Vragen van Prof. Richard de Mos over de steun aan het ‘jokkende’ IPCC.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

partijen langs de meetlat van repressie versus spontaniteitHet Huis van Afgevaardigden in de VS stopt met de steun aan het IPCC, zo berichtten we al eerder deze week. De uitslag was 244 stemmen voor het stopzetten van de financiële steun (overwegend Republikeinen) en 179 tegenstemmen (bijna allemaal Democraten). Voor onze favoriete klimaatexpert in de Tweede Kamer, Prof. Dr. Mr. Ir. R. de Mos, was deze overduidelijke meerderheid uiteraard reden tot juichen. Dus moet Nederland nu ook stoppen met subsidie geven aan het ‘jokkende’ VN-klimaatpanel IPCC, vindt De Mos, zelf ervaringsdeskundige op het gebied van jokken.

Als één van de best verdienende politici die ons land rijk is, kan Professor De Mos uiteraard niet achterblijven met het nemen van de juiste acties die moeten leiden tot gepaste maatregelen vanuit ons geliefde kabinet. En traditiegetrouw zijn dat de Kamervragen, want staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu moet het Amerikaanse voorbeeld volgen. Want “zijn wij nou zo dom of de Verenigde Staten nou zo slim?”, spreekt de immer creatieve en begaafde poëet De Mos retorisch. Ik vermoed dat, waarschijnlijk ergens binnen de komende weken, De Mos ook een initiatief wetsvoorstel gaat indienen naar het voorbeeld van die slimme Amerikanen. Maar zo ver zijn we nog niet. Eerst moet Joop Atsma nog wat vragen beantwoorden.

Echter, Atsma is een drukbezet man met de dubbele portefeuille Infrastructuur en Milieu en kan uiteraard niet voor elk wissewasje worden lastig gevallen. Daarom wil ik graag de hulp inroepen van het trouwe Sargasso-reaguurderspaneel om de Kamervragen van Prof. Dr. Mr. Ir. R. de Mos aan staatssecretaris Atsma op adequate wijze te beantwoorden voor hem. Het betreft de onderstaande vragen, welhaast uitblinkend in eenvoud en kwaliteit, zoals we gewend zijn van Richard de Mos:

1.)
Bent u ermee bekend dat het Huis van Afgevaardigden, met overgrote meerderheid, heeft ingestemd met het stopzetten van de financiering aan het IPCC? (*)

2.)
Vindt u dat het IPCC een evenwichtig beeld geeft van de stand van zaken binnen de klimaatwetenschap? Zo ja, waar baseert u dat op?

3.)
Hebt u de bereidheid om de mogelijkheden te onderzoeken die er toe moeten leiden om ook de Nederlandse financiering aan het IPCC te stoppen? Zo neen, waarom niet?

4.)
Kunt u aangeven welke bedragen er tot nu toe vanuit de Nederlandse schatkist naar het IPCC zijn gegaan?

De beste inzendingen (dat mogen ook wedervragen zijn aan het alom gerespecteerde kamerlid De Mos) zullen worden beloond met een CO2-vrije handdruk of een klimaatneutrale schouderklop naar keuze.

Reacties (42)

#1 bankyahoo.com

Los met De Mos.

 • Volgende discussie
#2 HPax

Met Mos belachelijk te maken, is het IPCC nog niet gered. Mag Mos over zijn loopbaan hebben gelogen, de superzwendel van Pachauri stelt dat verwaarloosbaar in een reusachtige schaduw. Over die kerel schreef ik elders het volgende.

