een paar jaar echt een rapport met “poeder” in de titel.

Reacties (34)

#1 kim

Ik vind die pvda roos met die hand erin wel tof .De roos symboliseert liefde en die hand de kracht .

 • Volgende discussie
#2 Rik

De PvdA probeert een partij voor iedereen te zijn door zich breed te profileren. Links en rechts van hen zitten partijen die zich meer met speerpunten laten gelden. De grote andere partij die ook in het midden zit is meer gedreven. Als je iedereen wil aanspreken zal je daar flink over na moeten denken, dus is het tegenwoordig de partij van doctorandesen & ambtenaren geworden. Als je dit heel goed doet (wat door moderne informatiemiddelen natuurlijk steeds lastiger word) kan je gematigd heel groot worden. Helaas slaagt de PvdA daar niet in, dus zal er meer en meer naar speerpunten worden gezocht. Gaan ze de strijd aan met de SP, wordt het toch de partij van de allochtonen, of iets anders?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 HansR

Pagina 41 van het NRC.
Niet zo belangrijk allemaal dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 fritzie

Kennis is macht !

“De partijtop is dan wel opgetogen, hier en daar is er ook kritiek. Tweede Kamerlid Diederik Samsom zegt dat hij „enigszins teleurgesteld” is in het werk dat de commissie heeft afgeleverd. Het rapport blijft volgens hem steken in een „oppervlakkige analyse”, terwijl er volgens hem veel meer aan de hand is dan het rapport beschrijft. De verkiezingsnederlaag legt volgens hem bloot dat de PvdA een te liberale koers vaart, terwijl de traditionele PvdA- kiezer vooral rust en zekerheid wil. ”

Fout op fout.
OOk Samson is niet bij machte om een correcte analyse te doen.
zolang de pvda niet in staat is om de realiteit te zien, is zij gedoemd tot niets.

1 Global warming is een Hype. zeg maar klinklare nonsens.
2 Windmolens kosten de arbeiders een vermogen.
3 De vroegere arbeiderswijken zijn etnisch gezuiverd.
4 Islam = Fascisme.
5 PVDA heeft nooit de absolute vrijheid van Meningvorming gesteund.
6 Er zit niet een persoon, met eelt aan zijn handen van het werken, in het bestuur.

PvdA ?
R.I.P.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 kim

Oh ja, en waar is het klimaat gebleven? Over top prioriteiten gesproken?
Bush heeft met één ding gelijk en dat is dat nieuwe technologie werkt zolang het niet misbruikt wordt zoals in zijn iran .Zodra de ondernemers , de industrie en de politiek meewerkt zal hij wel gelijk hebben wat schone energie betreft via technologie. Hij vergeet slechts één ding (waarschijnlijk door concurrentie en het booming china en zijn daarmee samenhangende excuus om de mensenrechten in te perken vanwege terreur CQ concurrentiestrijd) dat we tegelijkertijd de oerbossen en natuur in zuid amerika en indonesie beter moeten beschermen .
http://www.guns.connect.fi/innoplaza/energy/story/Kanarev/coldfusion/
http://www.fom.nl/live/english/news/artikel.pag?objectnumber=59540
http://www.greenpeace.nl/campaigns/genetische-manipulatie/campina
Het meeste fijn stof in holland komt van de industrie uit het Ruhrgebied en ook Rotterdam (unilever + vlaardingen bijv. ),maar ook van scheepvaart waar nog steeds legaal zonder filters op de uitstoot kan worden gewerkt omdat de EU concurrentiestrijd dat zogenaamd vereist .De uitstoot van wagens en transporten valt hier wel mee

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hayek

Politiek is geen marketing? Tuurlijk jongens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Ultrabas

@3: Jouw bijdrage was tot nog toe de enige lezenswaardige.

…waar blijven de Sargasso-intellectuelen?

