Voorspellingen 2007

Het valt niet mee om voorspellingen te doen als je nog een kater hebt. Verder laten een aantal beelden in de glazen bol aan duidelijkheid te wensen over. Dus ik moet een beetje raden wat ik eigenlijk zie.
Allereerst wordt een regeringsleider van één van de G8 landen op spectaculaire wijze vermoord. De moord zelf is wekenlang voer voor de media. Maar de gevolgen verder voor het land zelf of de wereld zijn zeer beperkt.

Dan krijgen we de uitbraak van een voor de mens gevaarlijke variant van H5N1. Die blijkt echter door zijn eigenschappen slechts tot beperkte schade te leiden. Niet meer dan een half miljoen mensen sterven. De gevolgen voor de economie door diverse paniekmaatregelen zijn echter behoorlijk.

Verder zal er een spraakmakende wetenschappelijke doorbraak zijn. Op het vlak van de natuurkunde of de scheikunde, het is niet zo goed te zien. Wel leidt het tot heftige discussies tussen de gelovigen en de ongelovigen.

In ons eigen landje zal het een politiek vreselijk saai jaar worden, op een stevig breed debat over abortus na. Maar die rust biedt dan wel weer ruimte voor bepaalde vernieuwingen die uit onverwachtse hoek komen.

Om mij nog onduidelijke redenen zal het in Irak rustiger en stabieler worden.

Wat ziet u in de bol?

 1. 2

  Het nieuwe kabinet CDA/PvdA/CU komt er en houdt stand. Hoewel dat kabinet voornamelijk christelijk is, heeft het één moslim: Ahmed Aboutaleb. Met een christelijk/islamitisch/atheistisch kabinet zal de wereld opnieuw met respect naar dat landje aan de Noordzee gaan kijken. Waar de integratiediscussie elders nog moet beginnen, is hij hier al afgelopen. Het duurt even voor Aboutaleb geaccepteerd is, maar door zijn strenge sociale beleid wint hij snel respect, ook in plaatsen als Venlo en Oss.

  Uiteraard sterft Castro en worden er in Cuba op aanraden van Chavez ‘verkiezingen’ gehouden. De Amerikaanse kandidaat verliest echter.

  De positie van Iran zal eind 2007 sterker zijn dan nu. De positie van de VS zal eind 2007 zwakker zijn dan nu, mede door een valletje van de dollar.

  Irak verwordt tot een grote burgeroorlog. De Amerikanen schuiven alle schuld in de schoenen van de Irakezen, de Iraniërs en van Al-Qaida. Ze ontlopen hun verantwoordelijkheid en vertrekken in een door een communicatiebedrijf geleide campagne met opgeheven hoofd.

  Het vredesvoorstel van de Arabieren (“Land voor Vrede”) komt opnieuw op tafel, wat nog serieus genomen gaat worden ook. De Arabische wereld blijft echter te verdeeld om echte vooruitgang te kunnen boeken, dus volgend jaar klagen de media opnieuw over dat symbolische jongetje in Bethlehem dat het zo moeilijk heeft…

  Tot eind 2007!

 2. 3

  Nou, vooruit dan. Behalve de voorspellingen die ik al in mijn reactie op je vorige artikel had staan, deze dan nog:
  – Jezus komt terug op aarde als komodovaraan.
  – De eerstvolgende verkiezingen worden in Idols-format gehouden.
  – We krijgen minstens drie kabinetscrisissen.
  – De kindersterfte in Nederland neem toe, niet alleen door de gebruikelijke verkeersslachtoffers, maar ook door meer crashende ouders en onbekende virussen in ziekenhuizen.
  – Willem-Alexander wordt koning omdat zijn moeder Balkenende spuugzat is.

  Dat zijn dus voorspellingen en niet de nieuwjaarswensen. Misschien heb jij voor dat laatste nog tips, die je dan weer bij mij mag deponeren.

 3. 4

  1] er komt geen kabinet tot na de Statenverkiezingen in maart, omdat de uitslag daarvan als wisselgeld dient voor de coalitieonderhandelingen.

