Warme hè

Het was weer een warme zomer, zei het KNMI. Geen uitschieters, maar toch weer boven het gemiddeld. Hoeveel boven het gemiddelde? Maar liefst 0,8 graden boven het gemiddelde.
Een abstract getal dat weinig uitdrukking geeft aan het gevoel dat zomers tegenwoordig heel anders zijn dan in mijn jeugd. Wisselvalligheid en de noodzaak toch het grootste deel van de zomer een zomerjas bij de hand te houden, voeren in mijn herinnering de boventoon. Maar met dat soort zaken kan je geen dingen aantonen, laat staan voorspellen.
Wat ik wel kan doen, is de afwijking van de gemiddelde temperatuur van een seizoen ten opzichte van het langjarige gemiddelde in een grafiekje zetten. Je moet wat.
nl_seizoen_temp_470

Nee, u ziet niet dubbel. Het zijn inderdaad twee lijnen. Waarom? Omdat het KNMI ergens in 2001 haar langjarige gemiddelden per seizoen voor drie van de seizoenen naar boven heeft bijgesteld. Ook het langjarige gemiddelde moet met zijn tijd meegaan immers.
Maar door dat te doen, lijkt de impact van de opwarming minder dan ze in werkelijkheid is. Als je uitgaat van de cijfers van het KNMI, met de bijgestelde gemiddelden, is de conclusie dat de seizoenen gemiddeld 0,96 graden warmer zijn dan “normaal”. Ga je echter uit van de langjarige gemiddelden van voor 2001, is de afwijking 1,25 graden.

Terwijl de discussies over de wereldwijde impact van klimaatverandering nog gaan over een huidige stijging tussen de 0,2 en 0,8 graden (of zelfs helemaal geen stijging meer), zitten wij er al een hele tijd ver boven.
En los van alle wetenschappelijke discussies geeft dat me een heel ongemakkelijk gevoel.

 1. 1

  En volgend jaar zal de stijging weer minder extreem zijn. Bij mijn weten wordt het lange termijn gemiddelde iedere 10 jaar aangepast. Over 4 maanden weer.

 2. 3

  @2 Ik was al overtuigd hoor. Ik geef alleen aan dat de gemiddelden niet statisch zijn, maar iedere 10 jr. worden aangepast. De afwijkingen spreken voor zich. Ik tel 27 seizoenen meer dan een graad te warm, slechts 3 meer dan 1 graad te koud.

 3. 4

  @Steeph: Waar ik vooral nieuwsgierig naar ben is het ‘ongemakkelijke gevoel’ dat deze grafiek je geeft… Zou je hier iets meer over kunnen vertellen?

 4. 5

  @Emsuuri: De waarden liggen zo vaak en zo ver boven de nul dat ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat de klimaateffecten, in ieder geval hier regionaal, sterker zijn dan waar zelfs ik (toch al licht pessimistisch) mee rekening hield. En ik heb geen flauw idee (onzekerheid is geen fijne emotie) wat de consequenties op korte en lange termijn werkelijk zullen zijn en hoe snel het gaat.

 5. 6

  Emsuuri, mag ik er een slag naar slaan?

  De politieke discussie gaat uit van het idee dat we nu nog in staat zijn met innovatieve ideeen (tegen lage kosten) de gemiddelde temperatuursstijging binnen onze atmosfeer te beperken tot maximaal 2 graden celcius. (VROM:”De Europese Unie heeft afgesproken dat in 2020 door geïndustrialiseerde landen 30% minder broeikasgassen uitgestoot moeten worden dan in 1990. Dit is nodig om de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius en daarmee de effecten van klimaatverandering hanteerbaar te houden.”)

  Ik weet niet hoe generaliseerbaar deze beperkte Nederlandse zomercijfers voor de hele planeet zijn, maar het klinkt alsof we ons niet zullen kunnen beperken tot 2 graden.

  Let wel: de 2 graden houdt klkimaatverandering hanteerbaar voor rijke, westerse landen die geld kunnen inzetten voor aanpassingen, en die nu toch al in de gematigde klimatologische zones liggen. Wat een gemiddelde temperatuursstijging van 2 graden voor -zeg- Guinee Bessau gaat betekenen, weet ik niet.