Pachauri (van IPCC) komt uit India en India is het land van fakirs. Die laten je ook dingen zien die niet bestaan. Maar dat ze gletchers verdonkeremanen is nieuw voor mij. Ik weet niet tot welke caste fakirs behoren, maar P.’s instelling lijkt mij niet Brahmaans. Vaisha misschien? Naar wat ik onlangs las, geloof ik zelfs dat niet. De Kama Sutra lijkt hem te liggen. Geeft niet, maar dan mag je als mindere reine al blij zijn dat je Shudra bent. Erger kan ook nog.
Had ik eerder van spoorweg-ingenieur Pachauri, zijn rol, en zijn Indisch achtergrond geweten, dan had ik veel eerder tegen die climaat-hysterie gewaarschuwd.
Ik ben gek op India, maar weet ook dat daar veel gewetenloze Guru’s rondlopen. En fakirs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joop

Oke, door Pachauri is er een superzwendel. Ja ja…

en dan heb je geen inhoudelijke kritiek alleen maar flauwekul over India en de man. Geen bewijslast, geen onderbouwing van je grote woorden.

Gewetenloze Nederlanders hebben we in alle soorten en maten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 JW

Is @2 een voorbeeld van hoe rechts Nederland beargumenteert?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Maxm

Het stemvee van Wilders in de zeik nemen is echt te makkelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Prediker

“Pachauri (van IPCC) komt uit India en India is het land van fakirs. Die laten je ook dingen zien die niet bestaan.”

Ter vergelijking: hoe zou men een zin als deze typeren?

‘Ayaan Hirsi Ali komt uit zwart Afrika, en zwart Afrika is het land van het bijgeloof. Daar denkt men dat boze geesten je ziek kunnen maken.’

Het is wel duidelijk, denk ik. Eens temeer toont HPax zich een walgelijke, koloniale racist. Pachauri komt toevallig uit India, en vervolgens trekt HPax alle oriëntalistische stereotypen uit de kast om de man verdacht te maken. Fakirs, caste fakirs, Kama Sutra, Guru’s, fakirs, Brahmins, Vaisha, Shudra…

En wat ben jij dan wel, HPax? Hoogleraar letterkunde te Leiden? Dacht het niet… Eerder de bewoner van paviljoen nummer vijf op de halfgesloten inrichting.

HPax doet het voorkomen alsof Pachauri stelde dat een gletsjer verdwenen was terwijl die er gewoon nog stond.

Niet aldus. Wat is er wel aan de hand. Het WWF heeft een typfoutje gemaakt bij het citeren uit een rapport van het ICSI met projecties over de omvang van sneeuw en ijs op wereldschaal. Het rapport van het ICSI bevatte de voorspelling dat als de aarde op dezelfde manier zou opwarmen, dat dan de gletsjers in de Himalaya vijf maal zo klein zouden zijn geworden in het jaar 2350. Dit werd door het WWF door een typfout weergegeven als 2035.

Dit jaartal is in het ‘2007 Working Group II report’ van het IPCC terechtgekomen (waarbij correct naar de publicatie van het WWF werd verwezen). Men had de oorspronkelijke publicatie moeten nagaan, maar dat is er kennelijk bij ingeschoten (tijdsdruk?); en na ontdekking heeft men de fout ruiterlijk toegegeven en gecorrigeerd.

Niks magische truuks of wetenschappelijke fraude dus. Gewoon een stomme fout, waar men zich bij het IPCC terecht voor schaamt, en die leidt tot nog rigoureuzere controles. Zo gaat dat in de wetenschap. Niet dat HPax daar iets van zou weten. Die kakelt weer eens als een kip zonder kop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joop

Maar Prediker, dat kwam omdat Pachauri spoorwegingenieur was… snap dat dan! ;-)

Dank je wel voor de uitleg overigens, want ik zie wat IPCC betreft soms door de bomen het bos niet meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 majava

Ik doe hier niet aan mee, Schuur. Maar zoveel is wel duidelijk, rechts Nederland heeft de oorlog verklaard aan natuur, cultuur en wetenschap en is aan het afrekenen met z’n eigen geschiedenis, waar deze deze 3 onderwerpen zo’n prominente plek innemen. Het canon van Nederland, waar rechts zo op hamerde is dus gewoon een stuk grof geschut.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Migchiell

@8 linkse hobby’s, alledrie. Net als zaken als ratio en feiten.

Nu is de tijd voor de rechtse hobby’s: geld (bij voorkeur gepikt van de armen, uiteraard), wapens en asfalt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 piet

Je kan vreselijk je best doen de argumenten van de Mos en andere PVV-ers te weerleggen, voor de achterban hebben ze bij elk voorzetje al gescoord, die willen niet eens volgen wat de rest van de wedstrijd brengt.

#HPax:
Ondertussen is vrijwel iedereen het erover eens dat de hoax van ‘Climagate’ het brengen van de ‘hoax’ was, een hoax-hoax dus, het opblazen van een futiliteitje tot enorme proporties, vlak voor de klimaattop in Kopenhagen, in een redelijk geslaagde poging die top te torpederen.
Kennelijk ben jij ook bij het voorzetje gebleven…

Onder de ‘klimaatontkenners’ is de consensus onderhand ook verschoven, zelfs bij de bologige Lord Wanhoop als ik het goed heb, er wordt niet meer ontkend dat er opwarming is, maar ze hameren nu op de positieve gevolgen die dat zou hebben: nieuwe vaarwegen om de Noord, Siberië kan in cultuur gebracht worden etc. En natuurlijk dat CO2 er niks mee te maken heeft, dat het natuurlijke processen zijn waar de mens geen invloed op heeft. Dat mag deels waar zijn, voor mij is dat nog geen reden om er dan maar een schep bovenop te doen.
Dat halve continenten (en vooral wereldsteden) te maken krijgen met overstromingen en dat je in Afrika onderhand levend zowat levend verbrand schijnt van minder belang.
Wel een beetje op blijven letten wat jouw guru’s allemaal roepen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joop

Interessant vind ik de houding van de VVD (bron: Telegraaf)

„Ik ben jaloers op deze Amerikaanse stap”, reageert VVD-Kamerlid Leegte, maar de liberaal gaat minder ver dan zijn gedoogpartner. „De VS kunnen invloed blijven uitoefenen zonder dat ze geld geven. Voor Nederland ligt dat anders. Wij kunnen er beter voor zorgen dat we financieel een vinger in de pap houden en vervolgens kunnen eisen dat er kritische geluiden van broeikastwijfelaars aan bod komen.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Prediker

„Ik ben jaloers op deze Amerikaanse stap”, reageert VVD-Kamerlid Leegte,

Nomen est omen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 DJ

Geacht kamerlid,

N.a.v. uw vragen het volgende:
1.) Bent u ermee bekend dat het Huis van Afgevaardigden, met overgrote meerderheid, heeft ingestemd met het stopzetten van de financiering aan het IPCC?

Naar ons beste weten heeft de Nederlandse staat geen huis van afgevaardigden. Wij volgen het nieuws en zijn bekend met deze ontwikkeling in de Verenigde Staten van Amerika. (U heeft toch ook toegang tot de google nieuws RSS en de NogNietGeWikiLeaked RSS van de kamer?)

2.)Vindt u dat het IPCC een evenwichtig beeld geeft van de stand van zaken binnen de klimaatwetenschap? Zo ja, waar baseert u dat op?

Naar onze overtuiging is het beeld dat wordt geschertst in het meest recente IPCC rapport wat aan de milde kant en de noodzaak van olieonafhankelijkheid kan wel iets stelliger. Wij baseren dat op een rondgang door de Nederlandse Universiteiten. Maar van overdrijven als stijlfiguur weet u natuurlijk al genoeg.

3.) Hebt u de bereidheid om de mogelijkheden te onderzoeken die er toe moeten leiden om ook de Nederlandse financiering aan het IPCC te stoppen? Zo neen, waarom niet?

In eerste aanleg waren wij niet van plan dit vanuit de overheid te onderzoeken. Als u ons betaald om dit te onderzoeken, dan gaan we dat gewoon doen. Hoeren als we zijn. We zien echter de relevantie niet /ouwehoer

4.) Kunt u aangeven welke bedragen er tot nu toe vanuit de Nederlandse schatkist naar het IPCC zijn gegaan?

