Toch onderzoek naar Demmink

OPINIE - Het gerechtshof in Arnhem besloot dinsdag dat het Openbaar Ministerie (OM) toch onderzoek moet doen naar oud-topambtenaar Joris Demmink. Pijnlijk voor het OM, want die had eerder gezegd dat er onvoldoende bewijs was voor strafrechtelijk onderzoek.

Joris Demmink was van 2002 tot 2012 secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie, en werkte al op het ministerie sinds 1982. Al sinds 1999 duiken er regelmatig geruchten in verschillende media op dat Demmink seksueel contact zou hebben met minderjarige jongens. In een justitieel onderzoek met de codenaam Rolodex naar een pedofielennetwerk werd naar verluid zijn naam genoemd. Maar na het onderzoek werd niemand veroordeeld.

Niettemin volgden de jaren erna verschillende geruchten en beschuldigingen aan het adres van Demmink. Sinds 2013 spitst de affaire zich toe op vermeend misbruik van twee Turkse jongens, tijdens een dienstreis in 1996. Demmink zei dat hij sinds 1986 niet in Turkije is geweest en het OM ging niet over tot strafrechtelijk onderzoek, omdat er geen bewijs zou zijn dat Demmink in 1996 in Turkije was. (NRC Handelsblad heeft een goed overzicht van alle gebeurtenissen in de Demmink-affaire sinds 1999.)

Ondertussen loopt er een civiele zaak tegen Demmink, aangespannen door de stichting De Roestige Spijker, om een Amerikaanse documentaire verspreid te krijgen (die staat overigens al op Youtube). In die zaak worden getuigen onder ede gehoord over vermeend misbruik in de jaren ’80. Onder de getuigen zijn ook twee agenten die betrokken waren bij de Rolodex-zaak.

Het OM wees eind 2013 strafrechtelijk onderzoek nog van de hand omdat de Turken geen in- en uitreisgegevens van Demmink hadden. Maar de Turkse officier van justitie zei wel bewijs te hebben dat Demmink op 20 juli 1996 (ten tijde van het seksfeest waarbij minderjarige jongens aanwezig waren) in Turkije was. Het hof wil nu duidelijkheid over waar Demmink zich op dat moment bevond. Daarbij moet het OM ook onderzoek doen naar gebruik van een diplomatiek paspoort door Demmink.

Dat zijn legitieme redenen om het OM te dwingen onderzoek te doen. Twijfelachtiger is een andere reden die het hof volgens nrc.next  gaf:

Volgens het hof is een onderzoek „mede gerechtvaardigd vanwege het feit dat de beschuldiging van beklaagde al jarenlang met een zekere regelmaat opdoemt in de media.”

Media doen al jarenlang onderzoek naar de Demmink-affaire, dat is waar. Daarbij worden geruchten en feiten niet altijd even zuiver gescheiden. Maar moeten herhaalde beschuldigingen in media aanleiding zijn voor strafrechtelijk onderzoek? Media en journalisten kunnen hoogstens feiten boven water brengen die verder (strafrechtelijk) onderzoek legitimeren. Media zouden zich afzijdig moeten houden van beschuldigingen in een zaak waar alleen de rechter kan bepalen of iemand schuldig is (onschuldig tot het tegendeel bewezen is, iemand?). Dat ze dat niet altijd doen, is tot daar aan toe. Maar een rechter die onderzoek eist naar aanleiding van beschuldigingen in de media, is dat niet de omgekeerde wereld?

 1. 1

  Maar moeten herhaalde beschuldigingen in media aanleiding zijn voor strafrechtelijk onderzoek?

  Die ‘media’ zijn hier weinig meer dan stalkers en psychopaten die iedereen die wel normaal denkt over recht direct als pedofiel zien.

  Maar een rechter mag het OM ook dwingen iemand door onderzoek vrij te pleiten. Dat is ongebruikelijk en kan zelfs ingaan tegen de wens van de verdachte in.

