1. 4

  De Wet Burgerinitiatief is zo een dode letter. Er wordt zowel niet naar de letter als naar de geest ervan gehandeld. Eigenlijk wil men in de Tweede Kamer helemaal geen burgers die zich bemoeien met hun agenda. Stel je voor, ze moeten niet spreken namens het volk of zo, maar zitten daar er zonder last of ruggespraak. Daarom heet het ook volksvertegenwoordiging. Oh wacht…

  Schaf die wet maar af, of herzie ‘m drastisch. Zo is het zinloos. Of je het eens bent met een burgerinitiatief of niet, het wordt zo gewoon niet democratisch in behandeling genomen omdat het al strandt bij een commissie, bovendien met politieke kleur.

  Ben benieuwd hoe de reglementen van deze commissie met 8 leden trouwens zijn. Wat gebeurt er als de stemmen staken? Heeft de voorzitter dan de doorslaggevende stem?
  http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/VERZ/samenstelling.jsp

 2. 5

  Ik begrijp het niet helemaal. Het lijkt erop of een kamerlid zo elk burgerinitiatief om zeep kan helpen: je stelt er een kamervraag over en dient vervolgens een (kansloze) motie in, en daarmee is het dan ‘besproken’?