Vrijdag Vraag – Noodweer

In het Verenigd Koninkrijk wil Labour het wetsartikel over zelf-verdediging bij misdaden aanpassen. Mede om meer ruimte te geven aan “actief” ingrijpen bij het constateren van een misdaad die niet jezelf betreft.

Nederland kent ook zo’n artikel waarin onder heel specifieke omstandigheden noodweer is toegestaan:

Artikel 41 Sr

1. Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.

2. Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.

Vraagteken
Moet dit artikel in Nederland ook aangepast worden? Zo ja, op welke wijze?

 1. 2

  Vooral houden zo. Het met geweld handhaven van de openbare orde (waaronder het ingrijpen bij misdrijven) dient te zijn voorbehouden en de overheid, in casu de politie.

 2. 5

  Misschien ligt het aan mijn vermogen tot begrijpend lezen, maar ik lees dat als ik op straat iemand in elkaar getrapt zie worden de aggressor met gepast geweld tijdelijk mag uitschakelen? Zijn er Telegraaf lezers die me kunnen vertellen dat dit niet zo is?

 3. 6

  @Carlos: Volgens mij mag je in NL niet met geweld ingrijpen bij een situatie die niet direct jezelf schaadt.
  (Heeft vast iets met het geweldsmonopolie van de staat te maken).

 4. 7

  Ik denk dat de wet in principe prima is, maar de interpretatie ervan door OM en rechterlijke macht is toe aan ‘modernisering’….

  Als stelregel kun je het beste aanhouden dat als iemand je direct met een vuurwapen bedreigt, je je eerst moet laten neerschieten en pas dan mag ingrijpen. Natuurlijk niet met blijvend letsel voor de bedreiger. Althans, zo begrijp ik het van vrienden van me die en jurist zijn, en links, en de telegraaf niet lezen.

 5. 8

  Ik lees hetzelfde als Carlos. Denk als gevolg daarvan dat het ook niet zo nodig is de artikelen aan te passen.

  Maar ik heb geen idee wat er in de rest van de wet staat ;)

 6. 9

  Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding

 7. 11

  AH-winkelpersoneel dat werd aangeklaagd omdat ze een winkeldief er nogal hard uit schopten. Prins Bernhard betaalde die boete uit eigen zak, weet u nog ?

 8. 12

  Mescaline, dat was geen noodweer tbv het redden van eigen danwel anders lijf. De gast had wat gestolen, en vervolgens achtervolgde ze hem tot in het Oosterpark om hem daar vervolgens te mishandelen.

 9. 13

  Als er dus een dame op straat lastig gevallen wordt mag je de personen die de dame lastig vallen afrossen..

  Maar het moet noodzakelijke verdediging zijn.. je moet dus eerst inschatten of die dame niet weg kan rennen of je moet het eerst proberen met praten, in de trant van he jongens, hou een sop doe niet zo flauw etc.

 10. 14

  @ mescaline: dat was geen noodzakelijke verdediging van een goed.. ze hadden die winkeldief gewoon kunnen vastpakken.. de daders in kwestie oefenden een soort wraakactie uit, oordeelde de rechter

 11. 16

  Sikbock #13, ja inderdaad en dan mag je eventueel slaan, maar ook niet te hard. Maar de ervaring leert dat als je een opgewonden figuur een klap(je) geeft hij alleen nog maar kwaaier en gevaarlijker wordt. Dus zou je eigenlijk moeten gaan voor de loeiharde direct beslissende dreun op de slaap of strottehoofd om de persoon tijdelijk uit te schakelen zodat iedereen veilig bij een bewusteloze aggresor kan wachten totdat de politie is gearriveerd. Daar zit hem de venijnigheid van de wetgeving in. ja of je moet een soort Dennis v/d Geest zijn die zonder gevaar voor eigen leven een aggresor kan beetpakken en fixeren, maar we zijn niet allemaal zo’n brede gast als vd Geest.

 12. 17

  OK, misschien zat dat zo. Maar de man die een jongen met een stok slaat die zijn auto bekrast, jongen krijgt hechtingen, en klaagt vervolgens de man aan. Zo’n soort geval staat me ook bij.

 13. 18

  @ Carlos: daar is lid 2 voor ( noodweer exces)

  2. Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.

  je moet dus wel bij de rechter verklaren ( en dat moet ook uit je handelen blijken) dat je je ernstig van de kaart was

 14. 19

  @17: In dat geval mag de man ook een straf krijgen. De man is immers bezig met eigen rechter spelen. Hij had de jongen ook kunnen aanspreken, dan was die ook gestopt met krassen.

 15. 20

  Het woordje “noodzakelijk” is in deze van groot belang. Als je ziet dat iemands tas wordt gejat, is het dan “noodzakelijk” geweld te gebruiken bij het zelf aanhouden van die persoon?

 16. 21

  Kunnen jullie – die kennelijk buiten zijn geweest – mij een geval noemen van iemand die onder de huidige wetgeving veroordeeld is en die dat niet zou moeten zijn? Of vinden jullie reeds dat het niet nodig is dat degene die geweld heeft gebruikt zich niet bij de rechter hoeft te verantwoorden. Bij overbeeld ten aanzien van de vraag of dat geweld niet-proportioneel was.