 6. 9

  “Na twee jaar La Niña is El Niño terug. Het fenomeen, dat in grote delen van de wereld invloed heeft op het weer, is inmiddels duidelijk aanwezig als warmer zeewater langs de evenaar in de Stille Oceaan.

  Over de uiteindelijke sterkte van de nieuwe El Niño aan het eind van dit jaar is nog onduidelijkheid. Een vrij zwakke met een temperatuurafwijking van 1 graad boven normaal lijkt het meest waarschijnlijke scenario” http://www.knmi.nl/cms/content/63501/el_nio_is_terug_en_blijft_voorlopig

  Dat het warmer is, is eenvoudig te meten, wat nu de oorzaak is (en de oplossing) is minder duidelijk. Of de mens een grote invloed heeft dat ze zulke voor een groot deel natuurlijke processen kan stoppen door een paar procent minder CO2 uit te stoten, terwijl zeker 94 procent van die uitstoot een natuurlijke oorzaak heeft lijkt me ook deels wishfull thinking..
  PS Nog wat overdenkingen https://sargasso.nl/archief/2009/08/17/klimaatscepticus-bjørn-lomborg-weet-een-goedkope-oplossing-voor-de-klimaatsverandering/#comment-374747 ( # 19 , 25 , 31 )

 7. 11

  @10 Dan zit het KNMI tegenwoordig zeker bij de club van ontkenners? Ze schrijven zelf “een temperatuurafwijking van 1 graad boven normaal ”
  PS Het steund daarbij niet alleen op dat ene punt. De temperatuur heeft over langere periodes altijd gefluctueerd, het uitvergroten van de huidige trend zonder mee te nemen dat er eerder warme en koude periodes zijn geweest, door natuurlijke oorzaken, veroorzaakt veel scepsis.
  ” It is widely believed that the low solar activity during the Maunder Minimum and earlier periods may be among the principal causes of the Little Ice Age. Similarly, the Modern Maximum is partly responsible for global warming” Wikipedia

 8. 13

  @MP

  “Although solar forcing is generally thought to be too small to account for a significant part of global warming in recent decades,[38][39] a few studies disagree, such as a recent phenomenological analysis that indicates the contribution of solar forcing may be underestimated ” http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_warming&oldid=311445109#Solar_variation
  Dus het blijkt een grotere rol te spelen dan voorheen gedacht..
  Daarbij zijn misschien alle kleine oorzaken bij elkaar wel het grootste aandeel in de oorzaak.. Ergo alle data in een grafiek, sunspots en 11 jarige sunspot cycli, La Niña is El Niño met een het aandeel qua invloed op de opwarming, precessie, urban heat zones door verstedelijking. Ergens vermoed ik dat veel lijnen onlangs toevallig overlapte.

 9. 15

  @13: Fluctuaties heb je altijd gehad: el Nino, la Nina is geen nieuw fenomeen, 11-jarige zonnevlekken cycli waren er ook eerder, maar toch is de temperatuur in de meetgeschiedenis nooit eerder dusdanig snel en hoog gestegen (ook in tot op heden onbewoonde gebieden), ondanks dat al die fenomenen zich in die geschiedenis eerder hebben voorgedaan.

 10. 16

  @seven: Als je gaat verdedigen dat de zonnevlekken invloed hebben, kan je niets anders dan de conclusie trekken dat het met normale zonne-activiteit nu nog veel warmer zou zijn. Dat we nu dus in een onderschatting van de situatie zitten….
  Dus wat is je punt?

 11. 18

  @16 Hoewel de (nu iets langer dan normaal) elfjarige cyclus juist op een minimum zit is de zarte lijn, het voortschrijdend gemiddelde, wat echt meeteld. Immers de oceaan buffert nogal en het effect van de grote activiteit ijlt daardoor nog na.. Dat het minimum nu langer duurt zou zelfs voor een grote koele periode kunnen zorgen. In 2007 is de gemiddelde wereldtermeratuur dan ook al met 0,7 graad gedaald..
  ” It is widely believed that the low solar activity during the Maunder Minimum and earlier periods may be among the principal causes of the Little Ice Age. Similarly, the Modern Maximum is partly responsible for global warming”

 12. 20

  @Steeph, ter verduidelijking, hoe meer vlekken, hoe warmer. (Je kan gemakkelijk het omgekeerde denken) Het gaat namelijk om de activiteit van de zon, hoe actiever hoe meer vlekken, hoe meer straling. Daarnaast ook meer zonnewinden wat voor meer bewolking kan zorgen. Meer bewolking zorgt voor het langere vasthouden van de warmte en bv een hogere temperatuur ’s nachts.