  2] Niemand vindt dit erg, behalve de journalisten, die in hun vooringenomenheid almaar denken dat er geen nieuws is.

  3] Floyd Landis wint de Tour de France van 2006, in de rechtszaal, wegens vormfouten in de procedure bij de dopingcontrole.

  4] De dollar zal minstens nog 10% goedkoper worden ten opzichte van de euro, vanwege de oorlogskosten in Irak.

  5] Nederlandse militairen zullen ook iets mispeuterd hebben in Uruzgan; maar tot een fundamentele dicussie hierover zal het niet komen.

  Later vanavond zal ik nog wel een poging doen.

 4. 6

  1.) De hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt, maar slechts symbolisch (boven de drie ton tegen 42% of zo.)

  2.) De no-claim op de basisverzekering wordt afgeschaft, wat leidt tot studentenprotesten.

  3.) Karadic gaat dood ergens in een bergdorp in Bosnië, al-Qaeda geeft toe dat Bin Laden al een hele tijd dood is, maar Castro gaat nog even door.

  4.) Blu-Ray wint van HD-DVD.

  5.) Er komt ook in Nederland een rookverbod in de horeca.

 5. 7

  1. HD-DVD wint van Blu-Ray
  2. Rellen wegens een algemeen rookverbod in diverse Nederlandse steden
  3. Proeven met gratis openbaar vervoer vallen positief uit en eind dit jaar zal een beslissing vallen dat het gefaseerd ingevoerd gaat worden.
  4. Steeds meer landen gaan de Euro gebruiken in plaats van de US Dollar wat een vrije val van de dollar betekent. Deze val zal echter de wereldeconomie een eind meeslepen naar beneden. Uiteindelijk wordt iedereen behalve de VS er beter van.
  5. G.W. Bush richt een standbeeld op (natuurlijk wordt die zogenaamd betaald en opgericht door bewonderaars en niet door hemzelf maar dat is hetzelfde) ter meerdere ere van hemzelf.
  6. De wereld vergaat niet. Maar wel een paar keer bijna volgens verschillende bronnen.

 6. 8

  1: Blu ray wint het van HD DVD omdat
  2: De Playstation 3 zo krachtig blijkt te zijn dat deze tegen het eind van het jaar menig gamer heeft overmeesterd en tot slaaf gemaakt.
  3: Het uitblijven van woon=werkverkeer hierdoor leid tot een olieoverschot waarna Saudi-arabie Osama Bin Laden aan de VS uitleverd in ruil voor 100 miljard dollar.
  4: Alle werknemers die de laatste jaren bij de grote autofabrikanten zijn ontslagen worden bji Rolls Royce, Bentley, Maybach en Bugatti aangenomen door de toegenomen vraag naar luxe auto’s
  5: Rita Verdonk wordt tot ongewenste engerd verklaard en het land uitgezet. Zij kan nergens terecht en wordt uiteindelijk in de noordelijke IJszee afgezonken waar zij haar kille uitstraling gebruikt om het smelten van de ijskap tegen te gaan.

 7. 11

  2007… het zal wel ergens tussen deze twee extreme scenario’s (ja, ik weet het, lekker makkelijk..)

  In het ergste geval.
  1. krijgen we balkenende 4, zonder PVDA, met VVD en gedoogsteun van wilders en de SGP. (wouter en JP liggen elkaar niet zo best)
  2. breekt de kippengriep in de menselijke variant eindelijk door.
  3. zakt de dollar eindelijk door zijn knieen en blijken de schuldeisers van de VS naar hun centen te kunnen fluiten ( Bush verklaart zich zelf failliet) en iedereen schakelt over op de Euro. Bush canceled de verkiezingen vanwege de economische crash die volgt en roept de noodtoestand uit.
  4. Klimaatverandering breekt helemaal door. Afwisselend droogte en wolkbreuken. Zware orkanen breken de oliewinning in de Golf van Mexico, Sydney in de as gelegd door een bosbrand, poolregio blijkt nog sneller als gedacht te ontdooien.
  5. Poetin krijgt het in zijn bol, benoemt zich tot president voor het leven, sluit de gaskraan naar Europa en doet alleen nog zaken met China en India. Begint met het herstellen van het ouden tsaristische Rusland en valt alvast Georgie binnen.
  6. Ethiopie verzandt in twee frontenoorlog met Islamistische Guerilla in Somalie en Eritrea, Nigeriaanse presidentsverkiezingen eindigen in Noord-Zuid burgeroorlog, Angola en Rwanda vallen Congo weer binnen. Saudie valt Irak binnen nadat de VS zich plots terug trekt. Gevolgd door oorlog met Iran.

