Quote du Jour | Moreel onhoudbaar

Serie:

Quote du Jour

“Onverantwoord en onacceptabel om kinderen bewust onderwijs te onthouden”, zegt CDA-Kamerlid Rog, die het moreel gezien “onhoudbaar” noemt. Volgens Rog druist de oproep tegen het recht in dat kinderen hebben om onderwijs te genieten. “Ik kan mij niet voorstellen dat schoolleiders gehoor geven aan deze absurde oproep”

Het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs is inmiddels zo nijpend dat schoolleidersvereniging de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders oproepen tot het naar huis sturen van klassen bij ziekte van de leerkracht. Vanuit de Tweede Kamer komen zowel afkeurende als begripvolle reacties.

Weet u wat moreel onhoudbaar is? Dat zowel het ministerie van OCW als de regerende partijen al jaren op de hoogte zijn van het lerarentekort. Desalniettemin wordt er geen zinvolle actie ondernomen om het lerarentekort op te lossen. Nee, in plaats daarvan houdt men zich bezig met een lerarenregister, een urennorm in het VO, rekentoetsen, passend onderwijs, ranglijstjes van excellente scholen, curriculumvernieuwing, etc. Ongetwijfeld allemaal best nuttig, maar totaal zinloos als er geen leraren zijn om het onderwijs te verzorgen.

Ondertussen heeft ‘Den Haag’ vooral de betrokkenheid en bevlogenheid van de zittende docenten misbruikt door erop te rekenen dat die de uitgevallen collega’s wel vervangen. En dat terwijl Nederlandse docenten al de veel meer lessen geven aan grotere klassen dat wat normaal is de rest van Europa. Het lerarentekort werd de afgelopen jaren dus opgevangen over de rug van de huidige docenten.

Dát is moreel onhoudbaar.

Reacties (1)

#1 McLovin

well said!