 13. 21

  @seven #18: Pardon? In 2007 de gemiddelde wereldtemperatuur met 0.7 graden gedaald? Waar haal je dat vandaan?

  Maar ik begrijp je heel, goed. Begrijp je het zelf wel? Als we op een minimum zitten en de afwijking ten opzichte van het langjarige gemiddelde van de temperatuur zit wereldwijd nog steeds in de plus, dan heb je toch een probleem? Stel dat dit een kortdurend minimum is dan krijgen we straks een double whammy. Zowel het volledige effect van de broeikas komt tot uiting alsmede het extra effect van de zonneactiviteit. Dan zijn we pas echt in de aap gelogeerd.

 14. 22

  @19 Als je de eigen opinie daarover van het IPCC overneemt en de gerapporteerde foutmarge daarin is het effect bijna 50 procent van de totale temperatuurstijging. Als je meeneemt dat er aanwijzingen zijn dat het IPCC het zonnevlekverhaal kleiner maakte dan het in werkelijkheid is en de stijging overdrijft weet ik wel waar we op gaan uitkomen..

 15. 24

  @21 We zitten nu nog met de zeer recente zonnevlekmaxima die doorwerken via de oceanen. (Modern Maximum) Alleen is er nu pas zeer recent een scherpe daling in het aantal zonnevlekken ( http://www.astroblogs.nl/2008/11/23/geen-zonnevlekken-voorbode-van-mini-ijstijd/ (hier staat oa trouwens ook het 0,7 graden kouder verhaal. Saillait detail voor de eindtijdmens, het volgende maximum zou, als het komt in 2012 moeten komen. ;)

  Je kent wellicht ook het verhaal van de global dimming?http://nl.wikipedia.org/wiki/Global_dimming Dat heeft ook de aarde koeler gehouden dan hij anders zou zijn geweest. De lucht wordt nu echter weer schoner.

  @21 0,7 graden kouder in 2007 http://wattsupwiththat.com/2008/02/19/january-2008-4-sources-say-globally-cooler-in-the-past-12-months/

  of

  “He also noted that the world cooled quickly between January last year and January this year, by about 0.7C.

  “This is the fastest temperature change in the instrumental record, and it puts us back to where we were in 1930,” Dr Chapman noted in The Australian recently.”http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2008/11/the-vanishing-s.html

 16. 28

  @26 Ik zeg niet dat het niet warmer wordt, ik zeg dat onze invloed daarop klein is. Ik zeg ook dat er speculaties waren voor een nieuwe ijstijd vanwege het uitblijven van veel zonnevlekken na het vorige solarminimum.

  @27 Je hebt het over het IPCC? ;)
  Serieus, daar ligt gewoon een probleem, het IPCC wordt gewoon politiek beïnvloed, mensen zijn afhankelijk van subsidies. Zonder doemsenario (die het belang van energie-efficiëntie) ondersteunen geen overheidssubsidies voor verdere onderzoeken. Dat dat zo werkt blijkt wel dat wetenschappers schrijvers het niet eens zijn met de IPCC samenvattingen en weergaves van hun inbreng in het rapport. Of het nu 100 procent klopt of deels, dat doet veel schade aan de geloofwaardigheid van die boodschap. Het shockeffect was wellicht even groot, maar dat het niet zo erg blijkt te zijn als eerder voorspelt doet afbreuk aan de reputatie van die boodschap.

 17. 31

  Roepen dat de invloed heel groot is maar bij tegenargumenten de bufferwerking van de oceaan opwerpen is erg zwak. De zon is de laatste jaren juist verdacht rustig, de cyclus wil maar niet opgang komen. Dat hadden we zo onderhand moeten merken als dat de bepaalde factor was.