  Of het valt allemaal erg mee natuurlijk, kan ook.

  1. Er komt na vruchteloos overleg met andere combi’s en na de val van JP en Maxim een CDA, PVDA, SP en GL regering.

  2. Men verzint toch iets tegen de kippengriep

  3. VS worden onder financieele curatele gesteld door een consortium van schuldeisers. Democratisch duo Obama en Hillari Clinton winnen de verkiezingen en beginnen wereldwijde terugtrekking (en reductie) amerikaanse leger.

  4. Er wordt versneld gewerkt aan een VN plan om 60% CO2 reductie te bereiken, massale herplant bossen en marshall plan om van fossiele brandstof af te komen.

  5. Poetin verdwijnt tijdens een jachtuitje in Siberie. na een periode van chaos weten door Geoge Soros gefinancieerde jongerenbewegingen nieuwe verkiezingen af te dwingen voor 2008.

  6. China heeft opeens door dat wapens ruilen voor olie uit Afrika op de lange termijn niets opschiet en begint mee te werken aan het oplossen van een aantal hardnekkige conflicten daar. Bovendien brengt de productie van biomassa en grootschalige productie van zonneenergie in Noord Afrika brengt eindelijk economische voorspoed.

  7. Iemand begint met het voorberreiden van een wereldwijde anarchistische opstand in 2022

  meestal zalt het dus ergens in het midden zijn…..

 8. 13

  – Coalitie geen meerderheid in Eerste Kamer
  – Rutte wordt burgemeester, en opgevolgd door Henk Kamp
  – Onrust in PvdA wegens gereformeerd enthousiasme Wouter Bos, ontstaan ‘Spekmannianen’
  – Onrust in PvdA over kledingkeuze Spekman, ontstaan ‘Wolfsenisten’
  – Verhagen CdK Limburg (CdK Limburg staatssecretaris?)
  – Canal Parade loopt uit op demonstratie tegen BIV, en daarna uit de hand
  – Eerste TomTomdode
  – De Tweede Supermarktoorlog (najaar)
  – Na Crazy Frog en Crazy Cow: Crazy Donkey
  – Sprookjeshuwelijk tussen die ene van die soap met die ene van dat programma
  – Froger gaat vreemd, Natasja vergeeft hem (in 2008 pas!)
  – Doodstraf Saddam wordt niet uitgevoerd, Natasja vergeeft hem (in 2007 al!)
  – Koerden verkrijgen verregaande autonomie; de facto onafhankelijk
  – Putin ernstig in diskrediet
  – Royal wint verkiezingen Frankrijk, trekt samen met Merkel EU uit ’t slop (kennismaking met Balkenende levert weer genante foto’s op!)
  – Sugababes uit elkaar
  – Geniaal nieuw album van CSN(&Y)
  – Winnende Lotto: Paars 3 12 14 31 39 43

  En zo is het wel weer genoeg, want ik ga natuurlijk niet alles verklappen!

 9. 15

  1. Er komt een kabinet van CDA, PvdA en GroenLinks.
  2. De VS bombarderen Iran. De NAVO is verdeeld. Frankrijk steunt Iran openlijk.
  3. Fidel blijft leven en knap een heel eind op, maar Raul staat zijn plaats niet meer af. Relletjes in Havana.
  4. Er ontploft een kerncentrale in Europa.
  5. Heel Latijns-Amerika kleurt rood en steeds roder. Niet van het bloed.
  6. Er wordt eencellig leven gevonden op Mars.

