Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

INTERN MEMO – VERTROUWELIJK

Ministerie van Jusitie
Aan: Piet Hein
Van: Jan Huysteeg
d.d.: 25 11 2004
Onderwerp: Mogelijke strafbaarheid uitspraken Van de Ven

Beste Piet Hein,

Op jouw verzoek zend ik je hierbij mijn eerste verkenningen naar de mogelijke strafbaarheid van de doodswens aan het adres van Wilders door de internetimam Abdul-Jabbar van de Ven afgelopen dinsdag. Helaas biedt het strafrecht weinig mogelijkheden om met succes vervolging in te stellen. Aanknoping bij art.137d Wetboek van Strafrecht, het aanzetten tot haat of oproepen tot geweld wegens iemands levensovertuiging, lijkt alleen al niet mogelijk omdat onlangs nog door het OM is geoordeeld dat iemands politieke overtuiging niet onder het begrip ‘levensovertuiging’ kan worden geschaard (dit was in de haatzaaiaanklacht van Spong en Hammerstein namens wijlen dhr. Fortuyn). Daarnaast zou de imam nog kunnen aanvoeren dat hij uitdrukkelijk geweld heeft afgekeurd en hem voorts woorden in de mond zijn gelegd door de interviewer. Vooralsnog biedt art.266, de eenvoudige belediging, m.i. de meeste aanknopingspunten. Welbeschouwd is er weinig beledigender dan het oordeel dat iemand het leven niet waard is.

Uiteraard bestaat het risico dat een vervolging niet tot een veroordeling zou leiden. Vroeger zou zoiets nog wel eens kunnen zijn opgevat als een teken van de onpartijdigheid van het recht en de rechtsstaat of als een risico dat inherent is aan het behoud van bepaalde vrijheden, maar momenteel lijkt iets dergelijks niet meer uit te leggen. Je zou er dus ook voor kunnen kiezen om een nieuw artikel in het leven te roepen. Een doodswens-artikel kan als volgt luiden: Hij die een ander in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, dood wenst wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie. Strafverzwarend kan werken als iemand de ander per direct dood wenst. Strafvermindering kan plaatshebben als iemand pas over 3 jaar of later wordt doodgewenst. De mate van pijnlijkheid van de toegewenste dood weegt ook mee en aldus kunnen keelkanker, verbranding op een stapel banden en doorboren van het hart met een plantsoendienstprikker een extra maand in de nor opleveren. Uitgezonderd van deze bepaling zou kunnen worden het toewensen van een snelle, pijnloze dood aan een terminale pati

Reacties (13)

#1 larie

Neemt hoed af en buigt zo diep hij kan…chapeau

 • Volgende discussie
#2 caprio

Heeft Jan Huysteeg wel eens overwogen om zijn vertrouwelijke correspondentie tot een politieke novelle te verwerken in de trend van ‘het kantoor’ of iets dergelijks?

Mijn hoedje ligt aan mark zijn voeten, knap schrijfstaaltje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 CiNNeR

Inderdaad Mark, knap schrijfseltje

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Lilith

Goed uiteengezet, de (heikele) punten aangestipt, en dit alles verwerkt in een helder verhaal: hulde!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Spuyt 12

Schandalig dat zo’n intern memo uitlekt. Dat horen wij gewone stervelingen toch niet te lezen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 bicat

Dit verhaal en daarna een stukje over spam en een doodgewone tekening. Tjah..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Carlos

Mooi, zo zouden wij onze leiders willen zien!

Ik ben echter bang dat dit Donner boven de pet gaat en hij deze interne memo terzijde schuift.

Zo ja dan voorzie ik in een ander (eenvoudiger) scenario waarin Donner volledig tot z’n recht komt en dat is als “fietsende man”. Donner moet net als in de film Forrest Gump het hele land doorgaan fietsen, onverstoord en fanatiek als boegbeeld van het oude Nederland waar wij allemaal zo naar terug verlangen. Over dijken, langs kerken met inderdaad altijd tegenwind. Op den duur zullen er hele horden mensen achter Piet Hein aanfietsen. Een statement nog sterker dan een armbandje!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Carlos

@bicat: vindt je het lastig om liefde te tonen? en denk je dat het iets met je jeugd te maken heeft?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 bicat

Liefde tonen is mijn tweede natuur, Carlos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Carlos

Kijk, dat is dan weer wel grappig!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 bicat

Humor is van iedereen, nietwaar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 JJ

Had die Donner maar zo’n raadgever als Jan Huysteeg. Ik vraag me sowieso af of zo’n Donner ooit nog iets van iemand anders aanneemt (kan die vent nog langzamer praten trouwens).

Goed stuk, heer Mark.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Crach

beklemmend knap stuk.

 • Vorige discussie