Een voorzetje: de PvdA zit nu in de regering, met een stel zeer capabele bewindslieden die het ook op TV erg goed doen. Alleen al daarom zal de volgende campagne een stuk makkelijker zijn. Het enige waar ze mee moeten ophouden, is terugkrabbelen. Blijf gewoon je eigen standpunten herhalen en ga vooral niet nuanceren. Het CDA heeft in de afgelopen campagne bewezen dat het werkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Michiel Maas

hehe.. Eindelijk. Niets is beter tegen een pre-zomer weekenddip dan een hernieuwde fritzie in de reactieblokjes. Wat koop je voor een goede discussie? Anale fixatie en samenzweringstheoriën, dat maakt het internot pas groot!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Ruud Oost

@kim
Als we nou zorgen dat onze Co2-uitstoot vermindert dan kunnen het bekende vingertje naar de rest van Europa/wereld opsteken (doen we zo graag). Voorbeeldfuntie, voorloper; zoiets dus…

@Ultrabas
Het rapport in één zin: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Lompe kiezers, dus lompe oplossingen en dan wederom (bankenkwesties) in het buitenland voor lul staan.

@Michiel Maas
Übermongolen hebben ook bestaansrecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Ultrabas

De oplettende waarnemer ziet dit weekeinde al een goede toetssteen voor het niveau van discussie binnen de PvdA. Ehsan Jami, raadslid in Leidschendam, heeft naar Duits voorbeeld het Comité voor Ex-Moslims opgericht.

http://www.nrc.nl/binnenland/article712122.ece/Ex-moslims_willen_afzweren_islam_bespreekbaar_maken

Vervolgens is Eddy Terstall (!) er door de kongsi op afgestuurd om hem te verzoeken ‘zijn bewoordingen zorgvuldiger te kiezen’.

http://www.nrc.nl/binnenland/article717599.ece/Oprichter_ex-moslimcomite_wordt_begeleid

Als het goed is wordt er vandaag informeel overlegd. Interessant, want nu kunnen we zien hoe krampachtig of hoe vrij de PvdA werkelijk is op dit belangrijke onderwerp dat in de afgelopen landelijke verkiezingen grotendeels buiten beeld is gebleven.

PvdA-Kamerlid Bouchibti is ‘gewoon nieuwsgierig naar de plannen van Jami’. Laten we hopen dat deze nieuwsgierigheid oprecht is en dat ze deze jongen gewoon zijn goddelijke gang laten gaan.

http://www.trouw.nl/deverdieping/religie_filosofie/article722490.ece/Overleg_tussen_PvdA_en_comite_voor_ex-moslims

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 sikbock

De actieve leden van de PvDA zijn voornamelijk “baantjesjagers” die geen enkele binding met de maatschappij hebben.. nog een wonder dat ze 20 zetels halen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Oplawaai

@ Ultrabas: Wat is nu precies “dit belangrijke onderwerp” dat schromelijk onderbelicht is gebleven tijdens de afgelopen verkiezingen? Ex-moslims die comité’s oprichten? Moslims die hun geloof afzweren? De problemen die die ex-moslims ondervinden? Of bedoel je gewoon moslims en allochtonen in het algemeen?

Overigens lijkt het er op dat je zo langzamerhand een nieuwe internetwet kan formuleren. Laat ik hem maar bescheiden de Wet van Oplawaai noemen: als een discussie op internet langer wordt, nadert de waarschijnlijkheid dat iemand de (fundamentalistische) islam, moslimterrorisme, of problemen met allochtonen aankaart tot één.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Ouragan

“Overigens lijkt het er op dat je zo langzamerhand een nieuwe internetwet kan formuleren. Laat ik hem maar bescheiden de Wet van Oplawaai noemen: als een discussie op internet langer wordt, nadert de waarschijnlijkheid dat iemand de (fundamentalistische) islam, moslimterrorisme, of problemen met allochtonen aankaart tot één”

En heet het dan een Neo-Godwin of een Oplawaai?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 TRS

Opvallend toch dat een manager uit het bedrijfsleven niet in staat is gebleken een goede campagne te organiseren? Is organiseren niet een kernkwaliteit van een manager?

Verder is er al sinds de komst van Wouter Bos een splijting in de partij aan de gang. De introductie van het begrip “welbegrepen eigenbelang” door Bos is velen binnen de PvdA in het verkeerde keelgat geschoten. Zelfs vandaag in Buitenhof zinspeelde Clairy Polak er indirect nog op. Het inruilen van het begrip solidariteit voor “weloverwogen eigenbelang” was voor vele oudgediende niet 1 maar 7 bruggen te ver.