 10. 16

  1. Het wordt duidelijk hoeveel triljoen dollar de VS geheim in het geheim hebben weggezet.

  2. Rusland krijgt een nieuw (maar beheerst) en uitvergroot mediaconflict met de VS.

  3. Dit jaar geen oplossing voor de Sunnitische staat in Irak. Het moorden gaat door.

  4. Musharraf en Barzai redden het niet. De Uzbeekse missie wordt een fiasco.

 11. 17

  Peter Polder en mutsiemuts ja,…die zeggen tenminste nog zinnige dingen..

  Mutsiemuts mutsiemuts?

  Ah,…een vrouw met humor!!

  Ja,..kom er maar es om vandaag-de-dag…….

 12. 20

  China gaat steeds vreemdere sprongen maken om de man-vrouw verhouding terug in orde te krijgen maar slaagt daar niet meer in. De inzet van een enorme bevolkingsafname is begonnen. Eind van het jaar raakt de economie oververhit en volgt een recessie die aardig invloed zal hebben op de wereldeconomie.

  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning loopt de eerste zes maanden van komend jaar uit op een drama. Diverse gemeentes bezuinigen dusdanig dat thuiszorg vervangen wordt voor schoonmaakbedrijven, wat pas aan het licht komt als enige senioren zijn bestolen of mishandeld. Weer andere gemeentes houden het geld in de zak. Een grote groep senioren en gehandicapten ontvangt geheel geen hulp meer.

  In het najaar blijkt dat verzekeringsmaatschappijen toch op de stoel van de arts zijn gaan zitten, met vele misstanden tot gevolg. Het interesseert niemand iets en loopt met een sisser af.

  Het kabinet van CDA-PvdA en CU komt er. Het verloopt weinig stabiel maar men blijft aan het pluche hangen in 2007, uit angst voor grote verliezen bij nieuwe verkiezingen.

  Er breekt een opnieuw een rel uit over vrijheid van meningsuiting, opgewekt door krasse uitspraken van de Christen Unie. Ook dit loopt met een sisser af.

  Amerika doet nog een laatste poging Irak stabiel te krijgen, wat falikant mislukt. Zij trekken zich terug onder het mom dat zij de grote redders waren maar geen offers kunnen blijven brengen.

  Het staat te lezen in de caffeine-vrije koffieprut dus kan er behoorlijk naast zitten natuurlijk ..

 13. 22

  Grote golven illegalen overstromen Nederland nadat alle illegalen zich realiseren dat Verdonk het grote voorbeeld is: ze kunnen je wel wegsturen maar dat betekent niet dat je ook moet gaan.

 14. 24

  LOL @ biepbiep en mutsiemuts

  1: Net als de 2006 voorgaande jaren breekt in 2007 alweer het einde der tijden niet aan. Allerhande gefrustreerd gristentuig krijgt wederom niet de kans om ons arme zondaars uit te lachen omdat we nu dan eindelijk naar de hel gaan.

  2: Spanningen tussen extremere vormen van islam, jodendom en christendom lopen wederom verder op met als gevolg meer conflicten en doden. Ook in 2007 staan de ‘gematigden’ en de atheisten/agnostem/boomknuffelaars &c. langs de lijn met verbazing en afgrijzen toe te kijken zonder een weerwoord tegen de waanzin te formuleren.

  3: Het consolideren van de nog beschikbare energiebronnen door nationale overheden gaat een steeds grotere rol spelen in de wereldpolitiek en op de energiemarkt.

  4: We stellen iedere serieuze discussie over de oplossing van het energieprobleem (te weten lokalere economieen en zuinigheid) nog lekker een jaartje uit. In 2007 worden alle records qua kerstverlichtingsdecadentie weer gebroken.

  5: Hoe bond het kabinet CDA, PvdA en CU het ook gaat maken Nederland gaat liever dood dan rellen.

  6: Chavez wordt omgebracht door een door de VS getrainde en gesponsorde groepering.

