SP: PvdA trekt stekker uit linkse coalitie in Nijmegen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (12)

#1 Jonas

Helemaal gelijk. Het is niet de bedoeling dat de hardwerkende burger voor de linkse hobby’s meer OZB moeten betalen. Goed van de PvdA!

 • Volgende discussie
#2 Eurocraat

Is het sluitend maken van de begroting tegenwoordig een linkse hobby? Dat verklaart het Nederlandse begrotingstekort in ieder geval wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jonas

Beste Eurocraat – het gaat erom hoe je de begroting sluitend maakt (bezuinigen op subsidies of extra belastingen). Kennelijk heeft de PvdA het idee opgevat voor de eerste optie te kiezen: niet ten koste van de kiezer, maar het ombuigen van beleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Eurocraat

@3: dat zou zo zijn als de PvdA ook met bezuinigingsvoorstellen zou zijn gekomen om het verlies aan belastinginkomsten op te vangen. Dat hebben ze echter niet gedaan. Het college -inclusief PvdA-wethouders- vond dat onverantwoordelijk bestuur. En terecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jonas

@3. Keus 1 is impliciet keus 2. Geen verhoging OZB-belastingen betekent dat het geld ergens anders vandaan moet komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Eurocraat

@5: nee. Keus 2 niet maken betekent interen op de reserves. Dat kan, maar is misschien niet zo verstandig met nog landelijke bezuinigingen op komst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jonas

@6. O jij denkt dat als ze dus niet bezuinigen interen op de reserves. Ik denk dat zoals je juist aangeeft straks fikse bezuinigingen komen, er nu al een begin wordt gemaakt met een andere begrotingspolitiek: ombuigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Eurocraat

@7: de bezuinigingen zullen van landelijk komen, op het gemeentefonds. Dus is het niet handig om nu je eigen andere inkomensbron te beperken. En ja, als je je inkomsten verkleint, en geen bezuinigingsvoorstel doet (het was de begrotingsbespreking, dus gisteravond was het moment om dat te doen), dan is de enige andere optie interen op de reserves.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Eurocraat

Om wethouder Paul Depla te citeren: “Het zou, met zwaar weer in aantocht, financieel onverantwoord zijn en een gat slaan in de reserves van de stad.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Jonas

Uit het coalitie-akkoord voor 2006-2010:

Betaalbaar Nijmegen

Eerste een verhaaltje over de relatief hoge lasten in Nijmegen en dan deze zin (…)”Wij zullen daar deze raadsperiode niet van afwijken.
Lastenverhoging stellen we in dit akkoord niet voor, evenmin als lastenverlaging.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Jonas

Als er nieuw akkoord moet worden binnenkort met eventueel nieuwe partners, dan kan de begroting toch anders worden aangepakt. Vanzelfsprekend ga je de reserves niet aanspreken in deze tijd, hoewel er soms nog een hoop slapende fondsen kunnen zijn op de balans.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Eurocraat

@10: de totale lasten gaan niet omhoog, omdat de rioolbelasting is verlaagd. De coalitie houdt zich dus aan haar akkoord.
En nogmaals: als je snijdt op de inkomsten van de begroting, zonder te snijden in de uitgaven, teer je in op de reserves. Er is geen andere optie.

 • Vorige discussie