Stelling: GC zou bij wet verboden moeten worden

Op GeenCommentaar is ook plaats voor gastloggers. Dit keer weer voor Berend ter Borg met zijn stelling dat GeenCommentaar.nl bij wet verboden zou moeten worden, een ‘bespiegeling van een technofoob’.

Down with GC (Image: Geencommentaar.nl)

Ik heb altijd huiverig tegenover het fenomeen ‘internet’ gestaan. Het is over het algemeen mijn overtuiging dat technologische vooruitgang nergens toe kan leiden. Toen, midden jaren negentig, elektronika-goeroes begonnen te schreeuwen over de ‘onbeperkte mogelijkheden’ van de IT beving mij een gevoel van paniek, en zelfs van misselijkheid. Ik zat bepaald niet om ‘onbeperkte mogelijkheden’ te springen. Ik deed moedige pogingen om de nieuwe werkelijkheid die ontstond te ontkennen. Zo behoorde ik tot de achterhoede die oprecht geloofde dat mobiele telefoons een mode van voorbijgaande aard waren. Het internet viel moeilijker te ontkennen, maar ik heb de hoop gekoesterd dat de ‘millennium bug’ dit fenomeen op de een of andere manier de nek om zou draaien.

Ik heb mijn walging voor het internet op peil kunnen houden door zorgvuldig alleen het slechtste van het web te bekijken. De gedachte dat internet ‘de toekomst van de democratie’ zou zijn heb ik de kop ingedrukt door een aantal discussies op stand.nl te volgen. Een zegening. Een aaneenschakeling van scheldkanonnades, gesteld in het slechtste Nederlands dat ik ooit ben tegengekomen. Op stand.nl zal nooit eens iemand een betoog opbouwen, dan wel inhoudelijk reageren op wat een ander had gezegd. Mijn vooroordeel over het internet bleef in stand.

Recentelijk stelde een vriend die meer in contact stond met de moderne tijd voor, dat ik eens een bijdrage aan het blog waarvan hij redacteur was zou leveren. Inderdaad, geencommentaar.nl. Ondanks mijn afkeer van het internet ben ik ook de kwaadste niet, en als mij zoiets gevraagd wordt dan doe ik het.

En geencommentaar.nl viel mij in alle opzichten mee. Intelligente doorwrochte stukken, waar over het algemeen op een intelligente, doorwrochte manier op gereageerd wordt. Bij de reacties wordt er niet gescholden, maar worden er echt discussies gevoerd. Wat betreft de taalfouten: één respondent ging bij een latere reactie zo ver om zich voor een spelfout te excuseren. Een spelfout die natuurlijk anders niemand was opgevallen.

Betekent dit nu dat ik mijn negatieve opvatting over het internet laat varen? Nee, integendeel, mijn afkeer van het fenomeen wordt er slechts door versterkt. Het internet probeert iets te doen waar de mens door de evolutie niet voor is uitgerust. De mens is gemaakt om zich staande te houden in kleine jagersgemeenschappen, en niet om via een elektronisch netwerk in verbinding te staan met de helft van de wereldbevolking.

In het nummer ‘Ballad of a Thin Man‘ zingt Bob Dylan over een meneer Jones, die door ontmoetingen met allerlei figuren die anders zijn dan hij volledig uit zijn doen wordt gebracht. De eindconclusie van meneer Jones: “There ought to be a law against you coming around!” En daar had meneer Jones gelijk in.

Op het moment dat er een website wordt opgezet waar mensen met onbekende Anderen in contact treden, en niet in staat zijn om zich door middel van vooroordelen van die Anderen af te sluiten, kan dat alleen maar tot een catastrofe leiden. Ik ben er zelf op deze manier achtergekomen dat een stukje voor het internet schrijven wel wat anders is dan een grap vertellen in een café. Wat geestig bedoeld is zal serieus genomen worden en vice versa ? de Ander heeft namelijk niet hetzelfde gevoel voor humor als jij. Zekerheden die je koesterde zullen onderuit gehaald worden door Anderen, die aan de andere kant van de wereld wonen, en daarom dingen weten die jij niet wist. Er komen zoveel ideeën en inzichten op je af dat je erin verdrinkt.

Mijn conclusie over het internet is zodoende de volgende. Veel internet activiteiten, zoals haatsites, of pornosites, kunnen wat mij betreft gewoon voortbestaan. Maar websites zoals geencommentaar.nl, waar oprechte pogingen gedaan worden om diepgaand contact te vestigen tussen mensen die geen diepgaand contact met elkaar zouden moeten hebben, zouden per direct verboden moeten worden.

 1. 1

  Grappig stuk. GC is eigenlijk ook een jagersstukje van cyberspace waar mensen elkaar bestrijden om het eigen gelijk. Zo evolutionair anders is internet nou ook weer niet.

  En verder is het net als het echte leven. Stap ook niet een haagse kroeg in als je zonder scheldkarbonades een intelligente mening over het leven wil hebben. Zo ook niet de site van het ad oid bezoeken :P.

  Ik zie een man die bang is omdat hij de technologie niet onder de vingers heeft en niet kan doen wat anderen wel doen ;)

 2. 4

  Besluit van 1april 2021, houdende vaststelling van het Besluit Buitengewoon Strafrecht

  Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prinsen van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
  Op de voordracht van Onze Ministers voor Voorlichting en Informatie van het Koninkrijk, van Veiligheid en bestrijding van On-Nederlandse activiteiten, van Onderwijs en behoud van Middelnederlands ;
  Overwegende, dat de veiligheid van den bloggers, Gastbloggers en reaguurders het dringend noodzakelijk maakt buitengewone bepalingen van strafrecht vast te stellen voor de berechting gedurende het tijdperk van informatie en Communicatie begane feiten, welke in zo ernstige mate strafwaardig zijn, dat hun strafbaarheid daarmede in overeenstemming dient te worden gebracht, zonder dat een beroep op het bepaalde in artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht bij die berechting dient te worden toegelaten;
  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
  Artikel I
  GeenCommentaar.nl is een weblog uitsluitende intelligente doorwrochte stukken, waar over het algemeen op een intelligente, doorwrochte manier op gereageerd wordt. Bij de reacties wordt er niet gescholden, maar worden er echt discussies gevoerd. Wat betreft de taalfouten: één respondent ging bij een latere reactie zo ver om zich voor een spelfout te excuseren. Een spelfout die natuurlijk anders niemand was opgevallen.

  Artikel II
  …..

 3. 7

  Bijzonder artikel :)

  Opvallend dat je ‘Ballad of a thin man’ van Bob Dylan in je stuk verwerkt. Het refrein past perfect bij je houding ten opzichte van internet: “Because something is happening here. But you don’t know what it is. Do you, Mister Jones?”
  Daarnaast is het overigens zo dat in de tekst gezegd wordt dat het juist Mr Jones verboden moet worden om langs te komen (of van mening te veranderen, Dylans bekende dubbele bodem).

  Waarom is een café wel een ‘technologie’ die je accepteert en internet niet? Het is niet de techniek die het bijzonder maakt maar de mogelijkheden –> in contact komen met andere mensen die mogelijk een interessante toevoeging kunnen zijn op je kijk op de wereld. Hierbij speelt een bepaald merk tap of kassa net zo min een rol als tcp/ip of html.