Uw levensverwachting

DATA - We worden steeds ouder. Dat is geen verrassing, maar het tempo waarmee dat gaat was de afgelopen 10 jaar verbijsterend hoog, blijkt vandaag uit cijfers van het CBS.

De levensverwachting was voor vrouwen die 50 jaar geleden werden geboren 72,6 jaar en voor mannen 71 jaar. Zes jaar later –toen de AOW werd ingevoerd- was de leeftijd bij vrouwen al 1,5 jaar hoger. Bij mannen steeg die veel minder: 0,7 jaar. Het luidde een periode in waarin de levensverwachting van vrouwen steeds steeg, maar die van mannen, tot halverwege de jaren zeventig, gelijk bleef. In 2000 was die 80,6 jaar en van een babymeisje vorig jaar geboren is de verwachting dat zij maar liefst 82,7 jaar gaat worden. Jongetjes worden naar verwachting vier jaar minder oud, maar die hebben in de verwachting een enorme sprong gemaakt de afgelopen 10 jaar van 3,3 jaar. Die zeer forse stijging komt doordat er steeds meer mensen heel oud worden.

In 1956 had een 65-jarige vrouw nog een levensverwachting van 15,3 jaar. Dat is nu 6 jaar meer. Anders gezegd: vrouwen die vorig jaar 65 zijn geworden worden gemiddeld 86,2 jaar oud. Bij mannen zien we een spectaculaire stijging de afgelopen 10 jaar: van 15,7 naar 18 jaar, waarmee ze evengoed nog 3,2 jaar achterlopen op vrouwen. Een zeker niet onbelangrijke troost voor mannen is dat zij een betere gezondheid hebben dan vrouwen:

Tenslotte, in deze tabel kunt u uw leeftijd opzoeken en zien:

-Hoe groot de kans is dat u de komende 12 maanden dood gaat.

-Hoeveel mensen er nog over zijn van de 100.000 (fictief aantal) baby’s die op hetzelfde moment werden geboren als u.

-Hoeveel mensen van uw leeftijdsgroep komend jaar zullen overlijden.

– Hoe lang u gemiddeld nog heeft te leven.

Conclusie: De gemiddelde leeftijd vliegt omhoog en het is daarom onvermijdelijk dat de pensioenleeftijd voor vrouwen met drie jaar moet worden verhoogd.

 1. 1

  “Het is daarom onvermijdelijk dat de pensioenleeftijd omhoog moet”?

  Hier maakt de schrijver een wel heel merkwaardige sprong van cijfers naar opinie, nog even los van de taalkundige onzuiverheid. Als wij de pensioenleeftijd net zo onaantastbaar heilig blijken te vinden als, ik noem maar wat, de hypotheekrente-aftrek, dan kunnen we ons in hele rare bochten wringen om dat in stand te houden. Kijk maar naar de hypotheekrente-aftrek.

 2. 2

  Flip, een vraagje. Die levensverwachting van 65+’ers: is dat gebaseerd op een meting of is dat gebaseerd op een berekening waarbij je de levens verwachting baseert in verhouding tot de gemiddelde leeftijd en het percentage mensen dat al op een vroegere leeftijd is overleden? Ik vraag dit omdat ik benieuwd ben of mensen nu echt serieus steeds ouder worden of dat er vooral minder mensen op een jongere leeftijd overlijden.

  Omdat dit nogal lastig is om in woorden uit te leggen schets ik het nog eens met een simpel rekensommetje:

  We hebben maatschappij I met 10 mensen
  5 mensen worden 50 jaar
  5 mensen worden 100 jaar
  De gemiddelde leeftijd is hier 75

  De maatschappij verandert en er gaan minder mensen op 50 jarige leeftijd dood. Nu hebben we een maatschappij II met 10 mensen waarbij:
  4 mensen 50 worden, en;
  6 mensen 100 worden.
  De gemiddelde leeftijd is nu 80 jaar.

  In maatschappij II is het percentage mensen boven de 65 aanzienlijk gestegen (met 17%) en de levensverwachting bij de geboorte is ook toegenomen, maar het is niet alsof oude mensen ook steeds ouder worden. Kan je uitleggen hoe dit voor jouw CBS statistieken in elkaar steekt?

 3. 5

  Je kan het verschil zien bij de nul-jarigen en de 65-jarigen.
  Bij 0 jaar is de verwachting dat de gemiddelde leeftijd van de meisjes 82,7 jaar zal zijn.
  Bij 65 jaar is dat echter 86,2 jaar.
  Hoe ouder jouw cohort wordt hoe hoger de gemiddelde leeftijd zal worden.

  Het is natuurlijk een verwachting want je kan pas over 115 jaar zien hoeveel het werkelijk is geworden.

