Rondom Fitna I: de incompetentie van Balkenende-IV

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Balkenende (Foto: Arnoud Boer)

Op momenten die beslissend kunnen zijn voor de toekomst van een land, momenten waarop er mogelijk grote spanningen kunnen ontstaan tussen bevolkingsgroepen, momenten waarop het land zijn interne validiteit en samenhang moet bewijzen, is er een kabinet nodig dat kalm en prudent de gemoederen kan bedaren, bruggen kan bouwen en laat zien waar het land -voor iedereen- op gefundeerd is: de grondwet.

Niet alleen is dit kabinet daarin tekortgeschoten, dit kabinet lijkt zelfs alles op alles gezet te hebben om zelf een probleem te creëren, met verschillende perverse instrumenten, en toont daarmee aan incompetent te zijn.

Over een film die nog niet bestond
Als we Geert Wilders zouden moeten geloven, zou pas een paar weken geleden bekend geweest zijn dat hij met een kritische film over de islam bezig was. Wie terugbladert in de kranten, ziet echter dat in november al bekend was, door “bronnen rond het kabinet”, dat Wilders een plan had om een film te maken waarin “iets met de koran zou gebeuren”. Er was toen nog niet bekend in welk stadium de film was.

Door deze lekkage kon het gebeuren dat een niet-bestaande film maandenlang het nieuws beheerste, veel langer dan nodig was geweest. Het argument dat door deze premature openbaring de film zelf en de reacties erop wel meevielen is misschien wel valide, maar tegelijkertijd pervers. Het is als de internist, die zonder gekeken te hebben, zijn patiënt vertelt dat hij met het ergste rekening moet houden en alvast zegt dat hij gepeild heeft hoe de begrafenis door zijn familie ervaren zou worden. Dit alles om het makkelijker te verteren maken als later zou blijken dat de patiënt slechts geobstipeerd was.

Het kabinet heeft op deze manier op een groteske manier bijgedragen aan het opblazen van de luchtballon die Fitna heet. Als er al sprake was van oplopende spanningen in de samenleving -om iets wat er nog niet was-, dan zijn die primair ontstaan door de ophitserij van het kabinet. Het zal Balkenende ongetwijfeld goed zijn uitgekomen; vanuit het kabinet hoorden we in die periode geen nieuws, tenzij over mislukkingen of over het liefdeloze huwelijk tussen PvdA en CDA.

Hoe censuur vooraf niet slechts denkbeeldig werd
De hitserij had nog niet eens zijn bizarre apotheose bereikt, toen vanuit CDA-huize de geluiden kwamen dat men er wel wat voor voelde de film van Wilders ongezien te verbieden. Er was door kabinetsleden en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding reeds op Wilders ingepraat om zijn film niet in de openbaarheid te brengen, omdat die weleens verkeerd ontvangen zou kunnen worden.

Kennelijk was het voorkomen van eventuele rellen in binnen- en buitenland meer in het landsbelang dan het zekerstellen van de grondwet, want op grond van landsbelang werd op gezag van het kabinet uitgezocht of de niet-bestaande film kon worden verboden. Wat het landsbelang volgens Balkenende inhield, kon worden opgemaakt uit opmerkingen over gesprekken met (niet-democratisch gekozen) regeringsleiders van godsvrezende landen. Veiligheid voor ambassadepersoneel kon niet worden gegarandeerd, economische sancties niet worden uitgesloten, rampscenario’s lagen klaar. Balkenende houdt liever iedereen te vriend, zeker als gedreigd wordt met economische sancties en de statuur van Nederland in het buitenland. Het laten wegchanteren van de vrijheid van meningsuiting is voor hem slechts een kleine prijs voor het kunnen handhaven van handelsrelaties met landen waar het uiten van een mening voor velen niet weggelegd is, voor het rustig houden van zoveel mogelijk mensen. Realpolitik met de principes van het eigen land als inzet.

Als landsbelang een reden kan zijn tot het overdenken van een verbod, is het wellicht verstandig uit te zoeken of het Balkenende verboden kan worden minister-president te zijn; met zijn utilistische grondwetrelativisme heeft hij aangetoond een gevaar te zijn voor de rechtsorde die onze samenleving een open samenleving houdt.

Op de persconferentie na het verschijnen van Fitna reageerde Balkenende verongelijkt op de vraag waarom er nagedacht was over censuur: Wilders wilde voorafgaande aan publicatie geen fragmenten laten zien, dus leek het logisch dat er strafbare uitingen in te vinden waren. Ingrijpen komt doorgaans ná de strafbare handeling, maar niet voor minister-president Balkenende: vergeet niet dat hij met het argument “de bewijslast lag bij hem” nog steeds een ongeoorloofde en op obscure gronden begonnen oorlog steunt.

Trots kabinet geen haar beter dan Wilders
Na het verschijnen van Fitna bleef het rustig op straat. Geen ontploffende gordelbommen op Utrecht Centraal, het parlement stond niet in de brand en moslims waren niet door het dolle heen. De meeste moslims die we in de nieuws- en actualiteitenprogramma’s konden zien, vonden het filmpje abject en misschien kwetsend, maar het deed ze niet veel.

Minister Vogelaar verklaarde de volgende morgen trots te zijn op de Nederlandse moslims, die zich waardig hadden gedragen door geen dingen te doen die door onze premier waren voorspeld. Achter dit op eerste gezicht lovenswaardige en schijnbaar complimenteuze oordeel (wie is er niet blij met zulke gematigde moslims) gaat iets schuil waarover moslims misschien meer verontwaardigd zouden moeten zijn dan het filmpje van Wilders. Vogelaar complimenteert moslims met niet-strafbaar gedrag, met gedrag dat normaal kan worden geacht in een open samenleving. We zijn er als kabinet trots op dat moslims geen aanslagen plegen als ze beledigd zouden kunnen raken.

Wie hier even over nadenkt, komt tot de conclusie dat dit veel zegt over de vooronderstellingen over moslims: had dit kabinet, waarvan we alles samen moeten doen, niet verwacht dat moslims normaal kunnen reageren? Gezien de doemscenario’s en termen als “erger dan een crisis” lijkt het erop dat ook Balkenende denkt dat het beoordelingsvermogen en burgerschap niet los gezien kan worden van hun geloof. De opvatting die schuilgaat achter de opmerkingen van Balkenende en Vogelaar reduceert moslims tot willoze wezens die tot van alles in staat zijn (“erger dan een crisis”), als hun geloof kritisch besproken wordt. Moslims zijn kennelijk mensen waarvan we in Nederland al blij moeten zijn dat ze zich onthouden van geweld. Het warme, trotse, multiculturele “zie-je-wel” gevoel dat ontstaat als een moslim zich niet gedraagt zoals hij zich volgens de stereotypen moet gedragen, is een teken van eigen hypocrisie. Balkenende en Vogelaar zijn niet minder neerbuigend dan Wilders. Ze verbergen het alleen beter.

Dit lijkt misschien vergezocht, maar bedenk hierbij het volgende: Fitna zou een angst- en haatzaaiende film zijn. Bij wie zaait die film haat? Wat is de doelgroep? Het electoraat van Wilders bestaat niet uit moslims, maar uit mensen die gevoelig zijn voor angstbeelden over de islam. Haatzaaien betekent in dit kader dus dat de haat vergroot wordt aan de kant van de doelgroep van de film. Het uiten van die haat door niet-moslims bleef evenwel net zo uit als oproer onder moslims. Wat dat betreft zijn alle Nederlanders tamelijk nuchter. Maar hoorde ik een bewindspersoon zijn trots uiten over de aanhang van Wilders, die zich koest gehouden had?

Balkenende als ultieme crisismanagment-casus
Waar Balkenende op eerdere cruciale momenten liever ver weg bleef van het strijdtoneel (denk aan de val van zijn eerste kabinet en de kwestie-Verdonk), toen zijn leiderschap nodig was, koos hij er nu voor om een crisis voor te zijn, waarbij hij op zijn eigen amateuristische manier juist een crisis veroorzaakte en en passant de fundamenten onder de rechtsstaat dacht te kunnen wegnemen.

Het bijzondere is dat de CDA’er met alles lijkt weg te komen. Of hij zijn ministers vechtend over straat laat rollen tijdens de begrafenis van Prins Claus, niet-gelovigen inwrijft dat ze niet kunnen functioneren, of zich als uitgesproken onheilsprofeet gedraagt, het glijdt allemaal van hem af.

En dat is niet alleen het publiek dat op hem blijft stemmen aan te rekenen, maar evenzeer het parlement en de journalistiek, die beide aan de kantlijn lijken toe te kijken hoe Balkenende miskleun op miskleun stapelt.

Reacties (34)

#1 Martijn

“Het bijzondere is dat de CDA’er met alles lijkt weg te komen.”

Ik begin er steeds meer in te geloven dat Balkenende het er om doet. Overal waar hij komt ontstaat ruzie en chaos. Maar wie brengt redding in al het gekonkel? Wel, JPdeMP natuurlijk, de man wiens stunteligheid het bewijs is dat hij nooit en te nimmer mee zou doen aan vieze spelletjes. Alleen heeft hij dus inmiddels wel Wouter Bos mooi de hoek in gedraaikont en nu de angst rond Fitna lekker hoog opgeklopt voor eigen gewin. Ondertussen wordt het machtsblok van Nederland, het CDA, door iedreen genegeerd, want dat zijn grijze sukkels.

 • Volgende discussie
#2 prometeus

Mag ik ook nog een duit in het zakje doen? Over de tweede andere crises waar hij bij betrokken was:
1. Balkenende heeft de val van Balkenende1 misschien niet veroorzaakt, maar hij heeft het ook niet weten te sussen en als ik Bea was, zou ik het hem nooit vergeven dat hij het kabinet liet vallen op de avond van de begrafenis van haar man.
2. De rel “Verdonk” heeft hij zelf ook veroorzaakt met zijn “de minister moest ook ook mee kunnen leven” opmerking.

Kortom: Fitna kun je aan een lijstje toevoegen wat al redelijk lang is. Het enige wat je hem na moet geven (en waardoor hij in het zadel kwam en er nog steeds zit) is dat hij gerommel bij anderen handig uitspeelt: eerst binnen zijn eigen partij, en toen tegen de PvdA. Daarbij heeft hij ook veel te danken aan zijn pitbull and spinner, die ook voor hun diensten beloond werden. Kortom: eigenlijk is Balkenende de grootste gluiperd die er de afgelopen tig jaar in de Nederlandse politiek te vinden was, maar hij blijft er mee weg komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Martijn

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Domino

Petje af voor deze gedegen analyse door Roy.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 robert

4@
Geheel mee eens. Gewoon vakwerk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Lampie

Dat we Balkenende als premier hebben ligt toch aan een groot deel van de bevolking die wel iets in deze ‘charismatische’ man ziet, anders hadden ze niet gestemd op het CDA.

Het is zeker niet mijn keuze en ik ben ook van mening dat Balkenende absoluut niet de capaciteiten voor een minister-president heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 emile

Dat JPdeMP een slechte crisismanager onderschrijf ik volkomen. In dit specifieke geval zijn er wat verzachtende omstandigheden. Als je naar de Deense cartoonrel kijkt en je combineert dat met de weigering van GW vooraf te vertellen wat de film zou inhouden moet je rekening houden met gekwetste personen die schade kunnen toebrengen aan het Nederlands belang. JPB heeft daarom m.i. terecht getracht de overheid en de meerderheid van de bevolking op afstand te zetten van het gedachtengoed achter de film. Nu de rust is weergekeerd (of nooit weg geweest) kan hij weer verder met zijn dagelijkse gepruts.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Johan

@Lampie: ondanks dat de politiek steeds meer en meer om de poppetjes lijkt te gaan, maak je in je comment m.i. een denkfout.

Zo is het het CDA die Balkenende naar voren heeft geschoven en Verhagen als secondant in het ‘verkiezingenspel’ heeft gebruikt. Maar het CDA is meer dan Balkenende en Verhagen alleen, ook al zijn dat de poppetjes die naar voren zijn geschoven en die het spel het meest ‘zichtbaar’ spelen.

Dat we Balkenende als premier hebben ligt bijvoorbeeld ook in het feit dat het CDA een ‘middenpartij’ is en zo vaak als mogelijk kan zwijgen over daadwerkelijke problemen. Iets wat in de mediacratie een stuk lastiger is voor partijen die in het politieke spectrum als ‘links en rechts’ worden aangeduid en hierdoor wel een mening móeten hebben als het bijvoorbeeld over armoede (links) en marktwerking (rechts) gaat. Tel daar de traditionele achterban bij op, die vanuit Christelijke gronden (ik vermoed bij gebrek aan beter…) stemmen en telt uit de winst voor het CDA.

Denk je nog verder door, dan is het eigenlijk diep triest dat het CDA niets beters voort heeft weten te brengen dan Balkenende als ‘de leider’.

Soit, deze man schijnt een uitstekende dossierkennis te bezitten en die kwaliteit wil ik hem ook best toedichten (had minister eigenlijk beter bij hem gepast, maar dat terzijde). Helaas kan de gemiddelde Nederland met gemak zien dat hij behoorlijk tekort schiet op het vlak van mensenkennis en het zijn van een visionair leider (of het hebben van meer visie dan ‘we moeten meer normen en waarden in de samenleving brengen’. (waarop het ‘hoe’ na al die jaren nog steeds niet ingevuld lijkt te zijn))

Dat Balkenende nu onze premier is, ligt m.i. dan ook aan de uitermate prettige ‘middenvisie’ van het CDA, de uitstekende spinmaster De Vries én ons democratisch stelsel zoals deze nu is opgebouwd. Voorbeeldje: het CDA is de grootste partij, waaruit af valt te leiden dat Balkenende als premier de meest populaire keuze zou zijn. Maar stel eens dat we naast het kiezen op een partij ook kunnen kiezen voor de premier. Wie zegt me dan dat de gecombineerde stemmen van alle Nederlanders niet een hele andere premier hadden opgeleverd?

Ontopic: spijker, kop, roy.. :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Teun

@7 not quite. Je hebt gelijk dat hij actie moest ondernemen, maar de actie die hij vooral heeft ondernomen, is het lekken naar de pers en het rondstroeien van allerlei superlatieven over de mogelijke gevolgen. Wat hij enkel en alleen had moeten doen, was voorzorgsmaatregelen nemen (ambassades beschermen, plannen klaar hebben liggen) zoals de PvdA-bewindslieden wilden en afwachten tot Wilders erover naar buiten zou treden.

Zoals Roy al schrijft:
”Waar Balkenende op eerdere cruciale momenten liever ver weg bleef van het strijdtoneel (denk aan de val van zijn eerste kabinet en de kwestie-Verdonk), toen zijn leiderschap nodig was, koos hij er nu voor om een crisis voor te zijn, waarbij hij op zijn eigen amateuristische manier juist een crisis veroorzaakte en en passant de fundamenten onder de rechtsstaat dacht te kunnen wegnemen.”

Voorzorgsmaatregelen nemen en je voorbereiden; OK, maar nu heeft hij de boel alleen maar gefrustreerd en opgeblazen nav iets wat er niet was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Johan

@emile: ho, ho!!

‘JPB heeft daarom m.i. terecht getracht de overheid en de meerderheid van de bevolking op afstand te zetten van het gedachtengoed achter de film.’

Ik mag hopen dat het je is opgevallen dat JPB, naast dit, nog wel wat meer retoriek heeft gebruikt om afstand te nemen van deze film. Verbieden is namelijk wel iets meer dan (hetgeen wél terecht had kunnen zijn) het afstand nemen van de boodschap van Wilders. JPB is de premier van Nederland en of de boodschap van iemand nu vervelend, kwetsend of wat dan ook is, door de film te willen verbieden, heeft JPB moedwillig meegewerkt aan het afstand nemen van de ‘vrijheid van meningsuiting’. En daar wringt hem de schoen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Teun

@8 Toevoeging@dosierkennis: Balkenende is inderdaad vooral een denker: een keer een artikel over hem, wat hem drijft en zijn ideologische voorbeelden (nee: niet Jezus, maar Abraham Kuyper) gelezen. Dat ging toen vooral over zijn visie op de verzorgingsstaat. Die leidt volgens JP tot vervreemding en asociaal gedrag omdat mensen terugvallen op de staat en op zichzelf of elkaar. JP is dan ook (terecht) directeur van het wetenschappelijk bureau van het CDA geweest.

Maar abstracte ideologien kunnen ontwikkelen, is nog iets anders dan leider zijn of ze praktisch ten uitvoering weten te brengen. Hij had dus minister van Sociale zaken moeten worden, oid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Mark

@Prom, 9: in je links staat volgens mij niet dat de PvdA alleen stille maatregelen wilde treffen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Mark

@Johan:

We hebben het er steeds over dat Wilders toch maar “binnen de wet” is gebleven. Dat wekt bij mij bevreemding, want volgens mij zou iemand als Hans Janmaat allang veroordeeld zijn voor uitspraken als “de Koran is een fascistisch boek”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Teun

@12 De PvdA-ers bleven iig een stuk rustiger. Je hebt gelijk: het is slechts een vermoeden dat zij niet bij het lekken betrokken waren, maar op basis van hun reacties toen het eenmaal wel bekend was, durf ik dat wel te concluderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 dramklukkel

Een duidelijke overeenkomst met de cartoonrellen. Hierin was welliswaar geen rol voor JP de MP weggelegd, maar toch. Een zwaar overtrokken situatie, (aangezien in eerste instantie niemand er warm of koud van werd). Met de aankondiging van Fitna ging dat net zo. Niemand reageert, totdat ene JP een kannetje olie op het vuur gooit in een poging de grote boze wereld te vriend te houden. Enkele uren na het daadwerkelijk uitkomen van Fitna haalt iedereen de schouders op en is er slechts één land beledigd, ja wederom Iran. En ja, ons JP namens de Nederlandse regering. Weer niet genoeg lef om ruiterlijk toe te geven dat hij zich wéér heeft laten meeslepen. Niet genoeg lef om te zeggen wat de halve wereld zegt; “wat een teleurstellend boutfilmpje, we voelen ons genept en schamen ons diep”.
Langzamerhand beginnen er meer protesten te komen, maar JP was ze gelukkig voor. Zooo,gauw zijn afkeer uitgesproken, kan daar niemand meer over vallen. Jammer genoeg is een excuus niet genoeg en eisen ‘moslims’ het bloed van christenhond Wilders, zie de foto’s.
Jammer JP. Dit was een mooie kans je steun te betuigen aan een individu, je rug te rechten en te lachen om de grap waar iedereen met twee voeten intrapte. Doch je koos voor de veilige weg… en lonkte naar de opinie van de (buitenlandse) meerderheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Johan

@TT: Ander tijdperk, nieuwe kansen. (botweg gezegd, maar ik zal het even uitleggen)

a) Ik vermoed dat we nu in een tijdspanne zitten waar we de ‘grenzen van de vrijheid van meningsuiting’ aan het opzoeken zijn. En dat die lastig te bepalen zijn, blijkt ook wel uit hetgeen nu gebeurd.

b) Vergis je ook niet in de ‘macht van de media’ in dit geval. Zoals ik op de wiki van JanMaat lees in een docu over JanMaat: Hierin kwam Van Muiswinkel aan het woord die opmerkte dat hem opviel dat Janmaat opzettelijk slecht in beeld werd gebracht, bijvoorbeeld door cameramannen die bewust weinig flatteuze standpunten gebruikten.

Wilders heeft de media en een brede(re) ‘bevolkingsbeweging’ met zich mee (negen zetels, daar kon JM alleen van dromen). En pakt de (reguliere) media Wilders aan net zoals bij JM? Het antwoord is nee…

Daarnaast zit er ook een belangrijk nuance-verschil in JM en Wilders. Beiden aggeren tegen de buitenlanders, maar op een andere manier.

JM koos voor de aanpak van alle buitenlanders met ‘vol is vol’, ‘eigen volk eerst’. Doordat een keuze werd gemaakt voor het eigen volk werd het voor JM: discriminatie!

Wilders is wat slimmer, spreekt in feite hetzelfde ongenoegen aan, maar dan op een andere manier. Hij spreekt de Islam (en niet de ‘buitenlanders’) aan op zijn ‘imperfecties’ en heeft daar, ook al ben ik het niet eens met de manier waarop hij dit doet, helaas wel een punt. (Hij gebruikt dit punt om hetzelfde ‘anti-buitenlanders-gevoel’ van JM vorm te geven).

Daar kan en zal hij zich dan ook altijd achter blijven verbergen en zolang de maatschappij (o.a.) geregeerd wordt door angst (zie de power of nightmare-docu, ik blijf roepen dat dit een aanrader is!), zal dit effect hebben.

Het ‘slimme’ van Wilders is dus dat hij zich niet tegen de mensen/buitenlanders/moslims afzet (waardoor hij wettelijk gepakt kan worden voor discriminatie), maar tegen een boek dat de moslims inspireert (voor zowel het goede (de meerderheid) als de slechte kant (de minderheid)).

Hierdoor staat de wetgever machteloos en blijft Wilders ‘binnen de wet’: hoe vervelend deze slimme zet van dhr Wilders ook mag zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Verbal Jam

Ik kijk met genoegen uit naar de volgende afleveringen! Dit lees je toch niet in de krant (over het algemeen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 jan

Ik ben het er mee eens dat Balkenende zeker geen crisismanager is. Achteraf kun je zeggen dat hij heeft bijgedragen aan een hoop gedoe om niks. Maar ja, achteraf kun je met een kwartje de wereld rond, dus dat vind ik geen interessante discussie. Interessant vind ik het gegeven dat Balkenende c.s. blijkbaar nauwelijks weten wat er onder moslims leeft. In dat verband mag je van mij van incompetentie spreken. De zin dat Balkenende en Vogelaar niet minder neerbuigend zijn is treffend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Mark

@johan:

Ik zie echt geen verschil tussen “eigen volk eerst” (Janmaat) en “alle moslims het land uit” (Wilders)

Dat is geen oprekken van VVM, Wilders beoogt een duidelijk politiek doel dat duidelijk in strijd is met de Grondwet

Bovendien wil Wilders duidelijk de VVM van moslims beperken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Teun

@18 Bij de meeste zaken kon je vooraf al zien aankomen dat het misging. Zo ook met Fitna: al voor de film wisten we dat JP veel te hard van de toren aan het blazen was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Mark

Ik ben niet overtuigd dat Balkie het nou fout heeft gedaan. Je kunt zeggen dat stille voorbereidingen voldoende waren, maar is het niet goed geweest om te proberen de publieke opinie in het buitenland positief te beinvloeden?

Je kunt net zo goed claimen dat zijn inspanningen er juist voor gezorgd hebben dat de reacties vanuit de islamitische wereld erg meevallen.

Zo begreep ik dat Al-Jazeera de film presenteerde + direct de boodschap van Balkie dat de NLse bevolking niet achter de film staat. Dat kijkt toch anders dan ALLEEN de boodschap over die film

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Teun

@21 Jawel, maar dat had hij ook na een aankondiging door Wilders, of zelfs na het vertonen van de film kunnen doen.

En dan was één keer was genoeg geweest, ipv er iedere week op terug komen en pathetische verzoeken tot steun op de Europese top. Heb je Barosso’s reactie gezien? Nee: nu slaan we een lekker figuur.

Bovendien staat Nederland in Islamitische landen nu sowieso op de black-list, omdat we de film uberhaupt hebben laten uitzenden. Dat was met of zonder JP’s protest toch wel gebeurd.

Wat hij volgens mij had moeten doen:
– Nadat Joustra hem verwittigd had stilletjes uitzoeken of het verboden kon worden (als hij dat zo graag wilt). Zo nee:
– plannen maken
– eventueel “lekken” door de corpschefs een brief te sturen (die lekt toch uit, maar dan weet men iig dat je ermee bezig bent). En als het dan (al dan niet door jouw toedoen) bekend is:
– één stellige verklaring de deur uit doen dat je je zorgen maakt en hebt laten onderzoeken of je iets kon doen. Kan niet, dus dan maar goed voorbereiden en evt. actie tegen Wilders ondernemen als die over de scheef gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Micha

Mooi stuk. Kleine toevoeging:

Bakellende heeft er voor gezorgd dat de film ook door de EU voorzitter werd veroordeelt.

Onze man in Teheran is gevraagd naar de Iraniers toe te gaan zodat deze meteen konden roepen dat hij op het matje is verschenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Johan

@19: het punt is nu juist dat de uitspraken die Wilders doet juridisch wél door de beugel kunnen, maar vervolgens in de belevingswereld van de mensen een eigen leven gaat leiden. (en daar is het dan ook om te doen)

‘Alle moslims het land uit’ heeft ie niet gezegd en ik vrees dat hij ook te slim is om dat te zeggen… (maar als je van bepaalde uitspraken linkjes hebt, dan pas ik mijn mening per direct aan, ik volg nu eenmaal niet alles en al helemaal niet het geblaat van Wilders..)

Wat hij wel zegt is (tenminste dat kreeg ik bij zoeken naar de uitspraak van hierboven): Buitenlanders die werkloos zijn en geen Nederlands paspoort hebben, moeten het land uit. En dát gaat vervolgens een eigen leven leiden.

Je zegt: Bovendien wil Wilders duidelijk de VVM van moslims beperken.

Neen, hij wil maximaal de vrijheid van meningsuiting van de extremistische kant beperken. En ook daar heeft hij de wet weer aan zijn kant, omdat Wilders het met woorden doet en de extremistische kant dmv aanslagen.

Ofwel: dat deze uitspraken een eigen leven gaan leiden, danwel anders ‘aangevoeld’/geinterpreteerd worden is nu juist zijn doel. Ik vermoed alleen dat hij té slim is om geen uitspraken te doen die juridisch niet door de beugel kunnen.

*nooit gedacht dat ik Wilders zou ‘verdedigen’* :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Joost

Nou, met een beetje eerstejaars-logica kan je zeggen dat Wilders weldegelijk zegt dat alle Moslims het land uit moeten.

1: De niet-gematigde islam is een probleem

2: Er is geen gematigde islam

1+2=3: De islam en daarmee moslims zijn een probleem.

4: Stuur alle moslims die problemen veroorzaken het land uit, met familie en al.

3+4=5: Stuur alle moslims het land uit.

Tadaa!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Abt Busoni

Spuyt12

1: De niet-gematigde islam is een probleem.

Dit heeft Wilders nooit gezegd.

2: Er is geen gematigde islam.

Dit heeft Wilders wel gezegd.

4: Stuur alle moslims die problemen veroorzaken het land uit, met familie en al.

Fout citaat. Volgens mij ging het om criminele moslims met een dubbel paspoort.

1+2=3: De islam en daarmee moslims zijn een probleem.

‘en daarmee moslims’ is geen goede conclusie. Je zou kunnen zeggen dat echte moslims helemaal niet bestaan, althans niet naar de maatstaven van de huidige islam. Bovendien is er de mogelijkheid dat mensen die zich moslim noemen, alsnog een gematigde islam gaan vormen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Joost

Wilders heeft wel gezegd dat de islam een probleem is.

Inderdaad, hij heeft ook gezegd dat de moslims geen probleem zijn. Ik zie in combinatie met de uitspraak dat er geen gematigde islam is een groot probleem. Spreekt Wilders zichzelf hier tegen? Want betekent dat niet dat er geen gematigde moslims zijn volgens Wilders?

En dat is toch een probleem.

Als laatste, 4 is natuurlijk een beetje overdreven. Het ging inderdaad om criminele moslims, met een dubbel paspoort. Maar alle Marokkanen hebben een dubbel paspoort. Maar Wilders zegt er dan weer wel bij dat hun familie ook meegestuurd moet worden.

En heeft elke familie niet een zwart schaap?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 alt. johan

Waarom heeft Balkenende de rechten van de Film niet opgekocht en waarom heeft ie de film vervolgens niet laten vernietigen??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Albert Schwein

Opgekocht? Wilders heeft voor zijn film de boel bij elkaar gejat. Dat zou heling betekenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Abt Busoni

Wilders heeft wel gezegd dat de islam een probleem is.

Ja, dat wel, maar niet de ‘niet-gematigde’ islam zoals jij zei. Dat is net iets anders.

Spreekt Wilders zichzelf hier tegen?

In feite wel. Wellicht bedoelt hij eigenlijk ‘mensen die zich moslim noemen’ als hij over ‘moslims’ heeft. In dat geval zijn volgens hem de enige ‘echte’ moslims de moslims die zich aan de regels van de huidige islam houden.

Maar Wilders zegt er dan weer wel bij dat hun familie ook meegestuurd moet worden.

Dat ging in eerste instantie over gezinnen, meer specifiek de ouders van een minderjarige crimineel, omdat die verantwoordelijk zijn voor hun kind.

Overigens laat Wilders al die nuances in sommige vraaggesprekken ook weer weg, al dan niet bewust.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 alt. johan

@Schwein: Dat zou niet uitmaken als die film dan vernietigd zou zijn nadat ie gekocht was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Willem

Huh, een goed artikel op GeenCommentaar ?

– even bijkomen van verbazing –

Wow, een goed artikel op GeenCommentaar !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Mark

@Johan: het lijkt toch wel dat Wilders heeft bedoeld ALLE moslims het land uit te willen zetten.

Bovendien lijkt me het verbieden van de Koran en het aanpassen van Artikel 1 duidelijke voorbeelden waarmee de VVM van moslims ernstig beperkt wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 alt. johan

@33 VVM is artikel 7 v/d grondwet, ook voor moslims.

Als artikel 1 aangepast wordt betekend dat niet dat artikel 7 ook onderuit gaat.

 • Vorige discussie