Quote du Jour | EU en privacy

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du Jour
“Privacy is a particular value for us Europeans. A value reflected in European laws for many years.”

Mooie woorden uit de mond van Eurocommissaris Viviane Reding in haar wekelijkse online toespraak. Ze tikt ook nog even de Britten op de vingers over dit onderwerp.
Maar…. wel een beetje hypocriet. Alle landen binnen de EU moeten namelijk binnen afzienbare tijd de wet op de dataretentie hebben ingevoerd. Al het surfgedrag, mailgedrag en belgedrag van alle burgers moet minimaal een half jaar bewaard worden. Hoezo privacy een hoog goed?

Reacties (7)

#1 ijsbrand

Typerend was eerder een zinnetje van Hirsch Ballin, in een brief waarin hij de gehele Eerste Kamer het bos instuurde:

Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is geen absoluut recht. Beperking van dit recht is mogelijk, mits gerechtvaardigd met het oog op de betrokken belangen en omgeven met de nodige waarborgen om die beperking zo gering mogelijk te doen zijn. Naast het belang van de persoonlijke levenssfeer van de burger is ook het belang van zijn veiligheid met het oog op het voorkomen en vervolgen van strafbare feiten aan de orde. De burger verwacht van de overheid dat deze de veiligheid in de samenleving beschermt en doet wat in haar vermogen ligt om daders van strafbare feiten aan te houden en te bestraffen. Dit belang van de veiligheid is sterk gediend met de bewaring van verkeersgegevens.

Ook al omdat dit laatste niet te bewijzen is, en, zoals ik bij eerdere Sargasso-post over dit onderwerp aangaf, verkeersgegevens volgens Duits onderzoek niet significant bijdragen aan het oplossen van misdaden.

  • Volgende discussie
#3 Anoniem

Hoezo juist voor Europeanen? Er is geen tijd of plaats in de geschiedenis waar mensen minder privacy hadden dan nu en in europa.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 spees

Hoezo, je hebt toch niets te verbergen …, toch?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Bismarck

@Steeph: Ik neem aan dat dit een nieuw beleid is van de EU en dat we een andere koers zijn ingeslagen? Lijkt me duidelijk dat “your information can only be used with your prior consent” een verandering is ten opzichte van de oude EU-richtlijn betreffende dataretentie. Ik ben ook benieuwd welke gevolgen deze uitspraak heeft voor het EPD (“consent” is niet hetzelfde als “geen bezwaar”, zoals in de procedure bij het EPD).

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 MaxM

Het aloude We come in peace! shoot to kill. Vooral de jungle referentie maakt me argwanend.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#7 Steeph

@Bismarck Ik vermoed dat de intentie is om de verkoop van privacy gegevens tussen en naar bedrijven aan banden te leggen (op zich ook goed).
Maar dat ze over de privacy-inbreuken van de overheid en europa (instemmen met weggeven gegevens internationaal betalingsverkeer aan VS, instemmen met gegevensverstrekking van luchtvaartpassagiers naar VS en straks binnen europa) niets zullen zeggen.

  • Vorige discussie