 15. 25

  Nog een voorspelling. (Of dat nu klein leed heet of de Teloorgang van het Internet, mogen anderen uitmaken.)

  Wikipedia wordt één groot reclameplatform. Nu zijn ze daar al begonnen door het logo van Virgin Unite op de alle pagina’s te plaatsen voor een fundraiser. Die trend zal zich doorzetten nu dat soort clubs hier weet van hebben gekregen.

  Wat op een persoonlijk niveau inhoudt dat ik hoog nodig op zoek moet naar een nieuwe hangplek op het internet voor het jaar 2007.

 16. 27

  @InvertedPantsMan

  1) Inderdaad, het einde der tijden breekt ook dit jaar niet aan. Men (oa. Extremistisch Gristentuig) zal er wel alles aan doen om dat te bewerkstelligen.

  2) Ook in 2007 geen globaal front der harmonisten.

 17. 30

  Leuk draadje!

  1. Evo Morales struikelt in Bolivia over de kwesties landhervorming en de nieuwe grondwet. Een gematigde niet-indiaanse MAS-kandidaat wint de tumulteuze verkiezingen in het najaar. De landhervormingen worden in afgezwakte vorm doorgezet, het proces om tot de nieuwe grondwet te komen wordt opnieuw opgestart.

  2. Hillary Clinton stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen maar verliest de voorverkiezingen.

  3. Er komt een CDA-PvdA-CU kabinet, dat echter niet op een meerderheid in de Eerste Kamer kan rekenen. PvdA en VVD verliezen bij de statenverkiezingen nog meer. CDA en CU winnen licht. SP en PvdA worden bijna even groot. Het wordt een saai kabinet en JP stuntelt voort.

  4. Er komt geen Randstadprovincie (ook niet na 2007).

  5. De europese grondwet blijft dood. Wel wordt een verdragsherziening voorbereid om procedures te stroomlijnen, waarmee toch een stukje van de grondwet weer in beeld komt. Dat leidt tot nieuw gesteggel over stemverhoudingen. In NL komt het niet tot een referendum hierover en dat levert weinig discussie.

  6. Er ontstaat een soort europese Sargasso, een echte europese discussieruimte op internet. Het initiatief wordt actief ondersteund door Arte.

 18. 31

  1. Bij de presidentsverkiezingen in de USA neemt Hillary Clinton het op tegen Giuliani, oud-burgemeester van New York.

  2. Hevige kou in maart, mét Elfstedentocht.

 19. 32

  @Freshtim

  Die laatste voorspelling zou’k graag zien werkelijkheid worden. Het is alweer veel te lang geleden dat we er nog eentje gehad hebben.