 2. 2

  Maar een rechter die onderzoek eist naar aanleiding van beschuldigingen in de media, is dat niet de omgekeerde wereld?

  Ik het geval van Demmink vind ik dat niet de omgekeerde wereld. Demmink was hoofd van het OM en heeft een hoop beschermheren in de politiek met name bij de VVD.

  De aanhoudende geruchten zonder strafrechtelijk onderzoek zorgen er voor dat de rechtsspraak ongeloofwaardig wordt.

 3. 3

  @8 Zo machtig is de VVD anders niet, Rutte is pas de eerste VVD-premier. Over welke ‘beschermheren’ heb je dan het precies? Als dat er een hoop waren moet je er makkelijk minstens drie kunnen noemen.

  ‘Aanhoudende geruchten’ zijn geen natuurverschijnsel, ze houden aan omdat de geruchtmakers – is er een verschil met roddelaars? – hun hobby blijven uitoefenen. Het is een vaste hobbyclub die uitsluitend naar elkaar verwijzen als ‘bron’.

  Er is wel degelijk onderzoek geweest, meerdere keren zelfs, en daar kwam niets uit waar het OM iets mee kon. Daar mee doorgaan maakt het OM ongeloofwaardig, ik kan daarom goed begrijpen dat het OM niet zoveel zin heeft in de opdracht van de rechter. Aan de andere kant kan ik ook begrijpen dat die rechter begrijpt dat die geruchten beter te pareren zijn als ook de laatste gaten worden gedicht.

 4. 4

  @1, een rechter mag het om dwingen om een verdachte vrij te pleiten? Zou je dat kunnen toelichten? De artikel-12 procedure voorziet alleen in de mogelijkheid om het OM tot vervolging te dwingen… en dan nog kan de rechter de inhoud van die vervolging niet afdwingen (maar de rechtbank kan wel zelfstandig een besluit nemen.)

  Ook kan de rechter wel nader onderzoek eisen van het OM, maar niet de uitkomst van dat onderzoek beslissen, noch de inhoud van de eis van het OM. Of mis ik zaken?

  Trouwens… in een ander draadje vond je “Dat de reaguurders in deze draad tegen vrouwen- of homoemanicpatie zouden zijn dien je aan te tonen want dat blijkt nergens uit.”
  Misschien dat je nu zelf ook wat meer kunt aandragen voor je aankomt met “weinig meer dan stalkers en psychopaten”?

 5. 5

  Het kan best zijn dat Demmink wordt achtervolgd door fantomen en een ranzige media. In dat geval moet hij door een hel gaan en dat gun ik niemand.

  Wat ik niet begrijp is dat hij zo ruimhartig financieel wordt ondersteund door het Rijk. Dat wordt normaal gesproken toch niemand? Tenzij het gaat om een overheidsdienaar die wordt aangesproken op de uitvoering van een overheidstaak?

  In kan in geen geval zien hoe de verdenking tegen Demmink maar enigszins tot de uitvoering van een overheidstaak kan behoren.

 6. 6

  @3: De politieke top van de VVD heeft Demmink altijd besschermd. De VVD niet machtig? Ze hebben in vrijwel elke regering gezeten en zijn hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de afbraak van sociaal Nederland op weg naar de neo-liberale heilstaat. Geen andere partij heeft een grotere stempel op Nederland gedrukt.

  Tegen iedere burger was met dezelfde geruchten en getuigenissen wel een strafrechtelijk onderzoek gestart en Demmink ontspringt elke keer de dans.

  Ook vind ik dat voor topambtenaren die over het OM gaan andere regels mogen gelden net als in de politiek waar politici ook op moeten stappen voor zaken waar ze in het bedrijfsleven een extra bonus voor krijgen. Beiden moeten geloofwaardig blijven.

  Het gaat mij er niet om of Demmink schuldig is of niet, dat weet ik namelijk niet, het gaat er om dat er geen enkele schijn van doofpotten, etc. mag zijn binnen justitie, anders blaas je het vertrouwen in de rechtsstaat op.

