Quote du Jour | War ground…

SargQdJ09“We feel that WikiLeaks has become more than just about leaking of documents, it has become a war ground, the people versus the government.” (Cold Blood, aanvoerder van de Anonymous-hackers)

Is de Derde Wereldoorlog begonnen? De oorlog van de terreurbeweging Wikileaks tegen iedereen die tegen Wikileaks is of Wikileaks afvalt? Het heeft er alle schijn van. De tanks zijn alleen vervangen door computers. Zelfs de NAVO waarschuwde al voor Wikileaks. Westerse legers staan echter machteloos tegenover ionkanonnen en DDoS-aanvallen van hackers als Cold Blood, Tux, Djengis Khan en hun duizenden hulptroepen. Operation Payback is in volle gang. Tijdens de Slag om Wikileaks zijn nog geen doden gevallen, maar de winter is al wel begonnen. Een ijskoude horrorwinter komt eraan, net als in 42-43. Of ook deze oorlog een keerpunt kent, is echter zeer de vraag. En Julian Assange? Die zou nu eigenlijk in een bunker moeten zitten, in plaats van een cel.

 1. 2

  Vooralsnog lijkt het allemaal wel mee te vallen; de dreiging van de mafia op het internet is groter dan die van deze 4channertjes, en daar doen de diverse overheden ook bitter weinig aan.

 2. 3

  Nou, ik zie het meer als een soort Burgerlijke Ongehoorzaamheid a la de Kroningsrellen van 1980. Maar, en dat is nieuw, op een wereldwijde schaal.

 3. 4

  @JSK; Het problematische is dat een wereldwijde ME niet langer volkomen ondenkbeeldig is, met al die supranationale instellingen en verdragen die tot stand zijn gekomen buiten de burger om. Maar misschien is het ook wel goed dat ‘het buitenland’ niet langer een straffeloos speelgebied is (zie ook de discussie rondom Shell).

 4. 5

  Documenten die gisteren nog met termen uit de jongste wikileaks te vinden waren op verschillende .gov websites in subdirectiories die zelfs namen hebben als …/secr en …/cable s, verdwijnen als sneeuw voor de zon

 5. 6

  Als er nu echt een terreurdreiging zou bestaan dan is het internet toch een veel betere methode dan in brand vliegende onderbroeken. De hele bodem onder de tea party/PVV-bangeriken valt hiervan toch weg.

 6. 7

  De oorlog van de terreurbeweging Wikileaks tegen iedereen die tegen Wikileaks is of Wikileaks afvalt?

  boute stelling door wikileaks een terreurbeweging te noemen. Hackers zijn geen georganiseerde organisatie die gerunt wordt door wikileaks. Waarschijnlijk zijn er niet eens banden te vinden tussen de DDos attacks en wikileaks zelf.

  De aanvallen (en weigeringen van bedrijven om met wikileaks samen te werken of te faciliteren) op wikileaks worden door individuen of groepen hackers gezien als legitimatie om terug te hacken richting aanvallers (of die bedrijven). Dit wordt een never ending story. actie is reactie verhaal. Waarbij de ene kant gevormd wordt door de zittende macht (die wel moet volhouden vanuit hun rechtspositie) en de andere kant wordt gevormd door hackers die een aanval op 1 beschouwen als aanval op allen, maar onderling geen relatie hebben (en dus ook niet tot stoppen te manen zullen zijn).

  Einde internet?