Veto Bush tegen stamcelonderzoek

God heeft conservatief-christelijk Amerika vandaag getrakteerd. George Bush heeft his first veto uitgesproken over een wet die wetenschappelijk onderzoek met stamcellen faciliteert. De wet was al aangenomen door de Senaat met 63 (waarvan 19 republikeinen) tegen 37 (waarvan 1 democraat), waarmee een 2/3e meerderheid die een veto onmogelijk had gemaakt 4 stemmen tekort kwam.

De wet voorzag erin dat uitsluitend voor de prullenbak bestemde embryo’s onderzocht konden worden. Maar Bush weigert principieel te zwichten voor “de verleiding om menselijk leven te manipuleren en de menselijke waardigheid te schenden”. Of in de woordvoering van Tony Snow: Murder’s wrong.

De veto van Bush kwam minder onverwacht dan zijn Liebes-Attacke auf Merkel, ondanks goddeloze tegenwerking. Acteur en Parkinson-patient Michael J. Fox was een fervent voorstander van stamcelonderzoek, dat hoop biedt op genezing van Alzheimer, diabetes en kanker.

“I think that to make a choice to protect millions of cells that are going to be destroyed over protecting millions of living … human beings and citizens of this country is hard to get around it.”, aldus de in zijn Family Ties-vertolking nog zo onvoorwaardelijke adept van de republikeinen.

Door het sneuvelen van de wet valt overheidssubsidie voor stamcelonderzoek weg en zal Amerika welliswaar het morele baken van de wereld zijn, maar op een belangrijk vlak de wetenschappelijke boot missen. Mochten in de rest van de wereld wel (patenteerbare) doorbraken geschieden, dan zal de Amerikaanse economie daar behoorlijke schade van ondervinden. Private donaties zoals onlangs de 500.000 dollar van filmregisseur Peter Jackson zullen onvoldoende soelaas bieden.

 1. 1

  Faciliteert schmaciliteert. Primaire vraag: is dit onderzoek nu geheel verboden voor bedrijven en onderzoekers ? Kapitaal is dan niet het grootste probleem.

 2. 2

  Nee dus mescaline. Maar, omdat vaak dit soort projecten moeilijk zonder overheidssteun van de grond komen (denk aan allerlei pharmaceutische producten), komt het mss neer op een de facto verbod.

 3. 3

  Holla, Orrin Hatch zegt “Sets it back another year or so”. Dat maakt het wel duidelijk.

  De genoemde schade ontstaat pas als andere landen nu een voorsprong kunnen krijgen. Ik heb echter geen flauw idee of dat valt te verwachten.

 4. 5

  Evenals stamcelonderzoek. De industrie verdient veel aan vertragende medicijnen en hebben nog geen belang bij genezingen.

 5. 6

  @JSK,

  “de verleiding om menselijk leven te manipuleren en de menselijke waardigheid te schenden”

  Is dit niet jouw geliefde hellend-vlak argument JSK:P

 6. 7

  “Door het sneuvelen van de wet valt overheidssubsidie voor stamcelonderzoek weg en zal Amerika welliswaar het morele baken van de wereld zijn”[…]

  oh?

 7. 9

  Of dit enig belet zal zijn van de snelle evolutie in de biotechnologie is nogmaar de vraag. Voor sommigen onder ons zal Craig Venter wel een lichtje doen opbranden. De overheid en hem hadden een race gedaan naar wie het eerst het menselijk gen in kaart zal brengen.

  De overheid had een miljarden onderzoek ingesteld voor het menselijk gen dat zo’n 15 jaar in beslag zou nemen voor een slordige 6 miljard dollar. Craig begon in 1998 hetzelfde onderzoek, zijn budget bedroeg 300 miljoen.

  Op 26 juni 2000 bereikten beide partijen de eindstreep. Maw, de prive sector had hetzelfde resultaat geboekt, zonder miljarden van de overheid maar had in tegenstelling een veel snellere manier ontwikkeld om het gen in kaart te brengen.

  Conclusie: soms is het maar beter dat de prive sector onderzoeken overneemt, of op deelt met de overheid om monopolie’s te verkomen.

 8. 11

  @Lipi
  Je conclusie mist enige basis – lees bv. http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Genome_Project
  Celera (Craig Venter) heeft grote delen van het Human Genome Project overgenomen in zijn database, en/of ze gebruikt om zijn eigen data te verbeteren.
  Het HGP is zo’n 8 jaar voor Celera begonnen, en heeft een enorme impact op de DNA-sequencing techniek gehad, waardoor Celera een snelle inhaalslag kon maken. Met andere woorden: Celera heeft ook geprofiteerd van enige miljarden dollars die in het HGP zijn gestoken.
  En wat die monopolies betreft – Celera heeft geprobeerd om 6500 genen te patenteren. Leve de private sector!

 9. 12

  Hypocrisie ten top. Jaarlijks worden er in de VS duizenden en duizenden GEZONDE bevruchte eicellen vernietigd. Bij IVF worden er namelijk slechts enkelen teruggeplaatst.