Zolang Wouter Bos voor verkiezingszege’s zorgde was hij veilig. Nu hij de PvdA een historische nederlaag heeft bezorgd is hij niet langer heilig. De uitspraken van Tichelaar van enkele weken geleden toonden dat beeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Ultrabas

@Oplawaai: “Het belangrijke onderwerp” is de integratie van (ex-)moslims in de Nederlandse samenleving. Het simpele feit dat er een grote groep niet-westerse allochtonen is waarbij alle problemen samenkomen: gebrek aan opleiding, laag inkomen, een dogmatisch geloof, criminaliteit, concentratie in arme stadswijken. En de kosten die dit met zich meebrengt voor de maatschappij als geheel.

(heb ik je kersverse wet zo goed geïllustreerd?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Nette Heer

@ Oplawaai: als je krant had gelezen of de linkjes van Ultrabas had gevolgd had je opgemerkt dat het hem niet om moslims etc gaat. Het betreft hier een onrustbarende actie binnen de PvdA, die illustratief is voor de radeloosheid in die partij en die het laagje vernis van de partij laat oplossen. De oude socialistische reflexen werken weer als vanouds.

In een georchestreerde actie stuurt de parteileitung zijn herdershond Terstall af op iemand die niet in de pas wil lopen. Het was moeilijk hem “ideologisch in te kapselen” , “er moet nu binnen de partij niet over afvalligheid van moslims worden gesproken”, Jami moet worden “omringd door jonge mensen van zijn eigen partij, die net als hij van allochtone afkomst zijn. „Ik begrijp dat hij nu vooral omgaat met witte mannen van vijftig plus, en van de rechter kant.”

Wij bepalen wat je mag zeggen, wat je moet denken en met wie je omgaat. Als ze dat al met vrienden binnen de partij zo aanpakken, dan weet je precies wat ze met de rest van Nederland willen doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Ultrabas

@Nette Heer: ik ben het gedeeltelijk met u eens. Ik zie het echter niet zo zwart in voor de PvdA als u. Als de partij ophoudt met dat krampachtige “damage control” de hele tijd (zie ook de almaar voortslepende AOW-ellende) en als de uitgangspunten helder worden gebracht, zie ik er nog best perspectief in. Geen reactie maar actie!

(overigens komt uw gebruik van het woord ‘parteileitung’ wel erg dicht in de buurt van een Godwinnetje…)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 vander F

@Ultrabas,
wat is er nu weer zo Godwin aan de SED?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 ALO

Het idee dat de partijleiding Terstall ergens op afstuurt is een een grondig gebrek aan kennis van de actualiteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 larie

Zonder ondergrond heb je als snel desoriëntatie ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Ultrabas

@vander F: parteileitung geen probleem, maar een herdershond, daar heb ik toch associaties bij. Maar dat zal ongetwijfeld aan mij liggen. (toch voor de Godwin-adepten deze link, ik kan het niet laten)

http://www.splinternet.be/Archief/0304/metropool/editie%20noord/Rubrieken/Windwijzer/index_windwijzer.htm#hond

@ALO: Eddy Terstall rapporteert aan Aleid Wolfsen. Aleid Wolfsen zit in het fractiebestuur van de Tweede Kamer. Waar precies zit mijn denkfout?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Nette Heer

@ALO: lees dat stuk nou maar. Ik viel van mijn stoel dat een zogenaamde kunstenaar zich zo laat sturen en gebruiken door, inderdaad, de leiding van zijn partij.

Qua titulatuur: ik wilde eerst pitbull zeggen, maar dat past niet bij die Eddy. Herdershond deed me meer denken aan zo’n vrome pastoor die zich door de kerk op pad laat sturen. Jullie dachten toch niet aan een Duitse herder?

