Tweede Kamer begint experiment met thuiswerken

Deze bijdrage aan het open podium is van De SpeldElke week maakt GeenCommentaar ruimte voor een artikel van de satirische website de Speld! Nieuws zonder de ‘feitish’ van de reguliere media

E-motie moet politiek dichter bij burger brengen

“Met deze e-motie krijgt het werk als Kamerlid een nieuwe impuls.” GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent staat samen met CDA-collega Eddy van Hijum achter een laptop in het Haagse café Dudok en heeft haar wijsvinger op de entertoets. Als ze samen met Van Hijum de toets indrukt, is de eerste digitaal ingediende motie, een zogenaamde e-motie,  een feit. De aanwezige ambtenaren applaudisseren. Van Gent verklaart de proef ‘thuiswerken in de Tweede Kamer’ voor geopend.

Via de site www.tweedekamertweepuntnul.eu kunnen Kamerleden voortaan een groot deel van het werk doen waarvoor ze vroeger naar Den Haag moesten. In chatrooms kan worden gedebatteerd en via speciale templates kunnen moties worden ingediend. Van Hijum: “Aan nieuwe functionaliteiten wordt gewerkt. We willen uiteindelijk naar een situatie toe waarin een Kamerlid vanuit zijn luie stoel het kabinet kan controleren.” Hij noemt de proef een opwindend nieuw hoofdstuk in onze parlementaire geschiedenis.

“Met thuiswerken kan de kloof tussen burger en politiek kleiner worden”, zegt Van Gent. “Een Kamerlid kan nu immers vanuit het hele land zijn werk doen. Als hij op werkbezoek is in een verzorgingscentrum of een school, kan hij op zijn iPhone meedoen aan een debat. En als hij daar een klacht van een burger krijgt, kan hij direct een e-motie indienen of een e-kamervraag stellen. De problemen van de burger worden zo eerder door de politiek gehoord. Bovendien kan met thuiswerken grote milieuwinst worden behaald en de fileproblematiek worden opgelost.”

Op de site was vanochtend een aantal Kamerleden bijzonder actief. Iemand met de username hvanbommel62 diende een aantal e-moties van treurnis en wantrouwen in, voornamelijk tegen minister van Defensie Hans Hillen. Iemand van de PVV, met de username dekalekolonel reageerde met: “Rot op naar je eigen land, Harry, met je linkse e-moties.” Van Hijum probeerde het debat in goede banen te leiden met de opmerking dat er in de virtuele Tweede Kamer ook via de voorzitter gesproken moest worden.

Van Hijum is trots dat de Kamer nu voorop loopt in de digitale revolutie. “We willen het bedrijfsleven graag het goede voorbeeld geven.” Kamervoorzitter Gerdi Verbeet weet naar verluidt nog niet hoe ze op het sociale netwerk voor Kamerleden moet inloggen.

Reacties zijn uitgeschakeld