Wapenbezit toestaan ter zelfverdediging

Dhr M. Smit van Nieuw Rechts wil het mogelijk maken dat mensen een wapen hebben om zichzelf te beschermen.

De Rotterdammer schrijft in zijn publicatie ‘Veiligheid? Doe het zelf! Meer wapens, minder misdaad’ dat volgens Amerikaans onderzoek het aantal geweldsdelicten zal afnemen als burgers zichzelf mogen bewapenen. Criminelen zijn volgens Smit banger voor hun prooi als iedereen een wapen bij zich kan hebben. Ook is dreigen met een wapen volgens Smit vaak genoeg om een belager af te schrikken. Bovendien doden de wapens niet, stelt Smit, maar de mensen die de wapens gebruiken.

Heel veel genuanceerde en minder genuanceerde reacties bij het artikel.
Maar de echte vraag is, is het middel erger dan de kwaal?

 1. 2

  Is het de bedoeling van die Smit om hier een “Klein Amerika” te stichten?
  Ik heb weinig trek in een land met meer wapens dan inwoners, zoals het in de U.S.A. is.
  Hier krijg je dan precies hetzelfde als daar : kinderen die elkaar overhoop schieten (net als op TV, toch), een enorme geweldspiraal bij de misdaad omdat er zondermeer (door ongeoefenden) geschoten zal worden, met alle trieste gevolgen vandien.. etcetera, etcetera..

  Nee, Dhr. Smit kan zich beter ter behandeling bij een psychiater gaan melden.

 2. 3

  Het is natuurlijk wel zo dat de misdaad in Amerika de laatste jaren sterk afneemt. Het toegenomen wapenbezit zou daar een gedeelte aan kunnen hebben bijgedragen.

  Maar in de gemiddelde Amerikaanse stad is de criminaliteit nog altijd schrikbarend veel hoger dan in Nederland.

 3. 6

  Het is natuurlijk wel in lijn met webloggen en de moderne tijd: afbekken en (figuurlijk) slaan zijn aan de orde van de dag. Dit voorstel was slechts een kwestie van tijd. De effectuering ervan ook.

  Terug naar het feodalisme: het recht van de sterkste (grootste wapen) zal zegevieren. Ik krijg hierbij toch wat beelden van films als Mad Max voor ogen.

 4. 7

  Smit spoort niet behalve met zijn eigen speelgoedtreintje, nare man.

  Verband tussen wapengebruik en bezit lijkt eenvoudig maar is erg lastig. In Zwitserland heeft iedere volwassene een of meerdere wapens in de gangkast of tuinbunker staan, met scherp en heel modern. Toch wordt hier nauwelijks gebruik van gemaakt in criminele zin.

 5. 8

  @carlos: Bowling for Columbine zie ik meer als uitleg van waarom er zoveel wapens zijn in de VS (angst angst angst).
  Maar daarmee is niet voldoende aangetoond of wapenbezit nu preventief werkt tegen criminaliteit.
  (Laat ik gemakshalve even buiten beschouwing dat door wapenbezit er veel meer doden vallen (vaak ongelukjes)).

  Voor alle duidelijkheid, ik ben een fel tegenstander van wapenbezit. Maar dat is principieel.

 6. 9

  Ik heb eens mogen schieten met wat pistolen, mitrailleurs en andere al-dan-niet semi-automatische meuk. Mocht dat binnenkort ook in het echt mogen kan ik jullie aanraden geen toevallige voorbijganger te zijn.

 7. 10

  Ik heb het eens gedaan, met een stiletto in m’n zak over straat lopen. Ik heb gedurende de hele wandeling het ‘are you talking to me’-gevoel gehad. Het gaf een heel bevrijdend gevoel om van die stiletto af te zijn.

  Volgens Michael Moore zit het geweld ‘m niet in het wapenbezit, maar in de sociaal-economische malaise van de VS, die deze staten zo geweldadig maken. Zoals Larie zegt, in Zwitserland, maar ook in België en Canada sterft het van de vuurwapens.

  Maar het is Michiel Smit helemaal niet om veiligeid te doen. Hij krijgt gewoon en heel erg stijf been als hij met zijn Desert Eagle over straat gaat.