Dat is voor het gemak het aantal jaren keer antwoord drie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Harry

@10 Piet,
“Dat halve continenten (en vooral wereldsteden) te maken krijgen met overstromingen en dat je in Afrika onderhand levend zowat levend verbrand schijnt van minder belang.”

Is er wel genoeg water om halve continenten te laten overstromen?

Dood verbranden kan ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 MP

Bepaalde kritiek op de IPCC en individuele wetenschappers kan ik prima begrijpen.

Maar is het dan vervolgens gerechtvaardigd op systematische wijze wetenschappers en wetenschap in het algemeen in diskrediet te brengen? Het doel zou moeten zijn beter inzicht krijgen in het klimaatsysteem en onze (geprojecteerde) invloed daarop. Het is prima heel kritisch te kijken naar allerlei publicaties, maar als het stopt met alleen maar twijfel en onzekerheid zaaien (vaak ook nog ongefundeerd en gelardeerd met impliciete of zelfs expliciete verdachtmakingen) dan vergroot dat niet onze kennis.

Nog schrijnender is de oproep van politici over te gaan op vervolging van grote aantallen individuele wetenschappers.

En dan komt nu ook nog iemand die in de wet wil vastleggen dat klimaatverandering natuurlijk is, en dat het dus strafbaar wordt op basis van wetenschappelijke gegevens klimaatverandering toe te kennen aan menselijk handelen.

Een nog effectiever middel is nu in de maak, de stekker uit organisaties trekken die wetenschappelijke kennis samenvatten en wereldkundig maken. En nog effectiever zorgen dat het steeds moeilijker wordt het klimaat te monitoren en wetenschappelijk onderzoek te doen door de financiering van belangrijkste wetenschappelijke organisaties op het gebied van klimaat drastisch in te perken.

Wat is het patroon?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Alexander

Weer een voorbeeld van het uithollen van onze moraliteit. In de meeste landen, waar ook nog de meeste mensen wonen gaat de prijs van voedsel de laatste jaren met 10 tallen omhoog door toedoen van klimaatveranderingen. Mensen zoals bijvoorbeeld in Egypte hebben niet te eten en worden boos. Meneer De Mos moet misschien bedenken dat ze nu nog boos zijn op hun eigen regering, maar de volgende keer zijn wij aan de beurt als wij zo asociaal blijven. De uitstoot die wij genereren is hoe je het ook wendt of keert een groot schep verwarming(erbovenop).

Niemand leest de feiten, maar baseert die op de analyse van iemand anders. 97% van alle wetenschappers zijn het eens. Er is 3% die denkt dat klimaatverandering niet primair door menselijk toe doen komt. Bizarre is dat in de VS 50% van de bevolking denkt dat klimaatverandering zwaar wordt overdreven. In GB 33%. Bizar!!!
Wetenschap wordt blijkbaar niet meer serieus genomen. Ik zou deze mensen wel eens willen zien als een arts hun een voorstel doet voor een behandeling als ze kanker hebben. Daar werkt men ook met percentages van kans op slagen. Dappere man als je voor een andere behandeling kiest als je leven in geding is. Oh ja bij klimaatverandering is al het leven op aarde in geding.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 JanO

Klimaatsverandering is ZOOOO 2010… Of wanneer was het dat Groene Gore ons verbleide met zijn stukje paniek-vleit?

Het zou heel erg helpen bij het bekeren ofovertuigen van klimaat-sceptici als het niet zo was dat de enige manier om nog onderzoeksgelden te krijgen een “Global Warming Linkje” is….

