Voorstellen Nationale Conventie – 14

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo Nationale ConventieHierbij het veertiende deel van de behandeling van de voorstellen van de Nationale Conventie. (Zie toelichting bij deel 1).

14. Regel de bevoegdheid van de Minister-president om ministers en staatssecretarissen voor te dragen voor benoeming en ontslag.

Toelichting Nationale Conventie:
De positie van de Minister-president brengt met zich dat hij de eindverantwoordelijkheid moet dragen voor de samenstelling van het kabinet en de taakverdeling tussen de leden van het kabinet. Dit zou in de Grondwet tot uitdrukking moeten worden gebracht door vast te leggen dat benoeming en ontslag van ministers en staats secretarissen geschiedt op voordracht van de Minister-president.
Deze bevoegdheid, die als vanzelfsprekend gepaard gaat met een beslissingsbevoegdheid over de taakverdeling, bepaalt in niet onbelangrijke mate de leidinggevende positie van de Minister-president. Een wijziging van de Grondwet in deze zin versterkt de formele positie van de Minister-president. Het past bovendien in de lijn van de voorstellen voor wijziging van de formatieprocedure.

Of de Minister-president in de praktijk in staat is daadwerkelijk te beslissen over de samenstelling en de taakverdeling van het kabinet, zal moeten blijken. Het is onwaarschijnlijk dat coalitiefracties hun zeggenschap over de samenstelling van de regering helemaal zullen willen prijsgeven. Maar het is zeker denkbaar dat bij de besluitvorming over de samenstelling van een kabinet een nieuw evenwicht wordt bereikt, waarin het oordeel van de Minister-president een zwaarder gewicht heeft dan nu het geval is.
Het past bovendien in de voorstellen voor wijziging van de formatieprocedure dat de formateur meer invloed heeft op de samenstelling van het kabinet.

Uitvoering:
Hier is een grondwetswijziging voor nodig.

Als dit ook betekent dat de Koningin hier niets meer over te zeggen heeft, lijkt me dat een vooruitgang. Maar ook van dit voorstel begrijp ik niet helemaal welk probleem er nou mee opgelost wordt. Ik twijfel.

[poll=33]

– Het volledige advies van de Nationale Conventie
– Voorstellen Nationale Conventie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Reacties (15)

#1 mescaline

Blairism ?

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

Ik snap hem niet helemaal, moet de vorige MP de nieuwe ministers gaan aanwijzen? De nieuwe MP wordt toch pas MP tegelijk met de ministers? Of gaat het om een pure formaliteit, waarbij tijdens de formatie de posten verdeeld worden, dan een MP benoemd, die vervolgens als hamerstuk ministers gaat voordragen (of als het geen hamerstuk is, gaat de formatie verlengd worden)?

Of gaat het over de mogelijkheid tussentijds de ploeg te wisselen, eventueel zelfs zonder nieuwe verkiezingen de coalitie wijzigen? Het is me niet helemaal duidelijk.

Verder ben ik ook voor het schrappen van de koning(in) uit de formatie, maar of dat hiermee te maken heeft is me niet duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 zazkia

@ Bism nee de bedoeling is dus dat de Nieuwe MP zijn eigen ministers aanwijst. Dat kan niet echt als er een coalitie moet komen. T zou belachelijk zijn als Balkje de mogelijkheid heeft om te zeggen, nee die Bos die hoef ik niet.
T is alleen een optie bij een radicale stelselwijziging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

vooral dat hij/zij ze zelf weer kan ontslaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 zazkia

Uh? Vooral wat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@3: Aha, dus dan is dit voorstel een verlengstuk van een gekozen MP? De MP wordt rechtstreeks gekozen ongeacht de kamermeerderheid, mag zelf de minsters bij elkaar doen en vervolgens maar kijken of hij/zij zijn/haar plannen door de kamer(s) krijgt. In dat geval moet je moties van wantrouwen ook onmogelijk maken (maar wel een impeachment-mogelijkheid inbouwen), anders ligt de MP zo op staat en hebben we om de haverklap verkiezingen.

Zoiets zou iig spectakel en dualiteit opleveren, maar ik betwijfel de regeerbaarheid met zo’n stelsel. Ik ben er nog niet uit wat dit voorstel betreft…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Apparadsjik

Lijkt me niet helemaal bij de coalitiepolitiek van Nederland passen. Het zou bijvoorbeeld betekenen dat hij Bos Bos kan ontslaan en er een CDA onderknuppel neer kan zetten. En wat je ook van Bos denkt, het zou een vreemde mogelijkheid bieden.