 8. 11

  Eh..dat is overigens geen dreigement, maar een opmerking over hoe het hebben van een pistool nog niet wil zeggen dat je ook kunt schieten…

 9. 13

  “Is het middel erger dan de kwaal?” Strikt genomen weet je dat niet eerder dan wanneer je het middel tegen de kwaal hebt ingezet.

  Persoonlijk gok ik op erger… hoewel ik zijn voorstel wel snap.

 10. 14

  Het zal menigeen verbazen, maar ook ik, aan het andere eind van het politieke spectrum, ben voorstander van particulier wapenbezit. Waarom zou het dragen van wapens het alleenrecht van de knokploegen van de burgerlijke staat moeten zijn? Zij zullen die wapens, als ze daartoe bevel krijgen, gebruiken tegen stakers, bedrijven-bezetters en ander links oproerig volk. Alleen een bewapende bevolking kan democratische rechten blijvend afdwingen.

 11. 15

  Wat let de heer Smit om lid van een schietvereniging te worden en een vuurwapen in huis te halen ? Wat hem let ? Misschien wel een bewijs van goed gedrag.

  Ik hou eigenlijk niet zo van jij-bakken ;-(

 12. 16

  @Hiram, Democratische rechten afdwingen ? Dan meteen ook maar het veemgericht weer ingevoerd. Zijn we meteen van de ondemocratische rechtbanken af.

 13. 17

  @Hiram: Het “geweldsmonopolie” is toch heel bewust bij de overheid neergelegd. In mijn ogen een goede keuze.
  Maar als je uit gaat van een gezond wantrouwen tegen alle macht, is een bewapende bevolking een aardige borging. Jammer alleen van de neveneffecten.

  Dit doet met trouwens denken aan een artikel dat ik recent las (sorry, linkje niet bij de hand) over Venezuela. Daar wordt door de regering wapens uitgedeeld aan verschillende groepen in Venezuela en buurlanden. Ze krijgen daar ook training bij in guerilla tactieken. Dit zou als doel hebben om een eventuele invasie van de VS te ontmoedigen. Ze zouden dan in dezelfde situatie komen als in Irak.
  Kan je dit zien als verdedigen van de “democratie” aldaar?

 14. 18

  @ Steeph:
  Ja. Ik was erg blij met dat bericht uit Venezuela. En de aanhalingstekens die je plaatst rond het woord ‘democratie’ lijken me overbodig. Chavez is één keer met een absolute meerderheid gekozen, één keer door de straat teruggehaald na een rechtse staatsgreep, en één keer middels een referendum her-bevestigd als president.

 15. 19

  Hiram oreert weer eens tegen de vox populi, en eindigt zijn zin met de woorden: ‘bewapende bevolking, democratische rechten en afdwingen …’

  Wellicht beperkt zijn politieke spectrum zich louter tot zijn eigen persoontje?

 16. 20

  @Hiram: De aanhalingstekens waren meer bedoeld vanwege het feit dat de ene “democratie” (VS) de andere “democratie” aanvalt met als smoes “redden van de democratie”.
  Ik vraag me trouwens af of Chavez niet met vuur speelt door veel verschillende groepen te bewapen. Dat kan in een paar jaar tijd tegen hem keren (zie de plenty voorbeelden in de regio).

 17. 21

  Ik ben voor het volledig verbod op het dragen van wapens; mes en vuurwapen. Maar daar moet dan ook een enorme straf tegenover staan.

  Lijkt me een zinvollere oplossing dan juist wapens toe te staan.

  Overigens is het hebben van een wapen zinloos. 9 van de 10 eerzame burgers zal aarzelen de trekker over te halen (ook de helden die hierna gaan pochen dat zij wel direct een neqschot zouden geven)… de crimineel aarzelt niet en schiet de eerzame burger direct overhoop.

