Quote van de Dag: Uitdagingen

Het aanpassen van de inrichting van ons land aan de gevolgen van klimaatverandering schept vele nieuwe mogelijkheden en het werken met water biedt uitgelezen kansen voor innovatieve ideeën en toepassingen. Waar water is, kan nieuwe natuur tot leven komen. Water trekt mensen: aan of op het water willen we graag wonen en recreëren. Met water kan voedsel worden voortgebracht en energie worden opgewekt. Waterkeringen kunnen als transportassen worden ingericht.

Aldus de Deltacommissie onder leiding van oud-minister van Landbouw Cees Veerman, die het zonnig inziet.

Reacties zijn uitgeschakeld