1. 1

  Helemaal gelijk. Het is niet de bedoeling dat de hardwerkende burger voor de linkse hobby’s meer OZB moeten betalen. Goed van de PvdA!

 2. 3

  Beste Eurocraat – het gaat erom hoe je de begroting sluitend maakt (bezuinigen op subsidies of extra belastingen). Kennelijk heeft de PvdA het idee opgevat voor de eerste optie te kiezen: niet ten koste van de kiezer, maar het ombuigen van beleid.

 3. 4

  @3: dat zou zo zijn als de PvdA ook met bezuinigingsvoorstellen zou zijn gekomen om het verlies aan belastinginkomsten op te vangen. Dat hebben ze echter niet gedaan. Het college -inclusief PvdA-wethouders- vond dat onverantwoordelijk bestuur. En terecht.

 4. 7

  @6. O jij denkt dat als ze dus niet bezuinigen interen op de reserves. Ik denk dat zoals je juist aangeeft straks fikse bezuinigingen komen, er nu al een begin wordt gemaakt met een andere begrotingspolitiek: ombuigen.

 5. 8

  @7: de bezuinigingen zullen van landelijk komen, op het gemeentefonds. Dus is het niet handig om nu je eigen andere inkomensbron te beperken. En ja, als je je inkomsten verkleint, en geen bezuinigingsvoorstel doet (het was de begrotingsbespreking, dus gisteravond was het moment om dat te doen), dan is de enige andere optie interen op de reserves.

 6. 10

  Uit het coalitie-akkoord voor 2006-2010:

  Betaalbaar Nijmegen

  Eerste een verhaaltje over de relatief hoge lasten in Nijmegen en dan deze zin (…)”Wij zullen daar deze raadsperiode niet van afwijken.
  Lastenverhoging stellen we in dit akkoord niet voor, evenmin als lastenverlaging.”

 7. 11

  Als er nieuw akkoord moet worden binnenkort met eventueel nieuwe partners, dan kan de begroting toch anders worden aangepakt. Vanzelfsprekend ga je de reserves niet aanspreken in deze tijd, hoewel er soms nog een hoop slapende fondsen kunnen zijn op de balans.

 8. 12

  @10: de totale lasten gaan niet omhoog, omdat de rioolbelasting is verlaagd. De coalitie houdt zich dus aan haar akkoord.
  En nogmaals: als je snijdt op de inkomsten van de begroting, zonder te snijden in de uitgaven, teer je in op de reserves. Er is geen andere optie.