Quote du Jour | Kiesdrempel tegen oeverloze debatten…

Quote du Jour“Zo lang er elf (!) partijen in het parlement zitten houd je dit probleem. Iedereen gaat met iedereen in discussie, en de uitkomst van de Babylonische spraakverwarring is dat uiteindelijk iedereen zijn eigen gelijk haalt.” (Volkskrant-journalist Douwe Douwes)

Telt het parlement in Nederland teveel politieke partijen, met als gevolg: het ene na het andere oeverloze debat? Politiek-redacteur Douwe Douwes van de Volkskrant vindt van wel. Hoe vager het onderwerp, hoe langer het geleuter. “Alleen de PVV van Geert Wilders onttrekt zich stelselmatig aan het gepalaver in de Kamer”, aldus Douwes. De zwakte van het veelpartijenstelsel is echter een zegen voor ‘generaal’ Wilders.
De oplossing van Douwes? Een kiesdrempel van een procent of tien.
Een abonnee van de Volkskrant reageert geschokt en overweegt het opzeggen van zijn abonnement: “Dit voorstel is een uiterst schunnig voorstel tot afschaffing van de democratie. Bah!”

 1. 1

  De abonnee van de Volkskrant heeft gelijk … een kies drempel van 10% is bijna net zo erg als een districten stelsel … het maakt de kans op een pseudo twee partijen stelsel aanmerkelijk groter …

 2. 3

  – Een volksvertegenwoordiging moet allereerst het volk vertegenwoordigen.

  – Een burger wiens levensvisie wordt gedeeld door 40% van de bevolking heeft hierop niet meer recht dan een burger wiens levensvisie door minder dan 10% van de bevolking wordt gedeeld.

  – Indien in vertegenwoordiging is voorzien kan immers altijd nog rekening gehouden worden met de verhoudingen waarin overtuigingen gevolgd moeten worden. Vertegenwoordiging is dan echter wel een feit. Dus oneens met Douwe Douwes voorstel.

 3. 5

  Wat #1 en #2 zeggen.

  Overal waar een tweepartijenstelsel is wordt evenzo stelselmatig oeverloos geluld. Oeverloos lullen cq discussiëren is inherent aan de politiek. Het is het onderzoeken van wat zo mooi heet: ‘draagvlak’. Zeuren noemen ze dat bij de PVV. Ie moet nie lull’n, ie moet kut’n vull’n zei iemand uut Venlo ooit tegen mij. Had ook op het Thomas college gezeten. Heb ik nooit een hoge pet van op gehad. Die VKer moet nog maar eens in Venlo gaan kijken hoe ze daar discussies omzeilen.

  Zijn voorstel is zinloos, redeloos, radeloos.
  Het lost in elk geval niets op.

  Maar zonder twijfel zullen anderen daar anders over denken.

 4. 6

  Het is vrij naief om te denken dat de gewonnen tijd opeens nuttig gaat worden besteed.

  Als overbekende standpunten keer op keer worden herhaald is dat b.v. uit angst voor het onbekende. Of gebrek aan opties. Of partijpolitiek. Of gebrek aan andere ideeën. Alsof dat opeens zou veranderen.

 5. 8

  @5: “Ie moet nie lull’n, ie moet kut’n vull’n zei iemand uut Venlo ooit tegen mij.”

  Die loog dan over zijn afkomst, want dat lijkt in de verste verte niet op Venloos.

 6. 9

  Waarom worden er trouwens twee topics met precies hetzelfde onderwerp na elkaar gestart? Niet echt handig voor de (op deze manier al snel oeverloze) discussie.

 7. 10

  Je moet niet alles reduceren tot twee opties. Zo makkelijk is de wereld niet. Er is niet alleen een socialistische optie en een conservatieve optie maar ook een christelijke, een liberale en een groene. En een racistische.

  Maar natuurlijk is het ‘makkelijker’ als je de groenlinks, de PVV, de SGP en d66 uitsluit van het democratische proces. Maar daarmee sluit je ook die kiezers uit want je kunt de PVV niet vervangen door de VVD, groenlinks niet door de sp en de SGP niet door het CDA. Dat zijn fundamenteel andere partijen met totaal andere denkbeelden.

  Bovendien laat het geen enkel alternatief meer als een van de bestaande partijen langzaam dood gaat zoals de PvdA. Een nieuwe partij zou vanuit niets 10 zetels moeten halen. Dat lukte zelfs Geert Wilders niet. Dus zullen veel mensen besluiten dan maar niet op een nieuwe partij te stemmen. of 9% van de stemmen zou genegeerd moeten worden.

 8. 11

  Ik vind nu het huidige aantal partijen al te beperkt… Er is in ieder geval geen enkele partij waar ik met overtuiging op wil stemmen, en al helemaal al niet in een kabinet wil zien. Minder partijen betekent gewoon nog minder ruimte voor afwijkende geluiden. Kiesdrempels zijn enkel gunstig voor de grote partijen, de eenheidsworsten.

 9. 12

  @10: Ik denk dat het vooral zal leiden tot nog monolitische middenpartij met vele opstandige vleugels. Het debat wordt dan geïnternaliseerd en naar buiten lijken de partijen nog besluitlozer dan nu.

 10. 13

  De enige reden dat Wilders en de pvv niet bij elk debat aanwezig zijn is omdat ze er geen mogelijkheid in hebben kunnen vinden om weer eens flink te trappen tegen de Islam. In elk debat waar ze wel aan meedoen kan je de klok er op gelijk zetten dat ze minstens 5 keer tegen de Islam trappen.

  Zelfs de crisis waar we nu in zitten zou volgens de pvv door de Islam komen. Ook de files komen door de Islam.

