Quote du Jour – Plasterk’s wetenschappelijke bezem

Quote du JourHet is die spruitjesgeest, Jan Salie mentaliteit, Zeeuws meisje-houding van boter bij de vis, die maakt dat we er in Nederland en in Europa niet uithalen wat erin zit.

Aldus Ronald Plasterk, die gisteren de post voor Minister van Onderwijs toegeschoven kreeg, in zijn column bij Buitenhof (8-10-06). Daarin gaf hij aan dat er in NL (en Europa) veel te weinig fundamenteel onderzoek werd gedaan. Wat er toe geleid heeft dat in 2006 het absolute dieptepunt is bereikt in Nobelprijzen voor Europeanen op beta-wetenschap, nul (0).
Gaat dhr Plasterk, met al zijn nukken, nu eindelijk het onderwijs verlossen van de bureaucraten? Kan hij samen met het grote aantal hoogleraren in het nieuwe kabinet het marktdenken weghouden bij de onderzoekers? Of zal hij stranden in fundamentalistische ruzies over geloof en rede?

Het ziet er naar uit dat ons land geregeerd gaat worden door een coalitie waarin christelijke partijen dominant zijn. Dat zal voor ons heidenen een beetje wennen worden.

 1. 1

  Er is juist meer marktwerking nodig, anders kun je nooit een deel van de globale pool aan topwetenschappers naar je toetrekken. Marktwerking zorgt ook voor hogere kwaliteit, en door collegegelden vrij te geven, zorg je er voor dat alleen geïnteresseerde studenten in de collegebanken zitten, die in hun eigen toekomst willen investeren.

 2. 2

  Hahaha, alleen geïnteresseerde mag je vervangen door mensen die middelen hebben…

  Maar ik heb een best wel goed gevoel over Plasterk en het kabinet. Het neo-liberale lichtje dooft en wordt vervangen door een ietwat socialere lijn…

  Zou het dan toch nog goed komen?

 3. 3

  Marktwerking zorgt er juist voor dat er helemaal geen fundamenteel onderzoek gedaan wordt, want dat levert nix op! En als het economisch niet direkt te verantwoorden is, gaan we liever iets uitzoeken waar een bedrijf dikke knaken voor over heeft! Zoiets heet toegepaste wetenschap. En je leidt mensen op voor een funktie in het bedrijfsleven, dus vervalt een universiteit tot een HBO opleiding.
  Hup, Ronald, hup! Stop de wetenschap weer terug in het universitaire onderwijs!

 4. 4

  Het vrijgeven van collegegelden betekent voor nederland het einde van de kenniseconomie en de teruggang naar de 19e eeuw, toen alleen de uiterst bemiddelden hun (vaak balorige) kinderen naar de universiteit stuurden (vaak om ze daar meer dan tien jaar te laten “studeren”).

  Als je dat nu zou gaan doen, loopt binnen een paar decennia de dienstverlening hier in de soep en is het gedaan met de rijkdom van nederland. Dan kunnen we weer qua lonen gaan concurreren en arbeidsintensieve, kennisarme productie uit China weg gaan halen.

 5. 5

  Hopelijk word het inderdaad socialer, maar het gevaar van intelligent design op universiteiten ligt wel om de hoek bij dit kabinet.

  Wel het volste vertrouwen in Ronald Plasterk……..(voorlopig)

 6. 6

  @Ben
  Als mensen vinden dat er te weinig fundamenteel onderzoek is in Nederland, kunnen ze natuurlijk altijd een stichting oprichten waarmee ze een leerstoel kunnen onderhouden aan een Nederlandse universiteit. Dat is ook marktwerking.

 7. 7

  ID zal mooie discussies opleveren in de Treves-zaal maar zal daarna met Plasterk (gelukkig!) een snelle dood sterven.

  Hup! Geen tijd verspillen aan religie-fueled pseudo-wetenschap.

 8. 8

  Er is juist meer marktwerking nodig, anders kun je nooit een deel van de globale pool aan topwetenschappers naar je toetrekken.

  Mwah, per hoofd van de bevolking en in PPP geeft de Amerikaanse overheid meer uit aan hoger onderwijs/wetenschappelijk onderzoek dan wij. Dat verklaart denk ik eerder hun successen dan ‘marktwerking’.