 18. 22

  @Mescaline: Ik heb zo’n flauw idee dat er weinig schietverenigingen op Michiel Smit en zijn makkers zitten te wachten….integendeel zou ik haast zeggen; na enkele incidenten in het verleden waarbij sportschutters betrokken waren en invoering van de nieuwe wet wapens en munitie, denk ik dat Smit het helemaal kan schudden. Geen Dsert Eagle voor meneer ( raakt ie overigens het paleis op de dam nog niet mee vrees ik.. ;-) )

 19. 23

  Michiel Smit is een enge man. Krijgt naar het schijnt steeds een erectie in z’n rechterarm als hij met z’n kaalkop-vrienjes goedkoop bier drinkt…

 20. 24

  Het is heel simpel:

  Als NIEMAND een wapen mag hebben, is iedereen die WEL een wapen heeft, politie of een crimineel.

  Met de juridische baggerzee van gelul is het al zo moeilijk iemand te veroordelen. Gun justitie even dat laatste recht-toe-recht-aan argument:
  Vuurwapen thuis = veroordeling. Klaar.

 21. 25

  De Nederlandse wet kent het recht op zelfverdediging.
  Je gaat vrijuit als je aannemelijk kan maken dat het door jou toegepast geweld voor je verdediging van lijf en goederen in verhouding staat met de bedreiging.

  Het probleem is misschien niet het toenemend geweld, maar de afnemende handhaving van de wet.
  Als men tot drie keer veroordeeld is, vanwege misdragingen, wordt dan niet eens tijd om een andere, wat meer permanentere maatregelen te nemen ?

 22. 26

  Chávez is een gruwelijke dictator, kritiek op hem of zijn bewind resulteert in martel- en/of gevangenisstraf, hij heeft de media bij wet verboden om kritiek op zijn bewind te geven; door al deze maatregelen ziet een stembiljet in Venezuela er in feite dus zo uit:

  Ik kies:

  a) Hugo Chávez
  b) de marteldood

  Hij is dus ‘democratisch’ gekozen inderdaad, in een stemming waarbij het enige alternatief voor Chávez, ook het enige is dat erger is dan Chávez. Al maakt het voor een dissident eigenlijk niet zoveel uit wat hij kiest, voor hem of haar staat er a) Marteldood b) Marteldood … Als Chávez eenmaal wordt afgezet, verdient hij het om net zo behandeld te worden zoals hij zijn dissidenten behandelt. Hiram mag blij zijn dat hij niet het land van zijn ‘democratische held’ woont, daar zou hij na zulke kritiek op het bewind namelijk nu reeds gearresteerd zijn …

  PS; wanneer was in Nederland ook alweer de laatste staking of demonstratie met regeringskogels beëindigd, Hiram? Ik kan me dat nog wel van Venezuela herrinneren, dat was op 11 april 2002. Toen Hugo Chávez zeventien demonstranten liet executeren door zijn mannen. Maar in Nederland, nee, ik kan het me eventjes niet meer voor de geest halen.

  Maar goed, on-topic: als ik in een neo-fascistisch land als Venezuela zou wonen zou ik me inderdaad veiliger voelen met een wapen, maar hier in Nederland voel ik me juist veilig doordat ik weet dat niet iedere idioot een vuurwapen heeft, dat zijn gelukkig slechts enkele idioten …

 23. 27

  @ Krekel:
  De verkiezingen in Venezuela vonden, net als het referendum, onder internationaal toezicht plaats. De waarnemers maakten geen melding van onregelmatigheden. Als Amnesty en Human Rights Watch al kritiek op Venezuela hebben, dan betreft het steeds kleine incidenten, die vervolgens netjes door Justitie worden onderzocht. De 17 doden die vielen tijdens de door de rechte oppositie georganiseerde sabotage-acties zijn niet geëxecuteerd, maar omgekomen tijdens straatgevechten. De schutters zijn veroordeeld. Je bewering dat men in Venezuela kan kiezen tussen Chavez of ‘de marteldood’ is dus geheel en al ongegrond. En met zulke leugens schaar je je aan de kant van de VS, die Chavez ook graag zien vertrekken (of erger). De VS heeft pas een mooie track record op het terrein van mensenrechten!