 7. 7

  @4 Maar een rechter mag het OM ook dwingen iemand door onderzoek vrij te pleiten.
  Zoals het zo staat is het inderdaad wat raar geformuleerd. Dit is beter (hoewel omslachtiger):
  Als een rechter het OM dwingt tot nader onderzoek dan mag je daar niet uit concluderen dat die rechter vindt dat dit in het belang van de maatschappij is omdat de verdachte waarschijnlijk schuldig, het kan net zo goed dat de rechter vindt dat het in het belang van de verdachte is als er meer duidelijk komt zodat bijvoorbeeld een eind kan komen aan de geruchtenstroom.

  Als je een willekeurig nujij.nl-draadje of blogje over Demmink bekijkt dan zie je direct wat wordt bedoeld met stalkers en psychopaten tenzij je een decennium onder een steen hebt geleefd of zelf een aanhanger bent van Micha Kat c.s.

  @6 hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de afbraak van sociaal Nederland op weg naar de neo-liberale heilstaat
  Alsof dat sociale Nederland ooit bestaan heeft :D Of bedoel je dat je de hoop op een sociale heilstaat hebt opgegeven en daar nu een zondebok voor zoekt? Tijdens de carrière van Demmink waren alleen in de begin en eindtijd VVD’ers aan het bewind (Korthals Altes en Opstelten). Ministers van Justitie zijn meestal CDA’ers.

 8. 10

  Sommige dingen zijn wel zo ongelofelijk stom toevallig en pakten zo verschrikkelijk goed uit voor Joris Demmink – http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/09/chauffeur-joris-demmink-overleed-dag-voor-zijn-verhoor/#.UuAlU3mCoy4 – dat je je oprecht af kunt vragen hoeveel ongelofelijk bizar veel geluk een mens kan hebben. En wees nou heel eerlijk de levenslange gevangenisstraf voor Baybaşin – http://nl.wikipedia.org/wiki/Hüseyin_Baybaşin – is werkelijk onvoorstelbaar absurd gezien de zeer vreemde gang van zaken tijdens het strafproces. Tot nu toe lukte het Joris Demmink dankzij zijn invloedrijke vrienden om buiten schot te blijven. Ik ben benieuwd of ze hem nu nog steeds de hand boven het hoofd blijven houden.

 9. 12

  Bij mij weten gaat de SG Justitie niet over het OM. Het college PG is zelfstandig. Weliswaar minder dan voor de reorganisatie van Sorgdrager / Docters van Leeuwen, maar er lijkt geen sprake van directe invloed van de SG.

 10. 13

  Eva, ik snap je probleem niet helemaal.

  “Media en journalisten kunnen hoogstens feiten boven water brengen die verder (strafrechtelijk) onderzoek legitimeren.”; “Daarbij worden geruchten en feiten niet altijd even zuiver gescheiden.”

  Dit lijkt me een gevalletje van: “wij ruiken rook, zou er vuur zijn? Laten we het uitzoeken!” Verder lijkt het me dat beschuldigingen in de media los staan van een schulduitspraak door een rechter. Kortom, ‘de media’ mogen dat best doen. (Doet Sargasso niet iets soortgelijks met Jos van Rey?) De onschuldpresumptie is er (helaas) niet zozeer voor burgers en media, maar voor de garantie van een eerlijk proces door de desbetrefende rechtsorganen. Ergerlijker vind ik het dat politici van de wetgevende of (vooral!) uitvoerende macht zich uitlaten over zaken die onder de hamer liggen. Dat leden van de Tweede Kamer zich zorgen maken over de vrijlating en het proefverlof van Volkert van der Graaf, kan ik wel begrijpen. Als ‘stem van het volk’ mogen ze daar best iets van vinden. Dat Teeven er iets van vindt, vooral als staatssecretaris bij het ministerie waar Volkert onder valt, is een heel stuk ergerlijker.