 20. 33

  1. Er komt een aanslag op Bush. Of ie de pijp uitgaat, zie ik niet…
  2. Er komt naar buiten dat Verdonk een hermafrodiet is.
  3. De sneeuwval komt laat, is hevig maar erg kort!
  4. Nicole Scherzinger van de Pussycat Dolls zal succes oogsten met haar soloalbum. Ze zal de musicalfilms in de toekomst doen herleven en zal veelvuldig de ‘lul’ zijn door de opkomst van een nieuwe internationale komische persoonlijkheid/ entertainer.
  5. Ter aanvulling op 4: de nieuwe superster zal een jongeman zijn die ineens in de spotlights zal komen en het zal doen lijken alsof we hem al jaren kennen. Hij zal 1 van de weinige entertainers worden waar iedereen van zal gaan houden. Hij kan niks kwaads doen. Nicole Scherzinger zal door hem theatraal “verafgood” worden. Zij komt dan ook in de toekomst meer in de boeken als de obsessie van deze nieuwe superster, dan door haar eigen capaciteiten. Ik kan overigens niet zien of hij door zal breken met een film en door de publiciteit daar om heen als komisch te boek zal staan, of door een komisch televisieprogramma….
  6. Het midden-Oosten conflict zal weer erg veel in het nieuws komen. Zoveel dat de media er naar verloop van tijd geen aandacht meer aan besteedt, wat resulteert in gesprekken tussen Israel en Palestina. Gesprekken dat uiteindelijk zal doen afstreven op vrede onderling. Maar dat is helaas een jarenlange proces…
  7. Micheal Jackson komt met een nieuw album.
  8. Paris Hilton krijgt chlamydia
  9. Er zullen weer enkele dooien vallen in showbizzland….Mag helaas door de universele wetten geen namen noemen….
  10: Yolanthe van Kasbergen zal in het decembernummer van de Playboy komen…
  11. lichte verbeteringen opkomst voor de minderbedeelden. Maar het is meer een emmer dat druppelen doet tegengaan, dan een daadwerkelijke verbetering.
  12. Balkenende maakt enkele forse uitglijers!
  13. Maxima zal bevallen van een zoon
  14. Beatrix zal minder in het nieuws verschijnen, mogelijk een troonwisseling opkomst…
  15. Sven Kramer wordt wereldkampioen. Hij zal Chad Hedrick doen happen in het ijs…Ik zie zelfs dat Hedrick van het ijs afstapt na enkele rondjes. Niet vanwege krampjes en pijntjes, maar wegens het niet kunnen winnen van Kramer…
  16. Er wordt een wereldontdekking gedaan dat de wereld zal doen verbazen en het vertrouwen in alles zal bewerkstelligen…Vanaf de zomer zal de wereld ineens wat positiever zijn, er zal meer geglimlacht worden
  17. Overigens betekent dat nog altijd genoeg rampen en moorden….

  Dit was het dan…

 21. 35

  De “Wisdom of Crowds” van online communities gaat meer een sturende rol vormen i.p.v. de voorspellende rol. De groeiende communities gaan zich beter organiseren en leren hoe ze het machtspotentieel waarover ze beschikken kunnen benutten. Het tentoonspreiden van deze macht trekt in een rap tempo nog meer mensen aan en zo ontstaan er een paar wereldwijde communities met een enorme macht. Dit zal een aantal keer fout gaan en veranderen in de “Madness of Mobs”, wat de discussie over de controle op internet weer op gang brengt. De grote merken hebben grote angst voor de georganiseerde consument, de merknaam vormt nu een groot risico. De ondernemingen willen een lobby opstarten om de macht van de communities in te dammen, maar ze zijn eigenlijk al te laat. Het bekend worden van de betrokkenheid bij de lobby zou voldoende zijn voor de community om zich tegen de onderneming te keren.

  De grote record labels zijn de eerste grote spelers die ten onder gaan in de strijd met een online community. De online community neemt d.m.v. crowdfunding de taak van de record labels over. Dit zorgt echter voor een enorme stimulans in de muziekindustrie, waardoor de machtige online communities in een beter daglicht komen te staan en men meer gaat kijken naar constructieve kracht i.p.v. de destructieve macht. De community gaat duurzame energie projecten en onderzoek financieren. Het slechte beeld bij het bedrijfsleven van de online communities slaat snel om en bedrijven proberen zich zo snel mogelijk aan te passen om gebruik te maken van de enorme resources die de community biedt. Er wordt door de ondernemingen een lobby gestart die het makkelijker moet maken voor communities om wereldwijd projecten te financieren.

  Op GC hebben ze een gastbijdrage van mij geplaatst van hoe dit zou kunnen beginnen: Het doel heiligt de Oudejaarsloterijen. Mijn voorspelling is dat SellaBand.com met zo’n loterij zal komen en snel zal uitgroeien tot een grote crowdfunding community. De andere machtige communities worden Digg.com en een combinatie van Wikimedia.org & Citizendium.org.

 22. 36

  Ik zie alleen maar beelden als in een film ,maar daar gaat ie dan.

  Er zal in een grote stad met hoge wolkenkrabbers een
  ramp uitbreken met een verstikkende zwarte horizontale wolk die iedereen in deze stad de adem zal benemen. De sirenes loeien op dat moment. De grote wetenschappelijke ontdekking zal mogelijk iets te maken hebben met de levensduur van onze zon die…..aanmerkelijk korter is dan werd aangenomen. Het paleis van de Dam zal in brand staan.
  Naast de voorspelbare aanslagen niet aleen rampspoed.
  Economisch doet Nederland het beter dan de gemiddelde EU-lidstaat.

