Triniteit wil reorganisatie Vaticaan

Elke week maakt GeenCommentaar ruimte voor een artikel van de satirische website de Speld! Nieuws zonder de ‘feitish’ van de reguliere media.

De Heilige Drie-eenheid (Foto: Wikimedia Commons)

Rome, 1 juni 2009 – De Heilige Drie-eenheid kondigt vandaag een ingrijpende reorganisatie aan. Vader, Zoon en Heilige Geest komen met zware kritiek op de dienstverlening van hun vertegenwoordiging op aarde, de Rooms-Katholieke Kerk. Zij verwijten de Kerk verouderde managementstrategieën en een verlies van Europees marktaandeel aan concurrent Islam. De erg slechte Pinksterkwartaalcijfers zijn de spreekwoordelijke druppel.

In een bilateraal feedbackgesprek deelden de leden van de Triniteit hun zorgen mee aan paus Benedictus XVI, hun plaatsvervanger op aarde. “De katholieke kerk heeft er 400 jaar over gedaan om te erkennen dat de aarde om de zon draait. Dat was al geen gelukkige marketingstrategie,” aldus voorzitter Vader. “Dat heeft het merk veel schade toegebracht. Ze verloren veel marktaandeel aan onze andere onderaannemers, de protestanten. Maar hun strategie blijft conservatief. Hun anti-homo- en anti-condoom-beleid is geen toekomstvaste strategie voor een 21e- eeuwse markt.”

Vader vervolgt: “Sex sells – homoseks ook. Homo’s zijn erg met zichzelf bezig en zoeken dus spiritualiteit. Daar zien wij marktkansen. De katholieke kerk laat ondertussen half Afrika, ooit een van onze grootste groeimarkten, afsterven door hun condoombeleid.” Ook in Europa verliest de clerus rap marktaandeel, terwijl de Islam oprukt. Toch juicht de Drie-eenheid het niet toe dat politieke partijen, zoals de PVV, de Islam beperkingen op willen leggen. “Wij zijn erg voor een Level Playing Field en open marktwerking,” aldus medebestuurslid Zoon.

In het gesprek liet de Drie-eenheid verder weten dat de functie van de Paus zelf ter discussie staat. Alledrie de leden van het topoverleg gaven aan moeite te hebben met het aannamebeleid van de kardinaalscommissie. Een oud-soldaat van de Wehrmacht en inquisitie-lid werd niet gezien als een goede kandidaat die de organisatie de stormachtige 21e eeuw in zou kunnen leiden. “De organisatie is niet flexibel en veel te hiërarchisch. Wederom mag de kerk een voorbeeld nemen aan de protestanten; hun synodes zijn een voorbeeld van een moderne, platte netwerkstructuur.” Ook het beloningsbeleid, met gouden kelken en soortgelijke protserige tekenen van weelde, is volgens de bestuurders niet meer van deze tijd.

Toch lijkt de Paus voorlopig nog op zijn plaats te blijven zitten. Bestuurders van het Vaticaan zijn kranige volhouders, zoals Johannes Paulus II al aantoonde. De enige gemachtigde die een Paus uit zijn functie kan zetten is accountmanager Petrus. Deze heeft aangegeven voorlopig niet tot dergelijke drastische stappen over te willen gaan.

Reacties zijn uitgeschakeld