Slaap Zacht Meneer de President?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

update (2004-11-09T16:44): Het NRC meldt dat de Syrier Redouan Al-I als spil in het netwerk rond Samir A. en Muhamed B. wordt gezien. Deze Syrier werd in Oktober 2003 gearresteerd, maar (u raadt het) vrijgelaten wegens onvoldoende bewijs.

De Bush regering heeft Bin Laden dan niet gevangen misschien, de chauffeur van Bin Laden echt wel, en die zal voorlopig niemand nergens meer naar toe rijden, dus slaap maar zacht, meneer de president. Toch zal Bush niet lekker slapen vannacht, want een federale rechter heeft het proces tegen Salim Ahmed Hamdan uit Yemen voorlopig stopgezet.

Velen winden zich ongelofelijk op als de woorden ‘Guantanamo Bay’ vallen, het is het typerende voorbeeld van de rechteloze arrogantie van de regering Bush volgens hen. Op 13 november 2001, kort na 9-11, tekende Bush het beruchte decreet die het instellen van militaire tribunalen authoriseerde. De tribunalen kregen het recht om buiten elk recht om verdachten van terrorrisme op te sluiten tot nader order en hen in het geheim te berechten. De bepaling om verdachten tot nader order op te mogen sluiten bleek nog wel het meest omstreden.

Dit decreet van Bush raakt echter met elke rechtzaak verder uitgehold en lijkt zo ondertussen op zijn laatste benen te lopen. Bepaalde een federal rechter eerder al dat Amerikaanse staatsburgers niet onder het decreet vallen, nu was er het besluit dat alvorens verdachten als ‘enemy combatants’ berecht kunnen worden, eerst moet worden vastgesteld of verdachten onder het akkoord van Geneve vallen.

De zaak was aangespannen door Hamdan zijn militaire advocaat(!) die de rest van zijn militaire carriere nu waarschijnlijk wel luitenant zal blijven. Hierbij draaide alles om het begrip ‘enemy combatants.’ Deze term heeft een lange traditie in de Verenigde Staten en is geen uitvinding van de regering Bush, zoals velen graag willen geloven. Zij gaat terug tot de Amerikaanse Burgeroorlog, toen in 1866 een groep Confederalisten berecht werd door een in der haast ingestelde militaire rechtbank (EX PARTE MILLIGAN, 71 U.S.). Rechter Chase en 3 anderen van het Oppergerechtshof of het ‘Supreme Court’ bepaalden dat zulks alleen door het Congres geauthoriseerd kon worden.

In 1942 infiltreerden Nazi spionnen Florida en Long Island en begroeven hun uniformen met de bedoeling aanslagen te plegen op vijandelijk terrein. Deze spionnen of terroristen werden beschuldigd van het overtreden van het oorlogsrecht en president Roosevelt riep een decreet uit dat toestond hen voor een militaire rechtbank te berechten. De ‘Articles of War’ en met name artikel 15 gerechtigt militaire tribunalen om overtreders van het oorlogsrecht te berechten (EX PARTE QUIRIN 317 U.S. 1).

Het is met name de zaak Quirin geweest die de term ‘enemy combatants’ avant la lettre definieerde. Het oorlogsrecht maakt onderscheid tussen gewapende strijders en de burgerbevolking. Een ‘enemy combatant’ die zonder uniform de vijandelijke linies doorkruist met de bedoeling lijf en leden te vernietigen valt hiermee onder de bevoegdheid van het militaire tribunaal. In de zaak Quirin wordt gesproken van ‘lawful and unlawful combatants.’ Ook een Amerikaans staatsburger is hiervan in principe niet vrijgesteld, terwijl ook in de Haagse Conventie dit onderscheid gemaakt wordt bij voorbeeld.

Nu is er het merkwaardige feit dat de Taliban en Al-Qaida in Afghanistan zich haast per definitie niet in uniformen kleedden. Het onderscheid tussen wettelijke strijders en onwettelijke strijders bestaat per definitie dan ook niet, aldus de Bush regering, alle gevangenen zijn ‘enemy combatants.’ Het feit dat een federale rechter nu besluit dat dit door Bush zo omarmde beginsel helemaal niet zo vanzelfsprekend is, maar dat er eerst opnieuw grondig moet worden vastgesteld of de Conventie van Geneva van toepassing is op de gevangenen in Guantanamo Bay is een enorme tegenslag voor Bush, omdat dit de hart van de legale zaak raakt.

De rechtspraak omtrent deze zaak is overigens ook interessant om te volgen met betrekking tot de actuele ontwikkelingen in Nederland. Immers, de terroristen die Van Gogh vermoordden zijn vijandelijke linies overschreden zonder onderscheidbare kledij, waardoor zij volgens internationaal recht ‘unlawful combatants’ zijn die buiten de normale rechtspraak zouden kunnen vallen. Ik ken de Nederlandse rechtspraak hierontrent niet, maar er schijnt binnen het kabinet een hevige ruzie te branden over de vraag welke artikelen van toepassing zijn en of zij afdoende zijn om fundamentele moslim extremisten aan te pakken.

