Quote du Jour – Meer meer meer!

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du Jour
De wereld heeft absoluut meer olie nodig.

Het Internationale Energie-Agentschap is bang dat er te weinig olie beschikbaar is de tweede helft van dit jaar. En geheel tegen de trend in waarbij iedereen roept dat we af moeten van onze fossiele brandstofverslaving roepen zij dat er meer nodig is.
Overigens beweren ze dat de OPEC “stelselmatig weigert de productie te verhogen“. Het is echt maar de vraag of het om “weigeren” gaat of om het niet langer “kunnen”.

Reacties (43)

#1 MP

Je vraagt je toch echt af waneer het besef doordringt dat die fossiele brandstoffen eindig zijn en in handen van landen wat nogal dure oorlogen vereist.

 • Volgende discussie
#2 RennieB

@ MP. Persoonlijk denk ik op het moment dat het kaartenhuis met een donderend geraas ineen stort.

Je ziet de pionnen op het internationale schaakbord weer stelling nemen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

Huh, Peakoil? Dat zou toch nog minstens 15 jaar duren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Peter

Ik ben bang dat als alle machtige en invloedrijke mensen beseffen dat het niet om meer maar om minder gaat, ze dat zullen vertalen dat alle materiële welvaart over minder mensen verdeeld zal moeten worden.
Als ze dat een beetje humaan aanpakken zal dat een verruiminng betekenen van abortus- en euthanasiewetgevingen, gepaard met de zoveelste geboortebeperkingcampagnes. Ik vrees echter dat ze krassere maatregelen ook niet uit zullen sluiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 InvertedPantsMan

Voeg aan deze mix een heropleving van religieuze waanzin naar smaak toe en presto! Het einde van uw beschaving wordt gegarandeerd een succes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 p

Niet zo zeuren, IPM. Het wordt gewoon vechten en armoede. Niets nieuws onder de zon, dus.

Europa moet even een jaar of twintig, dertig op de tandjes bijten en dan zijn al die landen waar die rotzooi nog in grote hoeveelheden in de grond zit er ook doorheen. En daarna wordt het landbouw die het strategisch overwicht bezorgd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 MP

Mijn dagelijkse werk lijkt opeens zo zinloos…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 p

Hahaha!!!

Valt dat nu pas op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 InvertedPantsMan

@p laat me eens lekker ongestoord zwelgen wil je.

Een mooie landbouw economie is dan wel weer iets om naar uit te kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 p

Reden temeer om de boerenhaters van de PvdD een schop onder hun electorale reet te geven.

Maar goed. Dit zal vast voor de ontzettend in de (door de olie-economie rijkelijk verschafte) watten gelegde verwende generatie als een schok komen, maar er zal weer gewoon lokaal geproduceerd moeten worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 zmooc

@P/#6: Over landbouw: het gros van de huidige landbouw is intensieve landbouw op volstrekt onvruchtbare grond, geirrigeerd met behulp van niet hernieuwbare waterbronnen. Je kunt er niks mee zonder ieder jaar grote hoeveelheden van fossiele brandstoffen gemaakte kunstmest te strooien. In Nederland zitten we wat dat betreft goed met onze vruchtbare grond, maar het gros van de landbouw op onze planeet lijkt meer op het strooien van zaadjes en kunstmest in een spons. In de VS wordt bijvoorbeeld de vruchtbare bovengrond 30x zo snel opgebruikt als deze wordt bijgemaakt.

Eigenlijk is dus de hele moderne intensieve landbouw gestoeld op niet hernieuwbare bronnen: grondwater, vruchtbare bovengrond, kunstmest, zware machines en pesticiden. En dan heb ik het nog niet eens over de intensieve veehouderij, glastuinbouw, erosie of CCD.

Dus hoewel landbouw op een gegeven moment zonder meer het strategisch overwicht zal bepalen, denk ik niet dat dat dezelfde landbouwgebieden zijn die we nu kennen en ik ben ook bang dat het bij lange na niet zoveel oppervlakte zal zijn…

Volgens het hieronder gelinkte artikel komt het er ongeveer op neer dat er zonder fossiele brandstoffen genoeg is voor ongeveer 2 miljard mensen. Mij lijkt het al zeer ernstig als er maar genoeg is voor 6 miljard…

http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/100303_eating_oil.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Steeph

@Bismarck: Ach, verschillende deskundigen, verschillende momenten. Deze zegt bijvoorbeeld 2011:
http://www.energybulletin.net/30930.html