 9. 11

  @MeneerTim: Je wilt niet weten welke uitspraken ik vooral NIET uit zijn columns gebruikt heb voor bovenstaand stukje.

  Columns waren zijn podium daar waar anderen bv in de tweede kamer iets konden roepen.
  Hoe moeten we anders een inschatting maken van wat hij ons gaat brengen?
  (Naast de interviews die ook gelinkt worden).

  Bovendien wil ik dit niet confronteren noemen. Ben zelf voorzichtig optimistisch aangaande zijn inbreng.

 10. 12

  @Meneer Tim
  Waarom nu al zelfcensurerend in de remmen? Bij de benoeming van Plasterk zijn al zijn ideeen toch niet opeens verjaard?
  Hij heeft jaren geschopt en getierd tegen wetenschapsbeleid en onderwijshervormingen. Nu staat hij zelf aan het roer van deze traag reagerende mammoettanker, waarvan de koers grotendeels vastligt door keuzes van zijn voorgangers.
  Zijn columsn zijn geen beloftes waaraan hij gehouden moet worden, maar laten we niet te mietjesachtig doen om af en toe eens te kijken naar de verschillen tussen de columnist en de politicus.

 11. 13

  De laatste natuurwetenschapper op Onderwijs was ene Ger Klein [ook PvdA]. En dat licht is er nogal altijd verantwoordelijk voor dat je ingeloot moet worden om sommige studies te ogen doen. Omdat mensen die het niveau niet aankunnen ook het recht moeten hebben om dokter te worden, natuurlijk.

  Dus nee, verstand van het een staat niet gelijk an verstand van het ander.

 12. 14

  @JSK
  Het is natuurlijk überhaupt moeilijk om vast te stellen, wat ‘succesvol’ onderzoek is, en wat niet. De mark geeft een redelijk duidelijk antwoord via vraag, aanbod en winst.

  Plasterk gebruikt de metriek van de Nobelprijs. Ik vraag me af dat wel juist is, ongeacht of je nu voor marktwerking bent of niet.

 13. 15

  Het argument van Plasterk dat er te weinig fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt EN daar vervolgens de conclusie aan te hangen dat er in 2006 geen eruropeaan is die een nobelprijs heeft gekregen overtuigd mij niet.

  De mate waarin wetenschappelijke onderwijsinstelling daadwerkelijk fundamenteel onderzoek doen kan over getwist worden, maar om dan met de afwezigheid van europeanese nobelprijswinaars aan te komen vind ik wat ver gezocht. Als je de lijstjes doorkijkt duiken er nogal wat europeanen op, meer een samenloop der omstandigheden zo lijkt mij.

  @Bismarck

  Het vrijgeven van het collegeld is misschien wat overdreven ,maar zoals het leerrechtensysteem er nu uitziet, mag een instelling hooguit het dubbele vragen nadat een student leerechten verbruikt heeft (let wel:een student(e) krijgt voor een 5 jarige opleiding 7 jaar studietegoed). Dus daarna mag hij pak h’m beet 3000 euro per jaar neertellen. Wat mij betreft mag het na 7 jaar ook echt wel klaar zijn.

 14. 16

  Geweldige man, hoop dat hij kan waarmaken wat hij wil voor hij vastloopt in de ambtenarij. Is daarnaast goeie gatekeeper tegen ID-fantasten.

  Terzijde: lees dat hij vroeger staatssecretaris van Volksgezondheid wilde worden om roken te verbieden. Dan heeft hij zeker niet de meningen van de maatschappelijk bewuste, pardon, sociaal onverschillige reaguurders alhier gelezen.

 15. 17

  Ik ben het met Nette Heer eens. Ik ben geen fan van dit Kabinet, maar ik vind wel dat dit Kabinet een goede ploeg heeft samengesteld. (Op Sharon Dijksma na dan. Die hebben ze trouwens goed kunnen lozen zeg, als onderknuppel op onderwijs! Felicitaties aan Bos, dat was een meesterzet.) Ik ben wel erg gelukkig met Plasterk, die zal het onderwijs verbeteren zonder het weer radicaal te veranderen.

  @Ben

  “Marktwerking zorgt er juist voor dat er helemaal geen fundamenteel onderzoek gedaan wordt, want dat levert nix op!”