Dat hele Internationale Klimaat bestel mag van mij op de schopstoel. Dat ik ooit de groene millieu maffia van welleer nog zou gaan missen….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 martin

als gepensioneerd bioloog ben ik al 10 jaar bezig ‘alles’ wat over het klimaat (en milieu) gaat te verzamelen op mijn website http://www.zeeburgnieuws.nl

misschien hebben de sceptici zoals janO er iets aan;

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 HPax

Mondiale Klimaat Verandering (MKV) door toedoen van de mens en met fatale gevolgen, is nog steeds hoofdzakelijk een voorspelling. Je kunt erin geloven of niet. Voor mij is MKV een mogelijke ramp uit een serie waartoe ook behoren: (1) het Club van Rome rapport 1972, (2) de zure regen die onze wouden ging vernietigen, (3) het gat in de ozonlaag, (4) verstikkende fijnstof, (5) verterende kernstraling. En dan had je heel veel eerder nog (6) Malthus, die de wereld ook weinig goeds goeds voorspelde. Op den duur.

Op één na stond ik tegenover al die andere voorspelde katastrofes tamelijk onverschillig, om 2 redenen. Omdat 1) altijd alle voorspellingen uitkomen, als je maar lang genoeg wacht en wat kun je er dan tegen doen, 2) ik in MKV en in de rest vooral (eventuele) symptomen zag en zie, en geen op zich zelf staande verwoestende oorzaken.

Waar ik wel tegen ageer is het misbruik van die symptomen gemaakt. Ze worden al dan niet opzettelijk gehanteerd om een grote, rampzalige oorzaak aan het zicht te onttrekken: bevol-kingsgroei (Malthus!). Op die regelrecht als permanente SUPER-bron van ellende – een over-kokende pappot – aan te wijzen rust een kennelijk tabu. Een infantiel fallische drift zal met dat innerlijk verbod samenhangen.

Neem Egypte 1985 met 54 miljoen inwoners, tegenover Egypte nu met 85 miljoen mensen. Doe Ethiopië er ook maar bij; na een hongersnood in 1983 groeide de bevolking er van 33 miljoen naar 78 miljoen in 2008. De overstromingen in Pakistan hebben welhaast zeker met zware ontbossing te maken; een groeiende bevolking heeft hout nodig.

Stop het zwammen als in comment 16 over klimaatverandering. Hebt het over waar het werkelijk om gaat.

Toegift.
US physics professor: ‘Global warming is the greatest and most successful pseudoscientific fraud I have seen in my long life’ – Telegraph BlogsSunday. 10 October 2010 | Blog Feed |
Dit is Professor is Harold Lewis is: Emeritus Professor of Physics at the University of Cali-fornia, in zijn ‘letter of resignation to Curtis G. Callan Jr, Princeton University, President of the American Physical Society.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 majava

@martin: Welnee. Ik pik ze er zo uit, de figuren die gewoon een zijde hebben gekozen. Een politiek-ideologische keuze, want voor het klimaat is er geen keuze, is er geen “andere kant”. Dat is wel wat zij je willen doen geloven. Als er een andere kant aan de klimaatwetenschap zou zitten, dan geldt dat voor alle wetenschap en die kant die kennen we wel.

JanO begint in z’n eerste zin al met Al Gore. Dat is meteen nummer zoveel van die andere kant die met dikke Al komt. Het zegt mij dat JanO totaal niet geïnteresseerd is in de staat van de atmos- en biosfeer.

@prediker: Voordat je weer van leer trekt tegen HPax, hij is misschien wel de enige hier op Sargasso die ik zo laag heb zitten dat ik het meest van z’n fantasien niet lees en hem dan ook verder volledig negeer. Zouden er meer moeten doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 piet

@HPax 19
Zaken als zure regen en mondiale afkoeling werden onderkend en daarom werden er maatregelen genomen, ontzwaveling van uitstoot uit schoorstenen etc. Gat in de ozonlaag idem dito, verbod op CFK’s.
Met al dat bijsturen wordt af en toe een beetje overstuurd, met de opwarming zou je wensen dat er af en toe een dot aerosolen de lucht in ging. Maar dat geeft weer andere klachten.
Af en toe een vulkaantuitbarsting die een sluiertje brengt wil ook wel helpen. (Nog zo’n voorbeeld: door minder fosfaten in het water liep de visstand terug..)
Als er geen hogere eisen aan kernreactors waren gesteld zou het gevaar van dodelijke straling heel niet denkbeeldig zijn (Tsjernobil, Harrisburg).

