1. 1

  Ben benieuwd hoe eea geconcretiseerd kan worden…
  Deze mening is natuurlijk ook ingekleurd door de score van -/- 39 bij mijn eigen voorstel.

 2. 3

  Ik zie niet in hoe je de volksvertegenwoordiger kan verplichten het volk te vertegenwoordigen. Moet hij voor ieder onderwerp Maurice de Hond inhuren om uit te vinden uit welke hoek die dag de wind waait? Welke straf wil je opleggen aan degene die de kamer onjuist informeert? Moet dat met opzet zijn? Leidt blanco stemmen tot onbezette zetels? En wat is daar het voordeel van? Voor burgemeesters wordt een advertentie gezet in de Staatscourant. Iedereen kan solliciteren. Goede kandidaten van buiten de vaste clubs zijn er zelden bij. En procedure waardoor niet-poltiekactieven een voorkeursbehandeling krijgen lijkt mij in strijd met artikel 1 van de Grondwet en ook onwenselijk. De toetsing is de enige serieuze optie.

 3. 4

  @ Emile: Als het zo moeilijk voor je is wel ik mijn voorstel best nog even toelichten.

  Welke straf wil je opleggen aan degene die de kamer onjuist informeert?

  Het is je misschien ontgaan, maar we kennen hier al een behoorlijke een aantal manieren om mensen te straffen als ze zich niet aan de wet houden. Gevangenisstraf, geldboetes en alternatieve straffen. In die richting zou je het moeten zoeken. Wat de precieze strafmaat zou moeten zijn lijkt me op dit moment nog niet zo relevant.

  Moet dat met opzet zijn?

  In een rechtsstaat zal in elk geval iets van schuld bewezen moeten worden. Dat kan opzettelijk liegen zijn, maar slordigheid, nalatigheid of mismanagement zouden in sommige gevallen misschien ook wel redenen kunnen zijn om iemand te veroordelen.

 4. 5

  Emile schreef : “Goede kandidaten van buiten de vaste clubs zijn er zelden bij.”

  Mag hieruit geconcludeerd worden dat jij CV’s van niet tot een partij behorende kandidaten voor burgermeestersplaatsen beoordeeld hebt?

  De belangrijkste eigenschappen voor een burgemeester lijken mij (niet in juiste volgorde):
  – moet de betreffende gemeente een warm hart toedragen.
  – moet enige bestuurlijke(management) ervaring hebben.
  – moet over communicatieve- en sociale vaardigheden beschikken.
  – moet van onbesproken gedrag zijn.

  Verder zijn er natuurlijk nog meer eisen te stellen, maar volgens MOSCoW lijken de genoemde mij de belangrijkste.
  Te veel politieke ervaring vind ik geen goede zaak, want dat gaat meestal ten koste van de duidelijkheid van zo iemand.

 5. 6

  Na de lijst gelezen te hebben viel het volgende punt me op:
  59. “Stemmen via de stemwijzer”

  Ik vond het nogal intrigerend. Het voorstel heeft namelijk wel iets, omdat veel gedetailleerder vast komt te staan wat een (de) kiezer wil, indien de vragen relevant en niet sturend zijn.

  Het roept ook een fundamentele vraag op: “Wie stelt de vragen voor de stemwijzer vast?”. Immers via de vragen kan enorm gemanipuleerd worden, hetgeen me zeer contra-productief lijkt te gaan werken.