Valse munters en heksen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het verleden hijgt ons soms in de nek. Het boek van Martin Bosma, “De schijnelite der valse munters”, is in menig opzicht merkwaardig. De schrijvers is niet zonder belezenheid, bedreven rapporteur, met kennis, moed en discipline.

Toch is het een vreemd boek. Veel dingen zijn te begrijpen: hij kroop bij Wilders in de gangkast, die ook door Meindert Fennema beeldend wordt beschreven, toen de “groep Wilders” nog echt moest pionieren. Zij zijn door hard werken en volhouden gekomen bij waar ze nu zijn: dat geeft inspiratie, intense vriendschap, loyaliteit en zelfvertrouwen.

Maar de werkelijkheid wordt wel een beetje een-dimensionaal beschreven: Bosma heeft één bril. Op zich is daar natuurlijk niets tegen. Maar het ondermijnt het verhaal.

Ik herinner me mijn eigen verwarring toen ik als provinciaal studentje bij de communistische boekhandel Pegasus naar binnen wilde. Een studiegenoot hield me tegen en wees naar de overzijde van de Leidsestraat: “Daar zit de BVD; als je iets wilt kopen, betaal dan wel contant, anders sta je geregistreerd.”

Volgens Bosma deed de BVD van Docters van Leeuwen soortgelijke dingen jegens Janmaat en de Centrum Democraten: de dienst zou strijd tegen hen hebben geleverd, inclusief de “dirty tricks”. Het lijkt mij inderdaad de vraag of dit hoort en wie dat wisten en wat men wist. Waren Janmaat en de CD een bedreiging van onze rechtsorde? En waren de communisten dat? Ik heb mijn twijfels.

Het is een klassiek thema: moet de democratie zich actief verweren tegen anti-democraten? Na W.O.1 ging de keizer, maar de generaals bleven, bij onze Oosterburen. En links liet zich naief spannen voor de kar van de Duitse revanchisten, die Hitler aan de macht hielpen. Dat werd goed gezien door de communisten, maar dat terzijde. Rechts heeft wel een goed punt tegen links.

In de Koude Oorlog was sympathie voor links weinig minder dan landverraad: ooit vroeg Bolkestein nog op hoge toon verantwoording van links voor dat softe gedrag. De tijd van Senator Mc Carthy lag daar een jaar of veertig voor: in die periode was elke genuanceerde gedachte op de links-rechts as een groot risico. Alles werd gezien in de tegenstelling van het “vrije westen” en het “geknechte oosten”. Soms kwam daar een schep bovenop: de eerste Russische kunstmaan was het bewijs van een “missile gap”. Maar toen ik aarzelde voor de deur van Pegasus, was de scherpte van de tegenstellingen uit de Koude Oorlog aan het wegebben.

Iets dergelijks doet zich voor met de immigratie. Bosma citeert uitvoerig de oude Drees en Drees jr. om aan te tonen dat de PvdA volstrekt fout was. Je kunt ook denken dat de PvdA een zekere pluriformiteit bezat en dat argumenten werden gewogen.

Wat heb je hier aan? Misschien moeten we meer gevoel krijgen voor de omstandigheden en de wijze waarop die de waarneming bepalen: de interesse stuurt de attentie, maar de omstandigheden doen dat ook. De wereld van Bosma is gevuld met massa-immigratie en multi-kul, linkse samenzweringen en Islamitische dreiging. De bewijsvoering is overvloedig, maar een beetje circumstantial. Hij strooit voetnoten, maar niet bij de stelling dat de multiculturele samenleving is ontstaan door “weloverwogen beslissingen, waarbij er doelbewust voor gekozen is de mening van het volk te negeren.”(p78) Wie besliste precies? Wat werd beslist? Wat was bekend over de volkswil? Maar ik geef toe: als je de feiten rond zo’n opvatting zo aan harkt, kom je nog redelijk ver. Dat lukt senator McCarthy ook. Maar je komt dichter bij de realiteit, met een wat opener wereldbeeld.