  Dat je niet zomaar beschuldigd hoeft te worden door ‘de media’ (of wie dan ook) is echter ook waar. Dan kun je je beroepen op laster en smaad. De geruchten waren -kennelijk, gezien de motivatie- hardnekkig genoeg om tot vervolging over te gaan. Demmink had ook eerder aangifte van smaad (of laster) kunnen doen, dat heeft hij niet gedaan. En dat betekent niets, want naar zijn motivatie om dat niet te doen, kan men slechts gissen.

 11. 14

  @13 Ik zou er niet over begonnen zijn als het hof had gezegd dat ze het onderzoek gelastte mede op basis van informatie die media publiceerden de afgelopen jaren in de Demmink-affaire. Maar het hof had het over beschuldigingen in de media.

  Dat lijkt misschien mierenneuken op woordgebruik, maar het is een belangrijk onderscheid. In het eerste geval geeft het werk van journalisten (macht controleren, gedegen onderzoek doen) aanleiding tot een strafrechtelijk onderzoek. In het tweede geval reageert een rechter /gerechtshof op speculatie, en dat lijkt me geen goede ontwikkeling in een democratische rechtsstaat.

  Het gaat natuurlijk heel erg toe naar hoeveel belang de rechter mag en moet hechten aan de samenleving (politiek, media, publieke opinie) in zijn werk. En ik ben daarin redelijk old school.

 12. 15

  @14 Ah, ik was al bang dat het dat zou zijn. Hoewel het geheel terecht is, want juist in de rechtspraak en wetgeving moet je je woorden heel goed wegen en er duidelijk in zijn. Voor degenen die dan goed lezen en een manco kunnen ontdekken, is een onnauwkeurige formulering een probleem-in-wording. Dus worden (terecht) rechterlijke uitspraken en (van oudsher, of dat inmiddels nog zo is, is de vraag) wetgeving nauwkeurig dichtgetimmerd.

  Maar nu is zoiets juridisch dus dichtgetimmerd met de juiste (jargon)termen en correct geplaatste komma’s, maar dat heeft wel een nadeel. De burger die een brief krijgt, die juridisch gezien perfect is, zal zeggen: “Wat is dit voor ambtelijk taalgebruik?! Hier snap ik niks van!” Als die naar een ambtenaar gaat, zal die zeggen: “Maar het staat er toch zo duidelijk?”

  Oftewel: ‘Iedereen’ weet wat de rechter bedoelt als hij zegt dat het onderzoek ‘mede gerechtvaardigd [is] vanwege het feit dat de beschuldiging van beklaagde al jarenlang met een zekere regelmaat opdoemt in de media’. Maar in de rechtspraak zou dit, vanwege deze uitspraak, een precedent kunnen zijn: de beschuldigingen hoeven niet gestaafd te zijn, als ze maar ‘met zekere regelmaat opdoemen in de media’.

 13. 16

  De vraag is natuurlijk, of u voldoende vertrouwen in de rechtstaat en de heer Demmink heeft, om hem uw kinderen toe te vertrouwen, als oppas zeg maar. Hij heeft er inmiddels waarschijnlijk alle tijd voor.

 14. 18

  @16:
  Interessant.

  Afgezien van de vraag of Demmink wel zin heeft op kroost van willekeurig wie te passen, wordt als antwoord op die vraag uitsluitend gerefereerd aan hijgerige berichtjes in de diverse al of niet sensatiebeluste media.

  Dit noem ik nou een voorbeeld van gestuurd mediawerk.
  Via, via, en horen zeggen….

  Wacht nu eerst maar eens af voor U dezelfde fout maakt als zovelen…er is nog wel niets bewezen, maar toch.

  Of Demmink schuldig is of niet, dat weet ik niet, dat er onhandig geopereerd is lijkt me duidelijk, en misschien is het gewoon goed dat er eindelijk een eind aan dat gedoe komt.
  Hoe dan ook.
  Als er dan tenminste een eind aan komt.