Lees ook de informatie van onze eerbiedwaardige mederedacteur Rembrandt:
http://www.theoildrum.com/node/2651

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 InvertedPantsMan

@zmooc denk je dat die 4+ miljard die er teveel zijn braaf de schouders ophalen en dood gaan of dat ze eerst nog even de overgebleven ecosystemen pluneren, zodat de capaciteit om de overige 2 miljard te onderhouden ook niet gehandhaafd kan worden? Ik denk bijvoorbeeld aan recente ontwikkelingen in de visserij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 p

In Nederland zitten we wat dat betreft goed met onze vruchtbare grond, maar het gros van de landbouw op onze planeet lijkt meer op het strooien van zaadjes en kunstmest in een spons.

En in Frankrijk, Duitsland, Polen etc etc ook. Wat betreft het eating oil: de groene revolutie is weliswaar mogelijk gemaakt door op fossiele brandstoffen gegrondveste mechanisering, maar dat betekend niet dat alle winst daaruit ook teruggedraaid wordt als die wegvalt. Voorbeeld is bijvoorbeeld de snelheid, grootte en het gemak van ontginning: Die schoot omhoog tijdens de groene revolutie. Maar eenmaal ontgonnen blijft (grosso modo) ontgonnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 zmooc

@InvertedPantsMan: Ik denk dat niet alleen de ecosystemen volledig worden leeggeplunderd (as in: geen boom meer overeind, geen zoogdier of vogel meer te bekennen) maar ook dat bijvoorbeeld boerderijen volledig worden leeggeplunderd, het zaaigoed voor volgend jaar wordt gestolen en met een beetje pech ontwikkeld zich zelfs een overheid die in het kader van ‘eerlijk zullen we alles delen’ nog even je provisiekelder komt leegrazziaën.

De zeevissen zitten denk ik redelijk goed, want om die op grote schaal te pakken te krijgen heb je een volstrekt belachelijke hoeveelheid diesel nodig.

Je kunt waarschijnlijk beter investeren in een geweer, schietcursus, vechtcursus en een kogelvrij vest dan in een utopische zelfvoorzienend boerderijtje…

@P: Ik ben eerder bang dat het ‘eenmaal ontgonnen wordt woestijn’ wordt; zelfs in Europa gebruiken we fossiele brandstoffen voor veel meer dan mechanisering; ook wij gebruiken kunstmest, pesticiden en kunstmatige (energie-intensief) irrigatie. Bovendien gaan we er vanuit dat ons voedsel in de winter per boot wordt gebracht in plaats van dat we het uit de winteropslag halen. Hoe je het ook wendt of keert, de produktie van de landbouw zal zienderogen achteruit gaan terwijl we nu al voedsel van heinde en verre moeten aanslepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 InvertedPantsMan

ja ho ho, voedsel van heinde en verre aanslepen is niet helemaal de juiste benaming natuurlijk. We slepen voedsel van heinde en verre heen en weer. Ik ken de getallen niet, maar het lijkt me dat we ook heel veel voedsel exporteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 zmooc

@InvertedPantsMan: ik kan ook geen goede cijfers vinden, maar toch wel iets; we importeren meer aardappelen dan we exporteren, verwerken vrijwel alle suiker zelf en importeren ongeveer 2/3 van ons graan.

Bron: http://www.lei.dlo.nl/publicaties/PDF/2005/LEB/LEB_H10.pdf

Straks ligt dus in het najaar op het noordelijk halfrond voedsel weg te rotten terwijl de boot maar niet komt en in het voorjaar gebeurt hetzelfde op het zuidelijk halfrond?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 zmooc

En dan heb ik het nog niet eens over rijst, bananen, mangos, kiwis, niet-wasserbombe-tomaten, fruit in de winter in het algemeen of de gigantische hoeveelheden soja die tegenwoordig bijna overal in zitten etc. etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 InvertedPantsMan

Heel veel plantaardige import wordt natuurlijk ‘veranderd’ in vlees hier. Dat gaat vervolgens weer grotendeels de export in. Als je daar echter iets over durft te zeggen dan ben je een boerenhater. Dus laten we het daar maar niet meer over hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 p

en importeren ongeveer 2/3 van ons graan.

Uit Frankrijk. Je rijdt er naar vakantie overigens langs.
De reden is dat Franse tarwe het beste (zachtste) brood oplevert.