Ik schreef hier eerder een pleidooi voor een moralistischer politiek: tenslotte leven we nu in het tijdperk van de “hete vrede”. Dat moralisme heeft ook beperkingen. Bij de eenwording van Duitsland werd in 1990 besloten tot een “Rückwirkungsverbot”; de voormalige DDR kreeg een liberale rechtsstaat, maar het werd onmogelijk geacht om alle openstaande rekeningen te vereffenen, omdat de nieuwe, jonge eenheid daardoor zou worden verscheurd.

Misschien heeft het ons aan die kille verstandigheid ontbroken, toen wij aardig waren voor vluchtelingen en gezinshereniging. Je kunt recht en moraal vestigen waar je zeggenschap hebt, maar alsje grenzen worden overschreden door gelukzoekers wordt het lastig. Maar toch: als je geen baan hebt als allochtoon, ben je een uitvreter, als je wel een baan hebt, neem je de plaats van een autochtoon in. Naika Fouroutan, ook politicoloog, vraagt zich in die Zeit af wie precies die “wij” zijn waar haar kinderen bij moeten horen.

De Duitse discussie is overigens niet zonder kwaliteit: het is een groot land (dichters en denkers en zo) en sinds de tijd van Hitler en na de val van de muur, is daar een genuanceerd openbaar debat ontstaan. Daar doen ontsporende bankdirecteuren hun zegje (Thilo Sarrazin), om vervolgens de zak te krijgen. Die Zeit heeft een overzichtje van anti-moslim bewegingen rond Duitsland, dat opmerkelijk mag heten. De krant toont een opener wereldbeeld dan bij Bosma valt te bespeuren. Dat is op zich rust gevend, dat de enge politiek niet uit het oosten komt. Maar nu de PVV tot het ondersteunen van de macht is geroepen, zal het wereldbeeld van Bosma en de zijnen beter moeten worden gekend.

Reacties (32)

#1 sikbock

Ik neem aan dat je opnieuw “niets” probeert ze zeggen Tom? Geen standpunt inneemt zoals gebruikelijk? Waarom dan toch die moeite doen? Of komt je standpunt pas na onze reacties?

 • Volgende discussie
#2 christinA eijkhout

Ja, wat vind je van het boek en de zienswijzen?
Verhalen over “vroeger” heb ik zelf, het gaat om hier en nu, maar vooral ook om straks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Laurent

Die Bosma is in elk geval niet zo belezen dat hij een titel voor zijn eigen boek zonder spelfouten op kan schrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 boog

Wat Laurent zegt. Drie taalfouten in vier woorden maken. Daar zou je de inburgeringstoets niet mee halen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Doortje Messing

@3. Laurent:

Ik vond het ook curieus, maar een goede uitleg staat hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 su

Zegt meer over de professionaliteit van de publicatie. Publiceren zonder proeflezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 hanedop

@4: het citeren van Jacques de Kadt, daar haal je de inburgeringstoets dan wel weer mee…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Lammert

@7 maar zelfs in het citaat zit nog een fout die in het origineel niet zit, zie link #5.

Bosma zou er zelf trots op zijn overigens: die linkse betweters winden zich op over zijn spelfouten terwijl hij zelf lekker aan het gedogen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 sikbock

Hier een leuk stukkie waarin wordt betoogd dat de partij van wilders in wezen democratischer is dan een aantal “oude” partijen met leden. Beetje oude koek, maar er zit wel een kern van waarheid in.

http://fp.dagelijksestandaard.nl/2010/09/democratie-en-democratisch/#more-103730

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 jan van rongen

@9: waarin zit die kern van waarheid dan? Hoe kun je democratisch zijn als je niet democratisch bent?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 sikbock

@ 10 veel oude partijen met leden zijn vaak helemaal niet democratisch (ondanks een democratische partijstructuur) de leiding bepaalt wat er gebeurt en de leden zijn maar klapvee.. afwijkende meningen worden genegeerd

De PVV heeft geen democratische partijstructuur ( en wijkt qua zeggenschap via een partijstructuur niet zo veel af van de reguliere partijen) maar vertegenwoordigt wel een grote groep mensen die bij de oude partijen niet wordt gehoord.. in die zin dus democratischer

dat is de kern van het stukkie geloof ik

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 KJ

Ik denk dat de man maar 1 Sargasso thread hoefde te lezen om dat hele ‘de immigratie is veroorzaakt door de PvdA’ door de plee te kunnen trekken. Maar ja, dat zal wel niet in zijn straatje hebben gepast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 sikbock

de man komt hier geloof ik vooral om zijn eigen “eruditie” buiten te hangen * gaapt *

