Verjaardagsmotie – Boerkaverbod

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Ook geachte afgevaardigde dhr. G. Wilders uit Venlo draagt bij aan de feestvreugd rondomtrent de verjaardag van Sargasso. Het is een publiek geheim dat Wilders zijn inspiratie voor zijn ferme stellingname’s inzake het hoofddoekdiscuzeuren bij dit weblog heeft opgedaan. Speciaal voor zijn muze heeft hij vandaag groots uitgepakt en brengt hij zijn uitvoerig gemotiveerde motie met het boerkaverbod in stemming:

29 754 Terrorismebestrijding
Nr. 41 MOTIE VAN HET LID WILDERS

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt het kabinet het openbaar gebruik van de burka in Nederland te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

De redactie heeft Wilders gemaild met de vraag waarom hij in zijn motie heeft gekozen voor de allochtoonse spelling (burka), terwijl er een prachtige Nederlandse variant voorhanden is (boerka).

Update: De motie is aangenomen door een meerderheid van CDA, VVD, LPF en de groepen Wilders en Nawijn.

Reacties (45)

#1 esgigt

Of deze tegenmotie :

Motie van het lid ESGIGT

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt het kabinet het dragen van de burka in Nederland door het Lid Wilders te bevorderen, en gaat over tot de orde van de dag.

ESGIGT

 • Volgende discussie
#2 draadprikkelpiet

ideetje: het hele politiek word stof gedoekt teneinde weer een duidelijk verschil te maken tussen de geslachtelijkheden, om precieus .. . te weten .. . vooral . .. . de economische weerslag van ‘svolkswil (waar willen ze wilderswaar wel en waar niet?).

Wilde brassen hebben vanouds voorkeur voor anonimiteit en hoog risiko (handje contantje, gelijk oversteken, patstel en staak getoond, de verrekeningskunde en waardig waarheidsgetrouw id en vrijwillige contractualiteit voerende papier kraam der burgerij heeft lang tegenweer geboden maar is nu zo goed als gezwicht, haar goede democratie naam word geheel uitgehold des te aggresiever opgedrongen.

Het is voor mij 10 dubbel feest vandaag; mijn dochter heeft de strijd (die ik haar moederziel alleen heb laten voeren om een zeker vrouwmens ((op uitdrukkelijk en -sluitend verzoek)) niet te ontrieven) gewonnen en zal dus op 10 jarige leeftijd voor ’t eerst haar grootje zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 esgigt

@draadprikkelpiet Fantasties voor jouw dochter! Jullie ook gefeliciteerd!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

“De redactie heeft Wilders gemaild met de vraag waarom hij in zijn motie heeft gekozen voor de allochtoonse spelling (burka), terwijl er een prachtige Nederlandse variant voorhanden is (boerka). ”

Das wel een goeie grap! Zoiets zou Steeph af en toe eens moeten doen met die kamerstukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Mark

De automagische replaai kwam snel.

Hartelijk bedankt voor uw bericht.
Uw bericht is succesvol doorgestuurd aan Geert Wilders ([email protected])

Ondanks het feit dat Geert alle berichten persoonlijk leest is het op dit moment,
door de enorme hoeveelheid die hij dagelijks ontvangt, onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken.

Graag blijft Groep Wilders met u in contact. Dat kan via de email-Nieuwsbrief.
U kunt zich via http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=84
gratis abonneren.
Via de Nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het laatste nieuws rondom Groep Wilders.

Hopelijk heeft u begrip voor deze situatie.

Met vriendelijke groet,

Webmaster Groep Wilders

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Steeph

@Bismarck: Heb ik een keer gedaan over een EU wetje die de 2e kamer (vvd) wilde blokeren. Kreeg redelijk snel antwoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 m.

Verbod op boerka in openbare ruimte

DEN HAAG (ANP) – Er moet een verbod komen op het dragen van een boerka in de openbare ruimte in Nederland. Dat vindt de Tweede Kamer, die op initiatief van het Tweede Kamerlid Wilders dinsdag het kabinet opriep met een verbod te komen.

Een boerka, een islamitisch gewaad dat de vrouw helemaal bedekt, draagt volgens de partijen niet bij aan de integratie van vrouwen in de Nederlandse samenleving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Degtyarev Pekhotny

Is daar geen grondwetswijziging voor nodig ? Verbod op discriminatie opheffen ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Jordi

DP We hebben geen grondwettelijke toetsing zolang de kamers ja zeggen hoeft de grondwet niet gewijzigd te worden.

