Studie naar koolstofdioxide opslag teleurstellend

De droom van elke kolen redneck en fossiele politicus gaat snel in rook op volgens Amerikaanse wetenschappers. Om de ophoping van CO2 tegen te gaan liep de politiek al ver vooruit op papier, CO2 opslag, diep in de grond, voorzien als magische kogel tegen de effecten van klimaatverandering. Na het injecteren van 1600 ton CO2 in een olieveld in Texas ondervonden Amerikaanse wetenschappers echter diverse migratie effecten. In plaats van statische binding van CO2, veranderde de zuurgraad van de ondergrondse mineralen waardoor ze oplosten. Daardoor zou de koolstofdioxide kunnen lekken in het grondwater waardoor het weer in de lucht terechtkomt. Tevens zouden er toxische verbindingen onder de grond kunnen mobiliseren richting grondwater: “This rapid dissolution of carbonate and other minerals could ultimately create pathways in the rock seals or well cements for CO2 and brine leakage. Dissolution of minerals, especially iron oxyhydroxides, could mobilize toxic trace metals and, where residual oil or suitable organics are present, the injected CO2 could also mobilize toxic organic compounds. Environmental impacts could be major if large brine volumes with mobilized toxic metals and organics migrated into potable groundwater.”

De studie is gepubliceerd in de Juli 2006 editie van de Geological Society of America’s journal of Geology. Het eerste Europese project voor CO2 opslag zou moeten beginnen in 2010. Statoil en Shell willen in een veld op de Noordzee vloeibare CO2 injecteren.

  1. 2

    Voordat we te hard van stapel lopen: het gaat in dit onderzoek over opslag in aquifers, waarvan weinig bekend is. Over de gesloten olie- en gasvelden waar Nederland zich opricht is veel meer informatie bekend vanwege de jarenlange exploitatie. Desalniettemin zal voor elk project een uitgebreide effectrapportage gemaakt moeten worden volgens de internationale wetgeving.

  2. 3

    Scherp blijven op wat voor de kolenlobby een “ideale oplossing” is blijkt noodzakelijk. CO2 opslag is het verschuiven van problemen, geen oplossing. De belangen van de kolenlobby zijn zodanig hoog, dit i.v.m. met geplande kolencentrales, dat een aantal effecten van CO2 opslag “vergeten” kunnen worden.