Ik kan me herinneren dat vroeger de sloten bij industriegebieden een borrelende pruttelzooi waren met alle kleuren van de regenboog. De lucht bij bijvoorbeeld de Hoogovens kende een zelfde palet.
Mensen die daartegen waarschuwden werden toen ook al voor linksige warhoofden betiteld die het slecht voorhadden met de economie. Dankzij wetenschappers werden uiteindelijk toch maatregelen genomen, al zit daar een prijskaartje aan (hogere produktiekosten).

De dingen die je noemt zijn niet zomaar vanzelf opgelost, en het monitoren van het menselijk ingrijpen en daarop handelen hebben best wel hun nut.

@Harry 14
Dank voor uw inhoudelijke bijdrage.
Met halve continenten zal ik waarschijnlijk het aantal mensen bedoelen, veel mensen wonen nou eenmaal vlak bij de zee, in delta’s etc.
Met overstromingen bedoel ik overlast, ook van stijgende rivieren (door smeltwater). Die op een gegeven moment niet meer stijgen omdat ze geen aanvoer van gletschers meer krijgen. Dat dreigt nu bij de Andes, en zou in de verre toekomst in Europa ook mogelijk zijn. Dat de Rijn als levensader van West Europa vervalt tot een prutslootje.
Ik zag trouwens nog storender foutjes in m’n comment: 2 x levend, verbrand ipv verbrandt…
Maar ik weet eigenlijk niet of ik überhaupt wel moet reageren op zo’n onzin-reactie. Het is hier geen NuJij of GS…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Harry

@Piet
“Maar ik weet eigenlijk niet of ik überhaupt wel moet reageren op zo’n onzin-reactie. Het is hier geen NuJij of GS…”

Wie begon er nu met een onzin reactie? Je moet je reactie zelfs toelichten.

Jouw reacties zo lezende, heb ik de indruk dat jij naast een “maakbare” samenleving ook gelooft in een “maakbaar” klimaat.

Hoe zit het nu met het gat in de ozonlaag, dat wordt maar niet kleiner. De berichtgeving erover wel, ergo missie geslaagd?

Het grootste gedeelte van de wateraanvoer van de Rijn komt niet van de gletschers, maar van de Duitse en Franse zijrivieren, dus voorlopig kunnen er nog wel wat zuurtankers bij de Loreley omslaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 piet

@Harry
Dat ‘gat in de ozonlaag’ (zit iets ingewikkelder in elkaar, maar voor het gemak noem ik het maar zo) is niet 1,2,3 verdwenen, de afbraak van de CFK’s moet ruim een halve eeuw in beslag nemen. Optimisten verwachten dat het rond 2050 ‘dicht’ is.
Net als met de CO2 discussie zijn er naast de menselijke uitstoot ook natuurlijke factoren, maar stel je voor dat men onbelemmerd door was gegaan met die CFK’s.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ozongat
Wordt trouwens druk gemonitord door die door de Mos cs zo verfoeide wetenschap. (bv Nasa)

Volgens mij komt er wel degelijk water van de Alpen en andere gebergten dat de rivieren voedt. (Vandaar ook de overlast in Duitsland etc. vooral in het voorjaar vanwege smeltwater.)

overigens een keurige reactie dit keer, kijk, daar kan ik tenminste wat mee… ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 MP

@Harry,

Misschien weet je niks van het verloop van het ozonlaaggat omdat jij jezelf daarover niet hebt geïnformeerd?

http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorofluorocarbon

http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_depletion#CFCs_and_related_compounds_in_the_atmosphere

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Harry

@23Piet & 24MP
Dan mag dat “ozongatdichtingsmechanisme” wel eens heel hard aan het werk gaan, want de afgelopen 20-25 jaar is er niet veel gewijzigd:

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/

(Gelukkig een door de weledelzeergeleerde heer de Mos verfoeide wetenschapsinstantie)

De Rijn, samen met de Aare, geeft maar gemiddeld 1000m3/s. Niet al dat water komt vanuit de Alpen.

http://www.iksr.org/index.php?id=66&L=2

Bij Lobith komt er gemiddeld 2200m3/s langs.

