Quote du Jour | Nadelige effecten

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du Jour

“Ik wil hiermee voorkomen dat de bank nadelige effecten ondervindt […] Ik ga op dit moment niet verder inhoudelijk in op de publicatie in het Financieele Dagblad of op vragen naar aanleiding daarvan.”

En dus stapt Bert Meerstadt per direct op bij ABN-Amro. Waarmee uiteraard niet gezegd is dat hem (volgens hemzelf) enige blaam treft, omdat zijn naam en adres toevallig opduiken in de Panama Papers. Hij heeft geen idee waarom.

Het lastige is dat het nog waar zou kunnen zijn ook. De Panama Papers onthullen een schaduwwereld waarin valse identiteiten tot de vanzelfsprekendheden behoren. Reden te meer om vooral werk te maken van de trustkantoren en aanverwante façades die de schakel vormen met de openbaarheid.