Quote van de Dag: Irak

“Het alleen uitdragen van de eigen opvatting is niet goed genoeg, als de secretaris-generaal van de Verenigde Naties verklaart dat de oorlog waaraan de regering steun verleende, illegaal was.”

PvdA-senator Klaas de Vries verzet zich tegen de weigering van het kabinet voor een onderzoek naar van de steun aan de oorlog in Irak. Het Nederlandse kabinet steekt zijn kop in het woestijnzand. De steun aan de oorlog in Irak is officieel nog steeds een goed idee in ons kikkerlandje. Het burgerinitiatief ´Openheid over Irak´ overhandigde 137.000 handtekeningen aan de Eerste Kamer voor een onderzoek, maar dit mocht niet baten.

 1. 1

  Het is altijd terecht vooraf te vragen met welk doel je extra investeringen pleegt, of t nu politiek of bedrijfseconomisch is.

  En wat dat betreft heb ik nog geen antwoord gekregen dat ik na, afweging van voor en tegens, een goed argument vind voor onderzoek.

 2. 2

  Wat dacht je van het voorkomen van hele hoge kosten in de toekomst, Knut? Ik vind het erg vreemd, dat jij je wel zorgen maakt over de kosten van een onderzoek, maar de kosten van de oorlog, die veel hoger waren, blijkbaar niet relevant vind. Terwijl het doel van het onderzoek juist is om uit te vinden, of die kosten van de oorlog wel terecht zijn gemaakt.

 3. 3

  @2 Verkeerd begrepen. T gaat niet om de kosten maar om de redenatie.

  Stel je de vraag: Wat verandert er als blijkt dat we op verkeerde gronden een keuze hebben gemaakt?

  Dan blijkt: De meeste voorstanders blijken er een politieke agenda op na te houden. Veelal erop gericht op hun standpunt van voor de oorlog te rechtigen en hun oppositie af te rekenen. Puur politiek gewin in NL, niks irakeese elende, niks macht over olie gewoon ordinair machtsstrijd binnen nl-grenzen. En daarom twijfel ik aan de meerwaarde van dit oneigenlijke onderzoek.

 4. 4

  @3: maar op basis van die redenering kun je wel stoppen met de parlementaire democratie. Achter elke kamervraag, elke motie en elke interruptie gaat namelijk wel een partijpolitiek motief schuil.

  Dat is lang niet altijd erg.

  De uitkomst van zo’n onderzoek zou kunnen zijn dat het kabinet op basis van verkeerde informatie verkeerde beslissingen heeft genomen. Of dat er om andere motieven beslissingen zijn genomen dan de eerste argumentatie was. Aangezien er een hoop onduidelijkheid en wantrouwen heerst, lijkt het me goed om zoiets te onderzoeken, onder meer omdat het helder kan krijgen welke bevoegdheden een kabinet heeft en wanneer en hoe het parlement wordt ingelicht en kan meebeslissen.

 5. 5

  je gaat in de politieke arena een schuldvraag uitwerken en verwacht helderheid te bereiken. Van welke planeet ben jij?

  Gewoon vastleggen bevoegdheden. Oeps dat zijn ze al. Extra regeltjes bedenken om te voorkomen dat besluiten niet objectief genomen kunnen worden. Nog mooier kunnen we een computer het bestuur laten uitoefenen. Wordt vast een heel menselijk beleid.

 6. 6

  In elk bestuurssysteem zijn beslissingen over oorlog zo ongeveer de belangrijkste die genomen worden. In ons democratisch systeem kunnen we de beluistvorming nu al toetsen, het is laf en onjuist de bevolking/ het parlement niet volledig te willen informeren hierover. De wetenschap/geschiedenis komt tzt wel met een bezonken oordeel over waarom de democratie in Nederland zich zo van haar slapste kant (het niet willen praten/beslissen over deze kwestie) laat zien. Het is echter fatsoenlijker de beweegredenen nu al te openbaren.

 7. 7

  @5: ik zeg helemaal niets over een schuldvraag, maar ben wel benieuwd naar de beweegredenen voor de beslissing de inval in Irak te steunen.

  Daarbij, dat bevoegdheden geregeld zijn, wil nog niet zeggen dat er geen grijze gebieden zijn en dat de bevoegdheden altijd zo worden gebruikt als ze bedoeld zijn.

  Het gaat niet om regeltjes, het gaat om helderheid. Als er onhelderheid is, staat dat het vertrouwen in de politiek in de weg.

 8. 10

  @ 8: politieke verantwoording afleggen lijkt mij het hoogste goed in de parlementaire democratie. Daar zit altijd een politiek motief achter en dat hoort ook zo. Als politiek verantwoordelijken hun plicht tot verantwoording politiek afkopen in een coalitieakkoord en daarmee de democratische werking van het parlement blokkeren, lijkt me dat genoeg reden tot zorg of zelfs protest. Sterker nog, ruim honderdduizend mensen hebben hun handtekening onder dat protest gezet.

 9. 11

  We kunnnen er lang en breed over PRATEN..maar een ding is zeker..Dat Balkenende met zijn zgn Cristelijke grondslag..te weinig zelfrespect/moed en onderscheidings vermogen bleek/blijkt te hebben! Maar Ok ..al is de leugen nog zo snel -de waarheid achterhaalt haar wel..