De VVD beroept zich trouwens juist op het gelijkheidbeginsel “het dragen van maskers is in Nederland ook verboden”(geen grap! Zie: http://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/nieuwsbericht/asp/artnr/78780/index.html

Gelijke monniken, gelijke kappen, maar dan anders.

Overigens is het wel opmerkelijk te noemen dat de liberalen en de religieuzen samenspannen om andermans religieuze uitingen te verbieden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Degtyarev Pekhotny

das toch discriminatie ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Degtyarev Pekhotny

ben zelf geen boerka liefhebber of zo laat daar geen misverstand over bestaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 mescaline

@DP, dat zou dan een verbod moeten worden als: niemand mag zich onherkenbaar toetakelen (burka, schmink, travestie, valse snorrebaard, zwarte piet, sinterklaas, motorhelm op met Arafat-sjaal over de mond tegen de kou).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Degtyarev Pekhotny

ik zie het al, ze misbruiken weer eens de wet:

“Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) kondigde eerder aan dat ze zal onderzoeken of het mogelijk is vanuit veiligheidsoverwegingen op bepaalde momenten en in bepaalde gebieden mensen te verbieden een boerka te dragen. Een algemeen verbod op het gewaad was volgens haar niet goed mogelijk.” (DP: want discriminatie)

http://www.nu.nl/news/645072/11/Verbod_op_boerka_in_openbare_ruimte.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Degtyarev Pekhotny

kortom de boerka wordt helemaal niet verboden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Jordi

DP. ik snap dat je in de “het is discriminatie “stand staat. Maar denk dat de reden dat het slechts op bepaalde momenten en in bepaalde gebieden kan is dat er elders vanuit veiligheidsoverwegingen geen grond voor is. Niet omdat het discriminatie is. Het verbod geldt voor iedereen of voor niemand

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Degtyarev Pekhotny

ik sta niet “in een stand”. Vraag jij maar eens aan Verdonk waarom een algeheel gebod op de boerka niet mogelijk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Larie

Kunnen we een optreden van Michael Jackson wel vergeten ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Degtyarev Pekhotny

aangezien de kamer het toch wil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Degtyarev Pekhotny

zou het toch mogelijk moeten zijn nietwaar ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 mescaline

Ik ken wel een land waar herformulering heel goede resultaten voortbrengt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 mescaline

Blimy, inderdaad, operatie geslachtswisseling mag ook pas na gewenningsperiode met foto(impressie)s voor en na. Plotseling afzichtelijk ziek worden wordt ook verboden.

In dat ene land ligt de grens bij bloedneus krijgen. Grotere wijzigingen aan uiterlijk (no matter geripped, gerobbed met letsel) zijn een wetsovertreding.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Degtyarev Pekhotny

zojuist nog op Nova; Verdonk acht een algeheel gebod op de boerka juridisch niet mogelijk.

DP: Dat komt vanwege de vrijheid van godsdienst en het verbod op discriminatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Mark

Het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie heeft ooit een advies geschreven waarin werd geconcludeerd dat een verbod van een een gezichtsbedekkende chador OP SCHOLEN op functionele gronden juridisch mogelijk is (http://www.lbr.nl/?node=232).

“Een legitiem argument (voor een chadorverbod) kan zijn dat docenten, ander personeel en medescholieren en –studenten, moeten kunnen zien met wie zij te maken hebben. Niet alleen ter identificatie, want wellicht valt daar nog een mouw aan te passen. Maar omdat beargumenteerbaar is, dat directe herkenning het pedagogisch, didactisch en sociaal klimaat ten goede komt.”

Maar een algeheel verbod achtte het LBR juridisch niet mogelijk (en verwees naar een nu dus achterhaalde positie van de Kamer):
“Het LBR is van mening, dat een algemeen verbod op het dragen van een chador in het publieke domein binnen de huidige wettelijke kaders niet mogelijk en / of van toepassing is. Gelet op de opstelling van de Tweede Kamerfracties binnen de discussie tot op heden is een dergelijk verbod op korte termijn ook niet te verwachten.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Mark

Die “en/of” is wel vaag…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Degtyarev Pekhotny

juist, via Mark’s link:

“Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet (het gelijkheidsbeginsel) verbiedt het maken van onderscheid op basis van ondermeer geloof. Daarnaast is tevens in de Grondwet de vrijheid van godsdienst opgenomen (Artikel 6).”

kortom voor een algeheel verbod van de boerka heb je een grondwetswijziging nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Degtyarev Pekhotny

Kortom de kamer speelt gewoon een spelletje met deze onzin motie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Jordi

even voor de duidelijkheid, ik vind een verbod niet wenselijk en burka’s op zichzelf ook niet

juridische bezwaren voor een wet die het dragen van een burka overal in de openbare ruimte verbiedt komen iig niet uit de grondwet, maar waarschijnlijk wel uit het Europees verdrag voor de rechten van de mens.

Daar kan je de nederlandse wetten wel aan toetsen. En eventueel kan je als burger ook een procedure starten
Ik denk dat de grote inbreuk op de indivuduele rechten van de drager van de burka niet zal opwegen tegen het “algemeen belang”. Proportionaliteit ed. veiligheid kan reden zijn, maar niet voor altijd en overal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Mark

De Kamer kan in theorie een wet maken die zo’n verbod behelst. Als een meerderheid vindt dat er geen strijd is met de Grondwet, dan maken die artikelen 1 en 6 NA HET KAMERDEBAT zelfs niet eens zoveel meer uit. Een rechter mag wetten in Nederland ook niet toetsen aan de Grondwet, dus ook daar speelt het niet. (Het EVRM kan nog wel het wettelijke verbod onderuit halen)

De moeilijkheid zal zijn om het verbod in lijn te brengen met de uitzonderingen geformuleerd in de Algemene Wet Gelijke Behandeling, nl.:
In artikel 2, eerste lid, AWGB is bepaald dat het in de wet neergelegde verbod van onderscheid niet geldt ten aanzien van indirect onderscheid dat objectief gerechtvaardigd is. Om dit te bepalen worden drie criteria gebruikt, te weten:

* aan het nagestreefde doel moet iedere discriminatie vreemd zijn
* de middelen die zijn gekozen om het doel te bereiken dienen te beantwoorden aan een werkelijke behoefte en
* deze middelen moeten geschikt en noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken.

Ik ben het met DP eens dat dit eigenlijk op voorhand een kansloze exercitie is. Als je kijkt naar de rechtvaardiging in het advies van LBR mbt chadorverbod op scholen, dan zou de Kamer iets moeten betogen over een noodzakelijkheid die het sociale klimaat ten goede komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 mescaline

@Mark, als dat ene land zou zeggen: geheel verhullende kleding is verboden voldoet dat toch wel degelijk aan jouw gesterde * punten ?

O.a. de Islamburka wordt * niet wegens Islam verboden, * middel/doel is werkelijk en is * geschikt en noodzakelijk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Mark

@Jordi: persies, het toetsingsverbod. Groen Links wilde dat toch ooit afschaffen. En inderdaad, als je kijkt naar ‘proportionaliteit’, of zie AWBG, zelfs: ‘noodzakelijkheid’, dan zou misschien een burkaverbod wel mogen gelden in zuiver nazistische wijken (flauw geintje).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Mark

@mescaline: maar wat is dan de ‘objectieve rechtvaardiging’?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Degtyarev Pekhotny

Ik heb het debat niet gevolgd. Maar ik heb niet de indruk dat ze de boerka algeheel willen verbieden omdat het zo onveilig is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Mark

Klopft DP, althans ik heb het debat ook niet gevolgd, maar uit stukje Nu.nl (en de geur rondom de motie) volgt dat het om de ‘integratiebelemmering’ gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Degtyarev Pekhotny

van Geerts site;

Geert Wilders: “Dit is een enorme overwinning voor de traditionele Nederlandse fatsoensnormen. De burka is vrouwonvriendelijk en eigenlijk middeleeuws. Dat vrouwen geheel onherkenbaar over straat gaan is een belediging voor iedereen die gelooft in gelijke rechten. Voor een burka is dan ook geen plaats in Nederland. Deze motie is ook een steun in de rug voor de gematigde moslims in Nederland. Het burka-verbod draagt bij de integratie in Nederland. Bovendien is het gelet op de veiligheid ook onacceptabel dat mensen onherkenbaar zijn . Om die reden is de burka eerder in bepaalde Belgische steden verboden.”