 24. 28

  Goh, ik heb kritiek op een dictator, en dus schaar ik me aan de kant van de VS? Dan doen ze daar kennelijk toch iets goed, in de VS dus. Maar goed, dat even terzijde …

  Die zeventien mensen zijn niet omgekomen bij straatgevechten, Hiram, dat zegt Chávez wel, dat weet ik. Echter, pathologen-anatomen hebben gemeld dat de slachtoffers allemaal van bovenaf zijn neergeschoten, vanuit het regeringsgebouw. De schutters zijn ook niet netjes veroordeeld, er wordt officieel nog ‘onderzoek’ naar gedaan door Chávez regering zelf. Nergens voor nodig, overigens, de conclusie van Chávez’ onderzoek zal namelijk zijn: ”Chávez is onschuldig! Hij heeft zelfs persoonlijk de rest van de kogels opgevangen met zijn voortanden, om zo nog verder bloedvergieten te voorkomen. Hugo Chávez is een held!”

  En die ‘kleine incidentjes’ die Amnesty en HRW aan de kaak stellen, zijn altijd nog grotere ‘incidentjes’ dan die ze hier in Nederland aanwijzen. Laat nu eens de VS erbuiten, want ik heb werkelijk helemaal niets gezegd over de VS, en denk eens na over wat je allemaal zegt. Jij beweert indirect dat het in Nederland nodig is om je te bewapenen tegen de overheid, omdat: ’Zij [de Nederlandse overheid, red.] zullen die wapens (…) gebruiken tegen stakers, bedrijven-bezetters en ander links oproerig volk. Alleen een bewapende bevolking kan democratische rechten blijvend afdwingen.'

  Terwijl, als ik Nederland met Venezuela vergelijk, en dan in bijzonder het Venezuela van Chávez, dan merk ik toch echt op dat we in Nederland heel wat meer democratische rechten hebben. Drie voorbeelden van democratische rechten die we hier in Nederland hebben, maar die in Venezuela door Chavez persoonlijk zijn afgeschaft: 1) vrijheid van de pers, 2) vrijheid van meningsuiting en 3) vrijheid van bezit (praktisch). Bovendien worden in Nederland geen 17 mensen door regeringstroepen geëxecuteerd bij demonstraties. Hoe instabiel moet een analytisch denkvermogen zijn, wanneer deze tot de conclusie komt dat Nederland daar juist een voorbeeld aan moet nemen, omdat dat ‘democratischer’ zou zijn … ?

  Een democratie zonder vrijheid van meningsuiting en vrijheid van de pers is – per definite -geen democratie.

  PS; ik weet wel dat je niet letterlijk gezegd hebt dat Nederland een voorbeeld aan Chavez moet nemen, maar uit je bewering dat het nodig is om ons te bewapenen tegen de Nederlandse regering, plus de lovende woorden over Chávez’ “democratische” schrikbewind kan ik weinig anders concluderen.’

  PPS; welke democratische rechten wilde je precies verkrijgen van de overheid door vuurwapens op ze te richten?

 25. 29

  @Steeph: er valt veel over Amerikanen te zeggen, maar bangeriken zijn het niet.

  Interessant is dat men in Brazilie nu juist af wil van het legale wapenbezit, hoe zou dat nu komen? Er ligt geloof ik een wetsvoorstel dien aangaande.

 26. 30

  @Oersoep

  Kort en krachtig : helemaal mee eens

  @fritzie

  Het concept om na 3 keer zwaarder te straffen, lijkt mij verdedigbaar. Zeker als het misdrijven betreft waarbij (vuurwapen)geweld in het spel is.

 27. 31

  @Caprio: Gaat er niet om of ze bang zijn of niet. Het gaat er om of ze denken dat het politiek nu nog haalbaar is om nog een lange, kostbare, mensenlevenseisende oorlog te voeren.

  En dat wetsvoorstel in Brazilie is net vorige week in een referendum afgewezen volgens mij.

 28. 32

  mijn algemene indruk is dat geweld niet door wapens wordt veroorzaakt, maar in de eerste plaats door emotionele oplaaiingen binnen de familie, dan door sociale verschillen. De meeste geweldsdelicten vinden volgens mij plaats in de relationele sfeer. die heb je in Nederland ook. De gewapende geweldsdelicten lijken (!) mij vooral door sociale verschillen te worden veroorzaakt.