  Dat laatste valt, gezien de historie, te betwijfelen.

 15. 20

  Begrijp het wel, dat vertrouwen van velen in de rechtstaat (en de heer Demmink). Stel nou dat hij inderdaad kinderen heeft misbruikt, op manieren die tegen alles ingaan wat als acceptabel wordt gezien, dat dit bekend was in zijn kringen en dat hij desondanks beschermd is op manieren die haaks op de rechtstaat staan, dan krijgt dat rotsvaste vertrouwen een bijzonder harde knauw. Dat velen dit risico niet willen nemen gaat terug op hele eenvoudige psychologische principes. Daarom begrijp ik het wel.

  Maar met feiten heeft het niets te maken, enkel met geloof.

  N.B.: Je kunt je ook afvragen waarom al die vervelende en vasthoudende figuren zo’n hekel hebben aan die aardige en bertouwbare meneer Demmink.

 16. 21

  @20:
  Dat bedoel ik met hijgerige berichtgeving , niet gestoeld op de realiteit-vooralsnog- .
  Er is nog steeds niets bewezen en U komt alweer aan met “die aardige en betrouwbare heer Demmink”

  Ik ken de man niet, weet niets of weinig van hem af, en heb de golf aan hetze en laster met interesse gevolgd.
  Die golf aan laster en hetze stond me tegen, omdat tot nog toe daarvan niets is bewezen.

  Alles wat je in je reactie nr 20 beweert is -alweer-gestoeld op twee woorden:
  Stel nou….

  Dat is precies wat mij dwars zit……die twee simpele woordjes:
  Stel nou…..

  Zullen we het nu maar een gewoon aan het OM overlaten en voor we weer tot conclusies “jumpen” even afwachten wat daar uit komt?

 17. 23

  @22: stel nou dat blijkt dat er niets waar is van al die geruchten – dus stel je eens voor wat het met iemands leven gedaan heeft om zo belasterd te worden. Stel je ook eens voor dat het niet hem was, maar jezelf die zo iets overkomt. Stel je eens voor dat die idioot van een De Kat bij je voor de deur ligt. Of dat de evenmin geheel sporende Poot een pagina-grote advertentie over je laat verschijnen. Stel nogmaals voor dat het jezelf betreft en dat je van niets weet.

  Misschien begrijp je dan dat je niet zo maar iets kunt stellen. Ook niet @0: “Al sinds 1999 duiken er regelmatig geruchten in verschillende media op” – ik kan ze niet vinden, en volgens mij klopt dit zelfs niet – in de NRC staat er voor 2007 niets over in. Dan loopt echter het proces tegen Baybasin, waar diens advocaten allerlei geruchten over Demmink gebruiken. Dus al schrijft inmiddels iedereen elkaar na, wie levert een verwijzing naar een gewoon dagblad van voor 2000?

 18. 24

  Het staat iedereen vrij om zelf onderzoek te doen. Daarom neem ik aan dat je vragen retorisch bedoeld zijn. Overtuig vooral jezelf.

 19. 25

  Tot slot wil ik enkel nog toevoegen, dat het me steeds weer verbaast hoe effectief doofpotten zijn. Dit ondanks mijn kennis van de menselijke psyche. Het kennelijke gebrek aan (zelf-)kennis maakt zelfs van intelligente mensen makke schapen.

 20. 26

  @17:

  Precies, en dat is waarom deze zaak anders moet worden behandeld dan andere “waar rook is…” verhalen (bij “gewone” burgers moet daar niet te makkelijk aan worden toegegeven: onterechte beschuldigingen mogen niet lonen). Ieder onderzoek naar hem van voor 2012 kan eigenlijk niet vertrouwd worden omdat de mensen die hem onderzochten voor hem werkten.

 21. 27

  @24 – Ik zie in #20 geen enkel inhoudelijk argument dat stoelt op ‘onderzoek’. Louter diskwalificaties dmv psychologiseringen van de sceptici.