Maar goed, ik had het over verwend en in de watten gelegd: Er kan altijd nog van tarwe (lekker zacht brood) naar rogge worden overgeschakeld. Heeft stukken minder gluten, en is dus stugger maar het heeft ook minder N nodig. Was vroeger het geijkte graan op arme gronden:

In Drenthe werd op deze met potstalmest geleidelijk opgehoogde oude bouwlanden in de loop van de 19de eeuw winterrogge het belangrijkste gewas. Af en toe werd deze ‘eeuwige roggebouw’ onderbroken door één of meer jaren boekweit, haver of aardappels. Na de graanoogst werd het vee op de stoppel geweid.

http://steenhoff.thomsten.com/steenhoff/geslachten/volthe/volthe2.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bismarck

@13: Probleem is ook het bepalen wie die 4 miljard excessieven zijn… Iedereen vindt van zichzelf dat ze daar natuurlijk niet bijhoren. Dat massale ontkenningsgedrag helpt natuurlijk alleen maar in de kaalvreterij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Cole

@21
1,3 wonen er in China en die claimen nu ook een flink aandeel in de natuurlijke grondstoffen ter vergroting van de welvaart.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 InvertedPantsMan

@Bismarck Juist, een treurig geval van tragedy of the commons met de gehele aarde als inzet. Er zijn genoeg hoopvolle signalen dat het allemaal niet in ellende hoeft af te lopen maar gezien de menselijke aard ben ik niet erg positief ingesteld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 zmooc

@Bismarck: welke signalen zijn dat dan…?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Lucifer

Geachte depressionisten, de karaokebar is open!

Hoezo niet grappig?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 zmooc

@Lucifer: als ware anarchisten worden wij niet depressief van de hierboven beschreven utopische doemscenario’s hoor;-)

Ik betwijfel overigens of Prozac wel zo goed samengaat met mijn THC-verslaving;-P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 InvertedPantsMan

Zal ik die maar beantwoorden dan? Nooit eerder was er zo veel communicatie tussen verschillende volkeren. Een van de hoofdoorzaken van het ontstaan van een zgn tragedy of the commons is dat de individuen geen inzicht hebben in de gevolgen van hun handelen. Pas als het te laat is is het resultaat van hun opgetelde handelingen zichtbaar. Nu is er meer dan ooit kennis en communicatie over de stand van zaken en de te verwachten gevolgen. Theoretisch hoeven we er niet met zijn allen in te trappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 zmooc

@InvertedPantsMan: Er is zonder meer meer kennis en communicatie, ik ben echter bang dat het aandeel van onzin in zowel de kennis als de communicatie steeds groter wordt. Volgens mij is vrijwel niemand op de hoogte van de situatie op olie-gebied en de mogelijke gevolgen die dat kan hebben, beseft praktisch niemand hoe ernstig de gevolgen van het broeikaseffect kunnen worden en zijn we collectief de briljante quote van Benjamin Franklin vergeten: “Any people that would give up liberty for a little temporary safety deserves neither liberty nor safety.”

Noem me een pessimist, maar ik zie die inhoudelijke communicatie tussen volkeren eigenlijk alleen maar op/via underground websitejes zoals Sargasso waar toch helaas weinig invloedrijke mensen komen; die hebben het namelijk veel te druk met Paris Hilton, sterren dansen op het ijs, het eurovisie songfestival, de kwestie Rutte vs. Verdonk en het ondersteunen van het amerikaanse oliekolonianisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Bismarck

Fieuw, gelukkig hoefde ik de signalen niet te noemen, want ik zie ze ook niet zo erg (maar ik ben dan ook van nature pessimist, of realist, dat hangt er van af).

Maar @22: Waarom zijn die 1,3 miljard in China excessief? Ze gebruiken per hoofd minder grondstoffen dan wij hier? Lijkt me dat je eerst de ergste kankergezwellen wegsnijdt. En ja, dat zijn wij dus. Maarja, misschien illustreert jouw post ook wel wat ik bedoel in #21. Het zijn de anderen, niet ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 InvertedPantsMan

zo zmooc, het is of ik mezelf hoor spreken. Voordeel van ons wereldbeeld is wel dat je je kan afvragen hoe erg het is als een soort die niet verder kijkt dan waar de volgende big mac vandaan gaat komen of welke nitwit er morgen van de buis ge-smst moet worden het net niet gaat redden. Als de primaten het zo verprutst hebben moeten de knaagdieren het over een paar miljoen jaar nog maar eens proberen ofzo denk ik dan.

