Quote du jour | Wetshandhaving

SargQdJ09

Hier in Fort Lauderdale handhaven wij de wet.

Burgemeester John Seiler van de Amerikaanse stad Fort Lauderdale reageert op de arrestatie van de negentigjarige Arnold Abbott wegens het te eten geven van daklozen.

De lokale verordening die het verbiedt om voedsel aan daklozen te geven, is onderdeel van een pakket maatregelen om laatstgenoemde groep zoveel mogelijk uit de stad te weren.

Want wat niet weet, wat niet deert, nietwaar?