Sargasso café | Uitslag verkiezingen Eerste Kamer

Geheel in lijn met het karakter van de Eerste Kamer (belegen) vinden lang na de verkiezingen van de Provinciale Staten nu de verkiezingen van de Eerste Kamer plaats.
Om optimaal te genieten van dit surealistische schouwspel van het schuiven der zetels, bevelen we een combinatie van een Fuente Fuente OpusX met daarbij een glaasje Francois Peyrot 25 jaar oude XO Cognac.

sargassocafé2

Uitslag verkiezing Eerste Kamer (Update 17:00 uur. Nu correct)

VVD – 16
PvdA – 14
CDA – 11
PVV – 10
SP – 8
D66 – 5
GroenLinks – 5
ChristenUnie – 2
SGP – 1
50plus – 1
PvdD – 1
OSF – 1
Koornstra – 0

Toelichting: De zetelschuiver kent het begrip “ongeldige” stem niet. Dus heb ik de stem op blanco gezet. Dat blijkt voor de berekening niets uit te maken.

 1. 3

  Wat is dit? Commentaar bij de hondenrennen? Maak me maar weer wakker als de uitslag binnen is.

  Wanneer wordt die uitslag trouwens verwacht? Om zoveel stemmen gaat het niet dus dit zou binnen een uurtje of twee toch wel binnen moeten zijn, toch?

 2. 7

  @spam: vooralsnog, verschuivingen die nu geen invloed hebbben, kunnen dat uiteindelijk wel hebben. Al lijkt dit niet een heel invloedrijke switch.

 3. 9

  @Steeph: maar wel een patroon, wellicht. Is het mogelijk om de VVD aan een extra restzetel te helpen? Of is daar veel meer voor nodig dan een sgp cross over in zuid-holland en een cda’er in limburg?

 4. 14

  Gaat nog discussie opleveren,
  Artikel T8, derde lid Kieswet
  Voorts is ongeldig de stem die niet als blanco wordt aangemerkt, maar waarbij de kiezer op het stembiljet niet, door het geheel of gedeeltelijk rood maken van het witte stipje in een stemvak, op ondubbelzinnige wijze heeft kenbaar gemaakt op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt, of waarbij op het stembiljet bijvoegingen zijn geplaatst waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd.

  Gaat het om het op ondubbelzinnige wijze kenbaar maken, of omdat het én rood en op ondubbelzinnige wijze kenbaar is gemaakt? Geest en letter enzo.

 5. 15

  @14: Letter van de wet is duidelijk (je maakt je stem op ondubbelzinnige wijze kenbaar door rood te kleuren, niet door blauw te kleuren). Er speelt natuurlijk nog wat meer (stemgeheim). Gewoon dom van dat D66-lid.

 6. 17

  @Eli; wat daar staat is dat de kiezer zijn keuze op ondubbelzinnige wijze kenbaar dient te maken door het witte stipje in een stemvak geheel of gedeeltelijk rood te maken. Al het andere geldt als ‘niet ondubbelzinnig’ en als ongeldig.

  Bijvoegingen waardoor de identiteit van de kiezer kan worden achterhaald maken het stembiljet ook ongeldig.

 7. 18

  @14:
  Bovendien zou ik zeggen, dat er op het stembiljet een bijvoeging is geplaatst waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd. Hij heeft immers gezegd dat hij met pen gestemd heeft, en dat is terug te vinden…

  Wat een ongelofelijk domme actie. Ik dacht dat D66 bestond uit weldenkende mensen. Dan maak je toch niet zo’n beginnersfout?

 8. 23

  NOS: “De coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer gehaald. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV komen samen uit op 37 zetels. Dat is net geen meerderheid.”

  16 + 11 + 10 is toch ook 37?

  Met de zetel van de SGP erbij hebben ze net de meerderheid dus de veramerikanisering van NL kan doorgang vinden.

 9. 26

  Ok. Blauw=ook ondubbelzinnig is creatieve interpretatie. Ben benieuwd of D66 bezwaar aantekent.

  @Steeph
  Hoe is jouw uitslag?

 10. 27

  Artikelen in wetten zijn bedacht met intentie, niet om letterlijk te interpreteren. Alleen halve zolen doen dat.

 11. 29

  @27: Ik stel voor dat je volgende verkiezingen met een groen potlood stemt en dan de uitslag aanvecht als ze je stem ongeldig verklaren. Ik geef je weinig kans.

  @28: OSF had die zetel ook gehad zonder misstem D66 (want kiesdrempel gehaald). De misstem resulteert echt in een restzetel meer voor de SP ten koste van D66 (ook in je zetelschuiver, probeer maar).

  Wanneer gaat het licht nu trouwens uit, want bij mij op kantoor doet het het nog.

 12. 30

  @28: Bij de NOS toch ook? Hij zou alleen van de SP naar de OSF zijn gegaan als die ene D66-er zijn/haar verstand en rode potlood had gebruikt.

