De seriebeving van Noordlaren

DATA - Afgelopen vrijdag zagen we dat Midlaren hoog scoorde qua aantal bevingen. Hierbij viel op dat het hoofdzakelijk bevingen betrof met een kracht van minder dan één.

Nadere analyse van de data laat zien dat de KNMI niet zo goed is in het toewijzen van plaatsen aan bevingen. Alle bevingen die de KNMI onder Midlaren heeft gecategoriseerd, liggen veel dichter bij het dorpje Noordlaren, zoals in onderstaand kaartje is te zien.

4-noordlarenmap

De bevingen van Midlaren Noordlaren afgezet tegen de tijd laten een ander interessant fenomeen zien. De bevingen zijn niet alleen geconcentreerd in het Noordlaarder Bos, maar ze zijn meer geconcentreerd in de tijd.

4-noordlaren

Alle bevingen vonden plaats binnen de tijdsduur van één maand in 2009. De piek lag op 17 maart met maar liefst zeventien bevingen op één dag. Sommige van deze bevingen volgenden elkaar echter zó kort na elkaar op (minder dan één minuut), dat je je af kunt vragen of het om twee aparte bevingen ging of één grotere beving. Maar zelfs als het niet om aparte bevingen ging, dan vonden die dag nog steeds twaalf bevingen plaats in hetzelfde gebied.

Het zal waarschijnlijk nooit precies duidelijk worden wat hier precies aan de hand is geweest en wat de exacte oorzaak is. De wetenschap dat een dergelijke seriebeving tot de mogelijkheden behoort, lijkt me in ieder geval geen geruststellende gedachte voor de inwoners van Groningen.

Met behulp van openbaar beschikbare data (KNMI, Groninger Bodem Beweging, NVM & CBS) onderzoekt Sargasso in een serie artikelen de aardbevingen in Groningen. Zie ook het volledige dossier voor alle artikelen.

 1. 1

  @0: “dat een dergelijke seriebeving tot de mogelijkheden behoort, lijkt me geen geruststellende gedachte”.
  Waarom, (na)schokken zijn gebruikelijk.
  Opmerkelijker na 2009 geen bevingen, dus geen oplopend patroon

 2. 2

  Jaap:

  Nadere analyse van de data laat zien dat de KNMI niet zo goed is in het toewijzen van plaatsen aan bevingen. Alle bevingen die de KNMI onder Midlaren heeft gecategoriseerd, liggen veel dichter bij het dorpje Noordlaren, zoals in onderstaand kaartje is te zien.

  Het stippellijntje op de hierboven getoonde kaart is de provinciegrens; Midlaren ligt in Drenthe en Noordlaren in Groningen. Ik weet niet op welke manier dat ermee te maken kan hebben.

 3. 3

  Nou ziet u wel mensen, dat valt allemaal best mee toch!

  Het is al zo saai daar in het noorden, wij houden de boel tenminste nog een beetje in beweging!

  #YOLO

 4. 4

  @2:

  Ik weet niet op welke manier dat ermee te maken kan hebben.

  Ik heb natuurlijk wel een wantrouwend vermoeden, dat ik voor de duidelijkheid dan maar zal expliciteren: zou het mogelijk zijn dat men deze bevingen buiten de Groningse statistieken wil houden door ze toe te schrijven aan een naburig dorp in Drenthe?

 5. 6

  Een opmerkelijke reeks aardbevinkjes is het wel. Het Noordlaarderbos ligt op de verhoging van de Hondsrug (zandgrond) en daarnaast wordt er in dit gebied ook geen gas gewonnen. Dit overigens i.t.t. Midlaren waar dat wel het geval is. Het zou natuurlijk ook nog zo kunnen zijn dat gaswinning geen oorzaak is van deze reeks.

 6. 7

  @5: Hoe dat instituut precies functioneert weet ik natuurlijk ook niet, maar ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat het KNMI niet helemaal vrij is van politieke invloeden.

  Trouwens, waarom is de NAM eigenlijk geen volledig staatsbedrijf? In mijn onschuld ging ik er nog vanuit dat dat wel zo zou zijn. Maar Wikipedia vertelt me dat het een Shell-ExxonMobil combinatie is.

