Quote du Jour | Natuur is geen luxe

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SargQdJ09 “De politiek stookt de tegenstellingen tussen natuur en economie op. Dat is een heilloze weg die ook niet nodig is, want als je verstandig opereert, valt natuur prima te combineren met landbouw en recreatie”. (NRC)

Directeur Jan Jaap de Graeff van Vereniging Natuurmonumenten reageert op een onderzoek naar het groene stemgedrag van kamerfracties. Uit dit onderzoek blijkt een scherpe links-rechts tegenstelling tussen het belang dat partijen aan natuur hechten. Kamerfracties van GL, PvdD en D66 waren in hun stemgedrag (figuur) het groenst. Terwijl VVD, PVV en CDA vooral tégen de natuur stemden, dit tot onvrede van o.a. oud-minister Cees Veerman en prominent CDA-er. Rechtse partijen zien natuur als een luxe zo concluderen de onderzoekers, terwijl iedereen die de (wetenschappelijke) publicaties een beetje bijhoudt weet dat landen die hun ecosystemen verder laten degraderen grote risico’s lopen op economische schade. De Graeff heeft dus gelijk als hij stelt dat dit debat onnodig is gepolariseerd.

Reacties (13)

#1 boog

Van het CDA is natuurlijk bekend dat ze christelijke waarden als rentmeesterschap vooral economisch invullen. Zal de calvinistische invloed wel zijn (woekeren met je talenten – in dit geval ares landbouwgrond)

Voor de VVD is natuur een aspect van welzijn: natuur is er vooral voor de mensen. Natuur als luxe dus inderdaad. Ik vind het treurig om te constateren dat de rotary wél de materiele welvaart (denk aan de hypotheekrenteaftrek om hardhouten vloeren te financiëren) en niet de natuur-als-welzijn wil ondersteunen.

Ik denk dat de sleutel ligt in de relatie tot de ondernemers. Natuur is vooral lastig terwijl de hardhouten vloeren natuurlijk win-win zijn (mooie vloer, én goed voor de economie)

 • Volgende discussie
#2 boog

Overigens staan er in het Rotary standpunt over Natura 2000 feitelijke onjuistheden:

Door Natura 2000 moet van iedere afzonderlijke activiteit rondom een aangewezen gebied op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten worden uitgesloten dat het een mogelijk negatief effect heeft op de natuur in dat gebied

Dit is niet waar. Ook als er wel negatieve effecten zijn op het Natura 2000 gebied, kan er een
vergunning worden verkregen, mits:
– er geen alternatieven zijn
– er een zwaarwegend maatschappelijk belang is
– er compensatie plaatsvindt.

Zware eisen ja, maar wel eisen die ruimte bieden voor écht belangrijke (economische) ontwikkelingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 JSk

Beetje te makkelijk Carlos. De test geeft weer in hoeverre de partijen het eens zijn met de standpunten van Natuurmonumenten. Deze zullen natuurlijk een hoge samenhang vertonen met milieuvriendelijkheid zijn niet per definitie hetzelfde. Het is als de FNV een onderzoek doet naar de arbeidersvriendelijkheid van de PVV door standpunten te vergelijken.

Zie: http://www.natuurmonumenten.nl/content/wat-vindt-natuurmonumenten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 AntonB

De partij die de grootste schade aan de vrije natuur heeft aangericht is de PvdA en die is niet echt rechts. In alle grote steden met een PvdA bestuur word elk laatste stukje groen massaal en zonder schroom ingeruild voor stedenbouw en beton. Denk even aan b.v. Amsterdam IJburg, maar in ook hier in Rotterdam worden parken en weilanden in rap tempo omgetoverd in betonvlaktes.

VVD en CDA gemeentes zijn daarintegen veel zorgvuldiger met hun groen. Als dat is omdat zijn park, bos of weiland als luxe zien, is dat minder relevant. Liever dan de zoveelste troosteloze PvdA VINEX wijk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Ernest

@4 Ook in Amsterdam Zuidoost, waar de PvdA al jaren het scepter voert, moet de natuur er aan geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Siquo

Die grote risico’s zijn lange termijn, dat interesseert “de Kiezer” natuurlijk niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 boog

Vroegah, toen de PvdA SDAP AJC nog groen was.

Komt mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 KJ

De oplossing is natuurlijk: subsidies voor golfbanen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Anton

Laatste alinea uit het NRC:

Een „goede” motie noemen de natuuronderzoekers onder meer de oproep voor het „hoogst mogelijke ambitieniveau” bij het stellen van Europese biodiversiteitsdoelen. Een „slechte” motie is het verzoek natuurbeheer door boeren en landeigenaren te laten geschieden.

Wat ik hier lees is goed = ‘hoogst mogelijke ambitieniveau voor biodiversiteit’ = alles op slot. Slecht = als andere gebruikers van de ruimte ook aan natuurbeheer willen doen.

Wie polariseert er dan?

Met 16 miljoen op een kluitje wonen, werken, recreëren, voedsel verbouwen, etc. maakt natuur per definitie onmogelijk. Wat rest is een paar uitgebreide parken zoals de Veluwe en de Oostvaardersplassen. Als dan door verstandig beheer van boeren en landeigenaren ook de natuurwaarde van de tussenliggende landerijen worden verhoogd vind ik dat we het netjes voor elkaar hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 su

@9: Je kunt het ook verwoorden als: zelfregulering werkt niet/slecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 KJ

@Anton; Ik lig niet zo wakker van polarisatie in het Nederlandse publieke forum van 2010, maar bij jouw laatste alinea sluit ik me wel aan. Natuurbeheer in Nederland is, op zijn hoogst, een soort parkbeheer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Verbazing Alom

Gek dat de wens om natuur en landschap te beschermen ‘links’ zou moeten zijn. Maar ja dat blijkt wel uit het stemgedrag van verschillende partijen, volgens dit onderzoek. Niet nodig en niet logisch: de achterban van natuurmonumenten varieert van links tot rechts, een prominent CDA’er (Veerman) is voorzitter. En VVD-ministers zijn in het algemeen prima milieuministers geweest. Hoog tijd om de discussie over natuur los te koppelen van links en rechts – achterhaalde begrippen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Rob

Het rare is dat de VVD soms de groenste partij is. Bij ons in de gemeente Olst-Wijhe willen PVDA, Gemeentebelangen en CDA open ruimte opofferen voor een nieuw industrieterrein en honderden woningen (bouwen voor leegstand) zogenaamd om de voorzieningen op peil te houden. De VVD hier is mordicus tegen dit alles. De reden om tegen nieuwe woningen te zijn was wat minder chicque, we willen geen afvalputje van de grote steden worden zeiden ze. Dus liever een paar villa’s in het groen dan tig rijtjeswoningen.
Zelf denk ik dat je het wonen betaalbaar houdt door huurwoningen te renoveren of te vervangen. De koopwoningen worden door de eigenaren wel up to date gehouden. Vaak wil men nieuw bouwen om redenen als dat men graag alles nieuw wil hebben. Prima, maar niet ten koste van mijn uitzicht.

 • Vorige discussie