Wil er nog iemand on-topic reageren op dit inkijkje in de handhaving van de PvdA-discipline? Mij valt het op dat dit zich allemaal afspeelt op de dagen dat er net een rapport verschijnt dat aanbeveelt hoe het wel moet. Een onafhankelijk rapport, dat is gewijzigd op aangeven van de mensen over wie het rapport gaat, maar dat terzijde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 SciInv

Helemaal aan het einde van het NRC-artikel staat een zin die ik erg belangrijk vind: “Terstall stuurde de e-mail met zijn verslag over Ehsan Jami ook naar Jami zelf.”

Verder vraag ik me af hoe bijzonder dit is qua partijdiscipline. Volgens mij wordt er in alle grote partijen middels “goede gesprekken” flinke druk uitgeoefend om binnen de kaders te blijven. Zeker als het zoals nu bij de PvdA toch al slecht gaat en het betreffende lid ook nog vriendjes gaat worden met een ideoloog van de concurrent (Cliteur).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Nette Heer

Dat Jami een kopie van de mail kreeg lijkt me bedoeld om hem zwaarder onder druk te zetten. Zeker als er in de krant nog het volgende staat: Terstall zegt dat de e-mail „heel erg intern” was. „Ik hoop niet dat dit van Ehsan komt, want dat zou zijn positie een stuk lastiger maken.”

Leest eerder als een bedreiging dan een steuntje in de rug.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 larie

Ik schrok hier wel heel erg van, aangaande.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 S’z

Lànge weg te gaan als je eerst het vuur moet heruitvinden. En het warm water, het wiel en het buskruit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Fritzie

Als men in de PvdA Paul Scheffer nog enkel als Rechts en niet als “Accuraat” of “Correct” ziet, is er nog een lange, lange weg te gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 ALO

@Nette heer,
de suggestie werd hier gewekt dat Terstall zich door het partijbestuur heeft laten sturen. Dat is niet logisch, gezien de uitspraken van Terstall een paar weken geleden in VN. Hieruit bleek onder andere dat hij geen deel uit maakt van de organisatie en ik maakte er uit op dat hij hierover teleurgesteld was en leeg liep. In de VK van vandaag wordt de berichtgeving sterk genuanceerd. Terstall heeft de volledige e-mails openbaar gemaakt en heeft laten zien dat er door de media zeer selectief uit was geciteerd. Terstall was juist een van de mensen die de vrijheid van meningsuiting voorrang gaf boven het vanuit de hiërarchie controleren van de organisatie.

Het is niet alleen een kwestie van lezen, het is ook zaak te blijven denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 SciInv
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Ultrabas

Aargh, geenstijl is ermee aan de haal gegaan. Wat is het toch een tendentieuze bende.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 ALO

Jami heeft gisteren in NOVA ook een sterk genuanceerde visie gegeven. Je kunt het er mee eens zijn of maar een raadslid die namens een landelijke partij zitting heeft in een gemeenteraad heeft ook plichten jegens die partij. Een van die plichten is er voor te zorgen dat er over onderwerpen die controversieel zouden kunnen zijn, overlegd wordt hoe de communicatie naar de buitenwereld zal verlopen. Van censuur is geen sprake geweest, aldus Jami. Hij is teleurgesteld dat zijn ideeën door de PvdA warmer worden omarmd.

Om Carlos op adequate en waarschijnlijk onregelmatige wijze te irriteren stel ik voor de NRC van af nu te betitelen als kutkrant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Steeph

HP de Tijd gaat ook een bijdrage in de PvdA discussie leveren met:
“De partij moet niet schromen om haar achterban
fatsoen, manieren, goede smaak en schoonheidszin bij te brengen.”

Schoonheidszin, spel je dat niet als volgt Schoonheidschzin?
http://www.perssupport.nl/Home/Persberichten/Actueel?itemId=94076

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 mescaline

Tuurlijk heb je gelijk @Steeph 33.

De enige oplossing voor de PvdA is zich schaamteloos te encaillaneren met voetbal, en vooral het Oranjegevoel.

[color=#f24311] De PvdA is voor Oranje // Rood wit blauw is onze enige franje // Tegenstander spitst uw oor // Nederland dat gaat er voor [/color]

Makkelijk zat. Zoek ff iemand uit de doorzongoot die zoiets netjes overgiet in moderne loebaskreten en klaar ben je.

 • Vorige discussie