 7. 8

  @7: Omdat ExxonMobil en Shell meer expertise hebben op dit gebied en de Groningse kleigrond beter kunnen leegwringen dan dat de overheid dit kan. Ook hier geldt: Shell helpt…

 8. 9

  @1: Op zich zijn naschokken niet ongebruikelijk. Ik heb even voor je in de data gekeken naar verschillende korte tussentijden (en op ongeveer dezelfde plaats):
  – Minder dan 1 minuut tussentijd: 12 bevingen waarvan 6 in Noordlaren
  – Minder dan 5 minuten: 19 bevingen waarvan 10 in Noordlaren
  – Minder dan 30 minuten: 32 bevingen waarvan 17 in Noordlaren
  Je ziet: op andere plaatsen komen naschokken aanzienlijk minder voor. Noordlaren blijft wat mij betreft dus een apart geval.

  @7: Midlaren ligt nu ook weer niet zover van Noordlaren vandaan dat de bevingen niets met gaswinning te maken zouden kunnen hebben. Een gasveld zit namelijk niet alleen onder de boorput.

 9. 10

  Alle bevingen die de KNMI onder Midlaren heeft gecategoriseerd, liggen veel dichter bij het dorpje Noordlaren, zoals in onderstaand kaartje is te zien.

  Ik zal het u nog sterker vertellen: de bevingen vonden plaats binnen het gebied dat onder Noordlaren valt!

  Maar de reden dat het KNMI wat anders noemt ligt voor de hand: de aardbevingen vonden namelijk aanmerkelijk dichter bij het “geografische zwaartepunt” van Midlaren dan bij het “geografische zwaartepunt” van Noordlaren.

  (Als u op Google Maps zoekt op de dorpsnaam, wordt de dorpsgrens getoond.)

  De wetenschap dat een dergelijke seriebeving tot de mogelijkheden behoort, lijkt me in ieder geval geen geruststellende gedachte voor de inwoners van Groningen.

  Nou mij dus wel. Je kunt immers beter veel kleine dan 1 grote hebben. Ze hebben in Groningen vooral veel aardbevingen, zwaar zijn ze niet, de meesten zullen door niemand opgemerkt worden. Zijn slechts een stukje statistiek.
  De gemiddelde woning aan een weg met een beetje zwaar vrachtverkeer in midden-Oost Nederland (Peel, Goch) heeft meer te verduren dan de gemiddelde Groningse woning. Niet dat het niet iets is om over te klagen, maar het is niet alsof de wereld vergaat.

 10. 12

  Bevingen van tussen kracht 0 en 2 zijn microbevingen.
  Kijk bijvoorbeeld even op wikipedia, bij http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaal_van_Richter

  De microbevingen zijn niet het probleem. Als ze regelmatig gaan uitschieten naar 3 en 4 of als de bodem cm’s verzakt middels zeer vele microbevingen is er wel een probleem.

  De microbevingen kunnen alleen binnen een straal van een paar kilometer van seismische stations worden waargenomen.
  Er staat zo’n station in zuidlaren zie ( http://www.knmi.nl/cms/mmbase/attachments/33752/statned.pdf ) – precies tussen in de post hierboven en Noordlaren/Midlaren en Paterswolde uit de post hierboven.

  Data-visualisatie postjes: altijd leuk, maar weet wel wat je gevisualiseerd hebt als je er een stukje bij klopt. ‘Nadere analyse’ is een mooi eufemisme voor inlezen.

 11. 13

  @12:

  De microbevingen zijn niet het probleem. Als ze regelmatig gaan uitschieten naar 3 en 4 of als de bodem cm’s verzakt middels zeer vele microbevingen is er wel een probleem.

  Spreek je jezelf hier niet een beetje tegen? Eerst zijn microbevingen geen probleem, maar als ze bodemverzakking veroorzaken wel. Laten ze in Groningen nu juist last hebben van bodemverzakking. Al die microbevingen kunnen dan zeker problemen veroorzaken.

  Daar komt nog bij dat de bevingen in Groningen op relatief geringe diepte plaatsvinden. Bevingen kunnen dan al vanaf 1,2 te voelen.

 12. 14

  Het is wel geconcentreerd in een klein gebied. Wat ik nog mis is dan een kaartje met de gasboringen in het gebied. Kijken of daar een verband zit.