 18. 33

  @seven: Nog 1 keer dan. Scheidt incidenten en trends nou eens. Je hele verhaal ophangen aan de constatering dat in het laatste meetjaar (uit die grafiek) de temperatuur daalt, is zwak.
  De hele grafiek zit vol met dalingen (en stijgingen) die niet te relateren zijn aan jouw fenomeen (de zonneactiviteit)

 19. 34

  Zeg seven, als je zo autistisch bent als de gemiddelde beta, dan moet het toch een eitje voor je zijn om die data op te snorren, en een nette correlatiecoefficient (incl. coefficienten, zodat je een idee hebt van de grootte van het effect) te berekenen voor de invloed van de zon?

  Of, vooruit dan, google dan eens, zodat je weer een eindeloze cut-and-paste-actie kunt uithalen.

 20. 36

  @35: ik ga niet eens beginnen @seven uit te leggen dat de trendlijn belangrijker is en dat de relatie dan helemaal beroerd is.
  Want dan zou de conclusie moeten zijn dat de stijgende temperatuur op aarde verantwoordelijk is voor meer zonne-activiteit (zie periode 1e helft 20ste eeuw)

 21. 40

  @36 De relatie tussen weinig zonnevlekken en ijstijden is overduidelijk. It is widely believed that the low solar activity during the Maunder Minimum and earlier periods may be among the principal causes of the Little Ice Age. Similarly, the Modern Maximum is partly responsible for global warming, especially the temperature increases between 1900 and 1950. One study (Stott et al. 2003), argues that residual warming due to the sustained high level of activity since 1950 is responsible for 16 to 36% of recent warming. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sunspot_Numbers.png

  Maar daarvoor is de grafiek @11 een betere.
  De relatie tussen weinig zonnevlekken en elfstedentochten is er trouwens ook.. http://www.astroblogs.nl/2007/12/02/is-er-verband-tussen-de-elfstedentocht-en-de-zonne-cyclus/#

 22. 42

  @seven: Pas je op met jezelf te vaak in de voet te schieten? Want als je het elfstedenverhaal moet geloven, kan je het naijleffect van de oceanen (waar je ook mee komt) weer niet geloven ….

 23. 43

  @31 “Roepen dat de invloed heel groot is maar bij tegenargumenten de bufferwerking van de oceaan opwerpen is erg zwak.
  “(Stott et al. 2003), argues that residual warming due to the sustained high level of activity since 1950 is responsible for 16 to 36% of recent warming”

 24. 44

  @42 Hoezo, een elfstedentocht heeft veel minder last van moving avarages, maar is afhankelijk van lage temperatuur gedurende een korte (paar weken) tijd. Die korte koude periode valt vaak in een minimum van de 11 jarige cyclus. Los van die cyclus zijn er de afgelopen decennia veel meer zonnevlekken waargenomen. (Ex de laatste 2 jaar hence de (tijdelijke?? daling)

  PS Er zijn echter weer zonnevlekken gesignaleerd..dus het zal wel weer gaan stijgen..

 25. 45

  #42 ps op 44 Daarbij als het oostenwind is is het effect van de warmere Oceaan op Friesland minder.. Maar is NY misschien juist warmer.. dus een lokale tijdelijke strenge vorst is nog altijd mogelijk.

 26. 46

  @seven check slide 52 en 53 van Scaffeta, er is een snelle tijdconstante ~half jaar (effect wat je ziet bij toename Elfstedentochten denk ik) en een langzame en voor die langzame kiest hij 12 jaar (essentieel voor zijn conclusie) maar dat is dus helemaal niet betrouwbaar want het kan net zo goed 8 jaar zijn en dan blijft er een flink percentage over wat niet verklaard wordt door zonnevlekken…vooralsnog neemt toename CO2 dat voor zijn rekening. Er kunnen evengoed drie tijdconstanten in zitten.