Inderdaad, sneeuw smelt in de Duitse, Franse en Belgische laaggebergten, alwaar geen enkele gletscher te vinden is. Dat sneeuw smelt in het voorjaar is sinds het einde van de laatste ijstijd heel gebruikelijk in deze contreien.

Heel vroeger had men geen overlast, ook als stond de Rijn hoog. Je was niet zo stom of zo rijk om in de mogelijke stroombedding te gaan wonen.
Overlast is een heel relatief begrip.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 MP

Harry,

Dat is dus een ja

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Harry

@26
Ik heb helaas niet, in tegenstelling tot onze huidige troonopvolger dat wel kon, de zuidpool kunnen bezoeken om zelf het e.e.a. te kunnen constateren.

Voor de rest bekijk ik net als jij af en toe een site en werp hier een daar een linkje uit, ervan uitgaand dat ik hiermee de discussie in mijn voordeel kan beslechten.

Ik bezie klimaatonderzoek net als auto’s, toen we ze niet hadden misten we ze niet en hadden we er ook geen last van!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 MP

@Harry,

De zuidpool bezoeken geeft je totaal geen informatie over deze kwestie. De karakterisering dat ik af en toe een website bezoek en een linkje dump om een discussie in mijn voordeel te beslechten laat ik voor jouw rekening. Jij hebt meer dan duidelijk gemaakt dat jij geen interesse hebt in het verkrijgen van meer inzicht in hoe een en ander werkt, prima. Jouw bijdrage valt dan gewoon in de categorie framing

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Harry

@MP
Vandaar jouw welluidende, uitgebreide reactie onder 26?

Je ziet toch zelf ook wel in de NASA tabel dat het ozongat al ruim 20 jaar niet kleiner wordt.

Mijn bijdrage moge dan wel “framing” zijn, maar waarom reageer je dan in eerste instantie?
En als Piet met allerlei illustere voorbeelden komt, dan wil ik daar graag op reageren. In die zin is het dan weer geen “framing”.

Ik ken ook nog een leuke: selectieve optimalisering, op veel weblogs terug te vinden en zeker niet in de laatste plaats op Sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 MP

Sjonge jonge, je weet niks over het onderwerp maar ventileert wel een ongefundeerde mening. Hoe moet ik dat nou duiden? Beperkt, cynisch, onverschillig, inaccuraat, framing…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 JanO

Oh, ik maak me wel degelijk zorgen over de staat van de wereld waarin ik leef. Ik wil er graag nog tot mijn geprojecteerde leeftijd van 100+ op blijhven rondhangen.

Ik zie alleen wel een hype rond het millieu die all in place is zolang alls ik me daar bewust van ben sinds begin jaren ’80.

Ozon-lagen, kern-afval, PVC’s, Amelisweerd, en sinds een aantal jaren Inconvenient Al….

Dat er de afgelopen decenia in feite geen hoer gebeurd is, leg ik net zo makkelijk neer bij de millieue lobbies als bij het grote geld. Deze twee lijken elkaar te hebben veroordeeld tot de eeuwige spagaat waarbij poen wint van groen. Da’s geen mening, da’s feit, sinds de eerste principieele vegearier zijn eerste leren jas aantrok.

De wereld en iedereen daarin wil alles, we willen poen & groen, en de enige manier om iets bereiken is dus poen te halen uit groen.

Zolang de welzijn/welvaart kampen elkaar wurgen, houden we onderzoekers die alles kunnen bewijzen over, overheden die consessies tot kunst hebben verheven, zichzelf in stand houdende comissies, etc.

Het millieu en Global Warming is een soort UFO geworden: ik geloof in beiden, maar zet enstige vraagtekens bj diegenen die zich ermee bezig houden….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Harry

@MP, 30
Dan ga je er toch niet op in als je vindt dat je gelijk hebt.

