Tweespalt – The Simpsons

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Simpsons with real people MSNBC 1 maart 2006
Een filmpje waarin echte mensen de intro van The Simpsons show nadoen, staat al dagen in de top 10 van meest genoemde onderwerpen bij Blogpulse, Digg, Blogdex, Daypop en Bloglines.
For some reason, it makes me happy.
Only one in four Americans can name more than one of the five freedoms guaranteed by the First Amendment.
But more than half can name at least two members of the cartoon family, according to a survey.

Reacties (28)

#1 Sil

eeeh Freedom of speech, freedom of press, eeeh.. freedom of assembly…..

Homer Bart Maggie Marge Lisa

Tja, niet alleen in de USA dus.

 • Volgende discussie
#2 SN

En nou met de nederlandse grondwet en de fabeltjeskrant…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Crachàt

Misschien nog altijd minder erg dan meer dan de helft van de kiesgerechtigden die niet eens weten waarom/tegen wat ze stemden ivm de Europese Grondwet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 bicat

Het licht is nog steeds niet uit, Crachàt. SN heeft een goed punt. Maar de context van ‘only one in four americans’ doet het altijd goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 arieT

Ja, wat wil je in een land waar de vrijheid om wapens te dragen is vastgelegd in de grondwet. Maar of dat in het eerste ammendement is, dat weet ik dan weer niet. Maar ja, ik ben dan ook weer geen amerikaan. Hoe zou het hier zijn met de karakters uit de Fabeltjeskrant en artikel 1 van de grondwet?

BTW: ik heb even gegoogeld en volgens mij staan er maar vier vrijheden is dat eerste ammendement… Of snap ik het nou niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Steeph

Ik vind dat ze ook eens een soortgelijk onderzoek in NL zouden moeten doen.
Zou me niet verbazen als minder dan 10 procent van de Nederlanders meer dan 1 artikel uit de top 10 van de NL grondwet kan oplepelen. Maar dat meer dan 50% wel tenminste drie Idols namen kan noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Carlos

bicat, het licht gaat langzaamaan wel degelijk uit, de EU probeert tot een gezamelijk energiebeleid te komen maar het gaat allemaal heel moeizaam, kleinzielig nationalisme viert hoogtij…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Steeph

@arieT:

Amendment I

Congress shall make no law respecting an establishment of religion (1), or prohibiting the free exercise thereof (2); or abridging the freedom of speech, or of the press (3); or the right of the people peaceably to assemble (4), and to petition the Government for a redress of grievances (5).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 arieT

Het is me nu duidelijk, ik snapte het niet. Petition for redress of grievances was er ook een…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 bicat

Alweer een treurig wapenfeit van de democratie, Carlos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Carlos

Ah! Bicat u bent óók tegen democratie!!
Fijn laten we een dansje maken !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 bicat

Die dans kunnen we wel maken, maar ik ben niet tegen democratie, malle vent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Odoschmaker

Vogens mij eerder zo:

Amendment I

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof (1); or abridging the freedom of speech (2), or of the press (3); or the right of the people peaceably to assemble (4), and to petition the Government for a redress of grievances (5).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Steeph

@Odoschmaker: Yep, je hebt gelijk. I stand corrected:
http://www.usatoday.com/news/nation/2006-03-01-freedom-poll_x.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 HansR

Zou nog wel eens mee kunnen vallen. Europa is in elk geval zoveel ingewikkelder dat echt niemandmeerweet wat er aan de hand is.

Is het iedereen duidelijk dat de Europese grondwet (door Steeph indertijd zo aardig geanalyseerd) zo’n soort artikel – het verbod vrijheden te beperken – niet kent? Intetgendeel!

Volgens die grondwet mag er dus een wet worden gemaakt die de grondrechten gaat ontkennen (maar laten we de discussie maar niet opnieuw beginnen):

II-112 Reikwijdte en uitlegging van de gewaarborgde rechten en beginselen

1. Beperkingen op de uitoefening van de in dit Handvest erkende rechten en vrijheden moeten bij wet worden gesteld en de wezenlijke inhoud van die rechten en vrijheden eerbiedigen. Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen slechts beperkingen worden gesteld, indien zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

2. De door dit Handvest erkende rechten die voorkomen in bepalingen van andere delen van de Grondwet, worden uitgeoefend onder de voorwaarden en binnen de grenzen die in de desbetref fende delen zijn gesteld.

3. Voorzover dit Handvest rechten bevat die corresponderen met rechten welke zijn gegarandeerd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, zijn de inhoud en reikwijdte ervan dezelfde als die welke er door genoemd verdrag aan worden toegekend. Deze bepaling verhindert niet dat het recht van de Unie een ruimere bescherming biedt.

4. Voorzover dit Handvest grondrechten erkent zoals die voortvloeien uit de constitutionele tradities die de lidstaten gemeen hebben, moeten die rechten in overeenstemming met die tradities worden uitgelegd.