  Principieel heb ik niets tegen wapenbezit.

 29. 33

  @esgigt en fritzie: Als dat three strikes and your out principe maar niet ingevoerd wordt zoals in amerika. Daar is het mogelijk om na het drie maal stelen van een mars-reep levenslang in de gevangenis te zetten.
  Dan schiet het zijn doel voorbij.

  Overigens vind ik het bezit van een vuurwapen gelijk staan aan voorbereiding van moord met voorbedachte rade. Gelijk 10 jaar opsluiten dus.

 30. 34

  @ Krekel:
  Je bent niet serieus te nemen; je komt met de ene ongegronde bewering na de andere. Ik noem één voorbeeld: Chavez schaft grondrechten ‘persoonlijk’ af, zeg jij. Dat is larie, want Chavez regeert niet bij decreet. Er is een parlement, dat wetten aanneemt. Verder is er nog steeds vrijheid van pers/meningsuiting in Venezuela. Sterker nog: alle kranten zijn in bezit van de rechtse oppositie, en schrijven elke dag de smerigste leugens over de driemaal-gekozen (daar ga je liever niet op in, begrijp ik) regering van Chavez. En wat is ‘vrijheid van bezit’? Chavez nationaliseert delen van de economie en dat is maar goed ook. Eindelijk komen de rijkdommen van het land ten goede aan meer dan de rijkste 20 procent. In arme wijken verrijzen scholen en klinieken. Vreemd, nietwaar, dat de bewoners daarvan bereid zijn die verworvenheden desnoods met geweld te verdedigen?

  Ook wat je zegt over die 17 doden is onjuist, maar hier laat ik het bij.

 31. 35

  Dus wanneer de werkelijkheid niet overeenkomt met het utopische beeld dat jij van Venezuela hebt, dan is het ‘niet serieus te nemen’?

  Je moet je definite van persoonlijk trouwens even bijschaven, of een cursus logica volgen. Als iemand namelijk beweert dat Chávez die mediawetten persoonlijk tot leven heeft geroepen, dan betekent dat geenszins dat er geen parlement of regering aan te pas is gekomen natuurlijk. Bovendien kloppen mijn beweringen over die zeventien slachtoffers van Chavez volledig (in feite heeft Chavez natuurlijk veel meer (dodelijke) slachtoffers op zijn naam staan, maar dit was toevallig tijdens die demonstratie op de donkere dag van 11 april; en jij beweerde dat we in Nederland worden doodgeschoten bij demonstraties, dus dat was een nogal sprekend voorbeeld), maar goed, je wil er niet verder over discussiëren; ik zal me erbij moeten neerleggen.

  Echter, zou je nog wel antwoord willen geven op de vraag die ik je stelde in mijn vorige bericht? Te weten: welke democratische rechten wilde je precies verkrijgen van de (Nederlandse) overheid door vuurwapens op ze te richten?

 32. 36

  3 strike and out.
  Na drie keer gestraft te zijn,…. of vier keer, dan is er toch een keer een moment om iets anders te ondernemen ? Tenslotte moet het eea toch tot een gedragsverandering komen.
  En ja, voorkomen is beter dan genezen. Dat is een kwestie van opvoeding ( gezin, wijkagent,..) en goed onderwijs (hoe hoort het ?) en voortgezet onderwijs: Sociale dienstplicht (Pim Fortuyn), verantwoordelijkheid, leiderschap.

  Ik ben niet zo voor verbieden (10 jaar voor een 20 jarige is erg lang), maar opvoeden en overtuigen, voorlichten, inzicht, is veel beter. En een véél betere reclassering ( P. Fortuyn)

  Maar dat gesteek en dat schieten van de laatste paar jaar moet toch maar eens snel afgelopen zijn.

  Eerwraak uitvoeren en het medeweten of ontvoering naar buitenland of de eerste vier jaar laten opgroeien in Marokko ipv in NL, zijn toch ernstige zaken… misschien dan toch 10 Jaar. Tweemaal moorden, levenslang ?