 11. 15

  @14: Nou ik denk dat je liegt anders. Of laat ik het anders zeggen, door die uitspraak wordt het hele verhaal totaal ongeloofwaardig. Voor je het weet twijfel ik ook aan de bewering over het Thomas College en wat blijft er dan nog van het verhaal over?

 12. 16

  Ik denk dat het kaf al van de koren gescheiden wordt als elke partij eerst moet bewijzen geschikte kandidaten voor elke ministerpost in huis te hebben voordat ze mee doen.
  En 75 geschikte 2e kamer kandidaten, voor het geval dat ze 100% van de stemmen krijgen. Gebeurt niet, maar dek dat risico toch maar af.

  Scheelt allemaal weer een tiental splinterpartijen.

 13. 18

  Tuurlijk, perk de pluriformiteit maar volledig in. Op naar een tweepartijensysteem. Valt er helemaal niks meer te kiezen, behalve tussen een tikkie links of rechts van het midden.

 14. 19

  @ Jack Random –
  Het huidige aantal partijen te beperkt? Jouw eigen unieke ikje laten vertegenwoordigen in de 2e kamer is organisatorisch helaas niet haalbaar met 150 parlementsleden, of vind je dat aantal ook al te beperkt?

  Het democratische proces gaat over overeenstemming vinden met anderen en behoort, ook al vindt de PVV van niet, juist ook binnen een politieke partij doorgang te vinden. Met minder partijen verplaats je het gesteggel over details naar het interne politieke debat en heb je het in het parlement over hoofdzaken. Het is de Hollandse ziekte dat ieder gehucht een apart kerkgenootschap had, en iedere afwijking (xenofobie, pensioengat, gereformeerd, dierenliefde) een politieke partij.

  De PvdA is niet op sterven na dood, maar wel klaar om naar het voorbeeld van ARP, CHU en KVP te fuseren met andere progressieve partijen. Het debat over principes kan dan weer plaatsvinden waar het thuishoort; binnen de partij.

  Kom maar met BreedLinks.

 15. 20

  @19: “Het debat over principes kan dan weer plaatsvinden waar het thuishoort; binnen de partij.”

  Aja, want de burger mag zelf geen nuances hebben? Geef mij maar meer partijen om te stemmen. De Kamer is immers de volksvertegenwoordiging, niet de partijvertegenwoordiging (zoiets hebben ze wel in China geloof ik). Het heten niet voor niets verkiezingen, dat betekent dat je iets te kiezen moet hebben en dus niet twee partijen die qua standpunt zo dicht mogelijk op elkaar kruipen om maar de mediane kiezer te vinden. Een “BreedLinks” zal per definitie op veel standpunten van mijn mening afwijken en dus geen goede vertegenwoordiging voor mij vormen in de Kamer en dat is nou juist haar enige taak.

  Er valt trouwens wel wat te zeggen voor uitbreiding van het parlement.

 16. 21

  Be carefull what you whish for!

  –Beroemde Quote–
  The power to do good is also the power to do harm.
  –Beroemde Quote–

 17. 22

  @20 Het leuke is nou juist dat de politieke partijen in Nederland in tegenstelling tot in China bestaan uit burgers. Het staat je vrij om daarin te participeren. Dat gezeur over nog meer partijen komt van de kinderen die opgegroeid zijn met 28 tv-netten. Denk je echt dat de kwaliteit daarvan hoger is of dat je de facto meer keuzemogelijkheid hebt dan met drie?

  Kortom, stel je niet op als consument, doe mee en laat je horen in een partij in plaats van vrijblijvend op blogs te roepen dat jouw unieke eigen standpunten door geen enkele partij worden vertegenwoordigd en dat er dus nog maar een partijtje bij moet.
  Zo dacht Wilders ook.

 18. 23

  @22: “Het leuke is nou juist dat de politieke partijen in Nederland in tegenstelling tot in China bestaan uit burgers. Het staat je vrij om daarin te participeren.”
  In China ook hoor, daar is de participatie zelfs groter.

  “Denk je echt dat de kwaliteit daarvan hoger is of dat je de facto meer keuzemogelijkheid hebt dan met drie?”
  Of de kwaliteit groter is doet niet ter zake (ik kan zelf de beste kwaliteit uitkiezen), dat de keuzevrijheid groter is staat buiten kijf.

  “Kortom, stel je niet op als consument, doe mee en laat je horen in een partij in plaats van vrijblijvend op blogs te roepen dat jouw unieke eigen standpunten door geen enkele partij worden vertegenwoordigd en dat er dus nog maar een partijtje bij moet.”
  Waarom zou ik participeren in een partij die zich niet met mijn standpunten verenigt (en dat is een zekerheid bij slechts twee partijen)? Als het puntje bij het paaltje komt is mijn invloed in zo’n massapartij nihil en wordt ik na verkiezingen dus toch weer niet vertegenwoordigd in de 2e Kamer.

  Ongeacht actieve participatie/consumptie (en dat is een heel andere discussie, waar je nu stiekem naar probeert te sturen) blijft het punt staan dat een volksvertegenwoordiging bestaande uit twee partijen een minder goede vertegenwoordiging van alle standpunten kan vormen dan eentje waar 10 partijen zitting in nemen.

 19. 24

  Juist bij veel kleine partijen voelen meer mensen zich vertegenwoordigd. Bovendien is er meer diversiteit in de kamer, waardoor in tijden van veel verandering, die partijen veel nieuwe en frisse inzichten inbrengen.

  De volkskrant journalist is waarschijnlijk aan vakantie toe.

 20. 27

  “Als het puntje bij het paaltje komt is mijn invloed in zo’n massapartij nihil en wordt ik na verkiezingen dus toch weer niet vertegenwoordigd in de 2e Kamer.”
  Hier spreekt het verongelijkt ego, de individualistische consument.