DP: dit is gelul.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 mescaline

@Mark de objectieve rechtvaardiging is dat als je je tijdelijk onherkenbaar vermommen kan (evt incl verborgen wapens) op de openbare weg (zoals in 12), je de andere burgers meer dan normaal blootstelt aan het gevaar van diefstal, overweldiging enz. Het grootste risico – herkenning/herinnering – is namelijk grotendeels weg te schminken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Caprio

Nu we het toch over dappere Nederlanders hebben, dankzij het kordate optreden van Wilders eerder dit jaar in de BRUTE verkrachting en moord van het gehandicapte hondje van een raszuivere Hollandse oudere dame, hebben ze eindelijk de dader nu te pakken:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/30659041/Vrouw_verzint_beroving_en_wurging_hondje.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Tofuburger

Is een boerkaverbod niet mogelijk in lijn met het verbod om naakt te lopen? Dus in strijd met ‘de goede zeden’? Beide gevallen zijn mode-extremen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Emile

Het is (net als het blowverbod-op-straat) veel geschreeuw en weinig wol. Als de Kamer het echt wil verbieden maakt ze een initiatiefwet. Nu willen de voorstemmers alleen maar publiciteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 ALO

Burka’s zie je in nederland nauwelijks. Wel een paar chadors en niquaabs. En daar heb je gelijk het probleem: je noemt ze gewoon allemaal een zwarte pietenpak en dan mag het.

Vandaar de omweg via de veiligheid. Dat heeft ook te maken met het feit dat je volgens de grondwet op asis van religie geen onderscheid mag maken in de wet. dat wordt in het totstandskomingsproces beoordeelt door de Raad van State. Er vindt dus wel degelijk toetsing plaats en het is niet zo dat de 2e kamer die zo maar oerruled door een wet aan te nemen.

De veiligheid en het verbod op vermommen is niet in het geding bij Sinterklaas, carnaval en laswerkzaamheden. Toen nonen nog zwaar geskapt over straat gingen heb iknoch van het CDA, noch van de VVD, noch van ons xenofobe deel van de bevolking iets mogen vernemen.

Verdonk heeft al door laten schemeren dat een verbod niet haalbaar en niet handhaafbaar is. Het is poppenkast voor de buhne.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Bismarck

Wat ik me nu afvraag: Als er nu streng wordt opgetreden ivm. handhaving van deze wet, kunnen we dan ook verwachten dat de wetgeving omtrent maskerade strenger wordt gecontroleerd (ivm. discrimminatiebeginsel)?

In dat geval kan Geert zichzelf wel eens lelijk in de vingers hebben gesneden, want dat betekent dat er straks met carnaval behoorlijk wat bekeuringen worden uitgedeeld in zijn thuisprovincie, hetgeen hem vermoedelijk zijn zetel zal kosten bij de volgende verkiezingen. Daarnaast heeft hij dan ook een belangrijke Limburgse traditie kapotgemaakt. Bedankt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 mescaline

@ALO Dat je nooit iemand hoorde over overhuifde nonnen en lasbrillen kun je ook anders zien. *Vertederd* ach, ja, toen dachten we daar niet zo bij na.

En Donner gaat wel steeds meer die richting op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 ALO

toen dachten we daar niet zo bij na.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Stijn

Al met al vind ik het toch wel een prachtig voorstel. Hoeveel burka’s hebt u inmiddels al in Nederland gezien? Ook nul, net als ik? We gaan dus iets verbieden dat niet voorkomt. Kijk, daar hebben we nu politici als Wilders voor. Ik pleit er daarom voor om naast de burka ook het bananenrokje in de publieke ruimte te verbieden, om exact dezelfde redenen die ik hoor tegen de burka:
1. Het bemoeilijkt de communicatie (nietwaar, heren?);
2. Het bemoeilijkt de integratie (in een dergelijke dracht zul je niet snel bij onze Geert op koffie-met-een-koekje uitgenodigd worden);
3. Het is vrouwonvriendelijk (zie 1);
4. Het is een gevaar voor onze veiligheid (net als bij de boerka zie je niet goed wat er onder zit. Overigens schijnt dat een argument te zijn dat bij meer soorten kleding geldt);
en 5. het is een gevaar in het verkeer (stel je voor dat je met zo’n ding aan op de fiets moet).
Nederlandse politiek is soms heerlijk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Bismarck

Was Geert niet de man die zei dat het aantal regels/wetten drastisch omlaag moest?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Jordi

@ ALO 39 mbt de Raad van State
Denk ook dat de kans niet zo groot dat een dergelijk wetsvoorstel het haalt (het moet er eerst nog komen trouwens). En de kans is ook groot dat de Raad van State er haken en ogen aan ziet. Maar de RvS adviseert in deze gevallen slechts. Een wetsvoorstel wordt inderdaad naar de Raad van State gestuurd, maar ‘slechts’ voor advisering. De raad van state keurt wetten dus niet formeel goed en kan ze ook niet tegenhouden. Een negatief advies van de Raad van State leidt meestal tot wijzigingen, maar je kunt het ook naast je neerleggen. Het zou dus wel kunnen volgens mij.

 • Vorige discussie