 23. 37

  Ik ben geen zieleknijper of wat dan ook, gewoon logisch verstand en een beetje geluk:
  2007:
  1.Kabinet valt voor de zomer nog
  2.PSV haalt de halve finale , tegen Barcelona
  3.Rentree M. Schumacher halve F1 seizoen bij ? jawel, Mclaren, omdat de nieuwelingen weer niets presteren.
  4. Van Basten krijgt teveel kritiek en stapt op. Adriaanse neemt roer over.

 24. 38

  Zien en/of weten.
  Graag participeer ik mee aan dezezieners-site,ondanks het feit dat ik geen ziener ben.
  Er is namelijk een andere wijze waarop men in de toekomst kan kijken en dat heet weten.
  Misschien is het het eenvoudigst de introductie van mijn wetenschappelijke website over de eindtijd hier te plaatsen [ http://www.wetwenschap-eindtijd.com ]

  Ooit werd ons nagelaten…
  Alle cycli in het Universum zijn elkaars gelijke en alles gebeurt tezelfdertijd.
  Betekent dit niet, dat als wij één levenscyclus van dit immense HeelAl kennen, wij de andere hieruit kunnen afleiden?
  Betekent dit niet tevens, dat men met dit weten ook kan zien in verleden, heden en toekomst?
  Mag ik U meenemen in mijn kleinmenselijke ontrafeling van deze zo eenvoudig lijkende waarheid?
  Het obsedeerde mijn leven in een zoektocht, die aanvankelijk begon met een zoektocht naar de oorsprong van het menselijk lijden en eindigde met de herontdekking van de zin van dit alles voor kosmisch welzijn en ons ooit nagelaten als “De Gulden Graal van Oneindigheid”.
  Ik kan U zeggen dat ware ik niet voor de volle 100 % zeker geweest dat de Bijbelse voorzeggingen over het naderend einde, ik zo’n onheilsboodschap nooit gepubliceerd had.
  Ten tweede had ik dit niet gedaan als dit moment niet zo nabij was, dat we nog enige tijd in “schijnvrede” zouden kunnen leven.
  Het zal de komende jaren duidelijk worden dat het Oude Weten over ons Universum en zijn duizenden identieke cycli een nalatenschap is, waaraan onze huidige Re-search nog bij lange na niet aan kan tippen en nooit te evenaren valt.

  Over het komende jaar 2007 valt te verwachten dat de “individuele en/of nationale overlevengsdriften” nog groter worden dan dit in 2006 was.
  Daarnaast zal ook de natuur zich steeds grimmiger gaan gedragen.
  Persoonlijk ben ik van mening dat de voorzegde wederopstanding van Jesus [ op de website genaamd Confissius als zeer waarschijnlijke naam] zich rond Pasen in ons midden zal begeven , maar in tegenstelling tot zieners hier zal hij m.i. hooguit door een zeer kleine groep mensen worden herkend en erkend.

  Mijn onderzoek begon met de ontrafeling van kanker en deze bleek als twee druppels water op onze wereldsamenleving. Dit was 1985.
  In 1993 was ik al zeker van ons leven in de eindtijd en de 10 jaar daarna waren een zoeken in alle cycli die men met het blote oog kan zien.
  Vreemd genoeg was deze levensloop al rond 1980 door ziener Akkerman voorzegd als groei van mensendokter naar levensdokter [zie website].
  Ik zou uit Atlantis komen en daar evenals nu de mensheid verwittigen van het einde.
  Het is hooguit jammer dat het contact met deze ziener verloren is gegaan.
  Ik kan slechts hopen via deze site met zieners in contact te komen en gezamelijk iets over onze nabije toekomst publiekelijk te maken daar de gevestigde orde ons tot het einde der dagen in onwetendheid zal laten.

  Siegfried Bok