 4. 8

  @Flip van Dyke, als in 1950 er een gemiddelde gat tussen pensioenleeftijd van 65 en overlijden van ongeveer 14,5 jaar zit, en wij willen ons pensioenstelsel betaalbaar houden is het dan te kort door de bocht om te schatten dat werkelijke pensioenleeftijd nu in de orde van 19,6-14,5= 5,1 jaar hoger zou moeten liggen (zeg op 70 jaar)?
  (even los van dat de feitelijke pensioenleeftijd in het verleden ver onder de 65 lag).

 5. 9

  Bij zulke statistieken altijd de volgende anecdotische dooddoener kado doen:

  getrouwde mannen leven langer dan hun ongetrouwde sexegenoten
  getrouwde vrouwen leven korter dan hun ongetrouwde sexegenoten

 6. 10

  Dat is te kort door de bocht, want je (potentiële) beroepsbevolking stijgt ook als je de pensioenleeftijd verhoogd.
  Ik heb nog op de plank liggen een serie artikelen die oa nu juist die problematiek behandeld.

  In dit figuur http://www.flipvandyke.nl/wp-content/uploads/2015/05/t64_1.jpg zie je aan de linkerkant het aantal gepensioneerden tov 100 mensen tussen de 20 jaar en de pensioenleeftijd. Aan de rechter kant is die huidige verhouding (100:26) geindexeerd.

 7. 12

  Onder de huidige omstandigheden is de conclusie gerechtvaardigd. Maar nu als de crisis nog 10 jaar doorettert het volk wordt afgeknepen van voorzieningen en e.e.a. zich manifesteert in een grotere belasting c.q. verlaging van de algehele psychische en lichamelijke gezondheid van de beroepsbevolking (naast hoog eigen risico/ zorgpremies: slechtere (onder)voeding niet alleen volwassenen maar zeker ook kinderen, in zware beroepen langer (moeten) doorwerken/ zich niet kunnen veroorloven ziek te melden uit angst voor ontslag/ met ogenschijnlijk kleine kwaaltjes niet meer naar de dokter gaan die uit kunnen monden in chronische klachten/ vroegtijdige dood enz. enz.)

  Zoeefffff en schoon was je kunstgebit zo doen we dat met de Vergrijzing…

 8. 14

  Ik kan mij nog herinneren bejaardentehuizen met slaapzalen waarin 200 man pasten. Alleen een bed een kast. Soort jeugdherberg.
  Die kant gaan wij weer op want het is anders niet te betalen.

  Veel hogere bijgrage van de ouderen voor hun verzorging helpt ook.
  Kort geleden nog heeft de Jager de belasting op erfenissen verlaagd. Alsof wij ons dat soort grapperijen kunenn veroorloven.

  Een keer per jaar verplicht bungeejumpen voor een ieder boven de 70 helpt ook. Overleef je het dan ben je fit genoeg om te werken. Zo niet dan mag je met pensioen.

 9. 16

  Ssja, bungeejumpen of het schietmasker…de alouwe neo liberale riedel. Alle zwakte onder het tapijt moffelen en vervolgens uitknijpen. Zich niet bezig houdend met/ realiserend dat dit beleid op termijn onvermijdelijk een x factor aan kosten met zich mee zal brengen (neem b.v. alleen al die zwervers met psychische klachten die weer op straat dreigen te raken en weer op strooptocht zullen zijn aangewezen)…

  De puinhopen laat men vervolgens aan de opvolgers (hier de socialisten, in VS democraten)

 10. 17

  De AOW werd in 1957 ingevoerd, dat is vierenvijftig jaar geleden.
  De eerste zin moet luiden “Zestig jaar geleden. ..enz”.
  Als een stuk begint met zo’n slordigheid heb ik de neiging extra sceptisch te zijn over de rest.

 11. 18

  Als je het probleem niet ziet als een leeftijdsprobleem, maar als een probleem van een scheve verhouding actief/inactief, kun je iets doen aan de arbeidsparticipatie aan de onderkant. Leerplicht vanaf 15 omruilen voor een leerrecht, en je hebt massa’s ongemotiveerde middelbare scholieren die graag een vak in de praktijk gaan leren maar nu gedwongen in de schoollbanken zitten aan de onderkant erbij. Werkdruk leraren daalt, kwaliteit onderwijs stijgt, verhouding actief/inactief verschuift.

 12. 20

  Oh, sorry ik wist niet dat het hier om scoren ging. Als ik zou
  willen scoren had ik wel gezegd dat 1950 inmiddels 61 jaar geleden is.
  Het getuigt echter van weinig historisch besef een stuk te beginnen met de bewering dat de AOW 44 jaar geleden werd ingevoerd. Dat is, om in jouw analogie te blijven, de eerste penalty naast schieten.

 13. 21

  Waarom duurde het eigenlijk tot de jaren ’70 voordat de leeftijd van mannen ook omhoog ging? Andere oorzaken voor mannen die vroegtijdig doodgingen of zo, die pas later werden aangepakt?

