Quote van de Dag: Verwijfde rechters

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

“Vrouwen zijn genuanceerder. Daar maak ik me wel zorgen over. Ik denk trouwens ook dat het merendeel van de rechters links is.”

Het gaat slecht met de rechterlijke macht in Nederland en dus begint Joost Eerdmans (van wie we uit het roddelcircuit wel mogen verklappen dat hij als wethouder in Capelle a/d IJssel niet de pannen van het dak bestuurt) een comité ter bevordering van de ongenuanceerde rechtspraak.

Reacties (32)

#1 Lenin Strawskim

Niet reageren s.v.p. Het is erg genoeg dat de hersenscheten van Eerdmans zoveel onverdiende aandacht krijgen. En triest dat ook GC hiermee wil scoren. Negeren, negeren, negeren.

 • Volgende discussie
#2 sander_1583

Ik reageer graag toch even;

Veel partijen zouden blij mogen zijn met Joost in de gelederen.

Aandacht voor minimum straffen en slachtoffers lijkt me nooit fout eerder toe te juichen.

Fijn christian dat je zijn initiatief probeert te bagetaliseren door te suggereren dat hij geen goed wethouder zou zijn. Waar blijkt dat uit dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

Ik moet toch ook even reageren. Ik ben vooral benieuwd waarop Christian deze stelling baseert:

“Het gaat slecht met de rechterlijke macht in Nederland”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Inje

Ik vind het een goed idee van eerdmans (hoe slecht hij eventueel ook moge functioneren) en met name om de twee onderstaande citaten:

”Het comité wil onder meer een gebiedsverbod van 25 kilometer voor moordenaars en verkrachters. Veroordeelde pedoseksuelen moeten levenslang krijgen, ?tot er een sluitende behandeling is gevonden om ze van hun kwaal af te helpen?. Slachtoffers moeten, net als verdachten, recht krijgen op een gratis advocaat, en hun zegje mogen doen in de rechtbank. Nabestaanden moeten altijd vooraf worden gewaarschuwd als een dader wordt vrijgelaten, aldus het Comité.”

”barmhartig is voor de daders doet onrecht aan de slachtoffers”

In Nederland is het recht veel te veel gericht op de daders, of ze wel of niet terug kunnen keren in de samenleving, of ze een slechte jeugd hebben gehad, welke straf het ”beste” voor de dader is. Het recht zou maling moeten hebben aan deze feiten en de belangen moeten behartigen van de slachtoffers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 pedro

Rechtspraak hoort genuanceerd te zijn: de bedoeling is om recht te spreken, niet alleen om te straffen.

Als het alleen om het straffen gaat, kunnen we net zo goed voor iedere misdaad een willekeurige persoon of groep mensen bestraffen, schuldig of niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 kropotkin

@1: Niet reageren s.v.p.
Grappige reactie.

Het probleem van de onevenwichtigheid ts het belang van de dader en het belang van het slachtoffer cq nabestaanden(n) van het slachtoffer in het strafrecht is al veel langer een punt, maar niet verkeerd dat het weer eens in de publiciteit komt.

Voor de rest een ‘burgercomité’ van gladjanus Eerdmans met redelijk goede (Volledige schadevergoeding voor slachtoffers en nabestaanden), foute (Minimumstraffen op levensdelicten moord (15 jaar) en doodslag (10 jaar) en op verkrachting (8 jaar) invoeren) en belachelijke (Moordenaars krijgen op verzoek nabestaanden verplicht iedere week de foto?s van hun slachtoffers te zien ) ideeën.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Inje

@5.

Inderdaad, om recht te spreken. En het recht zegeviert niet zolang pedofielen terug mogen keren naar de buurt van hun oude slachtoffertjes en dergelijke praktijken. Recht hoort niet perse genuanceert te zijn. ”Vrouwe Justitia wordt namelijk afgebeeld als een geblinddoekte figuur, met in haar rechterhand een zwaard en in haar linkerhand een weegschaal. De betekenis van deze symbolen is als volgt:

Het zwaard staat voor het vonnis dat wordt uitgesproken;
de blinddoek staat voor de rechtspraak zonder aanzien des persoons, d.w.z. dat niet de personen worden gehoord en veroordeeld, maar slechts de feiten en daden;
de weegschaal stelt de afweging van de bewijzen en getuigenissen voor, die in het voordeel resp. het nadeel van de verdachte spreken.