  Fundamenteel onderzoek levert juist veel op voor de markt. Onderzoek levert innovatie op en innovaties zorgen voor nieuwe industrieën. Hoe denkt u dat Philips begonnen is? Ik ben niet altijd voorstander van marktwerking, maar in (volledig) vrije marktsectoren is het aandeel R&D bij organisaties juist hoog. Dat moet ook wel, anders kunnen organisaties niet concurreren. Prijs en/ of kwaliteit moeten respectievelijk verminderen en verbeteren om competitief te blijven. Organisaties, die niet investeren in R&D kunnen op termijn zelfs niet overleven: Philips is begonnen met de gloeilamp en maakt nu o.a. mobiele hartapparatuur.

  @Bismarck

  “Het vrijgeven van collegegelden betekent voor Nederland het einde van de kenniseconomie en de teruggang naar de 19e eeuw, toen alleen de uiterst bemiddelden hun (vaak balorige) kinderen naar de universiteit stuurden (vaak om ze daar meer dan tien jaar te laten “studeren”).”

  Wow, wat een doemscenario… U snapt blijkbaar niets van het prijsmechanisme. Het zit zo: vraag en aanbod corresponderen. Op een moment dat universiteiten zich uit de markt prijzen, zijn er geen nieuwe studenten en dus geen inkomsten meer. Universiteiten kijken dus wel uit met die onbetaalbare collegegelden.
  Lees het boek van Julian Simon (& R. Moore) eens: “It’s getting better all the time”. In de VS, waar de collegegelden vrij zijn en inderdaad nog veel hoger zijn dan hier, is het % aantal studenten nog nooit langdurig afgenomen. Sterker nog dat % is altijd gestegen bij alle Amerikanen, inclusief minderheden. Een reden van dat succes is dat studenten, die hoge collegegelden betalen de studie juist zeer serieus nemen en daarom hard studeren. Daar duren studies dus geen 10 jaar. In de huidige tijd mogen we zelfs niets eens meer langer dan 4 jaar (+2 jaar uitloop) studeren.

 16. 18

  @ Jimmy
  Er is een groot verschil tussen “fundamenteel onderzoek” en “onderzoek”. Uiteraard kan onderzoek veel opleveren, maar fundamenteel onderzoek gaat over het weten om te weten. Niet om iets uit te zoeken waar we iets aan hebben. Gesponsord onderzoek vraagt meestentijds om direkt toepasbare resultaten. Het verbeteren van een manier om licht op te wekken is ter meerdere eer en glorie (lees: solvabiliteit) van Philips en heeft niets te maken met de vraag “wat is licht?”.

 17. 19

  Wie is nou precies de klant die het ‘product’ wetenschap gaat kiezen bij de marktwerking? Kunt u mij een unificatietheorie leveren in 3 maanden? Nee? Dan ga ik naar de concurrent hoor…

  Als je nou eerst eens zou beginnen om je eigen talentvolle mensen te behouden in Nederland, misschien helpt dat?

  In Nederland is niet veel geld voor onderzoek en daar komt bij dat de carriereperspectieven in Nederland ronduit slecht zijn. Ergo, het is helemaal niet zo aantrekkelijk om in Nederland te blijven plakken als je wat in je mars hebt.

  In Groningen hebben ze kort geleden nog een professor uit Australie weggepest omdat hij zo ongeveer als asielzoeker werd beschouwd. Dit onder andere aan het geweldig ‘visionaire’ beleid van Verdonk te danken…

 18. 20

  Tussen haakjes…hoe wordt zijn naam nu uitgesproken? Van Plasterk. Iedereen zegt: Plassterk zoals in ”wasstraat” of ”visstekje”! Terwijl je schrijft: Plasterk. D’r zit maar 1 ”s” in Plasterk toch? Raar. Het moet m.i. zijn: Plá-sterk, Plà-sterk of Plas*rust*terk?

 19. 22

  @Hayek:

  Het is natuurlijk überhaupt moeilijk om vast te stellen, wat ‘succesvol’ onderzoek is, en wat niet. De mark geeft een redelijk duidelijk antwoord via vraag, aanbod en winst.