Af en toe moet je echter gewoon even de posimist uithangen anders kan je net zo goed uitkering gaan zitten trekken en de ganse dag een beetje reaguren op rare weblogjes en daar zit niemand op te wachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 zmooc

Als we hier stug doorlullen, komt die uitkering vanzelf denk ik:P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 p

De input van Haber Bosch is aardgas, momenteel. Dat zou nog een lange tijd met stadsgas kunnen worden voortgezet, wanneer aardgas opraakt. Het proces is niet erg ingewikkeld. Het is dus meer the natural gas we eat.

En dan nog iets: Gaan jullie even allemaal mee terug naar de middelbare school? We hebben geen energie nodig. Energie verdwijnt namelijk niet volgens de eerste wet der thermodynamica. We hebben zelfs geen entropie nodig. De reden dat we laag-entropische zooi in een verbrandingsmotor wensen is omdat er dan chemische energie in zoveel mogelijk warmte wordt omgezet. En dat zorgt voor: Arbeid.

En dat is wat er nodig is: Arbeid. Werk. Wat dat betreft is er over de eeuwen niets veranderd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 p

die hebben het namelijk veel te druk met Paris Hilton, sterren dansen op het ijs, het eurovisie songfestival, de kwestie Rutte vs. Verdonk en het ondersteunen van het amerikaanse oliekolonianisme.

Of veel te druk met gefocused zijn op het generaal pardon (Femke’s traantjes) of de misdaden van de VS (WTC 7!!!).

“Wie zonder zonde is werpe de eerste steen”. Het eerste wat ik van het concept peakoil heb opgepikt is dat we (ja, wij: jij, ik, je familie, je beste vrienden) zelf hier aan meegewerkt hebben. Al die fijne linkse dingen als 8-urige werkdag, ARBO werkplek en de WAO zijn vooral mogelijk geworden omdat er arbeid uit handen werd genomen van mensen door mechanisatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Steeph

Het AIE verhaal wordt stevig aangepakt in het volgende artikel:
http://www.energybulletin.net/30983.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 p

Ja, dat is ook nog ‘ns wat: Het zijn maar voorspellingen van mensen in kantoren. Ik las zelfs dat er iemand van Capweethetniet aan meedeed. Heb ik (uit ervaring) bepaald niet zo’n hoge pet van op.

@zmooc

Ik betwijfel overigens of Prozac wel zo goed samengaat met mijn THC-verslaving;-P

Lijkt het je niet verstandig om, in het licht van wat je zlef zegt over de consumptie verslaving, die verslaving op te geven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 zmooc

@P: Ik verbouw het zoveel mogelijk zelf, net als mijn groenten en fruit overigens, dus dat is geen consumptieverslaving maar een hypotheekverslaving…;-)

(Maar in het algemeen heb je gelijk;-))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 p

Iedereen heeft het almaar over hoeveel potentieel landbouwgewas wel niet wordt opgeofferd voor vlees, maar nooit hoor je wat over drank, drugs en tabak. Wijngaarden, gerstakkers, tabaksplantages, cacaoplantages, papaverveldjes.

En dan hebben we het nog niet over de suikerverslaving: Enig idee hoeveel procent van potentieel voedsel wordt gebruik in allerlei industieen? High Fructose Corn Syrup bijvoorbeeld?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Bismarck

@37: Suiker (en in mindere mate alcohol) zijn niet zo zeer “verliezen”. Het zijn ook gewoon vormen van energie die de mens kan verbanden. Dan kun je moeilijk van opoffering spreken. Iemand die veel snoep eet, heeft minder brood nodig. Vlees is wat dat betreft een veel groter probleem, want (laatste wat ik gehoord heb), je hebt 7kg plantaardig voedsel nodig per kilogram vlees. Daar komt dan nog bij het oppervlak dat de dieren innemen (bij intensieve veeteelt staan de dieren immers niet op de velden die hun voedsel produceren).