  Bij een goede verdediging van de SP had de verlieszetel bij de PVV gehaald kunnen worden. De PVV werd echter ook goed verdedigd door Robesin en de SGP (via VVD, blijkbaar wou die SGP-er uit ZH niet zelf op de PVV stemmen). Dan had de OSF-zetel ook nog van de PvdA kunnen komen. Dat was voorzien en daarom stemde een D66-er PvdA.

  Voor zover mijn analyse.

 13. 32

  Je vraagt je af of het bij de reguliere Tweede Kamer verkiezingen ook bij 1 op de 500 fout gaat. Ik bedoel, dit zijn mensen van wie een van de hoofdtaken is, het stemmen voor de leden van de Eerste Kamer, en toch gaat het fout !

 14. 33

  @31: Als het goed is niet natuurlijk, want je stembiljet mag na het stemmen niet herkenbaar dat van jou zijn. Daarom moet ook iedereen met rood stemmen.

 15. 34

  V.Boxtel gaat desondanks naar de Kiesraad#15. ik zou dan het volgende aanvoeren: dat rode potlood lag kennelijk gewoon los op/ achter een/de richel van het schrijftableau (andere gedeputeerden hebben geklaagd dat ze toch ff moesten zoeken). Die moet om elke e.v.t. verwarring/ vermissing e.d. te vermijden aan een ketting he…(zal ook in e.o.a. richtlijn staan)

  Maar het heeft voor de oppositie verder geen gevolgen. En de SGP is een leuke partij met leuke mensen…aldus Rutte

 16. 35

  Ik was in verwarring gebracht doordat bij NOS de restzetel naar SP ging, maar dat was in mijn plaatje altijd al zo (ik reken terug, zij vooruit).
  Kortom, zelfde uitslag.

 17. 36

  Ik zou me als VVD-er knap vies voelen als ik gedwongen werd op de PVV te stemmen, en dan nog lief moest doen tegen de SGP ook.

 18. 39

  Share, dus een geweten maakt je ongeschikt voor de politiek? Nee, het maakt je alleen maar ongeschikt om politiek te bedrijven in dienst van een gewetenloze partij.

 19. 42

  Terug naar de Kieswet:

  Artikel T 9

  In geval van twijfel over de geldigheid van een stembiljet beslist de vergadering. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter.

  Zou dat gebeurd zijn? Of was er geen twijfel?

  En:

  Artikel U 17

  Het centraal stembureau kan, hetzij ambtshalve, hetzij naar aanleiding van een met opgave van redenen gedaan verzoek van een of meer leden van de staten van een provincie, tot een nieuwe opneming van stembiljetten uit een of meer provincies overgaan.

  D66 moet dus een statenlid bereid vinden om zo’n verzoek in de dienen. Van Boxtel kan het niet zelf doen.

  Tot slot:

  Artikel V 5

  De ongeldigheid van de stemming in één of meer stembureaus of provincies of een onjuistheid in de vaststelling van de uitslag van de verkiezing staat niet in de weg aan de toelating van de leden, op wier verkiezing de ongeldigheid of onjuistheid geen invloed kan hebben gehad, en, in geval van ongeldigheid van de stemming, de nieuwe stemming geen invloed kan hebben.

  Beetje afhankelijk van hoe je dat ziet, kan het betekenen dat twee leden van de oppositie nog niet worden benoemd, terwijl de rest aan de slag gaat.

 20. 44

  @43 Je weet toch dat na de verkiezingen de verliezers zich steevast tot winnaars verklaren. A3 doet dat omgekeerd: hij verklaard de winnaars tot verliezers.

 21. 45

  aha! er zijn dus winnaars. Dat had ik niet in de gaten.

  In ieder geval niet de coalitie, want die moeten voor iedere scheet ergens een stem gaan ronselen. (de VVD moet zelfs alle liberale idealen inleveren om zich bij de minst liberale partij van het land binnen te slijmen)

  Niet de oppositie, want reken maar dat Rutte cs de rit uitzitten. Al is het met een tempo van een halve wet per jaar.

 22. 46

  @42: Artikel V5 behelst iets anders dan een ongeldige stem (namelijk een ongeldige stemming). Verder lijkt me T9 niet van toepassing (het formulier is ongeldig beyond doubt) en ik denk niet dat het stembureau U17 overweegt, aangezien dat de gelijktijdigheid van de verkiezing in gevaar zou brengen. De verkiezingsuitslag in NH kan dan beïnvloed worden door de uitslagen in de andere provincies.

  @44: De onduidelijkheid over winnaars en verliezers leidt al tot tweespalt in de berichtgeving.

 23. 47

  @45 Ach, je gaat mij niet vertellen dat Rutte liberale idealen heeft, die heeft dit kabinet nog nergens laten zien en er is dus ook niets om in te leveren.

 24. 49

  Een SGP-er die CDA stemde: “Dat het CDA in Zuid-Holland vervolgens één stem aan de VVD gaf, is iets waarvoor Stoop geen verantwoordelijkheid wil dragen. „Op een VVD’er stemmen is voor een SGP’er een stap te ver. Maar in de huidige omstandigheden op het CDA stemmen, vond ik verantwoord.””