Als ik nu de titel van dit verhaal neem, dan kun je daar alle kanten mee uit, je kunt de discussie meerdere wendingen geven, maar als de discussie niet in jouw wetenschappelijke straatje past (want dat wordt hier op Sargasso bedreven, hmmm) dan is de reactie niks en worden er allerlei schimpscheuten losgelaten.

Ik zou zeggen, blijf nog even in de ivoren “Sargasso” toren zitten, dan schudden ik en anderen de wereld nog wel even verder wakker.

JanO geeft het ook nog eens duidelijk weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 MP

Lol@harry, wie begint er nou met schimpscheuten, kijk als jij de perceptie van de werkelijkheid wil aanpassen aan jouw politieke agenda moet je dat helemaal zelf weten, maar verwacht dan niet dat ik je serieus neem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 majava

Natuurlijk. Er is geen hoer gebeurd. We zijn nog slechts 2 stappen verwijderd ter completering van deze meme-voor-bepaalde-kringen:
1. het milieu is in prima staat;
2. we kunnen dat geld (carbon zus en zo kosten) beter besteden aan honger en gezondheidszorg in de derde wereld.

Toch, Harry en JanO? <- klinkt als ik iets wat je kan boeken voor feesten en partijen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 piet

JanO heeft wel een punt, veel ‘groene’ maatregelen worden getorpedeerd en getraineerd door de ‘poen’, het CO2-debat door de olie-lobby, het ozon-debat door de chemische industrie. Daarom is er ondanks alle mooie woorden zo weinig resultaat.
JanO zegt ook wat er eigenlijk zou moeten gebeuren: poen maken uit groen, investeren in duurzaamheid. Iets wat de huidige regering (itt tot veel andere landen) geschrapt heeft uit de plannen. (En waardoor NL juist wel eens ‘de slag zou kunnen verliezen’)
Harry gaat er aan voorbij dat er ondanks het magere resultaat toch vorderingen zijn, en dat zonder maatregelen de gevolgen nog veel erger zouden zijn.
Kennelijk vindt hij alle onderzoek verloren moeite, is er toch niks aan te doen/is er niks aan de hand en moeten we onbekommerd alles bij het oude laten. Nogal fatalistisch…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 martin

@ majava | 24 February 2011 | 13:33 :

“Welnee. Ik pik ze er zo uit, de figuren die gewoon een zijde hebben gekozen. Een politiek-ideologische keuze;”

inderdaad, vreemd is dat: als bioloog heb ik natuurlijk ook een beetje natuurkunde gehad; in mijn tijd was dat niet rechts en ook niet links, maar gewoon wetenschap;

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Harry

@JanO

Een beetje hypocriet ben ik wel, ik ga morgen naar een ecologische wijnboerderij in midden Frankrijk. Gezellig een weekje met de familie wijnproeven.

Ik ga met SUV om lekker veel flessen mee terug te kunnen nemen.

http://www.xs4all.nl/~evenblij/

@36 Martin, LOL, ik had zelf nog niet opgemerkt dat Majava die opmerking maakte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 piet

Harry, wel belastingzegeltjes er op plakken hè, je signalement is al bij de ‘impots’ doorgegeven…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Harry

@Piet
LOL! Laten we hopen dat donkere achter- en zijruiten, donkere binnenweggetjes, 425PK en 4×4 zullen helpen om dat te voorkomen.

Ik ga nu slapen, moet morgen aansluiten in de file op weg naar de ecologische wijnboerderij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Schuur

Van de 39 reacties is er één iemand die de vragen aan Atsma heeft beantwoord (#13). DJ, kom je prijs maar in ontvangst nemen. Wat verkies je? De CO2-vrije handdruk of de klimaatneutrale schouderklop?

:-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 DJ

een portie co2 absorberende lente zou zeer gewaardeerd worden :) /dank

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Schuur

DJ, Ik begin volgende week met zaaien. Spinazie om precies te zijn.

 • Vorige discussie