Je hoort dus naar de feiten en de daden te luisteren die worden afgewogen(lees goed wat er allemaal niet staat).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 jvdheuvel

Vrouwen zijn nou eenmaal te genuanceerd; die kunnen dus niet streng genoeg zijn. Vandaar dit comité.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pedro

@7: wat versta jij onder genuanceerd?

echtspraak zonder aanzien des persoons

de afweging van de bewijzen en getuigenissen voor, die in het voordeel resp. het nadeel van de verdachte spreken

Dat is allemaal heel genuanceerd, volgens mij, en staat los van een discussie over hogere of lagere straffen, gebiedsverboden, e.d.

PS: [grapje]
“lees goed wat er allemaal niet staat”.
Ik kan alleen lezen, wat er wel staat.
[/grapje]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Anoniem

Suggereert [edit] [edit] [edit] de heer eerdmans nu werkelijk dat vrouwen niet geschikt zijn voor de rechtspraak?!?

Met wie wil hij regeren? De SGP?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Sytz

Wat zou dan de toegevoegde waarde zijn van een gebiedsverbod?

Minimumstraffen kan ik mij voorstellen, er moet echter wel altijd ruimte zijn voor strafvermindering indien er echt verzachtende omstandigheden zijn.

Lijkt mij dat rechtspraak als uitgangspunt het voorkomen van herhaling van slecht gedrag moet zijn.
Dus als pedo’s niet “genezen” kunnen worden is levenslang op zijn plaats dunk mij. Maar zijn moordenaars dan wel te genezen? En zo feilloos werkt het Pieter Baancentrum nu ook weer niet.

Het gehele rechtsproces dient toch ter bescherming van de samenleving, en niet specifiek voor dader of slachtoffer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 jvdheuvel

Laten we om te beginnen eens RECHT spreken en alle (helpertjes van) aanstichters van illegale oorlogen verantwoording laten afleggen. Daarna spreken we wel over de straf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

@11: “Minimumstraffen kan ik mij voorstellen, er moet echter wel altijd ruimte zijn voor strafvermindering indien er echt verzachtende omstandigheden zijn.”

Kijk ik vermoed dat dat nou net die genuanceerde verwijfde linkse gedachtes zijn waar Eerdmans niet op zit te wachten.

Daarnaast vind ik het wat vreemd om de (straf)wetgeving te veranderen als het probleem (volgens Eerdmans) bij de rechtspraak ligt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 prof. hoefnagel

Hij heeft volkomen gelijk wanneer hij kritiek uit op het niveau van de rechtspraak. Inmiddels zijn de rechters zelf bezig met een onderzoek over hun eigen functioneren.

Rechters zijn vaak links, nog vaker d66. Erg abstract en theoretisch. Kenmerkend aan de partij is dat zij een mooi credo in haar banier voert, maar geen handen of voeten er aan geeft in de pratktijk. Dan is het vrijwel altijd meewaaien met de wind.

Bij rechters betekent dat ze de dader als mens zien, wat m.i. niet fout is, maar ook met nog steeds dezelfde rechten als het slachtoffer. Terwijl deze dader, mits bewezen, de rechten van het slachtoffer heeft geschonden.

Met als opdracht dat de dader enige straf moet ondergaan en nog belangrijker zijn leven moet beteren. En dat is te vaak niet het geval. Alle tbc ten spijt.

Ook de gevangenis een kweekschool voor nieuwe betere criminelen. Fout. Niet meer zo lief zijn, wees eens wat harder!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Kropotkin

@11: Minimumstraffen kan ik mij voorstellen

Ik niet. Een systeem van minimumstraffen is een verdere politisering van het strafrecht. Zaken als schuld zonder straf zijn dan ineens niet meer mogelijk behalve misschien via allerlei bureaucratische omwegen. Niet doen lijkt me. Beter zou dan nog zijn om de maximumstraffen op te heffen.

