Quote du Jour – Hoger is niet veiliger

Quote du JourNaar Limburg verhuizen, op de vlucht voor het water? De kans op een overstroming van de Maas is een stuk groter dan een watersnoodramp in de Randstad.

Wateringenieur Dijkman dient Burgemeester Leers van Maastricht van repliek. Het lijkt erop dat Leers probeert de angst voor klimaatverandering uit te buiten voor eigen gewin met zijn oproep naar bedrijven en mensen om hoger te komen wonen.

 1. 1

  1) De oevers – en het geheel – liggen wel een stuk hoger.
  2) Leers mag best zijn stadje en provincie promoten met onzin. Dat is politici eigen dus waarom hij niet?
  3) Naar Limburg gaan wil niet zeggen dat je in de uiterwaarden moet gaan wonen.

 2. 2

  Zondag jl. was er een interessante discussie bij buitenhof (www.buitenhoftv.nl). Winsemius (VROM), Frans Klijn (specialist waterbeheer) en Adriaan Geuze, (professor landschapsarchitectuur aan Harvard University).
  KLijn vindt dat er meer in de laaggelegen polders gebouwd mag worden. Ook de industrie zou weggevaagd worden bij een overstroming. Geuze wil een duinenrand 25 km voor de kust bouwen. Dan blijf je aan de kust mooi uitzicht houden. De golven zouden daardoor breken. Winsemius denkt dat Klijns methode (binnenwateren hogere dijken geven) en Geuzes methode slechts 100 jaar werkt. Daarna moet Nederland zich terugtrekken naar Overijssel, Limburg etc.

 3. 4

  In die ouwe meuk in Heugen, Itteren en Borgharen, ja, daar moet je niet wonen als je geen natte kelder wilt. Maar verder zijn overstromingen van de Maas best spannend. Vooral als je het water onder de Servaasbrug door ziet razen. Bij de laatste overstroming was er nog een paar centimeter ruimte over onder de bogen van de brug.

 4. 6

  Leers, heeft waarschijnlijk het idee dat het klimaat slechts de temperatuur parameter omvat. Ik ben van mening dat zeker in de gematigde streken van Europa de neerslagparameter een grotere rol van betekenis heeft dan de temperatuurs parameter. In het kort komt het erop neer dat gedurende de twingtigste eeuw het natter is geworden, maar ook dat neerslag meer geclusterd valt. Overstromingen zoals in Centraal Europa (1997,2002) en die van Roemenie (2005) zijn mijnsinziens daar een voorbeeld van.

  Ten tweede is Leers van mening dat wij als mens wel in staat zijn om het klimaat te veranderen,maar niet in staat om het water buiten de deur te houden. Dat getuigt mijnsinziens van een nogal fatalistische houding. Onbegrijpelijk gezien onze permante strijd met het water.

 5. 7

  @ SalonSocialist. Die fatalistische houding lijkt nog overal te heersen. Én er is verdeeldheid over mogeijke oplossingen. Er zou veel meer gedaan moeten worden om tot een gezamenlijke idee en aanpak te komen, voor korte en lange termijn. Volgens de in Brittannië werkende landschapsarchitect moet Nederland weer een ingenieurscultuur hebben in plaats van een managerscultuur.

 6. 8

  Stijging van de zeespiegel en van de andere kant het smeltwater van de Alpen via de Rijn, da’s nou pech!
  Nederland als afvoerputje van Europa, dus ik ga maar een paar kaplaarzen aanschaffen.

 7. 9

  @6: Leers is een CDA-er, lijkt me wel logisch dat hij fatalist is (die geloven toch allemaal in de dag des oordeels?).

  Daarnaast is hij nou net burgermeester van 1 van die paar gemeenten die inderdaad bij meer neerslag Maas tot de knien ziet komen (ik heb in ’95 in Itteren nog lagen van 30 cm bagger bij mensen naar buiten lopen schuiven met de sneeuwschep). De burgermeester van Heerlen had beter zoiets kunnen roepen, kan hij meteen bewijzen dat er ook een positief punt is aan die gemeente.

 8. 10

  Was inderdaad een interessante uitzending in buitenhof. Duidelijk werdt ook dat de problemen rond de rivieren accuter zijn dan die langs de kust.