  De mark als in Mark Rutte? Daarnaast, ik deed geen fundamentele uitspraak over het nut van ‘marktwerking’, ik zei alleen dat de succesvolle wetenschapslanden (de V.S. met haar goede universiteiten en vele nobelprijzen, of Finland met haar high-tech bedrijven) daar heel veel beleid voor hebben gemaakt. Met bijbehorende staatsteun. Dat is de empirie.

  Een stukje theorie: kennis is natuurlijk zo goed als een publiek goed; je kan het kopieeren zonder marginale kosten. Dan ligt staatssteun voor de hand, iets wat de Amerikanen goed beseffen.

  @SS:

  Dus daarna mag hij pak h’m beet 3000 euro per jaar neertellen. Wat mij betreft mag het na 7 jaar ook echt wel klaar zijn.

  Nouja… een kleine correctie. Die 3000 – het dubbele van het huidige collegegeld – zou alleen gelden voor een overgangsperiode. Na 2011 zouden instellingen het recht hebben om het instellingsgeld te heffen, wat rijkt van 2500 (nijmegen) tot 15000 (UvA). Maar goed, onder dit kabinet komen die leerrechten er hoogst waarschijnlijk niet.

  @NN:

  Terzijde: lees dat hij vroeger staatssecretaris van Volksgezondheid wilde worden om roken te verbieden. Dan heeft hij zeker niet de meningen van de maatschappelijk bewuste, pardon, sociaal onverschillige reaguurders alhier gelezen.

  Wel de meningen van crypto-totalitairen als jij, vermoeddelijk. (zeg iets doms, krijg iets doms terug)

  @Jimmy:

  Fundamenteel onderzoek levert juist veel op voor de markt. Onderzoek levert innovatie op en innovaties zorgen voor nieuwe industrieën. Hoe denkt u dat Philips begonnen is?(…)Philips is begonnen met de gloeilamp en maakt nu o.a. mobiele hartapparatuur.

  Eh… gloeilampen en hartapparatuur vallen natuurlijk niet onder de resultaten van fundamenteel onderzoek. Overigens, een historische side-note: Philips heeft de gloeilamp gejat van Edison.

  Een reden van dat succes is dat studenten, die hoge collegegelden betalen de studie juist zeer serieus nemen en daarom hard studeren.

  Niet helemaal. Studenten in de V.S. kunnen vrij goedkoop (gesubsideerd!) vrij veel lenen. Daarnaast wordt die studieschuld vrij gemakkelijk kwijt gescholden, niet na 15 a 25 jaar, zoals hier het geval is. Wederom, (verkapte) staatssteun.

 20. 23

  Studenten in de V.S. kunnen vrij goedkoop (gesubsideerd!) vrij veel lenen. Daarnaast wordt die studieschuld vrij gemakkelijk kwijt gescholden, niet na 15 a 25 jaar, zoals hier het geval is. Wederom, (verkapte) staatssteun.

  Lees ik hier nou dat in de VS de financiele barriere om te gaan studeren dus helemaal niet zo groot is ? Waarom studeren er dan niet veel meer mensen ?

 21. 27

  @mescaline:

  Lees ik hier nou dat in de VS de financiele barriere om te gaan studeren dus helemaal niet zo groot is ? Waarom studeren er dan niet veel meer mensen ?

  Niet gigantisch nee. En je wordt op je wenken bediend: van de beroepsbevolking heeft 40% in de V.S. een hogere opleiding gevolgd, tegenover 24% hier.

 22. 28

  In Amerika is er dan ook waardering voor iemand met een hoge opleiding. Voor veel posities is het een voorwaarde. Er is dan ook een markt voor mensen met een hoge opleiding. Dat in tegenstelling tot Nederland waar je vooral niet boven het maaiveld uit moet steken en doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.

  Nee, in Nederland poepen ze het liefst op de Nobelrpijs winnaars als het even kan.

 23. 29

  Blijft nog de vraag wat een hogere opleiding daar feitelijk is. Hier heb je geen “hogere opleiding” als je van de LTS/MTS meteen gaat werken. Dat is daar niet mogelijk omdat ze eerst highschool doen en dan pas het vak moeten leren. Enorm inefficient gedoe.

 24. 30

  @JSK
  Je hebt gelijk. Philips heeft die uitvinding natuurlijk overgenomen, maar het punt is dat ze zich blijven vernieuwen als bedrijf.