 14. 22

  Hierom: v.a. het Kinderwetje van van Houten (1874) tot aan 1970 ging het bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden vooral om het bestrijden van arbeidsrisico’s. Halverwege de jaren 70 ligt onder invloed van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen de nadruk op “kwaliteit van arbeid” in brede zin. Vooral de gedachte dat werken meer is als alleen geld verdienen en werken ook een bijdrage moet leveren aan de algehele ontplooiing van mensen (humanisering van de arbeid). De introductie van het begrip welzijn wordt opgenomen in/ uiteindelijk resulterend in de Arbowet 1980…

 15. 23

  Extra voordeel is dat de levensverwachting dan op termijn daalt (want minder onderwijs = eerder dood). Nadeel is dat het betreffende cohort ook minder geld gaat opleveren/meer gaat kosten (minder onderwijs = minder inkomen, minder onderwijs = meer ziekte, minder onderwijs = meer uitrekeningen en minder onderwijs = meer criminaliteit).

  Er is al lang uitgerekend dat als we iedereen een jaar langer onderwijs geven, dat op termijn voor de overheidsbegroting gunstig uitpakt.

 16. 25

  Daar noem je wel zoiets. Mijn vader heeft in zijn jeugd (jaren ’50) nog meegemaakt dat de tabaksindustrie roken nog ongestraft mocht verkopen als gezond. Ik weet niet of er destijds statistieken zijn bijgehouden van de percentages rokers, maar die waren onder mannen ontstellend hoog (volgens mijn vader).

 17. 26

  De verklaring die ik jaren geleden hoorde was dat vrouwen net zo ongezond gingen leven als mannen en inderdaad roken was een van de die dingen. Daardoor verloren vrouwen een deel van hun voorsprong.
  Niettemin slaagde de medische stand erin om mensen steeds langer in leven te houden.

 18. 27

  Dat waren inderdaad Andere Tijden Bm. O, en dankzij het socialisme had ik dat al gezegd? Ik ben potverdimme het socialisme glad vergeten. Den Uyl. Socialisme? Ehm, alles wat NU door Henk & Ingrid, althans dat zeggen lieden met een rood-wit-blauw meeuwtje in het vaandel, als vies wordt ervaren en als schuldige voor alle ellende wordt gebrandmerkt…socialisme heette dat.

 19. 28

  Ik heb zowaar nog een artikeltje over gevonden, waaruit maar weer blijkt dat ik niet alles wat ik schrijf verzonnen is:

  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/8C07D083-FE41-463D-AD41-44A6D2C5F5BC/0/index1412.pdf

  De voortgaande daling van de longkankersterfte is voor een deel
  verantwoordelijk voor de continue stijging van de levensverwachting
  bij mannen. In 1970 bedroeg de levensverwachting
  70,8 jaar voor mannen en 76,5 jaar voor vrouwen. In 1997 was
  dit respectievelijk 75,2 jaar en 80,4 jaar. Het afnemende verschil
  tussen mannen en vrouwen dat vanaf 1985 zichtbaar is, komt
  mede door het verschillend beloop van de longkankersterfte.
  (…)
  In 1958 rookte 90 procent van de mannen, in 1998 nog maar
  37 procent. Deze daling heeft zich vooral in de periode tot 1982
  gemanifesteerd. Het percentage rokende vrouwen nam in de
  jaren vijftig en zestig sterk toe: van 29 procent in 1958 tot
  42 procent in 1970. Vanaf 1975 was sprake van een lichte daling
  tot 29 procent in 1988. Daarna is deze daling gestopt.

 20. 30

  Als onderwijs los van leeftijd gezien wordt en ieder individu vanaf 15 nog een x aantal jaren leerRECHt heeft, op te nemen in de rest van zijn of haar loopbaan, draagt dat niet alleen bij aan een betere verdeling actief/inactief maar ook aan het Bruto Nationaal Geluk. Het is in het huidige systeem onmogelijk om als vijftienjarige je eigen geld te verdienen en vervolgens op latere leeftijd verder te gaan studeren. De leerplicht zoals we die nu kennen doet geen recht aan de maatschappelijke werkelijkheid. Door die leerplicht te veranderen kun je ook een deel van de vergrijzingsproblematiek ondervangen.

 21. 31

  Daarnaast zou ook de AOW een vanaf bepaalde leeftijd op te nemen recht moeten worden, het huidige systeem waarbij iedereen van 65 of ouder generiek buitenspel wordt gezet is absurd.
  Leerpicht en Algemene Ouderdomswet gaan voorbij aan het feit dat mensen met dezelfde kalenderleeftijd toch in een totaal andere levensfase kunnen zitten. De ene leraar is met 49 opgebrand, de ander staat fluitend les te geven tot z’n 65e.