Een nieuwe heer in omroepland

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

‘De scheiding tussen kerk en staat betekent dat de overheid zich niet bemoeit met de kerk. Het betekent dus niet dat het in de politiek of de publieke ruimte niet over geloof mag gaan. Voor wie dat wel denkt en dus meent dat je je geloof voordat je naar je werk gaat samen met de hond moet thuislaten, worden het zware tijden.’

De raad van bestuur van de publieke omroep heeft een nieuwe voorzitter: God Henk Hagoort. Oud voorzitter van de EO. Wim de Bie maakt zich zorgen, wat denkt u? Bedreiging voor de scheiding van kerk en staat of storm in een glas water?

Reacties (21)

#1 Artigas

‘De scheiding tussen kerk en staat betekent dat de overheid zich niet bemoeit met de kerk.

Was dat niet andersom?

 • Volgende discussie
#2 Bartb

Ach ja, de publieke omroep. Das war einmal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Rene

Hoewel ik het persoonlijk een werkelijk geweldig idee zou vinden om christenen categoriaal uit te sluiten van bepaalde maatschappelijke functies is het wellicht niet de meest vrijzinnige route. Laten we maar wachten met blazen in dat glas tot ie iets fout doet dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Grobbo

Mijn idee overigens ook. Je ziet Rouwvoet ook regelmatig in dat glas blazen, maar er gebeurt niets. :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Spuyt12

Ach, wat hij zegt is feitelijk juist. Gelovigen kunnen – als het goed is – politiek inderdaad niet scheiden van hun geloof.

En wat mij betreft mag het in de publieke ruimte ook best over geloof gepraat worden.

Zodra niet-gelovigen echter worden gedwongen gelovige regels te onderschrijven of na te leven dan houdt die speelruimte op en moeten we het bestrijden.

Ik vind dat ook een beetje lastig om de scheidslijn te zien. Onze confessionele politici zeggen moralistische dingen, maar ze verpakken het vaak in een wereldlijk jasje, zodat wij er eigenlijk niets van kunnen zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 TRS

@spuyt12

“Zodra niet-gelovigen echter worden gedwongen gelovige regels te onderschrijven of na te leven dan houdt die speelruimte op en moeten we het bestrijden.”

Democratie betekent ook dat gelovigen volgens democratische weg ongelovigen wetten kunnen voorschrijven, evenals omgekeerd. En je mag alles bestrijden dat tegen je eigen overtuiging ingaat, gelovig of niet.

Als je probeert te omschrijven wat goede politieke is kom je uiteindelijk toch terecht bij het liberalisme. De overheid dient zich zo min mogelijk te bemoeien met de leven van individuen, maar wel het ene individu te beschermen tegen het ander.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 zmc

Bladiblaibla kerk staat religie. Daar zou het niet over moeten gaan! Waar het over zou moeten gaan is dat de directeur van onze staatsomroep bij zijn vorige baantje moedwillig en doelbewust materiaal heeft vervalst danwel achtergehouden met als doel om de kijker te misleiden. Kortom, deze man is een onbetrouwbaar sujet, volstrekt ongeschikt als opperhoofd van onze staatstevee.

En wij zitten over zijn religie te zeuren…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Ketelbinkie

Hij heeft half gelijk

De scheiding tussen kerk en staat betekent dat de overheid zich niet bemoeit met de kerk

onjuist, als de kerk de wet overtreedt heeft de staat alle recht in te grijpen

Het betekent dus niet dat het in de politiek of de publieke ruimte niet over geloof mag gaan.

dat is juist

Maar het geeft wel aan hoe hij denkt: politiek bedrijven op basis van de bijbel, en dat blijft heel eng.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Rene

De EO is en was niet verplicht het evolutie verhaal uit te zenden en of het het recht had dan wel de rest van de documentaire uit te zenden is een kwestie tussen haar en degene van wie zij hem gelicenseerd heeft. Punt.

Ik ben niet verplicht om ernaar te kijken. Ik wordt zo moe van die hypocrisie. Rouvoet is niet verplicht naar Deep Throat te kijken en ik ben niet verplicht naar EO documentaires over de natuur te kijken. Hier ter lande hebben die mensen het volste recht om in hun eigen domme, bekrompen fantasie wereldje te leven.

Wouldn’t have it any other way.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Rene

(dat was specifiek in antwoord op 7 dus)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 TRS

@9

You’re missing the point. Het moedwillig manipuleren van informatie, en dan ook nog zonder erbij te vertellen dat je het doet en wat je gedaan hebt, heeft niets met keuzevrijheid van de kijker te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Rene

TRS: Nee, _you_ are missing the point.

Het is volledig en totaal verwacht van de EO dat ze geen informatie over de evolutie theorie geven. Als ze die informatie in die documentairie _wel_ hadden laten zitten was dat het grote nieuws geweest.

Dat weglaten is hun keuze, en alleen degenen van wie de documentaire gelicenseerd is kan er iets van zeggen. De rest van ons weet dat de EO idioten zijn en ze aanvallen op dat ene punt is niets anders dan goedkoop effect-bejag.

Zij hebben het morele recht om dat deel van de documentaire niet uit te zenden gegeven dat ze het morele recht hebben om die flauwekul sowieso al te propaganderen. Punt. (<– really).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 TRS

@12

Je had het over de kijkers, het recht om er niet naar te hoeven kijken. De kijker is het slachtoffer van deze censuur. Dat de EO het recht heeft om iets wel of niet uit te zenden is een ander verhaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 larie

De kijker richt zijn blik @TRS
Als je dan naar b.v. een muur kijkt wordt je bewust (een waarneming tot indruk) dat daar een muur staat.

Niks geen slachtoffer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 larie

Hoa est.trst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 larie

Hora est uiteraard..tis laat forgive me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Thijs de Poedel

Hoeveel mensen lopen er bij de PO rond die ooit volstrekt achterhaalde linkse praatjes hebben verkondigd? Zou Wim de Bie nou ook geklaagd hebben als Pieter Broertjes het baantje had gekregen? ‘Broertjes, is dat niet die man die zijn redactie niet in de hand kon houden?’ Nee dus. Niet linkse mensen zijn voor drammige dominees als Wim de Bie per definitie fout. De Bie komt maar niet los van de jaren 70, toen alles zo lekker duidelijk was en schelden op Wiegel en Van Agt altijd wel punten opleverde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 TRS

@14

Zelfs voor een amateurfilosoofje is dat toch wel een armoedige opmerking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 larie

Kleineren is geen goed uitganspunt om een statement te maken TRS, van anderen niet en van jezelf niet (“amateurfilosoofJE”)

ps: qua logica is m’n 14 zuiver.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Rene

TRS:

Denkt U ook enige inhoud aan te kunnen in plaats van Uw niemand overtuigende hooghartigheid steeds maar weer opnieuw uit te venten?

Ik zal het nogmaal herhalen — niemand verwacht van de EO informatie over de evolutie theorie. Kijkers naar de EO weten waar ze naar kijken.

Zoals #14 dus zei — als je ervoor kiest om naar een muur te kijken moet je niet boos gaan zijn als je een muur ziet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 larie

:)..shake hands

 • Vorige discussie