 27. 47

  @MP CO2 concentratie lijkt inderdaad hard te stijgen, echter ook te lezen in Scaffeta’s precentatie (pagina 7) is dat het vaker hoog is geweest en snel gestegen. http://yosemite.epa.gov/ee/epa/wkshp.nsf/vwpsw/84E74F1E59E2D3FE852574F100669688/$file/scafetta-epa-2009.pdf
  Het nivo van CO2 was lang geleden ook hoog. Toen viel het grotendeels samen met… jawel de activiteit van de zon Scaffeta gaat erg ver terug maar ook over een schaal van 1000 jaar is het te zien (gemeten via C14 methode)

  Changes in carbon-14 concentration in the Earth’s atmosphere, which serves as a long term proxy of solar activity. Note the present day is on the left-hand side of this figure. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon-14_with_activity_labels.png

  PS Misschien wil je ook naar Scott et al. 2003 kijken? Die maakt een punt over het naijl-effect.
  “(Stott et al. 2003), argues that residual warming due to the sustained high level of activity since 1950 is responsible for 16 to 36% of recent warming” http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Sunspot_Numbers.png pdf http://climate.envsci.rutgers.edu/pdf/StottEtAl.pdf

 28. 48

  Videopresentatie voor de U.S. Environmental Protection Agency van Scaffeta http://yosemite.epa.gov/ee/epa/wkshp.nsf/vwpsw/84E74F1E59E2D3FE852574F100669688#video

  “This solution suggests that a significant portion of climate change is natural and linked to changes of solar activity. He will also address the puzzling possibility that climate change might be partially driven by an additional natural forcing different from the radiative one that has not been identified yet. Finally, he will use these findings to attempt a climate prediction about the 21st century and discuss the possibility of an imminent global cooling.”

  Dr. Scafetta is a research scientist in the Department of Physics at Duke. He has about 40 papers in peer reviewed journals

 29. 49

  @seven natuurlijk zal een variatie in temp de CO2 concentratie in de atmosfeer beïnvloeden (oplosbaarheid in zeewater bijvoorbeeld). Dit betekent echter helemaal niet dat CO2 niet de temp beïnvloed. De variaties van jaar 0 tot 1000 stellen niets voor vergeleken met de huidige veranderingen. CO2 is met 30% toegenomen. Alle broeikasgassen samen dragen 33 graden bij aan de temp, de bijdrage van CO2 wordt geschat op 9-26% dat is 3 tot 8 graden, dus als CO2 met 30% toeneemt heb je er zo 1 graad bij.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas

  http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_the_Earth%27s_atmosphere#Historical_variation

 30. 50

  @49 Lees het onderzoek van Scafetta maar eens helemaal door, en bekijk de video. Wat betreft je grafiek, hoe vaak in de geschiedenis hebben we dan wel niet een industrie gehad? Hier een juistere versie.. met iets meer historie

  ice core data from Vostok, Antarctica
  bron pagina 7 (daar staat ook nog een grafiek met een nog langere historie met overeenkomsten met de precessie van de aarde en gravitatiewerking van de zon enz. Idem maar dan groter plaatje
  http://links.web-log.nl/CO2level.png

 31. 51

  @MP Er lijkt een verschil te zitten tussen CO2 levels in de ene grafiek en de grafiek gebaseerd op ice-core’s Er zijn natuurlijk lokale verschillen, en ijsboringen in Groenland wijzen juist weer op nog hogere CO2 levels in het verre verleden dan die op Antartica. Je zegt 1 graad invloed bij een 30 procent hogere CO2, daar zijn we nu zo ongeveer al.

  “Conclusion Scafetta, EPA 2009
  Current climate models, such as those adopted by the IPCC,
  appear to fail to reproduce large details found in the data on all
  temporal scales.
  These details appear to be linked to solar variability.
  Thus, climate models are severely underestimating by a large factor
  the solar effect on climate change on both short and long time
  scales.
  A phenomenological model has been presented. It was shown to
  predict centuries of past climate change and suggests that up to
  65% the observed warming since 1900 was directly or indirectly
  induced by the sun according to current TSI proxy models.
  Climate may be significantly modulated also by an additional forcing
  that may be directly or indirectly linked to the movement of the
  planets that may affect the solar activity and/or the Earth.
  A cooling is expected until 2030 – 2040 because of a 60 year cycle.”