  Het is onnodig om fatalistisch te zijn, maar ik vind het wel verontrustend dat de nationale politiek een en ander vooralsnog totaal niet oppakt.

 9. 11

  Leers is een varken. Het Hollands tuig moet met het geweer in de hand aan de grenzen worden tegengehouden, in plaats daarvan gaat hij het zitten uitnodigen. Hij moet maar heel snel worden afgezet. Leers is géén Limburger.

 10. 12

  Wat ik redelijk ongelooflijk vind is dat mensen ondertussen overtuigd geraken dat we onze invloed op het klimaat op lange termijn kunnen omkeren.

  Dus opwarming halt toeroepen en zelfs terugdraaien, maar dat niemand overtuigd is van de mogelijkheden om het water buiten te houden.

  Volgens mij is de opwarming een halt toeroepen toch wel niet iets veel moeilijker dan een dijk bouwen.

 11. 13

  @Blammeke: Ja, maar niet voor de overheid. Die kan vrij vrijblijvend milieunormen opleggen, maar zal alle gebouwde dijken zelf moeten betalen…

 12. 14

  @12: Ik weet het niet… Ik heb gisteren (op die planetensite) gelezen dat op de aarde het zeenivo zo’n 250 meter gevarieerd heeft in de loop der tijden, als gevolg van oa. klimaatschommelingen. Ik weet niet hoe goed we het klimaat kunnen beinvloeden, maar dijken bouwen van honderden meters hoog rond alle bewoonde kusten ter wereld lijkt me niet zo heel realiseerbaar. In ieder geval lijkt het me dan de moeite waard om eens te onderzoeken hoeveel moeite klimaatbeinvloeding (of andere vormen van zeespiegelbeinvloeding) kost. Voor mij wordt het dat, of berusten in het feit dat we moeten verhuizen.

 13. 15

  @Maria

  Touche! Mijnsinziens dienen dijken niet verhoogd te worden, maar vergroting van overloopgebieden als uitgangspunt te nemen om dit probleem het hoofd te bieden.

  @Ruud Oost

  Nederland strijd al actief zo’n duizend jaar tegen het water. De technologie staat niet voor niets. Gigantische projecten zijn bewerkstelligd in de 20 ste eeuw en U heeft over het aanschaffen van kaplaarsjes om het hoger op te zoeken. Fatalisme ten top. Landschappen zijn maakbaar.

  @ Branko Collin

  Typeringen als ‘Hollands tuig’ ‘tegenhouden’ en het afzetten van de burgemeester draagt mijnsinziens niet bij aan een constructieve discussie m.b.t huidige waterproblematiek in Nederland als geheel.

  Bismarck.

  Punt1. Ook al smelten alle ijskappen dan stijgt de zeespiegel ,naar mijn beste weten (slechts enkele tientallen meters, link niet bij de hand).
  Punt2. Er heerst een soort onuitgespraken gedachten bij mening nederlander dat indien de zeespiegel X meter stijgt dit land ook per direct onder water staat. Dat is natuurlijk complete kolder. Zie de grote delen van NH-ZH en Flevoland.

 14. 16

  Hoorde gisteren overigens op Netwerk dat men in luchtbelletjes van oude ijslagen tot 1 miljoen jaar terug heeft geconstateerd dat het CO² thans 35 % hoger is,…geloof zelfs hoger dan de hoogste piek in die hele periode…tja….hoe betrouwbaarder dan dát kan je e.e.a. onderzoeken?

  Eigenlijk raar te bedenken dat we het bega- project Deltawerken bij mijn weten nooit écht nodig gehad hebben. En dat was dan nog na een ”rampje” na een relatief zeldzame samenloop van uitzonderlijke toevalligheden. Dat er dus onder de huidige scenario’s plannen ”vooruitlopend op” worden ontvouwd ook al draait e.e.a. uit op dijken ophogen tot Nederland één badkuip lijkt, of golfbrekers en eilanden voor de kust,…hoe-dan-ook,.. de schop moet (zal) rigoureus de grond in (gaan). De factor (toeval) lijkt op termijn steeds kleiner te worden door opwarming c.q. waterstijging.
  Tja,..uitéindelijk….om het hoofd boven water te houden…zal je de Noordzee 2 meter moeten uitdiepen en de polders daarmee dicht moeten gooien! Tis nie anders. ”Ken dat dan”,..hoor ik iedereen hier al weer stuiteren: ”Het Water Definitief Weerstaan?”