 33. 37

  @ Krekel:
  Zin voor zin, dan maar, omdat je er werkelijk niets van snapt. Daar gaan we.

  Je bent niet serieus te nemen omdat je beweringen niet door feiten gestaafd worden, niet omdat je iets zegt dat mij niet bevalt; een betere definitie van ‘persoonlijk’ lever je niet en hanteer je (blijkens hetgeen je vervolgens schrijft) zelf ook niet; met ‘logica’ heeft een juist begrip van ‘persoonlijk’ niets te maken; wetten worden niet ‘tot leven geroepen’ maar aangenomen en ingevoerd en dat doet Chavez niet in zijn eentje; je beschrijving van de gebeurtenissen die tot 17 slachtoffers leidden is summier, maar het weinige dat je erover schrijft is onjuist; dat Chavez ‘meer (dodelijke) slachtoffers’ op zijn geweten heeft, kun je niet boekstaven en kun je dat ineens wel, dan moest je eerst Amnesty maar eens inlichten, voor je er hier over publiceert, denk ik; ik heb niet beweerd dat bij demonstraties in Nederland mensen worden doodgeschoten, maar alleen dat dat kan gebeuren; ik heb evenmin beweerd dat ik bepaalde democratische rechten met wapens wil verwerven, maar wel dat democratische rechten gewapenderhand verdedigd moeten kunnen worden, willen ze iets waard zijn, en iets verwerven is iets anders dan iets verdedigen.

  Lees het bovenstaande rustig een paar keer over, zou ik zeggen. Voor je het weet sla je opnieuw tien keer de plank mis.

 34. 39

  Liever geen wapens, en wel om de volgende reden: als men over iets kan beschikken, zal men het vrijwel zeker gebruiken (al is het maar in een reflex). Stel dat ik iemand tegenkom die denkt dat ik kwade bedoelingen heb en deze persoon heeft een wapen bij zich … uit angst(reflex) zal deze persoon dan eerder zijn wapen trekken dan zijn vuisten gebruiken. Heb ik in dit geval (als het dan toch niet anders kan) toch liever de vuisten … alhoewel dat ook niet zonder gevaar is.

  Na drie keer gestraft te zijn een andere maatregel d.m.v. een lange straf (van 10 jaar): heeft totaal geen zin. A. de persoon heeft al laten blijken zeer hardleers te zijn (na drie keer gestraft te zijn) en daar zal 10 jaar gevangenisstraf zal daar zeker geen goed aan doen. B. Enig toekomstperspectief (als dat er al was) wordt totaal ontnomen en na tien jaar komt men nog ‘wijzer’ uit de bak (en heeft dan ook vaak niets meer te verliezen – denk aan verlies van familie en vrienden). Nee, dank je.

  Overigens heeft de mens altijd graag geschoten en gestoken: nix nieuws onder de zon. Geweld zit nu eenmaal in de mens. Geen goedpraterij trouwens.
  Voorkomen is, denk ik, het beste middel. Op school, thuis etc. Van een groot deel van kinderen is te voorspellen hoe zij zich als volwassene zullen gedragen cq. in de wereld staan. Van jongs af aan leren dat bepaald gedrag niet wordt getolereerd & hoe met je medemens om te gaan (zoals jij zou willen hoe iemand met jou omgaat), alhoewel het een illusie is dat kinderen met gedragsstoornissen dit oppikken (behalve wanneer deze kinderen – in de meeste gevallen – naast het leren van sociale vaardigheden ook medicatie krijgen).

 35. 41

  De criminelen hebben altijd guns. De oppassende burgers nooit. De politie komt alleen after the fact. Het is dus 1-0 voor de crimineel. Idem voor terroristen. De terroristen hebben “the most lethal weapons ever devised”, rugzakbommen, dynamietstaafgordels. En de oppassende burgers ? Die mogen hun privacy inleveren. De burgers worden helemaal niet beschermd tegen terroristen; de burgers worden onderdrukt. 1-0 voor de terroristen. 1-0 voor de overheid. De burgers hebben het nakijken. Ze betalen de overheid voor bescherming tegen criminelen en terroristen, in plaats daarvan worden ze door de overheid onderdrukt. Doe mij maar een wapen dan bescherm ik mezelf wel.