#jvdheuvel: voor engerds als jij zou een minimumstraf nog wel te bespreken zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 jvdheuvel

@15 oh ja? Welk misdrijf dan? Of hoeft er geen misdrijf te zijn en neem je genoegen met straf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Sytz

@15: Het lijkt mij alleen maar duidelijker en helderder, en dus efficienter als de rechter een minimum straf moet opleggen. Zou ook de rechtsongelijkheid tussen verschillende rechters/rechtbanken deels opheffen. Dan moeten er natuurlijk wel duidelijke kriteria zijn voor wanneer er van afgeweken mag worden, en hoe dat beargumenteerd moet worden.

Er zijn volgens mij niet veel gevallen van schuld zonder straf. Het voorbeeld wat jij aanhaalt lijkt me een typisch geval van noodweer, aangezien de rechter heeft geoordeelt dat zij terecht bang was voor het leven van haar ongeboren kind.

Belachelijk vonnis dus. “Ja mevrouw u mag niemand doodslaan uit noodweer. Maar omdat het noodweer was krijgt u geen straf.”
Het rechtssysteem zou m.i. moeten accepteren dat noodweer soms vergaande gevolgen heeft, en dat dit het slachtoffer (die zich moet verweren) niet aangerekend kan worden, en dat dit slachtoffer dus absoluut niet als dader berecht dient te worden.
De rechter zou in zo’n geval moeten vaststellen of de vrouw terecht als slachtoffer is aangemerkt.

Dit soort kromspraak doet mij twijfelen aan de verstandelijke capaciteiten van betrokken rechters.
Gister toevallig nog iemand die vrijgesproken werd van het doorrijden na een ongeluk omdat dader dronken was.
Dat geloof je toch niet? Dat staat voor mij gelijk aan moeders die hun kind troosten nadat ze iets stouts gedaan hebben waarbij ze zichzelf verwond hebben. Als mijn zoon zoiets doet word (doe) ik boos en zeg: eigen schuld, hier heb je een pleister, nooit meer doen. In die zin zie ik het verwijfde wel in de rechters.

Zoals ik boven al betoogde: voor ernstige zaken moet er de garantie (voor zover mogelijk natuurlijk) aan de samenleving zijn dat herhaling is uitgesloten. De facto dus afschaffing maximum straf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Sytz

Ik wil trouwens wel afstand nemen van het seksistisch cliché. Ik heb het net ook gebruikt.
Ik kan alleen niet zo snel een beter woord dan verwijfd vinden voor slappe mannen.

Sorry dames, help mijn vocabulaire.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Martijn

@10: Het viel mij ook al op dat Eerdmans hier wat seksisme uit de oude doos als argument gebruikt om de rechters van Nederland door het slijk te halen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 emile

Ik mis het antwoord van Christian nog op de vraag van Bismarck#3.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Christian

@21, @3 Die stelling is een indirecte rede van Eerdmans, niet een stelling van mij. Sorry als dat niet duidelijk was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Bismarck

“Gister toevallig nog iemand die vrijgesproken werd van het doorrijden na een ongeluk omdat dader dronken was.”

Ik vond die uitspraak anders volledig logisch. De man stond terecht voor het willens en wetens doorrijden na het veroorzaken van een verkeersongeluk. Dat deed hij dus niet (hij was zich van geen aanrijding bewust). Als jij over een kind heenrijdt, maar je hebt het niet door, dan kan er ook geen sprake zijn van een straf wegens doorrijden na een verkeersongeluk.

Je vergeet er overigens bij te zeggen dat de man wel bestraft werd voor dronkenschap achter het stuur en dat hij niet vrijgesproken werd van het vluchtmisdrijf omdat hij dronken was, maar omdat hij (misschien als gevolg van die dronkenschap) geen kennis had van het ongeluk dat hij veroorzaakt had.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Sytz

@22: Nee, dat moest er nog bijkomen, dat hij werd vrijgesproken van het onder invloed achter het stuur zitten. Ik had niet de bedoeling dingen achter te houden, en ging er van uit dat het duidelijk was dat hij wel straf kreeg voor het dronken rijden, en de schade die hij heeft veroorzaakt.