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 su

@11: De ene niche vullen is niet democratischer dan de ander. Partijdemocratie bepaal je door te kijken hoeveel de stem van een lid telt. Dat is bij een representatieve partijbestuur minder dan 1. Maar zelfs dat is beter dan van een partij met 1 lid, wat een feitelijk dictatuur behelst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 seven

@12 KJ

http://img339.imageshack.us/img339/9202/immigratiepvdaregerings.png
&
http://www.nrc.nl/opinie/article2146425.ece
Kan bv vandyke zo met tabellen stoeien en exclusief naar 2 landen kijken, het brede beeld blijft gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Laurent

@14 & @11: het huidige partijsysteem is eigenlijk een raar amalgaam van het oorspronkelijke idee van onafhankelijke parlementsleden, en de latere, ik meen niet echt wettelijk vastgelegde, partijen.
In principe zijn leden onafhankelijk, maar zijn er een soort gentleman’s agreements om zich aan de fractiediscipline te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 su

@16: Heb je het nu over partijleden of fractieleden. Mijn #14 heeft het in ieder geval over het eerste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 JSk

De PVV heeft geen democratische partijstructuur ( en wijkt qua zeggenschap via een partijstructuur niet zo veel af van de reguliere partijen) maar vertegenwoordigt wel een grote groep mensen die bij de oude partijen niet wordt gehoord..

Ah, het aloude “de Leider alleen kent de Wil van het Volk”-argument. Een niet erg nieuw argument voor totalitarisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 ALO

Dat de PVV best democratisch is, kan blijkbaar alleen worden bewezen met een link naar DDS. Zieliger kan het eigenlijk niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 sikbock

Alo -1 ( again)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 MS

“In de Koude Oorlog was sympathie voor links weinig minder dan landverraad: ooit vroeg Bolkestein nog op hoge toon verantwoording van links voor dat softe gedrag.”

Nee. Bolkenstein vroeg verantwoording over het achter bloederige, onschuldigen naar Goelags wegslepende dictators aanlopen. En vaak niet een keer, maar meerdere keren. Cruciaal verschil. Tenzij je natuurlijk met “sympathie voor links” gewoon “sympathie voor de Soviet Unie en Mao” bedoelt. Naar eigen waarneming weet ik dat er aardig wat zaten in de partijen die nu GL zijn geworden.

Het is mij altijd een raadsel geweest hoe mensen die achter corrupte en moordlustige dictators stonden nog steeds anderen de maat menen te kunnen nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Griffier

Sikbock: een tip – hoe vaker je worden als ‘een beetje’ of ‘veel’ en verkleinwoordjes gebruikt, geef je aan dat je maar een deel van de waarheid naar voren brengt of dat je zelfs twijfelt, en dat het niet zwart-wit is, en dat dus je gehele argumentatie de prullenbak in kan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Griffier

MS: Gelukkig weet Bolkestein als oud-secretaris van economische zaken in de jaren ’80 niets van de gifgassen die aan de toenmalige dictator Saddam Hoessein zijn verkocht. En hij zal wel de enige zijn binnen de VVD die geld kon verdienen met malifide transacties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 MS

Griffier: een tip – hoe vaker je woorden als “gelukkig weet (..) niets” of “hij zal wel” gebruikt, des te meer geef je aan dat je maar een paranoide complottheorie naar voren brengt, zonder de volle verantwoordelijkheid ervoor te willen opnemen, en dus kan je gehele argumentatie de prullenbak in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 JSk

@MS: Genoeg sympathie voor de fascistische dictaturen in Zuid-Europa onder leden van de rechtervleugel van de VVD destijds. Ooit van het OSL gehoord?

