Quote du Jour | Landbouw

Quote du Jour

“Tot [2007] had Syrië een heel effectieve landbouwpolitiek. Ze hebben bevolkingsgroei van 5 miljoen in 1960 tot 22 miljoen kunnen bijhouden met productiegroei.”

Maar toen Assad de landbouw liberaliseerde ging het mis. De productie kelderde, mede aangejaagd door droogte. De opstand begon een paar jaar later. Aldus agroconsultant Henk Breman tijdens een debat afgelopen maandag avond in de Rode Hoed, een debatcentrum in Amsterdam. Volgens Breman zijn bodemverarming en liberalisering de echte oorzaken van de migratiegolf uit Afrika en het Midden-Oosten.

 1. 1

  En zo spant iedereen de oorlog in Syrië voor zijn ideologische karretje.

  Het zal ongetwijfeld zo zijn dat de landbouw in Syrië het moeilijk had voor de opstand, maar niet op zo’n schaal dat een goed georganiseerde overheid dit niet zou kunnen opvangen.

  Belangrijke kanttekening:

  Henri Jorritsma, gepensioneerd medewerker van Buitenlandse Zaken : “Ik had gehoopt dat de relatie tussen landbouwinvesteringen en migratie wat meer aan bod zou komen. We weten namelijk sinds de jaren ’80 al dat ontwikkeling van de landbouw niet leidt tot minder emigratie, maar juist meer. Je moet wel in landbouw investeren, maar daarmee ga je niet voorkomen dat mensen uit het platteland naar de stad en naar het buitenland trekken. Als je migratie wil voorkomen, kun je beter de werkgelegenheid en het inkomen in de regio stimuleren, naast de landbouw. Ik moet denken aan een documentaire over Benin die ik zag, daarin ging het 45 minuten lang over de successen van een landbouwontwikkelingsproject. In de laatste twee minuten kwam een oude boer aan het woord, die deelnam in dat project. Ze vroegen hem naar zijn hoop voor de toekomst. Hij antwoordde met een glimlach: “Dat mijn kinderen naar de stad gaan en een goede baan vinden bij de overheid.”

 2. 3

  @2: Lees het artikel zou ik zeggen. Breman bepleit een bepaald systeem van bodemvruchtbaarheid, en een marktgerichte landbouw op basis van gezinslandbouw, zonder de stap naar industriële landbouw te zetten.
  De oorlog in Syrië sleept hij er met de haren bij om de urgentie daarvan aan te tonen.

 3. 4

  @3

  Hij bepleit feitelijk gezinslandbouw met de middelen van industriele landbouw. Waar aan voorbij gegaan wordt is dat er een samenloop van omstandigheden gaande is. Namelijk overbevolking en klimaatverandering.

  Nog zo’ n wonderlijke uitspraak:

  We weten uit langjarige samenwerking met Mali allang dat niet de droogte de bottle neck is, maar de verarmde bodem.

  Is Mali exemplarisch voor heel Afrika? Soms is droogte het probleem, soms juist erosie i.c.m. heftige regenval (klimaatverandering) Soms schiet ook de kennis van lokale boeren te kort.

  Maar nee, men schiet vanuit de heup: de liberalisering is de oorzaak. In werkelijkheid is er een heel scala aan factoren werkzaam. Men heeft een bepaalde mening en daar wordt naar toegewerkt. Daar schiet niemand wat mee op en de migratiegolf zal sowieso toenemen. Omdat aan zowel overbevolking als klimaatverandering niks gedaan wordt. (of niks gedaan kan worden)

  Ik wil niet defaitistisch klinken. Maar de wedloop om voedsel, ruimte, welvaart is begonnen. En zoals Breman wil (met meer kunstmest smijten) is op zijn meest een tijdelijke oplossing. Organische stof is dan weer wel een goed idee. Maar hoe hij dat wil doen wordt niet vermeld. Ook over een mogelijk fosfaat probleem (in de wat verdere toekomst) hoor ik hem niet.

 4. 5

  “Maar de wedloop om voedsel, ruimte, welvaart is begonnen.” is die wedloop niet al milennia aan de gang? Zoniet al sinds eerste cel de andere cel opslorpte?

 5. 7

  @4: in Mali is ook sprake van landroof: het verpachten van landbouwgrond aan buitenlandse bedrijven.
  Landbouwgrond die door lokale bewoners werd beheerd, zal in de toekomst op industriële wijze worden gebruikt (een monoculture inclusief kunstmest en bestrijdingsmiddelen). De landbouw moet echt gemoderniseerd om de wereldbevolking te laten groeien naar 9 miljard (/sarc)

  De lokale bevolking wordt meestal verjaagd van het land waar ze generaties lang van leefden.
  Vervolgens kwamen er terroristen en Franse en Nederlandse soldaten oorlogje spelen. Dus vluchten de Malinezen naar de grote stad of naar Europa.

 6. 8

  @5

  Dat valt wel mee. De laatste decennia hadden we het redelijk voor elkaar.

  @7

  Niet alleen in Mali is sprake van landroof. Helaas zijn de meeste landen in Afrika door corruptie en andere oorzaken gevoelig voor landroof. Het draait idd uit op industriele landbouw waar geen weg terug meer voor is.

  Wat er daadwerkelijk zou moeten gebeuren is lokale kennis koppelen aan westerse kennis. Zodat er een transitie kan geschieden naar een natuurlijke manier van landbouw bedrijven met behoud van streekeigen methodes.
  Dat gaat er niet van komen.

 7. 11

  De wereldbevolking kan natuurlijk niet blijven groeien zonder dat de voedselproductie een keer in de knel komt. En vooral in Afrika en het Midden-Oosten is de bevolkingsgroei heel sterk geweest.