 17. 23

  Ik ben er btw wel voor om bepaalde wapens ( zoals pepperspray) vrij te geven.. ik denk bv dat als theo van gogh een busje pepperspray had gehad die slager het wat moeilijker had gehad..

  heb zelf ook altijd een busje bij me (handig tegen berovingen)

 18. 30

  In de UK is men begonnen bij de zwakkeren ,ouderen ,chronisch zieken en buitenlanders , legaal stem analyses en data opslag te plegen . In Nederland moest iedereen met zijn legitimatie naar de Bank voor een upgrade van diezelfde database .Iedereen wordt op dit moment via data koppeling zoveel mogelijk , biometrisch opgeslagen . Eén centrale data base van Banken en verzekeringsmaatschappijen.Ze nemen een getal van 26.000 voor de EU gecontracteerde landen en dan stoppen ze je tussen 2008-12 in een categorische database van SOFI nummers . “Alle gegevens uit verleden , heden en privacy komen uiteindelijk ergens in een dossier ,uit dat dossier komt een psychologische analyse en daaruit komt “het oordeel “.Texas heeft een zelflerende computer ontwikkelt . Maar wat als het oordeel uit die analyse gebaseerd is op een tegenstrijdige input ? Komen we dan in Guatamano bay achtige toestanden terecht ? De mensen die zich verzetten en of demonstreren tegen de een inbreuk op de privacy komen vanzelf al op een ‘terreur lijst’ terecht die er voor zorgt dat je in de VS zomaar voor niks opgepakt mag worden .Het AI-CIA dossier schept de mogelijkheid om mensen preventief op te sluiten .
  Wat als er weer misbruik van die gegevens wordt gepleegd ? Het is al gebeurt met stemcomputers en de vraag is ” who’s next”

 19. 34

  Je recht op zelfverdediging is ook het recht op privacy en het recht om dat te kunnen of mogen zeggen wat je denkt zonder je druk te hoeven maken over het feit dat je bij het zetten van een woord als ‘terreur’ op een publieke website in een Axxis of evil database van een stelletje controle en macht verslaafde gestoorden uit washington terrecht hoeft te komen

 20. 35

  Als je in china het woord “falun gong ” op een website zet heb je het zelfde effect als dat waar ze nu met het woord “terrorist” mee bezig zijn.

 21. 37

  Geweld moet geen hobby zijn, maar alleen door professionals woren toegepast. Ook professionals gaan daarbij regelmatig in de fout. OP kleine schaal: de politieagent die er op los timmert als-ie alleen al de gummiknuppel trekt als een verdachte met zijn handen wappeet (ik dacht dat-ie een mes trok), op grote schaal: militaire interventies die diskusiabel zijn.
  Ik werk dagelijks met mensen die het heel gewoon vinden er op los te slaan als iets ze niet bevalt. Daar komen ook levenbedereigende situaties uit voort. Dat maakt mij niet meteen een deskundige, dus ik wil dit niet als argument in de diskussie gebruiken. Wel hebben we hier geleerd hoe je er mee om kan gaan. Ook wij mogen niet in alle gevallen tegengeweld gebruiken. Wel kennen wij een aantal methodes om iemand te “neutraliseren”. En we kennen methodes om een dreigende situatie tot op het nivo van verbaal geweld te houden.
  Terwijl in andere sectoren (ziekenhuizen, postkantoren, etc.) agressie en geweld is toegenomen, is dat bij ons juist afgenomen, dankzij een combinatie van professioneel handelen en een (verbeterd) strak strafbeleid. We gaan er overigens van uit dat we nooit van agressie en geweld zullen afkomen. Wel kunnen onze aanpak nog steeds verbeteren.
  Nou kan je natuurlijk niet met elke burger iemand mee laten lopen die op professionele wijze met uit de hand lopende emoties en plotselinge hersenstoornissen weet om te gaan. Wat ik er alleen maar mee wil zeggen is dat een professional bij de toepassing van geweld altijd verantwoording moet afleggen. Daar is geen ontkomen aan. Als ik hier iemand het ziekenhuis in timmer, wordt tot op de bodem uitgezocht waarom ik dat gedaan heb. Een hobbyist moet zich ook verantwoorden (voor de rechter). Het verschil is dat er dan ook rekening wrodt gehouden met de emoties en psychische gesteldheid van de dader en er dan straffen opgelegd worden waar de slachtoffers en de mores van de samenleving weer moeite mee hebben. Dan wil men de wet dus aanpassen. Als emoties of psyche bij mij een rol hebben gespeeld, lig ik er uit.
  Ik vind de huidige wetgeving hier goed genoeg.

 22. 38

  @Peter Geweld komt (9/10) keer voort uit een gevoel van machteloosheid / teleurstelling of bloed wraak .Die 11 ‘e keer dat het voorkomt (9/11) komt het voort uit macht verslaving of een andere verslaving.