Tour de France 2009, Acte 2

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

tourdujour Dramatis Personae

Acte 2, Scene 1:
INT – De hermitage, daags na de oorlog in Italië
Op: Robert Gesink, Laurens ten Dam volgt enkele ogenblikken later

RG:
O, moedige vriend! Eerbare gentleman! Welk nieuws van onze Tsaar uit het verre Italië?

LtD:
Als een spreeuw een adelaar, of de haas een leeuw – ik moet zeggen: hij was als een dubbelgeladen kanon.

RG:
God redde de Tsaar!

LtD:
Hij won heroïsche veldslagen, in de bergen en op de tijdritfiets. Wij zagen de Franse Banieren wapperen, alsook de verenigde legers van Italië, maar toch vooral die van de Kazachstaanse grootvizier zelve, en zijn sterke luitenant Leipheimer die vroeger in ons leger vocht.
Etappe voor etappe, rebels been tegen been, hij hield hen allen met zijn machtige verzet in bedwang – en om te concluderen: victorie was de onze.

RG:
Ik heb grote blij!
[beiden af]

Scene 2:
EXT – ergens in noord-Texas, het is noodweer
Op: Lance Armstrong

LA:
Blaast, winden, en kraakt mijn wangen, met uw woedend getier! Spuit met uw watervallen en orkanen tot u de torenspitsen onderwater hebt gezet, en de hanen verdrinken!
Uw gedachtverzengende zwavelvuren, eikklievende bliksemslag – verzeng mijn hoofd!
En u, alles denderende donderklap – sla plat, die vadsige rondheid die wij aarde noemen, ram de vormen der natuur tot de amorfe resten van menselijke zwakte!

[Tussen weerlicht en donder klinkt een dwaze stem] Een beker wijn in een droog huis smaakt beter dan deze regenstorm, oude krijger – deze nacht verdraagt wijzen, noch dwazen.

LA:
Rommel uw buikje! Spuug vuur en spoel wateren!
Noch regen, noch wind, noch donder, noch vuur, geen element kan mij stoppen!
U draag ik niets na, elementen, ik schonk u nooit mijn keizerrijk, om het te verkwanselen aan pipo’s of wauzen. Wie zwaait mijn scepter? Perreiro? Contador? Sastre? Christian Vande Velde is een sympathieke jongen, maar top 5 in de Tour? Come on!
Gij zijt mij niets verschuldigd, elementen – laat maar vallen uw verschrikkelijke plezier, ik die uw zoon en slaaf ben, hier fiets ik, een arme, zwakke en misprezen man, hier fiets ik helemaal alleen.

[dwaze stem] Wie al zijn aandacht geeft aan zijn been
En zijn hoofd verwaarloosd:
Zijn kuiten steken zeer gemeen
En zij worden door de rest geloosd.

LA:
Neen – ik zal het toonbeeld van geduld zijn.

[dwaze stem] Hier gaat een majesteit zonder land, ofwel een wijs man ofwel een nar.

LA:
Laat de grote goden, die deze gevreesde krachten boven ons hoofd houden, nu neerdalen op hun vijanden. Siddert, geteisem, met uw onophoudelijk misdaden die door het recht nog niet bestraft gaan, bergt u testosterongebruiker, en gij die onschuldig lijkt, maar bloedschennis bedrijft, smakt neder, gij boef, die stiekem EPO spuit of pillen slikt – uw collegae bedondert! Smeekt mijn toorn om genade. Ik ben een man, die minder kwaad deed, dan is aangedaan.

LA af, het noodweer trotserend
(wordt vervolgd)

Reacties (2)

#1 BasK

Smullen!

  • Volgende discussie
#2 Never The Less / Always The More

Spanneeend!

  • Vorige discussie