  Moet dat dan ook maar verboden worden? Sluit die IVF klinieken en arresteer de artsen! ;-)

 10. 13

  “Celera heeft geprobeerd om 6500 genen te patenteren. Leve de private sector!”

  Hoe kun je genen patenteren?

  Ze waren er al voordat ze ontdekt waren. Wat voegt de ontdekker dan toe, behalve dat het in de biologieboeken zijn naam zou kunnen krijgen?

 11. 14

  Oersoep: Zo denk jij erover en zo denk ik erover, maar Craig vindt dat hij ze in kaart heeft gebracht, dus heeft hij er de rechten op. Mochten de genen ooit gebruikt worden voor medicatie dan kan hij commissie beuren. Kapitalisme zuigt echt, zeker in de pharmaceutische wereld.

 12. 15

  Het geeft Europa in ieder geval een kans om een wetenschappelijke voorsprong op te bouwen. Juist in Nederland, waar door het zeer hoge aantal IVF behandelingen veel 8 cellige embryo’s beschikbaar zijn.

 13. 18

  Volgens mij is het vetorecht niet bedoelt voor het tegenhouden van dit soort wetsvoorstellen. Het vetorecht moet in werking gaan als er gegronde reden is dat het aannemen van een wet het voortbestaan en stabiliteit van een staat in gevaar brengt. Het kan soms gebeuren dat door manipulatie, corruptie en ondemocratische processen wetsvoorstellen er toch doorkomen die niet goed zijn voor een land. De conclusie dat een wet toch niet goed is kan komen van signalen van buitenaf zoals bijvoorbeeld wetenschappers met zeer goede argumenten.

  Wat Bush heeft gedaan is zijn persoonlijke voorkeur met zijn vetorecht laten gelden. Dit heeft niets te maken met het voorkomen van grote schade aan een land. In mijn ogen grenst dit aan het gedrag wat je ziet in bananenrepublieken: oneigenlijk gebruik van macht.

 14. 19

  Zou hij het uit opportunisme gedaan hebben? Het zou ook kunnen meespelen dat hier diepere overtuigingen meespelen die boven de wet uitgaan. Een christelijke sharia, zeg maar… Dan zou de discussie daar over moeten gaan.

 15. 20

  Ik ben er van overtuigd dat Bush denkt dat hij de door God gezonden president van Gods land is. Een gedachte die me niet vrolijk maakt.
  Overigens is onze eigen JP waarschijnlijk dezelfde mening toegedaan. En Beatrix, niet te vergeten.

 16. 21

  MP: Ik denk dat hij nogal veel signalen kreeg van alle kerkelijke gezintes. Of telt dat niet?

  Waar ik meer mee zit is dat de macht wel heel hard bij 1 hand ligt als je in je eentje een wet kan tegenhouden die door de “democratisch” gekozen organen is aangenomen.

 17. 22

  @Bismarck,

  Ja denk ik ook er zijn belangengroepen op de achtergrond (waarvan hij lid is), tuurlijk. Maar daar is het vetorecht niet voor in het leven geroepen lijkt mij.

  wiki zegt (ojee):
  “Een vetorecht wordt gebruikt als laatste redmiddel als in een instituut een persoon of representant een stem moet hebben die belangrijker is dan een democratisch besluit. De representant met vetorecht kan een besluit dat met meerderheid van stemmen wordt genomen toch nog verbieden.”

  Als laatste redmiddel om democratisch besluit te verbieden. Ik stel de vraag in feite, wanneer is het gebruik van het vetorecht billijk wanneer het gaat om een democratisch besluit? Natuurlijk is dat een grijs gebied maar het bovenstaande voorbeeld is in mijn ogen ingegeven door persoonlijke belangen van de president en niet door staatsbelangen. Hij gedraagt zich als een zonnekoning. Het gedrag van de president ondermijnt rechtstreeks de fundamenten van de democratie. Vetorecht zou met grote terughoudendheid toegepast moeten worden.

 18. 23

  Ik zie net in de NRC een stuk over deze kwestie:

  Veto van Bush tegen stamcelonderzoek

  en nog eentje:

  Stamcelonderzoek VS is politiek

  (is NRC wel bon ton eigenlijk:)

  Let vooral ook even op de foto, Bush achter zijn spreekstoel en daarachter een verzameling gezinnen die door middel van IVF in het leven zijn geroepen.

  een citaat:
  „Deze wet zou steun betekenen voor het nemen van onschuldig leven in de hoop medische voordelen te vinden voor anderen”

  De redenatie komt zeer gekunsteld over. Het nemen van onschuldig leven, dat gebeurt toch ook wanneer de embryo’s worden weggegooid. Nou ja wat moet je er eigenlijk nog over zeggen:P

 19. 29

  Vrij eenvoudig om het eruit te halen (of erin te houden, dat is hetzelfde in dit geval): creeer exclusieve beslisorganen voor beleidsvelden waar je nog vetorecht toepast.