Hier heeft de rechter de verdachte vrijgesproken van de consequenties van zijn gedrag. Voordat je gaat drinken weet je al dat je er vergeetachtig van kan worden, dat je straf krijgt als je in de auto stapt of je anders misdraagt.
Dat je dat in je dronken roes vergeet is geen excuus geen straf te krijgen.

Volstrekt belachelijk vonnis dus.

Dat is volstrekt anders dan als een kind onder je auto kruipt en vervolgens doodgesleurd word als je gaat rijden. Daar kan je inderdaad niets aan doen.
Zelfs als je dronken zou zijn niet.

Ik kan niet anders dan het hartgrondig met je oneens zijn op dit punt.

Bezint eer gij begint. En wie zijn billen brand moet op de blaren zitten.

Anders kan je de man ook vrijspreken van rijden onder invloed, want ondanks dat hij vantevoren wist dat daar straf op staat, was hij het op het moment zelf vergeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Sytz

Trouwens dat iemand niet zou merken dat je iemand aanrijd op een zebrapad is ook volstrekt ongeloofwaardig. Ik schrik al behoorlijk als ik een klein steentje op mijn voorruit krijg, waar nog niet eens een putje van komt.

Dat voorbeeld bevestigd dus eigenlijk alleen maar mijn argument. Weer een onbegrijpelijk vonnis.

Het wanstaltigste voorbeeld vind ik echter nog steeds dat er rechters zijn die vinden dat je te hard mag rijden op kosten van je baas

Wat ook een onzin argument: “niet opzettelijk”. Te hard rijden is een vorm van nalatigheid, je let immers niet goed op je snelheid terwijl dat wel zou moeten, en nalatigheid is wel vaker niet opzettelijk. Die politieman die naliet de ME naar Hoek van Holland te sturen ook maar weer aan het werk dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Martijn

@24: “Trouwens dat iemand niet zou merken dat je iemand aanrijd op een zebrapad is ook volstrekt ongeloofwaardig. Ik schrik al behoorlijk als ik een klein steentje op mijn voorruit krijg”

Gelukkig ben je geen rechter, want dit soort redeneren op anekdotisch bewijs is natuurlijk de grootste fout die je kan maken. Ik neem aan dat de rechter hier experts over heeft geraadpleegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Emile

@17: Het voorbeeld is geen noodweer. Dat gaat alleen op bij een acute dreiging. Daarvan was kennelijk ook geen sprake. Een geslaagd beroep op noodweer leidt ook niet tot schuldigverklaring. Het strafbare feit is hier bewezen verklaard en de psychische toestand van de vrouw heeft geleid tot het niet opleggen van een straf. Met minimumstraffen zou dan nu net niet meer kunnen….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Sytz

@25: Blijkbaar heb jij geen auto. Wat deskundigen ook zeggen ik geloof er niets van dat je zoiets niet merkt.
Dan heb moet je wel een (PC Hoofd-)tractor hebben met de muziek op loeihard. Dat laatste is op zich al strafbaar volgens mij, omdat je dan bv ook ambulances niet kan horen.

@26: “Ook vreesde ze voor het leven van haar ongeboren kind”. Ik neem dus aan dat ze zodanig mishandeld werd dat die vrees door de rechter gerechtvaardigd geacht werd. Heel duidelijk staat het niet in het artikel.

Lees bovendien laatste zin van de 1e alinea van @15 nog eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Bismarck

“Hier heeft de rechter de verdachte vrijgesproken van de consequenties van zijn gedrag. Voordat je gaat drinken weet je al dat je er vergeetachtig van kan worden, dat je straf krijgt als je in de auto stapt of je anders misdraagt.
Dat je dat in je dronken roes vergeet is geen excuus geen straf te krijgen.”

En daarom kreeg hij ook straf voor met alcohol op achter het stuur zitten.

“Volstrekt belachelijk vonnis dus.”

Die sprong is niet te volgen.