5. Aan de bepalingen van dit Handvest die beginselen bevatten, kan uitvoering worden gegeven door wetgevings- en uitvoeringshandelingen van de instellingen, organen en instanties van de Unie en door handelingen van de lidstaten wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden. De rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van die bepalingen blijft beperkt tot de uitlegging van genoemde handelingen en de toetsing van de wettigheid ervan.

6. Met de nationale wetgevingen en praktijken moet ten volle rekening worden gehouden, zoals bepaald in dit Handvest.

7. De toelichting, die is opgesteld om richting te geven aan de uitlegging van het Handvest van de grondrechten, wordt door de rechterlijke instanties van de Unie en van de lidstaten naar behoren in acht genomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 HansR

Oh, en wie niet niet goed begrijpt waarom ik bovenstaande heb gereageerd moet hier even lezen. We kunnen wel lachen over Amerikanen die zichzelf vergeten maar wij zijn niet beter: wij naaien onszelf een oor aan of laten ons dat doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Steeph

@HansR: Ik denk dat het toch iets moeilijker is dan sommige mensen vrezen. De Denen en de Britten moeten namelijk ook nog een uitspraak doen. En die grijpen onze “nee” aan voor een lang uitstel in mijn ogen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 HansR

@Steeph
Ik mag het hopen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Bismarck

Ik begrijp uit het eerste amandement dat amerikaanse moslims kunnen fluiten naar respect?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Bismarck

Overigens vraag ik me door jullie ge-offtopic af wanneer er weer EP-verkiezingen zijn. Ik weet in iig zeker dat ik dan voor een partij ga stemmen die tegen de grondwet is, want de huidige partijen zijn in overgrote meerderheid blijkbaar doof voor mijn nee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 heidekonijn

Is het nu snowball IV of V?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 jorrit

“Homer”’s stuur in de auto zit links. Dat van “Marge” zit rechts. Hoe is eigenlijk dat in de getekende versie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Steeph

@Bismarck: Zover ik kan nagaan zijn er pas in 2009 weer EP verkiezingen. Net voor of na het puntje van HansR ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Maurice

Ik ben er eigenlijk wel voor om de 10 belangrijkste grondwetten op te hangen bij publieke instellingen, zoals in klaslokalen en gemeentehuis ofzo. En wel op een redelijk prominente plaats

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bismarck

En hoe bepaal je wat de 10 belangrijkste zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 HansR

De belangrijkste is natuurlijk niet te bepalen, daarvoor moet je er juist een aantal bestuderen. Maar laten we eens kijken naar afmetingen (en vervolgens naar historische importantie). Ik heb dat ooit eens met twee grondwetten (van Frankrijk en van de VS) gedaan en dat afgezet tegen de Europese grondwet:

De Franse grondwet van 1958 beslaat 19 pagina’s en is, in het Frans, 39.120 tekens groot. De Amerikaanse grondwet beslaat 7 pagina’s en is, in het Engels, 21.149 tekens groot. Met alle amendments wordt dat respectievelijk 14 pagina’s en 37.117 tekens. De Europese grondwet zoals die op 18 juli 2003 is gepresenteerd beslaat 197 pagina’s en is, in het Nederlands, 377.920 tekens groot.
Op basis van het aantal tekens is de [Europese] grondwet dus 9,7 keer zo groot als die van Frankrijk en 17,9 keer zo groot als die van de VS. Dat is een factor 10,2 als alle amendments worden meegeteld (1).

(1) De verschillende wetten werden van het internet gehaald in verschillende formatteringen en met allerlei toevoegingen. De versies werden bewerkt tot min of meer gelijk formaat en alleen de wettekst werd gebruikt.

En ik kan er aan toevoegen, dat die kleinere wetten leesbaarder en begrijpelijker – en naar mijn mening van groter draagkracht – waren dan het Europese gedrocht. Ik verwijs even naar het verschrikkelijke artikel dat ik hierboven citeer. Welke stupide idioten hebben dat in elkaar gedreven?

GVD ik wordt weer boos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 HansR

word :(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Snaporaz

Cultuurrelativisme, of : kan Leo De Haes de wereld redden ? En kon de Brakke Grondhond dat ?

http://www.brakkehond.be/redactie/leoinh.html
http://www.brakkehond.be/zip/oorlog.zip

“Cultuur is oorlog” dateert wel uit de tijd van “mag je als Vlaams intellectueel wel pro VTM zijn”, early nineties dus, maar je kunt er op z’n minst Hrabal door ontdekken of er je eigen denken aan toetsen. De tijden zijn hoogstens wat commerciëler geworden, en wat digitaler… (Zie daarover : http://www.brakkehond.be/bio.asp?au=Leo+de+Haes.)

 • Vorige discussie