Voor wat betreft tabak en andere drugs heb je natuurlijk wel gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 p

Bismarck

Welk vlees? Kip, varkens, paard of rund zijn zeer verschillend. Lees is deze thread de reactie van Wouter Klootwijk overigens maar eens:

Via een werkpaardenfokker die ook met zijn beesten optreedt in reclame voor een Belgisch biermerk vond ik – het is ongeveer tien jaar geleden denk ik – een betrekkelijk kleine akkerbouwer in Brabant, zuid van Weert, die nog met paarden werkte.
Nostalgie en niet van deze tijd zal je denken. Maar dat was die man wel. Hij kon scherp rekenen en legde mij een verbazende vergelijking voor. Tussen de kosten van een werkpaard en van een landbouwtrekker die ongeveer hetzelfde werk zou moeten doen. Tot op het dubbeltje nauwkeurig. Zijn paarden waren goedkoper. Maar dat zouden ze niet geweest zijn als ze niet ook een paar veulens ter wereld brachten en als ze na een mooi leventje niet naar het slachthuis zouden zijn gebracht.
En jazeker, superieur biologisch, dat vlees van zijn paarden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 zmooc

@Bismarck: Dat is onzin, althans in het geval van cannabis. De reden dat we de cannabisplant tegenwoordig alleen nog maar voor drugs gebruiken, is uitsluitend gerelateerd aan onze wetgeving. Zonder die wetgeving zouden we er een heleboel meer mee doen:
– Papier maken. Henneppapier vergeelt niet en vergaat veel langzamer dan modern papier (ref: oude statenbijbels die nog steeds niet vergeeld zijn). Bovendien is het een stuk milieuvriendelijker want je hoeft geen bos te kappen.
– Textiel maken. Van de vezels van hennep kun je textiel maken dat vergelijkbaar is met zijde, alleen een stuk steviger. Bovendien kost het vele malen minder water om te produceren dan katoen.
– Touw maken. Alom bekend.
– Meel maken van de de zaadjes. Dit gebeurt op kleine schaal nog; bepaalde hennepplanten met een laag THC-gehalte zijn wettelijk toegestaan in de EU. Ik koop het broodmeel dat ze ervan maken hier bij de lokale molenaar. Zeer rijk aan essentiele vetten zoals Omega-6 enzo.
– Bodemverbetering. Hennepplanten wortelen tot wel 2.5 meter diep en brengen erg veel voedingsstoffen in de bodem.

Daar komt nog bij dat de hennepplant in principe geen pesticiden nodig heeft en vergeleken met veel andere gewassen vele malen minder irrigatie nodig heeft.

Hennep is een van de meest veelzijdige gewassen die we kennen, vrijwel ieder deel van de plant is nuttig te gebruiken als papier, trouw, voedsel, kleding en dus drugs. De opbrengst in tonnen per hectare is ook nog eens gigantisch; vergelijkbaar met de opbrengst van graan in Nederland, alleen krijg je er dan nog gratis vezels bij waar je touw of textiel van kunt maken en wiet die je op kunt roken. Bovendien zijn veel minder kunstmest, irrigatie of pesticiden nodig.

Wat betreft koffie, thee, tabak, opiaten etc. heb je natuurlijk gelijk, maar wat hennep betreft zijn we gewoon produktiecapaciteit aan het verspillen door het niet te verbouwen. Vanwege deze voordelen is het in sommige staten in de VS zelfs een tijd strafbaar geweest om ’te weigeren hennep te verbouwen’. Waarschijnlijk hebben papier- en katoen-producenten een dikke vinger in de pseudo-wetenschap-pap gehad op basis waarvan hennep uiteindelijk verboden is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 p

Hennep voor de nuttige taken die jij stelt (en waarvan de regering de teelt tot voor kort zelfs stimuleerde) is niet hetzelfde als blowhennep. Met andere woorden: Waar blowhennep staat wordt drugs geproduceert, en geen nuttige zaken.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat al dat gezeik over vlees lichtelijk voorbij gaat aan het feit dat er heel wat landbouwgrond wordt “verspilt” aan andere zaken.

Overigens is het een geweldig gewas, hennep. Als je ooit kippen gaat houden moet je een windkering van hennep zetten: En wel Cannabis sativa sativa, niet de indica. Gewoon zakje bewaren en de politie heeft niets te zeuren: het mag van de Nederlandse wet. Het zaad is prima kippenvoer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 zmooc

@P: Het is inderdaad niet hetzelfde spul als je tegenwoordig in de koffieshop koopt, maar dat is puur een gevolg van op THC-gehalte gerichte teelt. Niets staat de ontwikkeling van een multifunctionele hennepplant in de weg, behalve wetgeving dan.

Weet je waar je die legale variant die je noemt kunt kopen? Ik vind het brood van dat zaad namelijk superlekker, maar mijn eerder genoemde molenaar verkoopt het niet meer;-(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 p

@zmooc

http://www.vreeken.nl

Even zoeken onder de knop “Bemestings- en Ziekte-afweerplanten, (Oude) Cultuurgewassen”.

 • Vorige discussie