  Ja dat ken!!! Is namelijk ooit al eens door ”ons” getest! In de zomer van 1973. In een ”ein kampf” met andere Duitse 10- jarigen. Op ons verzoek. Misschien omdat dat éne gezin het wat ál te bont maakte door het terreintje voor caravan en tent, heel slinks een metertje hier een meter daar, dusdanig met BRD- vlaggetjes af te bakenen dat ze de lebensraum voor anderen wat ál te pregnant beperkten. Reden voor mijn opa, die gelukkig 20 km verderop thuis bleef, om voor de zekerheid dubbelloops jachtgeweer vuurklaar te maken. Nee,..wiens vlaggetje bij vloed op het bouwwerk annex zandberg als laatste zou blijven staan. I.p.v. at random te gaan scheppen zoals die ”bruinhemden” besloten wij eerst een 10- tal golfbrekers te graven en dát (nattere) zand te gebruiken als eerste laag, moet toch ”iets” in de genen zitten! Bleek. Want hoewel 1,5 m hoger,..nat zand op rul zand!,..hun bouwwerk werd in no- time verzwolgen in een maalstroom van woest wit sop….

  Ja,..en als klap op de vuurpijl de aanblik rond het beteuterd sippe neusje van vetklep Detlev…verslagen op z’n knietjes zittend in branding…en het van zijn vader gekregen BRD- vlaggetje troosteloos ruw heen-en-weer deinend in de branding!….
  O o o,.. een gelukzaliger moment heb ik in dat opzicht zelden meer beleefd…

  Maar Bismarck: Berusten?? “Nooit”,. hoor je me?…

  “NOOIT”!!

 15. 17

  @15: Waarschijnlijk even het uitzetten van het zeewater bij hogere temperatuur vergeten? Dat zorgt voor veel meer zeespiegelstijging. Er kan makkelijk een meter of 100 bij het huidige peil.

  Verder heeft het polderen, zoals wij in nederland doen (letterlijk bedoel ik dan, niet de sociale versie) juist tot gevolg dat een groot stuk land juist relatief snel zal onderlopen, omdat het naar de huidige norm in natuurlijke toestand al onder water moest staan. Dat hoeft natuurlijk niet “direct” te gebeuren, maar het gebeurt wel in een keer bij een goede storm (zie ’53). Bij zeespiegelstijging met dijkverhoging worden de gevolgen van een doorbraak alleen maar ernstiger.

  Gezien de kortzichtigheid van de mens zullen die gebieden die onder gaan lopen niet ge-evacueerd worden voordat het echt gebeurt.

  Tenslotte is Branco’s post ook een reactie op Leers. Hij ziet gewoon een ander probleem als belangrijker, namelijk de invasie van de Hollenders. Dat probleem wordt door menig Limburger inderdaad ook als ernstiger ervaren dan de Maas. Het ligt blijkbaar alleen te ver van de belevingswereld van de gemiddelde Sargasso-reaguurder.

 16. 18

  @16: Ik merk dat het anti-duitsland gevoel er met de paplepel in is gegoten… Hoe zwaar moet de zomer erna voor jou geweest zijn!

 17. 19

  @15 Bismarck. Het uitzetten van water door een hogere temperatuur? Dat gaat echt geen tientallen meters zeespiegelstijging opleveren.

  De overstromingskans langs rivieren is 1/1250
  Friesland en Zeeland 1/4000
  Randstad 1/10000
  New Orleans voor katrina 1/30

  Op moment loopt het roemruchte ‘Ruimte voor de rivier’ project. Hierdoor krijgen Nederlandse rivieren krijgen een afvoercapaciteit die groter is dan de aanvoercapaciteit van de bijvoorbeeld de Rijn in Duitsland. Wij bouwen dus een mooie geasfalteerde 4-baanssnelweg terwijl het in Duitsland nog een onverhard landweggetje is.

 18. 20

  @Marlow
  Ik heb even een slordige berekening gemaakt waarbij ik uitkom op een stijging van de zeespiegel van 2-3 meter per graden dat de aarde opwarmt. Ik vind het veel en ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat het klopt, maar ik ga er niet vanuit dat ik er hele ordes van groottes naast zit.