 32. 52

  Ik zie eigenlijk geen verschil, het gaat er om dat het nooit boven 280 uitkomt en tegenwoordig zitten we al op 380. In @40 zeg ik toch dat temp CO2 beïnvloed, maar dat betekent niet dat CO2 de temp niet beïnvloed. Nogmaals CO2 is gewoon een broeikasgas. Ik heb het gelezen en gezien van Scaffeta. Zijn model verklaart ook niet alles (en hij is niet erg kritisch met het kiezen van een parameter die hem goed uitkomt), en dan vooral de laatste abrupte stijging niet.

 33. 55

  Steeph dat is een mooie :)

  “The effect is most prominent among low-education voters and those not strongly attached to a party identification.

  If someone has high education or is a committed partisan, on the other hand, the weather has little effect on their beliefs.”

 34. 56

  Tssja, gaan we hier nou grafiekenoorlogjes zitten uitvechten? Nou? Jullie zijn net zo erg als die driedelige pakken die in dec. (Denemarken) weer labbekakkerig aan de lange tafel aanschuiven. En met procentjes CO2 reductie gaan zitten goochelen terwijl ondertussen Berlusconi de serveerster nog es lekker bij d’r geschoren mutsje pakt. Jawel.

  ‘k zit hier potdomme net zo scheel als die leeuw uit daktari te kijken. Gedaan met die grafieken, ga wat nuttigs doen. “Wat?” Tja, als we helemáál niks doen behalve aan tafeltjes aanzitten en geil met grafiekjes tegen mekaar aan liggen schurken zal Life as we know it verdwijnen. VERDWIJNEN zeg ik U. Foetsie pleite. Honger dorst epidemieën die de varkensgriep zullen doen verbleken en eindigend in den Totalen Krieg. Doemdenken? You bet. Van Planet of the apes kan je daarna alleen nog maar dromen..

  Ontbossing amazone/ Indonesië/ Afrika, ander broeikasgas methaan dat met bakken uit de permafrost in Siberie omhoog spuit (factor 20 potenter i.v.m. CO2), zure oceanen doen koraalriffen reeds verdwijnen…Rad van fortuin mensen. Rien ne va plus het geld is niet meer van U. Accepteer nou dat we simpelweg niet in staat die oliemachinerie resoluut de nek omdraaien en NU resoluut om te schakelen naar duurzamer.

  En dus zullen we lapmiddeltjes moeten gebruiken, helaas, jammer, tis niet anders, doekjes voor het bloeden en waar hebben we dit meer gehoord….

  Geo engineering dus:

  Giant engineering schemes to reflect sunlight or suck carbon dioxide from the air could be the only way to save the Earth from runaway global warming, according to a group of leading scientists.

  “the most cost-effective, overall, is probably pumping dust into the upper atmosphere, mimicking the impact of volcanic eruptions that are known to produce a net cooling by reflecting sunlight back into space.”:

  http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/richardblack/

  “to inject a fine spray of sea salt from the ocean surface into the clouds; to artificially increase the number of drops, reduce their size and increase the reflectance of the clouds, making them whiter.”:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8214045.stm

  Je zal de neveneffecten voor lief moeten nemen, “Geo- engineering and its consequences are the price we have to pay for failure to act on climate change.”:

  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6817280.ece

  Om je dood te schamen.

 35. 59

  @57 Dat is waar ik het meeste bang voor ben, dat ze C02 onder de grond gaan opslaan (met subsidie) dat ze met chemische rotzooi met het klimaat gaan knoeien omdat de industrie http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6817280.ece de grote plannen met groot geld van de overheden wel ziet zitten en de overheid blind is voor de natuurlijke oorzaken. Besparen is een ding (en ook ik begrijp at..klik me..zit al meer dan een decennium vuistdiep in de wind en heb zo ongeveer alles qua paniek wel gehoord en gelezen. Zie ook welke andere belangen er meespelen. Ook al denken jullie hier vast omdat een meer natuurlijke oorzaak zie dat ik in de olie zit oid..

  Tot slot..

 36. 60

  @53

  “From a new study out of NYU: People’s opinions on global warming are determined by their local weather — as in, whether it’s been hot recently.”

  Leest deze blogpost van Steeph nog eens door..