  Het argument dat dat automatisch leidt tot moord en doodslag is niet helemaal waar. Er zijn landen met veel ruimere wapenwetten dan NL waar de criminaliteit helemaal niet erger is dan hier. Niet dat ik de keiharde cijfers paraat heb maar ik ben er van overtuigd dat het zo is daarom beweer ik dit.

  Ik heb dus geen wapen he; ik wens niet vannacht van mijn bed gelicht te worden. Ik heb geen wapen maar ik vind dat als iedere willekeurige crimineel er een heeft moet ik er ook zeker een mogen hebben.

 36. 44

  @Lilith: Mooi gesproken, sta me toe (enigszins jaloers op uw taalvaardigheid) dat ik, met wat gezelschap, over pakweg een half uur in het woud een toast op u uitbreng..(het is mijn beurt voor het spreek ritueel en doe wat over Sargasso enzo, wat lichtvoetig uiteraard)…echie!

  @DP:Ik volg uw redenatie (boef heeft wapen dus ik ook) niet helemaal maar wens u, in hert harde bestaan, een goede nachtrust toe.(je werkt toch niet “te” hard hé, doe me anders maar zo’n voorspelbare anti-Bush ofzo, kan ik weer vooruit ;-)

 37. 45

  Het was vroeger niet ongewoon om een wapen in huis te hebben. Getuigen: veel detectiveverhalen van A. Christie en A. Conan Doyle. Voor Nederland krijgt Wiesje Bouwmeester het woord. Rond 1920 over haar vader Louis B., de grote toneelman.

  Op een dag was er in de buurt ingebroken en je kwam meteen in een paniekstemming. Je kocht een waakhond, je hing een gummistok achter de deur en je maakte je revolver schoon. Voor je naar bed ging, legde je het geld dat je in huis had onder je hoofdkussen en de geladen revolver naast je op het nachtkastje. De waanzin ! Iedere inbreker had je met je eigen wapen kunnen doodschieten! “Nee, dat doen ze niet”, zei je, “want dan gaan ze de gevangenis in.”

  Ik moet bekennen, ik heb geen groot vertrouwen in gauw bange en gauw boze Nederlanders met een schietpistool.

 38. 47

  @DP: Kent u wellicht “Thick as a brick”, prachtige tekst uit het hoofd van een 13 jarige jongen ooit gezongen door een zanger ( Jethro Tull) met fluit op een been spelend. Hij heeft er twee maar dat was/is zijn gig.

  http://remus.rutgers.edu/JethroTull/Albums/ThickAsABrick-lyrics.html

  Het gaat me on topic om deze onvergetelijke zin uit dat gedicht:
  “And the poet sheaths his pen while the soldier lifts his sword”

  De moeite waard dit oude liedje ergens op te duiken DP :)

 39. 50

  Ik begrijp niet wat er zo moeilijk te begrijpen aan is. Je bent op straat aan het fietsen, er komt een gek op je af en die begint op je te schieten.

  Je kan kiezen uit de volgende scenario’s:
  A – je hebt geen wapen dus je kan roepen “geweld lost niets op” en “genade, genade”.
  B – je hebt vandaag toevallig je wapen bij je.

  Ik kies in dit soort gevallen altijd theoretisch voor scenario B. Theoretisch, want ik heb geen wapen bij me aangezien ik een oppassend burger ben en me aan de wet hou. Net als Theo van Gogh.

  Overigens zou dit land er ook beter voor gestaan hebben als de chauffeur van Pim Fortuyn een wapen had gehad. Niet omdat ik denk dat Pim Fortuyn iets had kunnen bijdragen aan dit land maar omdat ik denk dat zijn mythe machtiger is dan Fortuyn in levende lijve ooit had kunnen worden.

  Het zou sowieso eerlijker geweest zijn als Pim Fortuyn zich op 6 mei 2002 had kunnen verdedigen tegen Volkert van der Graaf.

