Quote van de Dag: Hoogbouw

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Ik juich een visie-ontwikkeling op hoogbouwbeleid en een bijbehorende verheldering van de rol van rijk, provincies en gemeenten toe. Daarbij wil ik graag uiteenlopende actuele zaken betrekken. Denk aan kantoren, appartementen, windturbines, windmolens, hoogspanningsverbindingen. Aan de hand van een dergelijk afwegingskader kunnen huidige en komende hoogbouwontwikkelingen worden getoetst.

Horizonverfraaiing door de skyline van Rotterdam (Foto: Flickr/Henk van der Eijk)

Milieuminister Jacqueline Cramer kondigt in een reactie op een advies van het College van Rijksadviseurs over hoogbouw ‘luid en duidelijk’ aan dat ze niet voor het laatst een windmolen verboden heeft omdat ze die niet in het landschap vindt passen. Ook verdere stedelijke verdichting wordt op deze manier moeilijker. Toch fijn om te weten waar haar prioriteiten liggen. Ze moet alleen niet verbaasd zijn dat de volgende keer dat ze over het belang van het terugdringen van autoverkeer en verduurzamen van onze energievoorziening begint, ik haar keihard in haar gezicht zal uitlachen.

Of ben ik dan nog te aardig?

Reacties (1)

#1 Danny

Windenergie is geen heilige graal, maar op dit moment de goedkoopste duurzame energie opwekker in Nederland.Willen we niet heel afhankelijk worden van olie dan hebben we duurzame energie hard nodig.