 19. 21

  @19: Inderdaad, dat gaat om 100 meter. Tenminste toch volgens de door het uiterst betrouwbare Sargasso gelinkte planetensite.

 20. 23

  @Bismarck.

  Je koppeling van temperatuursstijging en temperatuur klopt wel ,maar de correlatie tussen deze twee parameters is gedurende de geologische geschiendenis natuurlijk niet contstant geweest dat is een. Verder is er bij een stijging van de temperatuur natuurlijk een keten van postieve en negatieve terugkoppleingsmechanismen wat opgang komt.

  Verder is het zo en daar komen wetenschappers voornamelijk de laatste jaren op terug. Dat zeespiegelfluctuaties niet zozeer afhankelijk zijn van de heersende temperatuur op aarde evenals de mate waarin seafloor spreading plaatsvindt.

 21. 24

  @20 Mauz Die berekening wil ik wel eens zien. Volgens mij klopt het inderdaad niet.

  @Bismarck. Volgens mij haalt u een aantal zaken door elkaar. De stijging t.g.v. het uitzetten van zeewater door een hogere temperatuur zal geen tientallen meters stijging veroorzaken. Als het landijs op Groenland en Antarctica smelt zal dit wel fors bijdragen aan de stijging.

 22. 25

  @24: Dan hebben ze het mij verkeerd geleerd, die professoren van ICIS. Verder ging het hier niet zo heel precies over om welke reden het water omhoog kwam, maar dat het water niet zo hoog zou kunnen stijgen. Uit het grafiekje blijkt dat het waterpeil in de loop van de tijd geiddeld een meter of honderd hoger stond dan nu (en zelfs nog in geologisch recente tijden, toen de continenten in ligging niet zoveel afweken van hun huidige ligging).

  Het kan dus wel degelijk omhoog komen en fors ook, of beter gezegd, je kunt op je vingers uittellen dat het het wel weer omhoog gaat komen, tenzij wij er iets op vinden. Overigens heeft het artikel het over 70m als Groenland en antarctica gaan smelten en wordt als eerste belangrijke reden voor zeespiegelverandering de watertemperatuur (uitzetting) genoemd.

 23. 26

  Nog een leuk kaartje (ff scrollen), dat toch de indruk geeft dat aan de huidige zeespiegelstijging vooral het uitzetten van water schuld is. Verder zijn de gletsjers ook veel meer schuld dan Groenland.

 24. 27

  @Bismarck Wat ik zo snel kan vinden. Hier een stijging van 30 cm in 2100 als de temperatuur 3,5 graden zal stijgen. Of hier (pdf) een oudje maar daarom nog niet meteen minder. Scrollen naar fig. 9 of gewoon lezen. Geeft een stijging aan van tussen de 10 en 50 centimeter de komende eeuw door ‘thermal expansion’.

  Niet de tientallen meters dus waar eerder over werd gesproken. De invloed van thermal expansion is relatief klein.

 25. 28

  @27:Of absoluut klein, maar relatief groot (tov. smeltwater)? Als je even terugkijkt naar mijn laatste link gaat het in totaal ook maar om 8cm (in 80 jaar), maar dik de helft daarvan was uitzetting. Als je ervan uitgaat dat alle ijskappen smelten (zoals je blijkbaar doet, gezien eerdere posts), ga je automatisch ook uit van veel meer uitzetting. Dat is natuurlijk niet realistisch op de miniscule schaal van 100 jaar (althans dat mogen we toch hopen, want anders gaat de klimaatsverandering wel in een extreem uniek hoge versnelling), maar net zo min geldt dat voor die smeltende ijskappen.

  Op den duur (een miljoen of paar miljoen jaar), kan het water wel weer naar normaal nivo stijgen (zo’n 100 meter hoger dan nu).

  Vergis je overigens niet op de kansen op catastrofale dijkdoorbraak, zelfs bij de geringe wijzigigingen van enkele tientallen centimeters gaat dat al snel om verhonderdvoudigingen (of meer). Om maar even het risico aan te geven van dijken leggen om gebieden die eigenlijk onder water horen te liggen.