  Dat kunnen we ook omkeren, hoor. Er zijn vast ook psychologische mechanismen en sociologische hypotheses te bedenken die verklaren wat allerlei mensen vatbaar maakt voor allerhande complottheorieën.

  n 1999 a research team headed by Marina Abalakina-Paap, a psychologist at New Mexico State University, published a study of U.S. college students. The students were asked whether they agreed with statements such as “Underground movements threaten the stability of American society” and “People who see conspiracies behind everything are simply imagining things.” The strongest predictor of general belief in conspiracies, the authors found, was “lack of trust.” (Slate)

  Kijk, daar gaan we al.

  Zegt dit nu iets over de vraag of Demmink seks heeft gehad met minderjarigen (al dan niet tegen betaling); en over de vraag of hij werd gechanteerd door een schimmige pooier hier en de Turkse overheid daar? Of over de vraag of hij zijn invloed heeft gebruikt om dit allemaal onder de pet te houden?

  En als het dat niet doet, waarom kom je zelf dan met zulke psychologiseringen in plaats van met feiten en argumenten?

  Het staat iedereen vrij om zelf onderzoek te doen.

  Dat is een andere manier van zeggen dat je de klok hebt horen luiden, ook niet weet waar de klepel precies hangt, geen moeite wil doen om dat uit te zoeken, maar wel graag wil verkondigen hoe laat het is.

 22. 28

  @27: Heb ergens in 2005 alle ‘publieke’ stukken over deze zaak ingezien en het daarna bijgehouden. Dit was een beroepsmatige noodzaak destijds, maar het is me persoonlijk blijven boeien sindsdien. Ben dus behoorlijk ingevoerd in de materie.

  De vele roeptoeters, ook hierboven, hebben geen flauw idee over deze zaak, zo blijkt. Totaal gebrek aan werkelijke belangstelling, enkel meninkjes. Voor zulk lui en ignorant volk ga ik geen uitgebreide uitleg geven over hoe onwaarschijnlijk Demmink’s onschuld is.

 23. 29

  @28 – Voor iemand die steeds schermt met specialistische kennis op psychologisch en criminologisch gebied, ben je wel erg summier met je feiten.

  Een beetje te summier, wat mij betreft. Tenslotte kan ieder zich op het internet voordoen zoals hij wenst, en pronken met veren die hij/zij niet heeft.

  Maakt op mij geen indruk, zolang iemand z’n pretenties niet waar maakt door over de brug te komen met feiten en argumenten waaruit blijkt dat iemand inderdaad zeer goed in de materie thuis is.

  En ik heb op dat vlak nog niks van je vernomen. Enkel oppervlakkig geneuzel. Dus wat is al die specialistische kennis van je nou eigenlijk waard? Vooralsnog niks.

 24. 30

  @28: Weet je heel zeker dat je echte naam niet Micha Kat is??

  Afgezien van je reacties…………… wordt het – zelfs voor jou – niet eens tijd de rechtsgang af te wachten voor je hier weer met je persoonlijke observaties komt aandansen?

  Geef me EEN handvast en doorslaggevend bewijs en ik ga met je mee.
  Maar dat HEB je niet.

  Nog los daarvan is het niet onwaarschijnlijk dat criminelen of half-criminelen een verwoede poging doen de rechterlijke macht als corrupt aan te merken.
  Het zal de eerste keer niet zijn dat criminelen en hun advocaten proberen – in een ultieme poging – het OM in discrediet te brengen.
  Ik snap ECHT niet waarom je die man ( die ik, – nogmaals, overigens NET als jij – niet ken) met alle geweld aan de schandpaal wil hebben.

  Er is geen enkel – GEEN ENKEL – bewijs.
  Tot nog toe alleen geroddel en achterklap.

  Last comment………….het zal je gebeuren dat je in de schoenen staat van ene Demmink, en sinds JAREN EN JAREN door debielen als Micha Kat wordt lastig gevallen…

  ( Je zou haast iets gaan denken over Micha Kat)