“Dat is volstrekt anders dan als een kind onder je auto kruipt en vervolgens doodgesleurd word als je gaat rijden. Daar kan je inderdaad niets aan doen.
Zelfs als je dronken zou zijn niet.”

Het kind kroop niet onder de auto, het werd aangereden (op een voetgangersoversteekplaats) en vervolgens meegesleurd. De bestuurder merkte dat alleen niet, maar dat is volgens jou geen excuus.

“Anders kan je de man ook vrijspreken van rijden onder invloed, want ondanks dat hij vantevoren wist dat daar straf op staat, was hij het op het moment zelf vergeten.”

Dat is dus iets heel anders. De man wist namelijk niet dat hij iemand aanreed (net als de vrouw uit mijn voorbeeld), maar het lijkt me niet aannemelijk (te maken) dat de man niet wist dat hij autoreed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Bismarck

“Het wanstaltigste voorbeeld vind ik echter nog steeds dat er rechters zijn die vinden dat je te hard mag rijden op kosten van je baas”

Als jij in het kader van je werk per ongeluk (dus onopzettelijk) iemand anders’ spullen vernielt, moet de baas (of gewoonlijk de verzekering van je baas) ook betalen.

Verder wordt in de link die je geeft het wetsartikel aangegeven waarop de rechter moest oordelen. Volgens dat artikel had de werknemer gewoon gelijk. Kan je de rechter wel de schuld geven, maar het is gewoon de wet die voor jou blijkbaar problematisch is. Hou er wel rekening mee dat aanpassing heel nare consequenties kan hebben.

Verder viel me op:
“Hoewel TPG bij chauffeurs aandringt om op tijd te rijden, heeft TPG geen druk uitgeoefend om te hard te rijden.”

Mij lijken die twee zinnen tegenstrijdig. Als je maar beperkte tijd hebt om van A naar B te gaan, moet je sneller rijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Sytz

@28: de consequentie van zijn aktie was het rammen van een school, en het niet opmerken hiervan. Beide zijn gevolg van hetzelfde alcoholgebruik. Voor het ene wordt hij bestraft vanwege zijn dronkenschap, voor het andere wordt hij vrijgesproken wegens dronkenschap. Onbegrijpelijk vonnis dus.

Daarbij is het natuurlijk belachelijk dat je een school dusdanig ramt dat je oliecarter stuk gaat (politie volgde spoor) en dat niet merkt.

Hier is een slimme advocaat bij geweest als je het mij vraagt.

Ook het andere voorbeeld wordt steeds erger naarmate je het meer goed probeert te praten. Het was ook nog op een zebrapad. Deze persoon reed dus iemand aan op een zebrapad, merkte dit niet, en reed door. 3x fout dus. Al was het een baby op een donkere onverlichte landweg geweest, als automobilist moet je opletten bij zebrapaden.

Beide personen vallen onder het “weet of redelijkerwijs moet weten” lijkt mij.
Ook chauffeurs van KPN (moeten) weten dat je niet te hard moet rijden, en dat dat anders consequenties heeft. Het is niet een bord dat een ober laat vallen, daar staan geen boetes op. Van koks word toch ook verwacht extra voorzichtig te zijn met grote messen.

Hier wordt dus door een rechter weer een voor mij onbegrijpelijke uitleg van de wet gegeven.

Het lukt mij prima om, ondanks tijdsdruk etc, mij te houden aan de maximumsnelheid als ik voor werk op weg ben. De enige belemmering die ik hierbij ondervind zijn de medeweggebruikers, vaak koeriers en leasebakken, die blijkbaar vinden (aangemoedigd door dit vonnis) dat ze zo onder druk staan van hun werkgever dat ze wel te hard moeten rijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Martijn

@27: Blijkbaar heb jij geen auto.

Nee.

Wat deskundigen ook zeggen ik geloof er niets van dat je zoiets niet merkt.

Er zijn wel meer dingen waarvan je niet gelooft dat je het niet merkt, totdat je het ziet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Kropotkin

@Sytz : Wat #26 zegt dus.

 • Vorige discussie