  @mescaline
  “Hier heb je geen “hogere opleiding” als je van de LTS/MTS meteen gaat werken. Dat is daar niet mogelijk omdat ze eerst highschool doen en dan pas het vak moeten leren. Enorm inefficient gedoe.”

  Is het nu zo moeilijk om eens positief te zijn over de VS? In de VS gaan in relatieve aantallen de meeste mensen ter wereld naar “college”. En dat aantal stijgt ook nog steeds.
  Ook is de VS er in geslaagd om de overgrote meerdeheid binnen minderheden met highschool diploma van school te laten gaan. Enige basiskennis van en affiniteit met geschiedenis, engels en exacte vakken blijkt handig voor iedereen in de maatschappij. Dat geldt voor automonteurs net zo goed als voor hersenchirurgen.

  Nederland heeft (volgens BON) tegenwoordig het hoogste aantal schooluitvallers van de EU (middelbare school welteverstaan.) De VS scoren wat dat betreft gewoon beter. Ik hoop dat Plasterk dat hoge uitvalspercentage weet terug te dringen.
  Daarnaast hoop ik dat hij een programma opstart, dat buitenlandse studenten aantrekt voor betastudies. Die opleidingen zijn niet bijster populair onder Nederlanders.

 25. 31

  @Jimmy Ik wil best positief zijn over sommige dingen in de VS, maar het schoolsysteem sec maakt daar geen deel van uit. Her rechtssysteem evenmin.

  En dan – jij weet dat niet en ik ook niet – maar misschien zijn de (financiele) gevolgen van assault door amokmakers onder de niet zo brave jeugd wel zo groot dat ze niemand tussen de 12 en 18 een boor, hamer en beitel in handen willen geven.

  Highschools zijn geen stimulerende plekken; er wordt weinig geleerd, en teveel tijd wordt met zinloze dingen doodgeslagen. Peer group pressure en spanningen zijn er ook een factor of wat hoger dan hier.

 26. 33

  @mesc:

  @Jimmy Ik wil best positief zijn over sommige dingen in de VS, maar het schoolsysteem sec maakt daar geen deel van uit.

  Pff.. heb je daar nog argumenten voor – naast wat clichés over slechte universitaire-opleidingen in de V.S. (jaaa, communicatiewetenschappen, dat is een échte opleiding) en ‘peer pressure’ op high schools – dat het hoger onderwijs in Amerika er zo slecht aan toe is? Let wel, we hebben het niet over het Amerikaanse middelbare onderwijs (wat erg matig is) we hebben het over universiteiten en academici.

 27. 34

  Dacht dat ik het probleem met hoger onderwijs = ook secundair technisch al had uitgelegd @JSK. Univ zal best redelijk in orde zijn. High schools are to blame.

 28. 35

  Eh.. nee. In de V.S. heb je even goed ‘vocational schools’ cq onze LTS/MTS. En alsjeblieft, doe niet zo uit de hoogte: tot nu toe heb je helemaal niks uitgelegd.

 29. 36

  Touchyyyy, arent we ?

  Praise/kudos @the Lord, JSK, vocational gooit mijn bouwsel inderdaad omver. Dus toch, ja, had ik geen weet van, best dom eigenlijk. Je hebt er technische scholing voor + ipv de high school zelfs.

  Dus zijn Jimmy en ik het nog ergens niet over eens ? Nee. Maar ik ga niet meteen het VS schoolsysteem sec in de lucht steken, dat begrijp je wel. Dat van NL ook niet echt met die jarenlange koers op kaalslag van kennis. YKWIM.

 30. 37

  Ik snap je punt niet. Misschien ben ik te stoned – dat kan – maar ik snap je punt niet. Ik idealiseer niks, ik zeg alleen dat de (volledige) vrije markt op hoger onderwijs een beetje onzin is: zelfs de V.S. doen dat niet, en terecht.

 31. 39

  Stoppo, niemand had het over vrije markt in onderwijs.

  Em..

  [email protected]:

  Er is juist meer marktwerking nodig, anders kun je nooit een deel van de globale pool aan topwetenschappers naar je toetrekken. Marktwerking zorgt ook voor hogere kwaliteit, en door collegegelden vrij te geven, zorg je er voor dat alleen geïnteresseerde studenten in de collegebanken zitten, die in hun eigen toekomst willen investeren.

  Ik was daar nog, zeg maar.