Stel dat hij dat met een kleine aanleiding doet vlak voor de volgende verkiezingen en op die wijze zijn belangrijkste opponent publiek onderuit haalt. Feest voor de politieke junk, maar of deze mogelijkheid een verbetering is valt te betwijfelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Elke

Lijkt me niet helemaal bij de coalitiepolitiek van Nederland passen.

Daar heb je een punt, apparadsjik.

Heb jij een andere oplossing voor de soms hevige en zéér contraproductieve partijpolitieke strijd die aan de ministerraadstafel kan woeden?
Waarbij disfunctionerende ministers om der wille van die partijpolitiek soms de hand boven het hoofd gehouden wordt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 zazkia

Elke, dat lijkt me dan alleszins te verkiezen boven een systeem waarbij Balky vrijelijk kan gaan grasduinen in de PvdA gelederen op zoek naar wat lekkers cda-achtigs voor in zijn kabinet.
Dat ondersteunt het strategisch stemmen alleen maar meer, want het is nu echt belangrijker dat de president tenminste een beetje van je politieke kleur is,
Dat bevordert dus een tweepartijensysteem. En daar ben ik echt helemaal niet voor. Eniedereen die niet kickt op burgeroorlogen, denk ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Meester

we doen in nederland altijd net of we met een systeem dat lijkt op een presidentieelsysteem beter af zijn. Dat is echt onzin.
Ik zit niet te wachten op een JP die meer bevoegdheden krijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 zazkia

Hmm dat eerste dat verwijst een beetje vaag, maar staat voor ruzie met de coalitie.
Liever ruzie in de MR dan bij de burgerbevolking. Waar ik dan wel voor ben is dat die ruzies in de MR wat openlijker media-aandacht krijgen, maar daar staat partijbelang dan weer aan in de weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 zazkia

@meester, ja het zou inderdaad neerkomen op een presidentieel systeem. En dat werkt niet echt met meer partijen dan 1. Zoals Frankrijk, dat een presidentieel systeem en meer partijen heeft, wel illustreert. Je gaat dan juist meer dan minder in termen van links en rechts denken.

Er stond een paginagroot artikel in de volkskrant over de verkizeingen in Frankrijk, dat nu juist de “elite” zich afkeert van de traditionele partijen, in navolging van het “gepeupel”, Iemand gelezen, in dit verband?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Elke

Zazskia, post 9

Elke, dat lijkt me dan alleszins te verkiezen boven een systeem waarbij Balky vrijelijk kan gaan grasduinen in de PvdA gelederen op zoek naar wat lekkers cda-achtigs voor in zijn kabinet.

Zou je het minder erg vinden als Woutie Bossie naar iets lekker PvdA-achtigs op zoek kon in andere partijen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 zazkia

Nee absoluut niet. Maar Bossy (hmm dubieuze nick) is natuurlijk nu niet president, dus het lag niet in de rede om dat als voorbeeld te nemen.

Maar wat ik bedoel te zeggen is, hoe wordt het er beter van? Het is anders, maar het lost geen problemen op, het verschuift alleen bestaande fricties naar de straat.
Is die strijd in de MR zo destructief dat die moet worden opgelost ten koste van een stabiel systeem?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Apparadsjik

@ Elke

Heb jij een andere oplossing voor de soms hevige en zéér contraproductieve partijpolitieke strijd die aan de ministerraadstafel kan woeden? Waarbij disfunctionerende ministers om der wille van die partijpolitiek soms de hand boven het hoofd gehouden wordt?

Oplossing niet, maar een enkele selectie:
De tijd nemen om buiten het gestaalde partijkader te zoeken naar kandidaten die vooral goed zijn voor de post waarop ze terechtkomen. Ze kennen de spelletjes voor intimi niet genoeg en zullen er daarom minder door afgeleid worden. Het lijkt me dat in de selectie de meeste winst te halen valt.

Vraag is dan hoe dit voor elkaar te krijgen. Na het huidige regeerakkoord werden de poppetjes in mum van tijd geplaatst en onder druk van het verveelde journalistengilde is dat wel te begrijpen.

 • Vorige discussie