  “Warme hè – Het was weer een warme zomer”

 37. 61

  Tiepisch vluchtgedrag MP, hand voor de oren en hou je mond roepen. We moeten de mensen maar voorbereiden op Het Onvermijdelijke. En dat doe je b.v. middels Shockeffecten (net als ooit de vuurwerkreclame). Het WNF is er al helemaal klaar voor:

  http://www.youtube.com/watch?v=X1mFoTQNivc

  Reducties en duurzaam gaan we toch niet halen. En die klotezon moet in het hele wellesnietesco2verhaal dan ook maar eens een toontje lager zingen nietwaar @seven…als we toch voor God gaan spelen.

  Our planet is brutally powerful.
  Repsect It, conserve It…

  Marketen die hap.

 38. 64

  Forecast n. 1 is obtained by overlapping the two solid solar index curves shown previously and the
  quadratic fit of the global temperature indicated by the dotted curve. Forecast n. 2 assumes a constant
  trend after 2008. Note that all alternating periods of warming and cooling since 1860 are very well
  reconstructed by the model. The forecasts indicate that climate may cool until the 2030s. At the end of the
  21st century the climate may warm at most by 1 oC relative to today temperature if the quadratic fit
  forecast holds.
  The model suggests that climate is modulated by large 60, 30, 20 and 10 year natural cycles that
  combined have an amplitude of about 0.40-0.45 oC on the 60 year cycle. This explains the 1910-1945
  warming and implies that about 70% of the observed warming from 1975 to 2002 was part of this natural
  climate cycle during its warm phase.

  pagina 66 http://yosemite.epa.gov/ee/epa/wkshp.nsf/vwpsw/84E74F1E59E2D3FE852574F100669688/$file/scafetta-epa-2009.pdf
  70 procent, natuurlijke oorzaak. Het hoort bij de aarde, dat wij als mensen er niet mee kunnen leven is een ander verhaal. Geen geld uitgeven aan het voorkomen, het gebeurt toch, en wat YP voorstelt, climate engineering, gaat niet helpen (of van de regen in de drup / middel erger dan de kwaal onverantwoord.

 39. 65

  PS En dat is dus het aandeel van de zon, het overige deel heeft andere natuurlijke oorzaken op aarde. (BV dat door de lange 60 jarige (zie Scafetta of 64) cyclus van de zon het C02 en waterdampgehalte in de atmosfeer gaat toenemen, daar is de uitstoot van de mens 6 procent van C02 peanuts bij.

 40. 69

  mooi he..

  Wat ik ergens las is dat haar mede-acteurs toch wat moeite hadden met de ogen en dat haat pakje wel erg strikt werd aangetrekt. Overigens is deze dame van de hoge klasse kwa karate.

 41. 73

  Je bedoelde w.s. dat het nogal krap was met: dat haat pakje wel erg strikt werd aangetrekt? Afijn, je leeft ook nog. Maar favoriete episode(s), seven uiteraard, de dokter en dergelijke..(hoewel de oude eerste series staan als een huis (op enkele oubollige afl. na)

 42. 74

  De mijne ook YP, btw U rok, nog steeds.

  Ergens in mijn opslag heb een scene waar 7 of 9 op een startrek-feesie zo vreselijk schandalig sexy gekleed is dat de ander spelers (man en vrouw) zo van slag raken dat de tekst geheel verdwenen is…deleted.

  Ik val niet zo op een grote voorgevel maar die van deze dame is een balkon waard:)

 43. 85

  larie80: sta op het punt te vertrekken naar de speciale hondenuitlaatplek bezaaid met…omdat je anders daarbuiten van oom agent 50 euro’s aan je broek krijgt gesmeerd maar dat bedoel je niet…

  Wat mails en hier-en-daar in gastenboeken…

 44. 89

  bron: Prof. dr. Kees de Jager. (Ja vandaag in het nieuws AD, Ijstijd.. halve tot hele graad koeler komende 50 jaar tot 100 jaar)

  Wat blijkt? De zon is de laatste vijftig jaar actiever geweest dan hij in duizenden jaren daarvóór was. Sommige onderzoekers zeggen zelfs: actiever dan in de laatste tienduizend jaar Die activiteit van de laatste jaren ging gelijk op met die van de aardse temperatuur.

  http://www.kennislink.nl/publicaties/zon-en-klimaat
  Goed, al ouder artikel van hem die een en ander redelijk duidelijk neerzet in het NL