Nederland heeft altijd haar eigen variant van het fascisme gehad en heeft deze nog steeds.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Tom van Doormaal

In de commentaren vallen een paar dingen op.
De spelling van de titel van het Bosma-boek vind ik wel aardig, maar niet echt boeiend. Het zal wel van de Kadt komen.
Misschien moeten sommigen zich eens afvragen, waarom ze graag een standpunt zien. Ik probeer meer een redenering en een benadering, om de simpele reden dat we in een democratie tot elkaar veroordeeld zijn.
Daarbij probeer ik ontvankelijk te maken voor de dingen die bepalend zijn voor je denken. Daar is niemand vrij van.
In de oude tegenstellingen tussen links en rechts is McCarthy het voorbeeld van het denken in één dimensie. Hij zette Amerika daar behoorlijk mee op stelten.
Nu is het communisme verdwenen en nu is er een nieuwe samenzwering, die Islam heet; als je er naar zoekt, zeg ik, kan bewijs daarvoor goed worden gevonden. En medeplichtigheid ook.Fellow travellers heette dat vroeger. Nu: “linkse kerk”. Ik ben het eens met degenen die vinden dat de schuld van links betrekkelijk is. Maar laten we niet zo afrekenen met elkaar. Daar krijg ik kromme tenen van. De werkelijkheid is dat er een angstige cultuur aan de macht komt: daarop past niet strijd en polarisatie. Dan wordt het erger. Het enige dat helpt is open dialoog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Eric

MS:“Naar eigen waarneming weet ik dat er aardig wat zaten in de partijen die nu GL zijn geworden. Het is mij altijd een raadsel geweest hoe mensen die achter corrupte en moordlustige dictators stonden nog steeds anderen de maat menen te kunnen nemen.”

Dus de mensen die nu actief zijn in GL moeten voor ze iets mogen zeggen iedere keer weer afstand nemen van opvattingen van andere mensen die ooit in bijvoorbeeld de CPN hebben gezeten? Volgens mij is in de CPN destijds al duidelijk afstand genomen van oude opvattingen, lang voordat die partij opging in GL.

Overigens past het anderen de maat nemen bij het onwrikbare eigen gelijk, ongeacht of dat nu ter linker-, ter rechterzijde of in het midden is. Een overtuiging hebben en verdedigen is prima, maar luizen in de pels zijn nodig, of dat nu in de Kamer of in een partij is. Nu rechts elkaar al een paar jaar bevestigt in het beeld dat links per definitie Fout is en vooral niet serieus genomen hoeft te worden, zijn ze dan ook al behoorlijk bedreven in het anderen de maat nemen – zelfs intern. Wie bij VVD of CDA niet enthousiast meedoet krijgt de volle laag en maatregelen worden enthousiast gebracht als maatregelen “waar rechts Nederland zijn vingers aflikt”. VVD, PVV en CDA bedienen zich van dezelfde blinde dogma’s als de PvdA in het verleden. Zal wel weer de schuld van de PvdA zijn dan….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Stickmeister

Bosma, dat is toch de man van “Kinderen voor Kinderen is een liedje dat kinderen recruteert voor een Jihad”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Laurent

@17: ja inderdaad, ik had het over fractieleden, maar ik doelde op de dualiteit van de individuele verantwoordelijkheid van parlementsleden en die naar de fractie en/of partij toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Boris

“En links liet zich naief spannen voor de kar van de Duitse revanchisten, die Hitler aan de macht hielpen. Dat werd goed gezien door de communisten, maar dat terzijde. Rechts heeft wel een goed punt tegen links.”

Neen, dat heeft rechts niet. Hitler kwam aan de macht met behulp van de conservatieve nationalische Deutschnationale Volkspartei (DNVP) en het geld van industriëlen als Thyssen en Kirdorf. Waren die soms links? Ik dacht van niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 bottehond

Het boek van Bosma is goed te lezen en richt zich met name op het in kaart brengen van hoe het door het volk niet gewenste multiculturalisme en de massa import van islam tot stand is kunnen komen. Wie dat wil begrijpen vanuit historische context begrijpt veel meer zaken die zich vandaag de dag afspelen, ook bv de gang van zaken op het cda partijcongres.
Lezen als je een eerlijke evaluatie van de staat der natie wilt maken.
Aanrader.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Visio

Ze ZIJN gewoon VALS, die ‘munters’.
Gemeen, vuil, vies, uitgenast,doortrapt,slim, leep,vuig en naar,plus manipulerend en indoctrinerend en ook nog eens een keertje referentiekadermoralisten…
Nou, sokanniewelweer….

 • Vorige discussie