 40. 55

  A. Er zijn in Nederland afgelopen 10 jaar 3 mensen doodgeschoten na ruzie bij een inparkeermanoeuvre. Toevallig had de dader een verboden pistool bij zich. Bange en boze Nederlanders vertrouw ik niet.

 41. 57

  Jij kiest A ik kies B. Jij bent dood en ik leef nog. Ik vertrouw bange en boze Nederlanders ook niet, zeker niet aangezien ze thans mijn privacy en mijn burgerrechten langs democratische weg verkwanselen en de bescherming van mijn persoon overlaten aan een incompetente nepotistische overheid. Wat, zoals we kunnen zien, nutteloos is.

 42. 61

  ik wil mezelf kunnen verdedigen. Als Theo van Gogh de zwarte band karate had gehad had hij wellicht ook nog geleefd. Maar met een wapen was het gewoon eerlijker geweest. Nieuw Rechts praat over pepper spray vrijgeven. Met pepper spray had Theo van Gogh misschien ook wat kunnen doen. Alles beter dan dit. Als ik lees wat Michiel Smit over die wapens zegt geef ik hem gewoon groot gelijk. Niet alles wat uit Amerika komt is slecht. Als je de film bowling for columbine bekijkt dan zie dat de amerikanen een stelletje angstige freaks zijn met hun right to bear arms. Maar dat wil niet zeggen dat dat ligt aan hun recht op wapens. Datzelfde hebben wij hier namelijk ook. Wij zijn ook angstige gekken. Wij worden ook bang gemaakt voor criminelen en terroristen maar wij mogen ons niet eens verdedigen. Je mag je wel verdedigen maar niet met een wapen. Ik vind het krom.

  Als ik een oud vrouwtje wil beroven heb ik genoeg aan mijn vuisten en ze is beroofd. In alle andere gevallen gebruik ik voor de zekerheid mijn gun. Daardoor ben ik namelijk sterker dan alle andere gevallen. Zij hebben dat namelijk niet. Aangezien het niet mag.

 43. 62

  Exact. Dat is de wapenwedloop. Een crimineel die iemand wil pakken die pakt die iemand. Altijd. Hij heeft motief, tijd, gegevens, een plan, een aanpak en wapens. De ander heeft alleen een wapen.

  Mohammed B. mag je nu niet noemen, want die wou al meteen dood als martelaar.

 44. 63

  pff waarom praat ik nog met jou…….jij koos scenario A dus je bent hoe dan ook dood…….. Niet echt een expert in hoe te overleven in deze wereld.

  Maar zonder gekheid ik ga maffen. Hopend dat er iemand reageert met de gegevens over het liedje dat al 1.5 week in mijn kop zit.

 45. 65

  Maar het punt blijft, dat geef ik je. M’n volkstuin op zand ligt in een klein kindvriendelijk stacaravanpark. En ik luister en kijk ook wel eens rond. Enkele keer naar de weg, naar de deur, het slot, het lange mes, de route, de vluchtplaats, de aansteker, de mobiel.

 46. 66

  Ik had ’t punt al even aangestipt – misschien wat onduidelijk – maar wat ik in deze discussie mis, is dat wanneer Jan-met-pet gemakkelijk aan een vuurwapen kan komen, hij nog niet automatisch weet hoe er mee om te gaan.
  Het ziet er zo verrekte gemakkelijk uit in de film, maar in stress-situaties raak schieten is behoorlijk lastig- zelfs van korte afstand.

  De bestaande schietverenigingregeling is niet ideaal, maar lijkt me wel de best mogelijke: iedereen kan in principe lid worden (en dus kan iedereen in principe al een wapen bezitten) en iedereen die een vuurwapen heeft weet -alweer in principe- hoe hij er mee om moet gaan.

 47. 67

  Ik moet er niet aan denken om in de omgeving te zijn van een jan-met-de-pet die ruzie heeft en met zn nog-nooit-gebruikte-pistool gaat schieten..
  De kans dat ie zn tegenstander raakt lijkt me erg klein, maar dat die kogel ‘ergens’ heen gaat is wel zeker..

  Kortom: dienstplicht voor jongens en meisjes.. eerst leren schieten..:):S