1. 1

    Wilder’s kamervragen voorbereidservice:

    1) Heeft u kennis genomen van het artikel “Straitjackets for illegals”? (http://www.news24.com/News24/World/News/0,,2-10-1462_2176422,00.html)

    2) Bent u het met me eens dat het een schandalige verspilling van EU-geld is om illegalen van kleding te voorzien?

    3) Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?