De vraag lijkt mij echter eerder: bestaat er voldoende besef van de ernst van de situatie en heeft de regering voldoende lef om de beschikbare wetgeving daadwerkelijk toe te passen. Er bestaat een legio aan legale mogelijkheden die varieren tot het onschadelijk maken van terroristen zoals op Guantanamo Bay tot het wegens onvoldoende bewijs op vrije voeten stellen van verdachten van terrorisme met een aantekening dat dit ‘niet betekent dat u onschuldig bent’ (foei! gaat u daar maar eens thuis over nadenken, boefje!) zoals in Duitsland en Nederland tot nu toe gebeurde. Slaap zacht Nederland.

Link:
BBC News – ‘Bin Laden driver’ hearing halted

Reacties (14)

#1 Jan des Bouvrie

[Bill O’Reilly mode aan]

Jammer dat die linkse ratten van hogerechters in de VS de macht van Bush steeds verder inperken. Je kunt de oorlog tegen het terrorisme niet winnen met een hand op je rug gebonden door de rechters in je eigen land.

Gelukkig komt daar verandering in als Bush de komende vier jaar minimaal 1 maar waarschijnlijk 2 van zijn vrienden als lid van de supreme court kan benoemen. Dan is het gelukkig afgelopen met dit soort linkse onzin.

[/Bill O’Reilly mode uit]

 • Volgende discussie
#2 Benjamin Franklin

They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 phonkee

Dat wilde ik effe kwijt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 larie

Franklin kon zijn uitspraken ook relativeren:
“Any fool can criticize, condemn, and complain, and most fools do”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 larie

Van zacht slapen is geen sprake, er ligt een erwt onder het matras.
Inherent aan het democratische systeem is het naijlen van de beschikbare wetgeving. Het kost immers, veel, tijd de reacties van de regerende macht op gebeurtenissen in de samenleving te laten toetsen door de controlerende kamers en om te zetten in nieuwe wetgeving.
Het lijkt erop dat hedendaags geboefte in deze leemte springt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jan des Bouvrie

@larie: wat je schrijft is ook larie. President Bush slaapt heerlijk nu hij herkozen is. En wat een meneertje Larie in Nederland daarvan vindt interesseert hem natuurlijk helemaal geen reet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 larie

@JdB

Ik probeerde een lijn door te trekken omdat ik het onderwerp een universeel gegeven vind.
Terugvallen op nicks is zo leeg, ik eet liever een luchtig hapje lariekoek dan dat ik moet kijken hoe laat het is op een bij het Kruidvat gekocht Bouvrie klokje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jan des Bouvrie

@Larie: probeert u nu poetisch te zijn of gewoon door zwammerig taalgebruik te verhullen dat uw boodschap inhoudsloos is. Ik vrees het laatste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 caprio

@JdB: Angst is een slechte raadgever. Kent uw volksrijmpjes!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Jan des Bouvrie

@Caprio: ik wordt gewoon een beetje moe van die hele politiek correcte “we moeten een statement maken” houding. Of het nou over het kabinet, de herverkiezing van Bush of de moord op Theo van Gogh gaat. Het is er allemaal volgens mij vooral op gericht aan elkaar te laten zien hoe politiek correct en verontwaardigd we allemaal wel niet zijn. Het doet me denken aan de tijd dat ik bij een politieke jongerenorganisatie zat en we op een congres een motie aannamen dat China zich uit Tibet moest terug trekken. Alsof China dan zou zeggen: “oh, jullie hebben gelijk. We smeren hem meteen”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 caprio

Het alternatief is geen mening hebben en niets doen, het feit dat je niet direct 1 miljard Chinezen kunt bewegen is wellicht teleurstellend, maar in een democratie zal men toch echt moeten leren omgaan met dat gevoel van schijnbare machteloosheid, je wint wat, je verliest wat. Meningsvorming is een traag proces.

In een democratisch bestel telt elke stem. Het succes van de Amerikaanse democratie is dat dat besef bij iedereen leeft en dat men elke stem en mening probeert te winnen. Op dat niveau is democratisch activisme succesvol.

Als je daar het karakter niet voor hebt, ben je geen echte democraat. Er wordt veel gezeurd over het regentenschap in Nederland, maar eigenlijk zijn Nederlanders geen echte democraten in die zin, het zijn juist regenten-democraten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jan des Bouvrie

@Caprio: ik heb niets tegen meningvorming en discussie. Ik denk dat mijn frequente posten op dit forum dat wel bewijzen. Ik heb wel wat tegen mensen die een soort wedstrijd aangaan wie het hardst de meest politiek correcte mening kan laten horen. Niet omdat ze het idee hebben dat het ‘probleem’ dat ze er mee signaleren zal worden opgelost, maar om aan aan de buhne te laten zien hoe politiek correct ze wel niet zijn.

Ja en dan natuurlijk geen gewone taal gebruiken maar lekker veel intellectuele woorden erin. Anders kom je niet interessant genoeg over. Lees die post van Larie er nog maar eens op na:

“Van zacht slapen is geen sprake, er ligt een erwt onder het matras.
Inherent aan het democratische systeem is het naijlen van de beschikbare wetgeving.”

Wat hij volgens mij bedoelt te zeggen is:

“Volgens mij valt het allemaal wel mee, want het duurt altijd even voordat de wetten zijn aangepast aan wat wij met zijn allen willen”

Maar goed, het is fijn te weten dat Caprio vindt dat je pas een echte Democraat bent als je zo hard mogelijk in zo onbegrijpelijk mogelijke intellectuele wartaal schreeuwt hoe de wereld er uit zou moeten zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie