Rechtvaardigheid, Daadkracht, Vooruitgang: Onze Lieve Heer is gekomen!

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Vandaag presenteerde Peter R. de Vries zijn proclamatie… duh, zijn wat?, hoor ik de mensen in Rotterdam-Zuid denken. Proclamatie dus. PRDV wilde zijn 55 punten op de deuren van de Tweede Kamer spijkeren, in navolging van de kerkhervormer Luther die op 31 oktober, 1517 zijn beroemde 95 theses op de kerkdeuren van de Allerheiligen Kerk te Wittenberg hamerde. Deze wanstaltige historische parallel is typisch voor PRDV naar mijn mening. Ik begrijp alleen niet waarom PRDV slechts tot 55 theses komt. Houdt PRDV nog wat onder de hoed? Enfin, de Partij van de daadkracht dus, hoewel de Sherlock Holmes van de Lage Landen er helaas niet in slaagde zijn theses op de Parlementsdeuren te spijkeren: nu al een gebrek aan daadkracht?

De grote vraag vooralsnog is: zit Nederland te wachten op een prive-detective die zich 20 jaar lang niet voor de politiek interesseerde? De 55 punten van PRDV zijn een verzameling punten van ongenoegen die samengevat worden onder de kernwoorden: Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang.

Het programma van PRDV telt aan aantal erg goede punten in mijn optiek: legalisering softdrugs, gekozen minister-president, invoeren Oranje kaart (naar Amerikaans voorbeeld van de ‘Green Card’: tijdelijke werkvergunning), vereenvoudigen omroepbestel (3 netten met 3 zenders, plus een nieuwszender), bestraffen van criminelen die ontsnappen, verhogen ontwikkelingshulp naar 1% BNP, een gezamenlijk Ministerie van Veiligheid, verminderen bureaucratie bij zorg en onderwijs. Ik zou er zo op stemmen, en eerlijk is eerlijk, welke Nederlander niet?

Tegerlijkertijd, staan er een paar punten in waar ik grote vraagtekens bij zet omwille van haalbaarheid of doelmatigheid: afschaffen van bijzonder onderwijs (een belangrijk middel ter emancipatie van sociale groepen), ‘oplossen’ fileprobleem (kan dat?), teruggeven kwartje van Kok (geeuw, dat is 15 jaar geleden!! bovendien bedroeg het 18,3 cent en het bedrag is geherinvesteerd in nieuwe wegen door Balkenende. Ik ben bang dat dit ook in de verkiezingen van 2356 nog een rol van betekenis gaat spelen!), verhogen pensioengerechtigde leeftijd naar 67, DNA bank (slik), sociale dienstplicht (Arbeitseinsatz 60 jaar na dato?), arbeidsplicht voor mensen met uitkering (officieel heet dat bij PRDV ‘nieuw beleid’).

Dan is er nog de ideologische onsamenhangendheid van het beleid. PRDV biedt voor elke kiezer wat wils, maar daar schuilt een populistisch, opportuun gevaar in. Kan de politiek zonder principes? Toch kom ik tot de voorzichtige conclusie dat PRDV een aanwinst zal zijn, al is het maar omdat hij een ‘Leefbaar Nederland’ met een immigratie en immigranten vriendelijk beleid voorstaat, in tegenstelling tot de oude en neo-Fortuynisten, en dat verwelkom ik.

 • [pdf] Proclamatie PRDV
 • PRDV website
 • Wikipedia – Martin Luther
 • Reacties (59)

  #1 Bismarck

  Ministerie van Veiligheid? Los van het feit dat ik er tegen ben omdat dat NOG meer aandacht zou vestigen op een totaal ondergeschikt punt, vraag iik me af wat zo’n ministerie precies moet doen en wat je dan van andere ministeries gaat afpakken en dus onhandig regelen.

  Ik ben bang dat de veiligheidsissues (waar de PRDV blijkbaar vooral op inzet) mij ook stuk voor stuk te ver gaan. Dat bijzonder onderwijs afschaffen juich ik dan weer wel toe. Mijn stem kijgen ze zo op het eerste gezicht iig. niet, net als elke andere partij die veiligheid voor alles stelt.

  • Volgende discussie
  #2 Grobbo

  Het probleem is niet dat een enkeling zich beschikbaar kan stellen maar dat bij een beetje succes een hele kudde meelopers de kamer binnen komen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #3 Carlos

  Er zitten wel wat punten tussen die mijn linkerteelbal kietelen, maar een politicus die over het kwartje van Kok begint te zeiken maakt zichzelf er niet serieuzer op.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #4 andere ruud

  “Ik doe dit niet om in de marge van de politiek ook wat mee te praten. Ik vind dat de tijd rijp is om dingen echt te veranderen, maar daar heb je invloed voor nodig en die heb je in Nederland niet met een handvol kamerzetels. Wil het effect hebben dat wij meedoen, moet je in de dubbele cijfers zitten, dan ben je een factor.”

  via http://www.peterrdevries.nl/tekst/extrapolitiek.htm

  Ik denk dat de kiezers het niet leuk gaan vinden als de PRDV 8 zetels haalt en Peter R teleurgesteld opstapt.

  Oh en van het logo moeten mijn ogen een beetje overgeven.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #5 HansR

  Een systeem kan zichzelf niet verklaren en dus ook zichzelf niet veranderen. PRDV gaat falen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #6 phonkee

  @HansR: Een politiek systeem kan zichzelf wel van binnenuit veranderen, denk aan de Weimar-republiek. Na de eerlijk verlopen parlementaire verkiezingen van 1993 volgden er heel wat veranderingen…

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #7 Bismarck

  als je 1933 bedoelt dan heb je niet opgelet op school. De verkiezingen van ’33 verliepen niet eerlijk (net als een aantal verkiezingen tevoren) en bovendien werden parlementsleden gevangen genomen op buitengrondwettelijke wijze en daarnaast waren er nog wel meer zaken die buiten het systeem vielen, maarh et systeem wel om zeep hielpen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #8 Bismarck

  Oh PS. en het systeem was al inherent minder democratisch dan je denkt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #9 TheRule

  Ik moet eerlijk zeggen dat ELKE nieuwkomer die verandering van het politieke bestel hoog in het vaandel heeft staan (afschaffing van de Eerste Kamer, -eindelijk eens- een gekozen minister-president) mijn stem heeft, ook als er wat minpuntjes aan de rest van het programma kleven.

  En wat betreft ‘ideologische onsamenhangendheid’: dat impliceert dat het het beste zou zijn om een bepaalde ideologische lijn moeten volgen, en dat is natuurlijk kul. Je kunt heel goed vóór een actiever mileubeleid zijn en tóch meer auto’s op de weg willen zien (da’s namelijk een kwestie van TECHNOlogie, niet van IDEOlogie), en zo zijn er wel meer voorbeelden te hernoemen.

  Wat betreft dat eeuwige negatieve gebruik van de term ‘populistisch’: wat is daar mis mee dan? Daar drááit ‘democratie’ (n.l. ‘de macht van het volk’ per definitie) toch om? Zeg dan gewoon dat je geen democratie wil, of dat je alleen een beperkte democratie wil van alleen die mensen die het kunnen betalen (o nee, dat hebben we al eens aan de kant geschoven) of mensen die alleen van het mannelijk geslacht zijn (dat hebben we óók al een keer verworpen, hoewel het mij nog steeds wel wat lijkt :-) ) of van mensen die aan een bepaald intellectueel minimumniveau voldoen (die kul gáán we nog verwerpen). Democratie is er, per definitie, voor iedereen en het wordt tijd dat dat nu eindelijk eens doordringt bij heersende en niet-heersende politici en ja, ook bij de gemiddelde Sargasso-publicist.

  Een gekozen minister-president die zelf zijn ministers meebrengt (inplaats van steeds dat coalitiegeduvel waardoor niemand zijn woord meer kan nakomen en de politiek aan geloofwaardigheid verliest), weg met de remmende werking van de Eerste Kamer (ik denk maar aan een Van Thijn) en als het ff kan ook nog gekozen burgemeesters en het vorstenhuis teruggebannen naar waar het thuishoort: in de populariteitsgelederen van popmuzikanten en wat dies meer zij (laat ‘de markt’ maar bepalen en vooral: betalen).

  Nogmaals, mijn stem heeft-ie nu al: éérst verandering en daarná komt de rest wel.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #10 HansR

  @The Rule
  Maar het populisme in Nederland ljkt te gaan betekenen: de regering van omhooggevallen domheid. Plato twijfelde wellicht terecht aan de democratie als ideale staatsvorm.

  @Phonkee
  Hoewel Bismarck (what’s in a name:) al reageerde op het Duitse probleem van 1933 ik ook nog maar even. Juist die periode is eigenlijk HET voorbeeld dat een politiek systeem zichzelf niet kon veranderen. Pas als Hindenburg overlijdt gaat Hitler echt tot actie over omdat dan de banden met het oude weg zijn en hij zich vrij voelt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #11 Caprio

  @The Rule: de vraag is hoe je die vertegenwoordigende democratie invult. Ik ben tegen populisme en opportunisme in de politiek, maar voor oprechte ideologische beginselen. Jouw conclusie is dat ik tegen democratie ben, mijn conclusie is dat jij tegen een verantwoordelijke, duurzame democratische besluitvorming bent.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #12 TheRule

  @ HansR (10): voor mij is het een kwestie van definitie: IF> ‘democratie’ THEN> ‘geldt voor iedereen’. En op de basis van het terminologiegebruik ‘democratie’ kom ik tot de uitwijding, dat dus ook minister-persidenten, burgemeesters en weet-ik-veel-wat-nog-meer allemaal gekozen moet worden. Anders moet je het geen ‘democratie’ noemen.

  Daarmee uit ik mij nog niet over wat ik zelf de beste invulling danwel staatsvorm zou vinden. Mijn ‘stem voor de PRDV’ is enkel een ondersteuning van duidelijkheid: een steen is een steen en niet een stuk hout dat je grijs hebt geverfd, en democratie is er voor iedereen of je moet het geen democratie noemen.
  Zolang er geen duidelijkheid is over op welke manier de dingen gedaan worden kun je je niet richten op welke dingen er eigenlijk behandeld moeten worden (dat lijkt me toch vrij basaal), en pas als democratie werkelijk ‘democratisch’ is in die zin dat term en definitie overeenstemmen, daarná kun je het pas in alle redelijkheid gaan hebben over invulling of verandering.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #13 Bismarck

  Hmmm, ik ben zo zijn programma aan het doorlezen en kom toch wat dubieuze zaken tegen:

  Het afschaffen van de 1e kamer ondersteunt hij met het argument dat de Raad van State wel voldoede waarborg vormt voor goede toetsing vormt. Als hij had opgelet had ie wel geweten dat de raad van state een veel dubieuzer (en minder democratich) orgaan is dan de 1e kamer, dat in het verleden meermaals heeft bewezen niet capabel te zijn om enige critische toetsing van wetten aan de dag te kunnen leggen.

  Ook het optrekken van de kiesdrempel lijkt me niet echt een prettig vooruitzicht (zie ons buurland duitsland waar de politiek al 50 jaar helemaal modderdicht zit als gevolg van de 5% drempel).

  De bureaucratie terugdringen bij overheidsinstellingen is ook al een grijsgedraaide plaat die alle al bestaande partijen al hebben gespeeld. De daaraan gekoppelde vermindering van het ambtelijk apparaat is mooi voor de werkeloosheid…

  De oranjekaart met de aangehaakte voorwaarden is natuurlijk een mooie manier voor werkgevers om aan goedkope buitenlandse arbeidskrachten zonder verplichtingen te komen, ook weer goed voor de werkeloosheid.

  Als ik die geprogrammeerde hoge werkeloosheid dan koppel aan de sociale werkplicht, kan ik niet anders concluderen dan dat Peter R. graag een groot leger sociale werkplaatslui wil laten rondhobbelen.

  Tel daarbij op het “ministerie van veiligheid” en ik denk meer aan een centraal-aziatisch “democratie” dan aan een westerse democratie.

  De zogenaamde vergroting van de democratie die hij natreeft blijft daar vrij povertjes bij. Met name rechtstreeks gekozen leiders met een hoog machtsgehalte op VS-stijl. Politici weten wel beter inmiddels: Hoe meer macht je iemand geeft, deste corrupter hij wordt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #14 TheRule

  @ Caprio (11): ik ben tegen een valse invulling van terminologie, dat is alles. Vóór “een verantwoordelijke, duurzame democratische besluitvorming” zijn suggereert een intellectocratie (om maar even een woord te verzinnen), geen democratie.

  Verder is ‘ideologie’ zóóó ontzettend laat-negentiende-eeuws: we zouden inmiddels toch geleerd mogen hebben van denkers zoals Marx dat je nooit met één ‘ideologie’ kunt komen die voor iedereen werkt, simpelweg omdat alle mensen anders zijn.
  Er is tegenwoordig geen invulling van levens- en praktische vragen meer mogelijk vanuit één achtergrondkleur (zelfs Balkenende, CDA-er, luidt de Ramadan in, dieper kan een christen toch niet zinken) en dus geniet het de voorkeur om géén ‘ideologie’ te hanteren, behalve dan die van de ‘per item’-oplossingen.

  Maar al met al is het simpel en redelijk zwart-wit: ófwel je bent op een bepaalde manier feodaal in die zin dat je vindt dat er mensen zijn die door hun financiele hoedanigheid, door hun sexe, door overerving van ‘blauw bloed’ of -zoals hier de discussie is- op basis van intellectuele capaciteiten ‘beter’ zijn dan anderen (met uitzondering dan misschien van de aan het feodale stelsel gekoppelde erfelijkheidsoverdracht) en die zouden dan moeten mogen beslissen over de rest, ófwel je bent democratisch in die zin dat je vindt dat andere mensen ‘anders’ zijn, niet ‘beter’. Mijn voorkeur is bekend.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #15 Arathorn

  Ik stem bij voorbaat al niet op partijen die aan het kiesstelsel willen rommelen. De kloof tussen burger en de politiek komt niet door gebrek aan direct gekozen leiders, maar aan onbetrouwbare of gewoonweg domme politici. Ik zou geen politicus kunnen bedenken die nu mijn stem verdient. Maar aangezien het makkelijker is om het kiesstelsel te veranderen dan de politici (want dan moet je jezelf veranderen of, oh horror, uit de politiek stappen), roepen alle partijen maar dat de ene na de andere direct gekozen functie de oplossing is.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #16 dr Banner

  Kan de politiek zonder principes?

  als ‘oude’ partijen als CDA en PvdA dat kunnen, kunnen nieuwe partijen dat zeker!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #17 Caprio

  @TheRule: zolang de intellectocratie vier-jaarlijks gekozen wordt door de bevolking is dat een beter systeem dan dat elke burger maar meent het overal en altijd beter te weten dan ieder ander. Dat is dan ook meteen de oorzaak van de ontevreden burger: wat je ook doet, de burger weet het toch beter.

  Er heerst een anti-intellect golf in de westerse wereld, en dat is een grote bedreiging voor de stabiliteit en welvaart van dat westen, zie ook het domme-volk mandaat dat Bush kreeg in de VS, die liep ook op een anti-intellect ticket, dat heet dan door volksdemocraten ‘de stem van het volk’. Daar leg ik drie lagen poep overheen: ieder moet beseffen wat ie wel en niet weet, en een vertegenwoordigende democratie met intellectueel leidinggevende vertegenwoordigers in het parlement is geen manke democratie. Kennis is een voorwaarde voor vooruitgang!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #18 Kum

  Ik steun niet “op alle punten” de visie van deze intelligente en daadkrachtige man, maar de inhoud is toch wel een stuk helderder dan dat oeverloze abstracte georakel van Femke Halsema’s (s)Linkse Lente.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #19 Sikbock

  @ Caprio:

  Er heerst een anti-intellect golf in de westerse wereld, en dat is een grote bedreiging voor de stabiliteit en welvaart van dat westen

  ..

  Wat een bullshit.. zo wordt er in Nederland sinds de opkomst van bijvoorbeeld Pim Fortuyn en het afbrokkelen van de “linkse” doma’s veel beter en uitgebreider nagedacht en gediscussieerd dan de 10 tallen jaren daarvoor..

  Ook in de verenigde staten is door de opkomst van het neoconservatisme een nieuw intellectueel klimaat ontstaan waar de meesten hier een puntje aan kunnen zuigen..

  Dat geneuzel over een minder intellectueel klimaat is volgens mij dan ook alleen gestoeld op de observatie dat mensen ( soms op goede gronden ) het minder vaak met je eens zijn….

  Dat lijkt me, (gelet op jouw denkbeelden) eerder vooruitgang dan iets anders

  Een typische Kaprioreactie is dan gewoonlijk

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #20 Sikbock

  sorry, laatste stukje tekst mag je vergeten

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #21 ALO

  De rest van de tekst mag je ook wel vergeten.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #22 dreadloki

  En wie zijn jullie ook alweer?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #23 Caprio

  Tegen wie zou dreadloki het nu hebben?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #24 Larie

  Zichzelf, als je in tongen spreekt hoor je stemmen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #25 HansR

  @Zieke bok
  Jebent weer aardig in vorm. Als er gezegd wordt dat er sprake is van een anti-intellect golf in de westerse wereld dan wil dat niet zeggen dat er geen intellect meer bestaat. Soms – als jij niet schrijft – krijg ik de indruk dat er hier wel eens redelijk intelligente mensen reageren. Punt is dat in de werkelijke operationele wereld een hele grote midden- subtoplaag is ontstaan wiens enige doel is het uitoefenen van invloed (macht zo u wilt) en het graaien van geld. Het handelen met in gedachten dat hun handelingen invloed hebben op andere individuen is vreemd voor die mensen. De-humanisatie heb ik dat al eens genoemd. En dat is domheid. Dat is een domheid waar in het verleden staten aan ten gronde zijn gegaan en waar revoluties om uitgebroken zijn. Ik kan daar vele voorbeelden van noemen. Een weblog is daar niet toereikend voor. En als u roept dat er een nieuw intellectueel klimaat heerst dan behoort u tot de dommen. Als u zegt dat u mijn argument niet begrijpt dan idem. Het is uw houding die bewijst dat er een golf van domheid door de wereld raast.

  Er wordt helemaal niet beter nagedacht. Na Fortuyn is het alleen bon ton geworden om af te zeiken, geld te graaien en te emigereren. Rot op met je nieuw intellectueel elan.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #26 Simon

  ‘Het was een van de eerste christelijke denkers, bovendien een nogal heetgebakerde persoonlijkheid, die de wil ‘ontdekte’: Augustinus (354-430). Zowel zijn passionele natuur als de context van het christendom zijn hierbij niet onbelangrijk.

  Augustinus ervoer juist dit: dat hij eigenlijk wel wist dat hij zijn leven moest veranderen, maar dat hij het niettemin niet deed. Zijn denken was in conflict met zijn voelen, en dat conflict kon alleen maar worden verklaard en eventueel opgelost door een derde instantie: de wil. Hoewel hij inzag wat hij moest doen, deed hij het toch niet. Er moest dus wel een andere kracht zijn: de wil. Die toonde zich als een kracht die blijkbaar in opstand kon komen tegen het denken. Dit is wat het christendom als het kwaad van de zonde zag: opstand of verzet tegen het goede.’

  Paul van Tongeren, Deugdelijk leven: een inleiding in de deugdenethiek, 2003

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #27 Sikbock

  @ HansR: het is grappig hoe u bepaalde conservatieve noties probeert te verenigen met daarmee in tegenstrijd zijnde socialistische.. In dat opzicht is de menselijke geest misschien te vergelijken met een schilderij waar in de loop der tijd nieuwe lagen verf over oude worden aangebracht..

  Ik heb slechts willen aangeven dat ik het “goed” vind dat er door meer mensen wordt nagedacht wat resulteert in meer gedachtenwisselingen.. ik noem dat vooruitgang en verbetering van het intellectuele klimaat.. dat u en Caprio misschien neerkijken op die ontwikkelingen, dat is uw zaak. In mijn optiek getuigt dat van ( misplaatste) arrogantie.

  Ik zal nu niet ingaan op de ( theoretische) tegenstrijdigheden in uw wereldbeschouwing ( dat duurt te lang). Wel kan ik u verklappen dat uw humanisme en mensbeeld misschien beter passen bij bepaalde conservatieve denkstromen dan bij het door u zo omarmde materialisme

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #28 Sikbock

  @ HansR: ik lees uw stukje nog eens en misschien bedoelt u toch dat de oplossing ligt in deugdzaamheid?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #29 HansR

  @zieke bok
  Zolang u denkt, dat u uit enkele logs mijn wereldbeschouwing kunt destilleren valt er ongewtijfeld veel te schrijven maar weinig uit te wisselen.

  @Simon
  Het christendom heeft 2000 jaar geprobeerd om Europa een basis te geven gestoeld op een eenduidig idee van goed en kwaad. In die poging zijn alle misdaden begaan die een mens kan verzinnen. De paus heeft zijn excuses aangeboden. Dat is niet genoeg. Stel u voor dat Stalin of Hitler zouden zeggen: Sorry, foutje. Ga eerst maar 2000 moreel goed zitten wezen. Dan zien we wel weer verder. Christendom: ik denk het niet. Geen enkele monotheistische godsdienst trouwens.

  Oplossingen: ongetwijfeld vele. Maar niet in simpele bewoordingen op een log duidelijk te maken. Ik heb in elk geval niet de illusie dat te kunnen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #30 fritzie

  De grote vraag vooralsnog is: zit Nederland te wachten op een prive-detective die zich 20 jaar lang niet voor de politiek interesseerde? ”

  Tja.

  De grote vraag vooralsnog is: zit Nederland nog steeds te wachten op een Bloemenman van een Partij dat zich 20 jaar lang niet voor zijn kiezers interesseerde?

  “Een systeem kan zichzelf niet verklaren en dus ook zichzelf niet veranderen”

  Jawel hoor: Nokia !

  Leuk is deze:

  “Er heerst een anti-intellect golf in de westerse wereld, en dat is een grote bedreiging voor de stabiliteit en welvaart van dat westen, zie ook het domme-volk mandaat dat Bush kreeg in de VS ”

  “Daar leg ik drie lagen poep overheen: ieder moet beseffen wat ie wel en niet weet, ………..
  ……… Kennis is een voorwaarde voor vooruitgang” ( Caprio)

  Het leuke zit niet in de tekst zelf verscholen, maar je moet wel lachen als je beseft wie dit heeft opgeschreven.
  De zichzelfonderpoepende Caprio !
  Vrijheid, Caprio Vrihied is een voorwaarde voor vooruitgang, Kennis is er altijd namelijk.
  Jesses, nu ruik ik wéér wat !

  “Oplossingen: ongetwijfeld vele. Maar niet in simpele bewoordingen op een log duidelijk te maken. Ik heb in elk geval niet de illusie dat te kunnen.

  Ik wel.
  De vrijheid om met elkaar van mening of inzicht te mogen verschillen. Ook de vrijheid tot handelen is daar een afgeleide van.
  Zo moeilijk was dat toch niet.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #31 Caprio

  De Luier der Vrijheid, door Fritzie van de Wereld.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #32 Sikbock

  @ HansR: Point taken.. ik dacht even dat er een kwartje viel

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #33 Ruud Oost

  Het is na 2000 zo geworden dat elke popie in de politiek wil met minstens dertig zetels, waar is de tijd gebleven dat elke BN-er gewoon ging schilderen. Had je er tenminste geen last meer van. Hij wil het koningshuis afschaffen, dus dan kan Jantje Smit president worden. Na de WOII heeft iedereen in dit land een minimale tot redelijk hoge scholing gehad, maar het lijkt wel of de mensen hier steeds debieler worden.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #34 CiNNeR

  Ik vond het eveneens wat populistisch overkomen en daarbij heb ik het idee dat men enkel populistisch is in het verkiezingsprogram, om dat als de wiedeweerga los te laten zodra de zetels binnen zijn. Die angst bekruipt mij ook als ik het programma van Peter R. de Vries zie. Of er is sprake van overidealisme, wat net zo goed strand.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #35 HansR

  @fritzie
  Ik wel. De vrijheid om met elkaar van mening of inzicht te mogen verschillen. Ook de vrijheid tot handelen is daar een afgeleide van. Zo moeilijk was dat toch niet.
  Blij dat we nu een ideale wereld ingaan. De moderne Pangloss: we leven in de beste wereld aller werelden; alles is eenvoudig en lost zich vanzelf op als we maar vrij en blij zijn.

  @Ruud Oost
  Hetgeen iets zegt over het onderwijs of over de samenleving?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #36 J

  Het zal wel lastig worden voor PRDV omdat, zoals hier boven al blijkt, iedereen wel puntjes in de proclamatie vindt die ze aanspreken, maar toch niet overwegen op hem te gaan stemmen i.v.m. andere genoemde standpunten.

  De stukjes over het koningshuis, bijzonder onderwijs, softdrugs en ontwikkelingshulp kunnen mij bijvoorbeeld wel bekoren, i.t.t. de ‘gesund an Leib und Seele’ mentaliteit, sociale dienstplicht, dna-bank, oranje-kaarten, gekozen premiers en bindende referenda. Omdat de lijst in mijn ogen nogal wat schizofreen lijkt vraag ik me af of hij genoeg kiezers vindt die zich genoeg in de proclamatie kunnen vinden om op hem te stemmen. In ieder geval staan er genoeg leuke discussiepuntjes in de proclamtie, dat is ook wat waard …

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #37 TRS

  “sociale dienstplicht (Arbeitseinsatz 60 jaar na dato?)”

  GEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUWWWWWWWWWWWW

  typisch linkse humor?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #38 ALO

  Aangezien er bij de eemste punten bij PRDV de argumentatie ontbreekt voor welk probleem dit nu eigenlijk de oplossing is, maar vooral omdat iedere vorm van financiele onderbouwing ontbreekt, is de verzameling van 55 kreten niets meer en minder dan gebakken lucht.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #39 ALO

  zo wordt er in Nederland sinds de opkomst van bijvoorbeeld Pim Fortuyn en het afbrokkelen van de “linkse” doma’s veel beter en uitgebreider nagedacht en gediscussieerd dan de 10 tallen jaren daarvoor..

  Vooral door verlichte geesten als Pamela Hemelrijk en Bart Jan Spruyt. Ik weet totaal niet wat het is en ik weet al helemaal niet dat het is afgebrokkeld, maar ongezien kies ik dan toch voor de linkse dogma’s.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #40 TRS

  Dogma’s en principes, de blindegeleidestokken voor de politieke dwaallichten.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #41 Opa-Buiswater

  En toch………Peter kan een vuurtje maken!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #42 fritzie

  TRS,

  Wedden dat jij het verkiezingsprogramma al gelezen en begrepen heb ?

  Om trots op te zijn.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #43 fritzie

  Alo 39,

  Pff, dat is voor de eerste keer dat er sprake is van Winst !
  Een bekentenis dat voor linkse Dogma’s gekozen wordt en dat ze er dus zijn.

  Nu enkel nog het woord Dogma opzoeken en dan zijn we al een klein stapje op de goede weg.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #44 TRS

  @Fritzie

  Ja ik heb het gelezen. Kijk hierrr voor een korte eerste reactie.

  http://www.lucasdelinkselul.nl/?p=349

  Verder mag je je reactie nog wel toelichten.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #45 ALO

  @Fritzie
  En het is de zoveelste keer dat je er totaal niets van begrepen hebt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #46 Bismarck

  ALO: Dat is ook een verwijt aan jezelf. Je hebt het blijkbaar niet duidelijk genoeg uitgelegd.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #47 TRS

  @Bismarck

  En als ALO je opmerking niet snapt ligt het dus aan jou? Flauw hoor.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #48 ALO

  @TRS
  Wat bedoel je nou, ik snap het niet. kan je het nog 1 keer uitleggen en dan duidelijk?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #49 Krekel

  Afschaffen theocratisch onderwijs en het beperken van de macht van het koningshuis vind ik goede plannen. Zes uur gym op school, tja, erg jammer dat het nodig is, maar ik ben wel voor.

  Op die sociale dienstplicht verliest ‘ie me echter volledig …

  Daarnaast zijn er nog een aantal punten waar ik me niet zo in kan vinden, het afschaffen van de Eerste Kamer bijvoorbeeld. Zonder Eerste Kamer zaten we nu met een gekozen burgermeester, en dit laat zich raden: daar ben ik ook niet voor …

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #50 TRS

  LOL @ALO

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #51 Oersoep

  Iemand die een partij naar zichzelf vernoemt doet me zowiezo denken aan iemand die steden naar zichzelf vernoemt.

  Wat willen ze nou allemaal? Elke verkiezing na hun dood herdacht worden?

  Verzin dan een pakkende naam. Een principe, een handelsnaam, en geen karikatuurgezicht.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #52 Bismarck

  ALO&TRS: Ik snap niet waarom jullie er zo kinderachtig over doen!

  Oersoep: En maak een minder lelijk logo!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #53 vonck

  hmm,
  En B.I.G als onderdeel van Ministerie van Veiligheid? ;)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #54 TRS

  @Bismarck

  Humor heb je ook al niet.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #55 mescaline

  Het lijkt hier wel mudslinging in verkiezingstijd..

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #56 Mathijs

  Op http://www.nieuwszicht.com is een opiniepeiling gestart om te zien hoe het publiek tegenover Peter R. de Vries en de PRDV staat.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #57 Bismarck

  TRS: Of jij snapt mijn humor niet.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #58 TRS

  @Bismarck

  Dan mot j’m beter uitleggen hahahahhaha

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #59 fritzie

  TRS,
  Als je een mop uitlegt is het geen mop meer !

  • Vorige discussie